ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ο χάλυβας σαν οικοδομικό υλικό νομίζουμε οτι δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από την φωτιά. Τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά, όταν αρχίζεις να εξετάζεις το πρόβλημα επιστημονικά και κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες. αποτελεσματικότητα τους.

Ο χάλυβας σαν υλικό στην οικοδομή δεν αντέχει επί πολύ ώρα σε υψηλές θερμοκρασίες. Όσον αφορά στον εφελκυσμό που είναι και το ζητούμενο, εργαστηριακές δοκιμές δείχνουν πως η αντοχή αυξάνει για θέρμανση μέχρι 250οC για να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση στους 400οC , από όπου αρχίζει να πέφτει φτάνοντας στους 550οC στο όριο ασφάλειας. Ειδικά στο χάλυβα ψυχρής εξέλασης που χρησιμοποιείται στο προεντεταμένο μπετόν και στην προκατασκευή, η κρίσιμη θερμοκρασία είναι 400οC. Στις μελέτες λαμβάνεται πάντα υπ όψιν ο λόγος της εκτεθειμένης σε φωτιά περιμέτρου του στοιχείου, ως προς την επιφάνεια διατομής (Hp/A factor) και ο χρόνος πυροπροστασίας Hr για το σωστό πάχος της μεμβράνης του πυροδιογκούμενου υλικού.

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Η αντοχή του χάλυβα απομειούται όσο η θερμοκρασία αυξάνεται, μηδενίζεται δε περί τους 1200ο C. Εάν επομένως η αύξηση της θερμοκρασίας, στην διάρκεια του χρόνου, δεν ανασταλεί είναι δεδομένο ότι ένα χαλύβδινο φέρον στοιχείο, είτε απροστάτευτο , είτε προστατευμένο (μονωμένο), θα καταρεύσει υπό τα φορτία στα οποία υπόκειται την ώρα της φωτιάς, εντός κάποιου μικρότερου ή μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος. Οι προδιαγραφές στις οποίες αναφερθήκαμε ανωτέρω αποβλέπουν ακριβώς στον προσδιορισμό του χρονικού αυτού διαστήματος, που ονομάζεται συνήθως δείκτης πυραντίστασης.

Οι ελάχιστοι απαιτούμενοι χρόνοι αντοχής του χάλυβα συνθήκες φωτιάς(ελάχιστος απαιτούμενος κατά περίπτωση δείκτης πυραντίστασης) καθορίζονται σε ιδιαίτερους κανονισμούς. Οι προβλέψεις του Ελληνικού Κανονισμού Πυροπροστασίας Π.Δ. 71/ 88, για τα μεταλλικά κτίρια(βιομηχανικά κτίρια , αποθήκες) περιλαμβάνονται στο Άρθρο 11 και οι απαιτούμενοι ελάχιστοι δείκτες πυραντίστασης φαίνονται στον Πίνακα Z3 του κανονισμού (πίνακας 1).


Στον πίνακα αυτό ανάλογα με την επικινδυνότητα για εκδήλωση φωτιάς (αναφλεξιμότητα υλικού , ταχύτητα επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας, εκλυόμενη ποσότητα θερμότητας) χωρίζονται οι Βιομηχανικές εγκαταστάσες, βάσει του Παραρτήματος της απόφασης 17483 / 20-03-78 του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας, σε τρεις κατηγορίες Ζ1, Ζ2, Ζ3 (χαμηλού, μέσου και υψηλού βαθμού κινδύνου αντιστοίχως). Για τις αποθήκες είναι προτιμότερο ο διαχωρισμός να γίνεται με βάση την πυκνότητα του πυροθερμικού φορτίου.


Ως πυροθερμικό φορτίο ορίζεται η εκλυόμενη ποσότητα θερμότητας από την καύση του υλικού που βρίσκεται στο εσωτερικό του χώρου αναφοράς. Αναγόμενο το φορτίο αυτό σε τετραγωνικό μέτρο κατόψεως δίνει την λεγόμενη πυκνότητα του πυροθερμικού φορτίου. Η πυκνότητα αυτή εκφράζεται πολλές φορές σε χιλιόγραμμα ισοδύναμης ποσότητας, από πλευράς εκλυόμενης θερμότητας, ξύλου ανά μ2 κατόψεως. Έτσι η πυκνότητα πυροθερμικού φορτίου 2000 ΜJ/m2 ισοδυναμεί περίπου με 115 kg/m2 ξύλου.

BΕΡΜΙΚΟΥΛΙΤΗΣ

Ο Bερμικουλίτης (Vermiculite) είναι το γεωλογικό όνομα μιας ομάδας ένυδρων φολιδωτών ορυκτών αποτελούμενης από πυριτικά οξείδια, αλουμινίου -σιδήρου-μαγνησίου.

