|  |  - ISO |    |  LINKS | 

FM200

 

FM200 KIDDE

Fm 200
Novec TM 1230
CO2
a
Wet Chemical - Kidde
a
Amerex KP Restaurant
IG 541
Argonite
DSPA Aerosol
Fire Jack


Wet Chemical Extinguishing Systems

 

 

DSPA Aerosol Fire Extinguishing Systems

 
Τεχνικ Εγχειρδιο Γεννητριν DSPA 11 Generators Product Certification as a Fire Extngushing Agent - TNO NOFIQ New Fire System
Τεχνικ Εγχειρδιο Γεννητριν DSPA 8 (pdf) DSPA Fixed Installation Generator V3.0 NOFIQ Specificaton Sheet
Μηχανισμς Κατσβεσης Αεροζλ (Mpeg Video File) Health and Environmental Declaration -ΤΝΟ NOFIQ Πιστοποηση

   Aerosol DSPA
DSPA Aerosol Fire Extinguishing Systems

Το σστημα κατσβεσης φωτις DSPA με aerosol, αποτελε τη νετερη εξλιξη στα συστματα ολικο κατακλυσμο. Αναπτχθηκε αρχικ βασισμνο στην τεχνογνωσα της Ρσικης Υπηρεσας Διαστματος με σκοπ την πυροπροστασα των διαστημικν σταθμν καισε συνδυασμ με την αναλυτικ μελτη του σνθετου φαινομνου της κασης και της φωτιςκαθς και βση της ανγκης κλυψης των μειονεκτημτων των υφιστμενων υλικν καισυστημτων πυρσβεσης. τσι προκυψε το κατασβεστικ σστημα με aerosol DSPA, αποτελεσματικ και ευλικτο για πολλς εφαρμογς πυρσβεσης και με προοπτικς να καθιερωθε ως το κατασβεστικ υλικ του μλλοντος.
Κατασκευζεται απο την DSPA.nl B.V. του Ολλανδικο Ομλου AFG Group.

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ AEROSOL DSPA - Dry Sprinkler Powder Aerosol

Τα συστματα κατσβεσης με aerosol, ρχισαν να σχεδιζονται στις αρχς του 1987 μετ τηνυπογραφ του πρωτοκλλου του Montreal, το οποο περιλμβανε την απαγρευση, σε
παγκσμια κλμακα μετ το 2003, της χρσης του ΗALON (BCF) στα συστματα κατσβεσης. Οι γενντριες aerosol DSPA σχεδιστηκαν προκειμνου να αντικαταστσουν τα
συστματα κατσβεσης με βση το ΗALON (BCF).

Οι γενντριες DSPA χουν τη μορφ μεταλλικο κυλνδρου, μσα στον οποο περιχεται χωρς να τελε υπ πεση η στερε γμωση, απ την καση της οποας παργεται το
aerosol (aerosol = αερλυμα), το οποο αποτελε και το κατασβεστικ μσο της φωτις. Κθε γενντρια διαθτει ναν ενεργοποιητ σε επαφ με τη στερε γμωση και ο οποος σε
περπτωση φωτις ενεργοποιεται με αυτματο χειροκνητο τρπο προκαλντας την ναρξη της κασης του στερεο υλικο στο εσωτερικ της γενντριας, απ την οποα παργεταιτο aerosol.
Το παραγμενο aerosol εναι ουσιαστικ διασπορ στερεν σωματιδων (διαμτρου μικρτερων των 10μ, και σε ποσοστ 30% περπου) μσα σε αριο (70% περπου). Τοπαραγμενο aerosol αποτελεται απ οξεδια και λατα αλκαλικν μετλλων (κυρως καλου),αλκαλικς γαες, καθς και λλα αρια μη τοξικ προντα.

Το aerosol εναι ηλεκτρικ μη-αγγιμο μσο, ανλογο των αερων, και το οποο διαχεται ομοιμορφα σε λο τον προστατευμενο χρο προκαλντας την μεση κατσβεση της φωτις.
Το aerosol διατηρεται σε φυσικ αιρηση για συγκεκριμνο χρονικ διστημα σε περπτωση που ο εξαερισμς του χρου χει διακοπε. Μετ το πρας του διαστματος αυτο το aerosol κατακθεται σαν σκνη.  DSPA Aerosol
Οι γενντριες διαθτουν επσης στο εσωτερικ τους διατξεις ψξης μσω των οποων τοπαραγμενο απ την αντδραση aerosol ψχεται πριν εξλθει απ την γενντρια.
Οι γενντριες DSPA δεν απαιτον για την λειτουργα τους υδραυλικς σωληνσεις.

ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

Η φωτι εναι τα παραγμενα θερμτητα και φως απ την ταχεα αντδραση οξεδωσηςοξυγνου και λλων υλικν παρουσα θερμτητας. Η φλγα, που δνει το φως, αποτελεται αππυρακτωμνα σωματδια της καιμενης λης και απ λλα φωτειν αρια. Προπθεση για την πραγματοποηση της αντδρασης αυτς εναι η παρουσα κασιμης ουσας, αρκετ υψηλθερμοκρασα (ττοια στε να ταυτζεται με το σημεο ανφλεξης του υλικο) και η απαρατητη
για την συγκεκριμνη αντδραση ποστητα οξυγνου. Η αντδραση αυτ εναι μια αλυσωτ αντδραση που πραγματοποιεται μσω του μηχανισμο ελευθρων ριζν. Οι ελεθερες ρζες εναι ασταθες παραγμενες ενσεις
(κυρως O·, H· και ΟΗ·) που δημιουργονται κατ τηνδιρκεια της αντδρασης της φωτις και εναι ουσιαστικ ενσεις οξυγνου που περιχουνασζευκτα ηλεκτρνια, στα οποα και οφελεται η εξαιρετικ μεγλη δραστικτητ τους.
Οι αντιδρσεις αυτς πραγματοποιονται με εξελισσμενο τρπο ως αλυσιδωτ αντδρασηγεγονς που χει ως αποτλεσμα την ανπτυξη και εξπλωση της πυρκαγις.

Η κατασβεστικ δρση του aerosol στηρζεται ακριβς στη διακοπ της αλυσιδωτς αντδρασης που λαμβνει χρα κατ τη διρκεια της πυρκαγις καθτι οι περιεχμενες σε αυτ ενσειςκαλου χοντας πολ μικρ ενργεια ιονισμο, δεσμεουν τις παραγμενες ασταθες ελεθερεςρζες προς σχηματισμ των σταθερν ενσεων ΚpOq, KmHn και Kx(OH)y, με αποτλεσμα να επιβραδνεται κατ πολ και τελικ να καταστλλεται η αλυσωτ αντδραση οξεδωσης και ρα
η ανπτυξη και η εξπλωση της φωτις.
Παρλληλα κρνεται απαρατητο να τονιστε τι κατ την διρκεια της διαδικασας κατσβεσηςτης φωτις η συγκντρωση του οξυγνου στον προστατευμενο χρο πρακτικ δεν αλλζει.
Το παρακτω γρφημα απεικονζει την συγκντρωση του οξυγνου στον προστατευμενοχρο σε συνρτηση με τον χρνο (απ δοκιμς του υλικο που γιναν απ το διαπιστευμνοεργαστριο ΤΝΟ της Ολλανδας).

     DSPA Aerosol


ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ AEROSOL


Το aerosol DSPA ως υλικ, χαρακτηρζεται απ να πολ ευρ πεδοεφαρμογν χοντας με πολλ πλεονεκτματα σε σχση με τα υφιστμενα εγκεκριμνακατασβεστικ υλικ.
Για τον λγο αυτ θεωρεται τι χει ανοξει νους ορζοντες στον τομα τηςπυροπροστασας.

Μηδενικ τοξικτητα
Το aerosol μετ την ενεργοποηση του παργει και απελευθερνει στο χρο προντα που ηχημικ τους σνθεση τα καθιστ ως μη τοξικ σε περπτωση εισπνος τους, πως βεβαινεται
και απ σχετικς πιστοποισεις απ του Χημεου του Κρτους και απ το διαπιστευμνο απτον ΕΛΟΤ εργαστριο TNO της Ολλανδας.

Φιλικτητα προς το περιβλλον
Το aerosol των γεννητριν UNIMARSAFE DSPA εναι οικολογικ, καθτι το παραγμενο αυτο αριο περιχει μικρς ποστητες CO2 και CO με αποτλεσμα να μην βλπτει το ζον οτε και να
συνεισφρει στο φαινμενο του θερμοκηπου.

Εφαρμογ για κατσβεση υπ ηλεκτρικ τση
Το aerosol UNIMARSAFE DSPA δεν παρουσιζει ηλεκτρικ αγωγιμτητα και χει δοκιμασμνηκατασβεστικ ικαντητα για φωτις κατηγορας Α,Β και C πνω κοντ σε ηλεκτρικς συσκευς
εγκαταστσεις πο βρσκονται υπ ηλεκτρικ τση ως 40kV.
DSPA Aerosol
Δεν διαβρνει τα προστατευμενα αντικεμενα
Το aerosol εκτς απ μη τοξικ για τον νθρωπο και τα ζα εναι και μη διαβρωτικ για τα υλικκαι γενικτερα για τον εξοπλισμ πο βρσκεται στον προστατευμενο χρο.
Σμφωνα με δοκιμς που πραγματοποιθηκαν το 2008 απ το διαπιστευμνο εργαστριο TNO της Ολλανδας, προκπτει τι το αερλυμα που παργεται απ τις γενντριες DSPA
δεν περιχει χλριο (Cl) και ντριο (Na) και ως εκ τοτου δεν διαβρνει και δεν προκαλεφθορς στον προστατευμενο εξοπλισμ. Μετ την ενεργοποηση του συστματος και την
κατσβεση της φωτις, το aerosol παραμνει σε αιρηση για περπου 50 λεπτ και στη συνχεια επικθεται υπ μορφ υπρλεπτης ποδρας που μπορε πολ εκολα να απομακρυνθε.

χει μεγλη διεισδυτικτητα στον προστατευμενο χρο
Λγω της μορφς του (σωματδια διαμτρου 0,2μ) και της χημικς του σνθεσης το παραγμενοαπ τις γενντριες aerosol DSPA, χει την ικαντητα να αναμιγνεται πλρως με
τον αρα, σχηματζοντας να εδος “νφους” το οποο διαχεται ομοιμορφα σε λα τα σημεατου προστατευμενου χρου χωρς να επηρεζεται απ τυχν υπρχοντα εμπδια.

Αυξημνη κατασβεστικ ικαντητα
Οι απαιτομενες ποστητες για κατσβεση, αν μονδα γκου του προστατευμενου χρου, καθιστον το aerosol DSPA ιδιατερα αποδοτικ σε σχση με τα υπρχοντα
κατασβεστικ υλικ. Πργματι, λγω της χημικς σστασης του υλικο, η απαρατητη ποστητα αντιπροσωπεει μνο το 0,2–0,4% του γκου του προστατευμενου χρου τη στιγμ που η
αντστοιχη τιμ για το CO2 εναι 40–45% και για το FM200 περπου 7 %.

Αυξημνη προστασα του χρου απ επανφλεξη
Η χημικ σσταση του aerosol μετ την ενεργοποηση του και αφο κατασβεσθε η φωτι, εμποδζει την ενδεχμενη επανφλεξη ακμα και εν ο χρος αποσφραγισθε, κτι που στα
συστματα αερου δεν επιτρπεται, μχρι να ψυχθε τελεως ο χρος.

Προλαμβνει το φαινμενο ‘backdrafts’ και ‘flashovers’
Η χρση των γεννητριν UNIMARSAFE DSPA αποτρπει την εμφνιση του φαινμενου της κρηξης (backdraft phenomenon) και της ανφλεξης της πυρκαγις (flashover phenomenon).
Το φαινμενο κρηξης της πυρκαγις εναι το φαινμενο της στιγμιαας ανφλεξηςτων καυστων αλλ και των εφλεκτων αερων που χουν συσσωρευτε σε να κλειστ χρο, ταν
εισλθει αρας σε χρο που περιχεται εστα φωτις χωρς επαρκς οξυγνο. Συνπεια της ανφλεξης αυτς εναι η βαια αποβολ των αερων της κασης διμεσο του ανογματος απ
που εισρχεται το οξυγνο.
Η ανφλεξη της πυρκαγις χαρακτηρζεται απ να απτομο λμα στην εξλιξ της, και προκαλεται στην περπτωση που η αναπτυσσμενη θερμοκρασα στον χρο της φωτις
εξισωθε με την θερμοκρασα αυτανφλεξης ενς υλικο που βρσκεται στον χρο.Σε κθε περπτωση που λαμβνουν χρα τα φαινμενα αυτ η φωτι καθσταται, αφενς
ανεξλεγκτη και πολ δσκολη στην κατσβεση και αφετρου εξαιρετικ επικνδυνη για το ανθρπινο δυναμικ που παρσταται στον χρο της φωτις και γρω απ αυτν.

Μηδενικ πρακτικ μεωση του οξυγνου στον προστατευμενο χρο
Η κατσβεση με συστματα σστημα γεννητριν UNIMARSAFE DSPA πραγματοποιεται με χημικ τρπο χωρς να επηρεζεται η συγκντρωση του οξυγνου στον προστατευμενο χρο,
σε αντθεση με τα αρια και ιδιατερα τα αδραν και το CO2 που ο μηχανισμς της κατσβεσης βασζεται στη δσμευση του οξυγνου.

Απουσα θερμικο σοκ στον προστατευμενο εξοπλισμ
Κατ την διρκεια της κατσβεσης δεν παρουσιζονται μεγλες θερμικς διακυμνσεις στον προστατευμενο χρο. τσι ο προστατευμενος εξοπλισμς προστατεεται απ θερμικ σοκ,
που θα προκαλοσαν κατασβεστικ υλικ χαμηλς θερμοκρασας, καταστρφοντς τον. Το σστημα κατσβεσης με γενντριες aerosol DSPA υπερτερε, απ πλευρς εγκατστασης,
ενεργοποησης και συντρησης σε σχση με τα συμβατικ συστματα με αριο.

Ειδικτερα το σστημα κατσβεσης με γενντριες aerosol DSPA, χαρακτηρζεται απ τα παρακτω πλεονεκτματα:

- Απουσα φιαλν υπ πεση
Η γενντρια aerosol δεν εγκυμονε κινδνους δεδομνου τι αποτελεται απ να κατλληλα διαμορφωμνο κλινδρο στον οποο αποθηκεεται το aerosol σε στερε μορφ. Αντθετα τα
λεγμενα συστματα πυρσβεσης υψηλς πεσης, χρησιμοποιον χαλβδινες φιλες αποθκευσης του κατασβεστικο υλικο π.χ. CO2 οι οποες το διατηρον υπ πεση της τξεως
των 52 bar για θερμοκρασα περιβλλοντος.
DSPA Aerosol Photo2
- Μειωμνη πολυπλοκτητα εγκατστασης
Το σστημα aerosol αποτελεται απ μα η περισστερες γενντριες aerosol διασυνδεδεμνες κατλληλα μεταξ τους, ανλογα με τις ανγκες πυροπροστασας και τη γεωμετρα του
προστατευμενου χρου. Η εγκατσταση του συστματος aerosol, λγο του ειδικο τρπου λειτουργας των γεννητριν δεν απαιτε υδραυλικς σωληνσεις, ηλεκτροβαλβδες, φιλες υπ
πεση, ειδικος χρους αποθκευσης των φιαλν, πολπλοκα συστματα ενεργοποησης κλπ. Η μειωμνη πολυπλοκτητα του συστματος προσδδει να επιπλον πλεονκτημα δεδομνου
τι μετ το τλος της εγκατστασης δεν απαιτονται ιδιατερες εργασες αποκατστασης του χρου, αποφεγονται ενδεχμενες ζημις στον υπρχοντα εξοπλισμ εν δεν εμποδζονται
διφορες παραγωγικς δραστηριτητες που τυχν βρσκονται σε εξλιξη εκτελονται ταυτχρονα.

- Ευελιξα στην τροποποηση της εγκατστασης
Το σστημα κατσβεσης με aerosol, παρχει τη δυναττητα εκολης τροποποησης της εγκατστασης λγω αλλαγς της χρσης της γεωμετρας του προστατευμενου χρου.
Πργματι σε ττοιες περιπτσεις μπορε πολ εκολα να προστεθε να αφαιρεθε ο κατλληλος αριθμς γεννητριν στε ο τελικς αριθμς των γεννητριν που παραμνει
εγκατεστημνος στον προστατευμενο χρο να παρχει την κατλληλη ογκομετρικ κλυψη. Κτι ανλογο σε λλα συστματα που περιλαμβνουν υδραυλικς σωληνσεις εναι οικονομικ
ασμφορο ως πρακτικ αδνατο καθς συνεπγεται αλλαγ του μκους και της διατομς των υδραυλικν σωληνσεων.

- Μεγαλτερη αξιοπιστα ενεργοποησης
Το σστημα γεννητριν με aerosol UNIMRSAFE DSPA παρχει απλυτη αξιοπιστα διτι δεν περιλαμβνει πολπλοκους μηχανισμος ενεργοποησης και ιδιατερες απαιτσεις συντρησης.
Επιπλον η λειτουργα των γεννητριν UNIMRSAFE DSPA, εξασφαλζεται και με εφεδρικ τρπο απ τη θερμικ αυτοενεργοποηση του υλικο της στερες γμωσης ταν η θερμοκρασα
υπερβε τους 2700C. Εναι προφανς τι ο εφεδρικς τρπος ενεργοποησης, λειτουργε αυτματα σε περπτωση βλβης αστοχας του συστματος πυρανχνευσης, επιτυγχνοντας με αυτ τον τρπο την
κατσβεση της φωτις στω και σε προχωρημνο στδιο και αποτρποντας την ανεξλεγκτη επκταση της σε παρακεμενους χρους του κτιρου.

- Εφαρμογ σε απομονωμνες περιοχς που δεν υπρχει διαθεσιμτητα ηλεκτρικς τροφοδοσας.
Το αποκλειστικ σστημα αυτματης ενεργοποησης των γεννητριν απ τους ειδικος αυτνομους θερμικος ανιχνευτς TPE-1 καθς και χειροκνητα μσω του ειδικο αυτνομου
μπουτν PB, προσδδει απλτητα και αξιοπιστα για εφαρμογς πυροπροστασας σε απομονωμνους χρους που δεν υπρχει διαθεσιμτητα ηλεκτρικς τροφοδοσας και
γενικτερα σε χρους που λγω πολυπλοκτητας δεν εναι δυνατ η εγκατσταση πνακα και δικτου πυρανχνευσης.

- Μειωμνο κστος εγκατστασης
Λγω της απλτητας του συστματος, απαιτονται λιγτερα υλικ, ρα μικρτερο κστος αλλ και χρνος εγκατστασης. Επιπλον λγω της υψηλς κατασβεστικς ικαντητας του υλικο,
απαιτονται μικρς ποστητες και ρα μικρτερο κστος για την προμθεια του aerosol. Τλος ο τρπος εγκατστασης που δεν προποθτει υδραυλικς εγκαταστσεις, τοποθτηση και
συνδεσμολογα φιαλν, μεινει σημαντικ το χρνο εγκατστασης του συστματος και κατ συνπεια το χρνο παρδοσης του ργου.

- Χαμηλ κστος συντρησης
Μετ την εγκατσταση ενς συστματος κατσβεσης με aerosol, το κστος συντρησης καθς και τα τρχοντα ξοδα του συστματος κατ τη διρκεια λειτουργας του, εναι μηδαμιν
συγκριτικ με λλα συστματα που απαιτον περιοδικ αναγμωση φιαλν, τεστ πεσης, συναρμολγηση, αποσυναρμολγηση, λεγχος βαλβδων και ηλεκτροβαλβδων.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οι γενντριες DSPA εναι σχεδιασμνες για την κατσβεση των φωτιν τπου Α,
τπου Β, τπου C και F.
Mπορον να χρησιμοποιηθον για την κατσβεση πυρκαγιν ετε σε φορητ συστματα με
χειροκνητη ενεργοποηση, ετε σε συστματα ολικο κατακλυσμο με αυτματη λειτουργα σε:
Συνδεσμολογα Κυκλματος Κατσβεσης
• Μετασχηματιστς και ηλεκτρικ πεδα Χ.Τ & Μ.Τ
• Μηχανοστσια και λεβητοστσια.
• Ηλεκτροπαραγωγ Ζεγη (Η/Ζ)
• Server & Computer Rooms
• Βιβλιοθκες, αθουσες αρχεων και μουσεα,
• Βιομηχανικος χρους και αποθκες
• Σε οχματα και γενικτερα μεταφορικ μσα
• Στην ναυτιλα


Ενδεκνυται η χρση σε σχετικ κλειστος χρους, στε να μην διαφεγει το κατασβεστικ
aerosol. Σε περπτωση παρξης ανοιγμτων, αυτ λαμβνονται υπ’ ψη κατ τον σχεδιασμ
του συστματος. Πριν την ενεργοποηση των γεννητριν πρπει να κλενει ο εξαερισμς του
χρου. Σε περπτωση που αυτ δεν εναι δυνατν να λαμβνεται υπ’ ψη κατ τον σχεδιασμ
του συστματος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA

Οι γενντριες aerosol DSPA ενεργοποιονται μσω του ειδικο μηχανισμο
εκκνησης ηλεκτρικο θερμικο τπου, που ετε βιδνεται σε ειδικ σπερωμα στη βση της
γενντριας ετε σε μερικ μοντλα εναι ενσωματωμνος. ταν στην αντσταση του ηλεκτρικο
ενεργοποιητ εφαρμοστε παλμς ρεματος με κατλληλη τση και νταση ττε προκαλεται στο
εσωτερικ της γενντριας η ναρξη της χημικς αντδρασης απ που παργεται το aerosol.

Εναλλακτικ η ενεργοποηση της γενντριας μπορε να γνει με θερμικ τρπο μσω του ειδικο
καλωδου (Thermocord) παρουσα σπινθρα φλγας ταν η θερμοκρασα φτσει τους 170oC.
ταν η γενντρια aerosol τθεται σε λειτουργα, λαμβνει χρα μια εξθερμη χημικ αντδραση
χρις στην οποα η στερε γμωση που περιχεται στο εσωτερικ της μετατρπεται σε aerosol.
Το παραγμενο aerosol ψχεται με χημικ μηχανικ τρπο και αφο περσει απ τον θλαμο
εξαγωγς διαχεται μσα απ τις οπς εκτνωσης που βρσκονται πλευρικ περιμετρικ
ανλογα με τον τπο τις γενντριας και καταλαμβνει λο τον γκο του προστατευμενου
χρου.

Το aerosol που παργεται απ τις γενντριες DSPA, χρις στη χημικ σσταση της
περιεχμενης στερες γμωσης αλλ και στην καλτερη τεχνολογα ψξης, χαρακτηρζεται απ
χαμηλ θερμοκρασα εξδου. Ειδικ στα να μοντλα γεννητριν την ξοδο του απ τη
γενντρια η θερμοκρασα εκτνωσης του aerosol πλησιζει την θερμοκρασα περιβλλοντος σε
απσταση 50 cm απ την γενντρια (περισστερες λεπτομρειες για τις θερμοκρασιακς ζνες
της εκστοτε γενντριας παρατθενται στα αντστοιχα τεχνικ εγχειρδια αυτν).

Αυτματο Σστημα (Λειτουργα με Πνακα)


Η ενεργοποηση των γεννητριν UNIMRSAFE DSPA, σε περπτωση πυρκαγις, γνεται με
αυτματο τρπο μσω εντολς κατσβεσης που δνεται απ πνακα πυρανχνευσης –
κατσβεσης συμβατικο διευθυνσιοδοτομενου τπου, σμφωνα με τις απαιτσεις του EN 15276,
NFPA 2010 και των λοιπν αναγνωρισμνων προτπων που διπουν τα συστματα με γενντριες aerosol.

Οι γενντριες DSPA, ανλογα με τον τπο του μηχανισμο εκκνησης που διαθτουν χρειζονται για να
ενεργοποιηθον παλμ ρεματος στα 24 Vdc, ντασης [1÷2] A και διρκειας [1÷2] sec.
Αναλυτικτερα τα χαρακτηριστικ και οι απαιτσεις του μηχανισμο εκκνησης περιχονται στο τεχνικ
φυλλδιο της γενντριας.

Η διασνδεση του πνακα κατσβεσης με τις γενντριες DSPA (βλ. σχμα) γνεται
απαραιττως μσω της μονδας (πλακτα) ενεργοποησης UM 1-4A (Activation Module) που
ρυθμζει την νταση του ρεματος και εξασφαλζει την ομαλ διγερση ενεργοποιητ.
Επιπλον διασυνδοντας κατλληλα μεταξ τους Activation Module UM1-4Α μπορον να
ενεργοποιηθον περισστερες γενντριες, με μικρς απαιτσεις ηλεκτρικς ενργειας απ τον
πνακα κατσβεσης.

Ενδεικτικ ισχει τι συνδοντας παρλληλα οχτ Activation Module UM1-4Α μπορον να
ενεργοποιηθον 16 γενντριες DSPA 8, με την προπθεση τι αυτς βρσκονται
στην δια ζνη κατσβεσης και εναι γειτονικς.
Τλος μσω του Activation Module UM1-4Α, επιτυγχνεται η επιτρηση της γραμμς
κατσβεσης, προστατεοντας τον μηχανισμ εκκνησης απ εσφαλμνη ενεργοποηση

Τι περιλαμβνει το σστημα πυρανχνευσης - κατσβεσης με γενντριες aerosol DSPA

Το σστημα κατσβεσης με Aerosol DSPA αποτελεται απ:

- Πνακα ελγχου πυρανχνευσης – κατσβεσης
- Ανιχνευτς καπνο και θερμτητας
- Μπουτν χειροκνητης αναγγελας συναγερμο
- Φωτεινς και ηχητικς ενδεξεις συναγερμο π.χ σειρνες, φαροσειρνες, φωτιστικ
- Γενντριες aerosol με Μηχανισμος εκκνησης (Ενεργοποιητς)
- Μονδες ενεργοποησης (Activation Modules)
- Πυρντοχα καλδια και μικρο - υλικ.

Λειτουργα Συστματος Πυρανχνευσης

Η λειτουργα και ο λεγχος του συστματος πυρανχνευσης καθς και η ενεργοποηση του συστματος κατσβεσης γνεται μσω τοπικο πνακα ο οποος τοποθετεται εκτς του
προστατευμενου χρου. Το σστημα πυρανχνευσης για κθε ανεξρτητο πυροδιαμρισμα, αποτελεται απ 2 ζνες πυρανχνευσης, στε η παρξη φωτις στον προστατευμενο χρο
να επιβεβαινεται ταυτχρονα απ 2 ανεξρτητους ανιχνευτς (Cross Zoning). Αν κποια ζνη απ να συγκεκριμνο ζεγος δυο διαδοχικν ζωνν δσει σμα συναγερμο, θα
ενεργοποιεται η σειρνα που εκπμπει συνεχμενο προειδοποιητικ ηχητικ σμα αναγγελας συναγερμο (PREALARM 1ο στδιο συναγερμο). ταν και η λλη ζνη του διου ζεγους
ζωνν δσει σμα συναγερμο θα ενεργοποιεται και η φαροσειρνα εκπμποντας διαδοχικ προειδοποιητικ ηχητικ σμα αναγγελας συναγερμο και επικεμενης κατσβεσης (ALARM
2ο στδιο συναγερμο). Ταυτχρονα, πριν δοθε εντολ κατσβεσης ενεργοποιονται οι φωτεινς ενδεξεις (NO ENTRY/EVACUATE LOCAL) που αποτρπουν την εσοδο ατμων στον
προστατευμενο χρο προειδοποιον για την εκκνωση του χρου.Σε εμφαν και προσιτ σημεα του χρου τοποθετονται μπουτν (Call Point) για τη
χειροκνητη αναγγελα συναγερμο σε περπτωση φωτις.

Κατσβεση

Το κκλωμα κατσβεσης ενεργοποιεται μετ την προεπιλεγμνη ρυθμιζμενη χρονοκαθυστρηση. Η ενεργοποηση των γεννητριν μπορε να γνει και χειροκνητα μσω του
μπουτν χειροκνητης ενεργοποησης του συστματος κατσβεσης. Τλος, υπρχει δυναττητα ακρωσης της κατσβεσης μσω του μπουτν ακρωσης. Πριν την ενεργοποηση των
γεννητριν θα απενεργοποιεται αυτματα το σστημα εξαερισμο κλιματισμο του προστατευμενου χρου και θα κλενουν τα ανογματα του χρου μσω αυτματων
διαφραγμτων πυροπροστασας (fire dampers).
Ο πνακας ελγχου πρπει να κνει συνεχ επιτρηση των γραμμν πυρανχνευσης και κατσβεσης στε να γνεται αυτματα η διγνωση κθε ενδεχμενης βλβης σφλματος
τσο στις καλωδισεις σο και στον εξοπλισμ του συστματος. Σε περπτωση ανχνευσης βλβης σφλματος του συστματος θα εμφανζεται νδειξη στον
πνακα ελγχου μσω ειδικς λυχνα νδειξης σφλματος και θα υπρχει και ηχητικ νδειξημσω βομβητ του πνακα, στε γνουν μεσα οι απαρατητες ενργειες αποκατστασης
βλβης.

Συνδεσμολογα συστματος με συμβατικ πυρανχνευση      

2013 Fire Security |  Privacy Policy  | I & .. 13671, 210 2441413 - 210 2401083