ΒερμικουλίτηςΠολύ λεπτά στρώματα νερού εγκλωβισμένα μέσα σε δύο στρώσεις από ορυκτό όταν θερμανθούν στους 3000 C εξατμίζονται, διογκώνοντας κατ΄αυτόν τον τρόπο το υλικό από 18-26 φορές το αρχικό του πάχος. Εάν το υλικό είναι τοποθετημένο επάνω σε μια επιφάνεια που επηρεάζεται από τη φωτιά (π.χ χάλυβας) τότε το εξατμιζόμενο νερό απορροφά θερμότητα και δεν επιτρέπει στον χάλυβα να ανεβάσει τη θερμοκρασία του σε κρίσιμα σημεία > 400 0 C.
Δεν περιέχει κεραμικές ίνες, αμίαντο, είναι μη ερεθιστικό και άοσμο και επομένω απόλυτα ασφαλές τόσο για την υγεία του καταναλωτή όσο και για το προσωπικό που το χειρίζεται.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι το μικρό του βάρος, η ποικιλία σε σχήματα, πάχος και πυκνότητα, η εύκολη χρήση του, η ανθεκτικότητά του, η τέλεια θερμική του μόνωση και η υψηλή μηχανική αντοχή του.

Στη διογκωμένη λαμινοειδή μορφή του ο Βερμικουλίτης έχει τις παρακάτω ιδιότητες:

  • Χαμηλή πυκνότητα - Μικρή θερμοαγωγημότητα
  • Υψηλή θερμική αντίσταση - Υψηλή διαπνοή ( αναπνέει)
  • Είναι ανόργανο ( Δεν επηρεάζεται από φως και βροχή.)
  • Δεν περιέχει αμίαντο. - Δεν είναι τοξικό.
Αυτές του οι ιδιότητες τον κάνουν ιδανικό σαν βασικό συστατικό στα παρακάτω:

    Πυράντοχα προϊόντα παντός τύπου.

  • Κονιοδέματα χαμηλού βάρους.
  • Επένδυση φούρνων - Θερμο-ηχομόνωση.
  • Απορρόφηση υγρών και αερίων.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Τα υλικά πυροπροστασίας μεταλλικών κατασκευών διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες :


Α) Στις ειδικές πυράντοχες πλάκες επενδύσεως των μεταλλικών στοιχείων.

Πλάκες σε πολλές διαστάσεις. Μεγάλη αντίσταση σε χτυπήματα. Τοποθέτηση με συνδετήρες, βίδες ή καρφιά. Σφήνες στήριξης τοποθετούνται απλά με τριβή. Αντίσταση σε σκουριά, φθορά. Δεν επηρεάζεται από υγρασία.
Ταχύτητα τοποθέτησης. Αρχιτεκτονική τελική μορφή. Κατάλληλο για εφαρμογές σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Βαθμοί αντίστασης σε φωτιά μέχρι 4 ώρες σύμφωνα με το BS 476 ή 3 ώρες σύμφωνα με το ASTM 119 η DIN 4102.Β) Στις ειδικές πυράντοχες βαφές.

Η βαφή Promapaint Ε είναι άοσμη με συστατικά επιβραδυντικά όσον αφορά την εξάπλωση της φωτιάς. Περιέχει πολύ μικρή ποσότητα διαλυτών, δεν είναι τοξική, ούτε επικίνδυνη για το περιβάλλον. Η Intumex SC είναι ένα σύστημα πυράντοχης βαφής, με βάση το νερό. Το χρώμα της Intumex SC είναι λευκό και η χρήση της προσφέρει τον επιθυμητό χρόνο πυραντοχής σε διάφορες μεταλλικές κατασκευές.
Ταχύτητα εφαρμογής. Κατάλληλο για εφαρμογές σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Βαθμοί αντίστασης σε φωτιά μέχρι 60 λεπτά σύμφωνα με το BS 476.Και στις δύο περιπτώσεις τα υλικά αυτά πρέπει να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα (DIN 4102, BS 476, ASTME 119) και να χαρακτηρίζονται άκαυστα.

Αναφερόμενοι στην κατηγορία υλικών (α), πρόκειται για ειδικές πλάκες, οι οποίες κατατάσσονται στις κατηγορίες ακαυστότητας : A1 σύμφωνα με το DIN 4102 & 1 σύμφωνα με το BS 476/part 7.


Με βάση το συντελεστή διατομής του μεταλλικού στοιχείου Hp/A και το χρόνο πυραντίστασης που επιθυμούμε να επιτύχουμε κατά περίπτωση, υπάρχουν ειδικοί πίνακες από τους οποίους επιλέγουμε το ελάχιστο πάχος της πλάκας, με την οποία πρέπει να επενδύσουμε το συγκεκριμένο μεταλλικό στοιχείο.

Οι χρόνοι πυραντίστασης που μπορούμε να επιτύχουμε με αυτή τη μέθοδο προστασίας είναι ½ ώρα έως και 4 ώρες.
Το μικρό πάχος σε συνδιασμό με το χαμηλό βάρος της επένδυσης με αυτές τις ειδικές πλάκες μαζί με τη δυνατότητα προκατασκευής, εξασφαλίζουν μέγιστη αποδοτικότητα σε σχέση με το κόστος.

Οι πλάκες αυτού του είδους συνήθως παράγονται σε πάχη από 6 mm εως και 60 mm , ενώ πρέπει να διατηρούν τις ιδιότητες τους σε υψηλές θερμοκρασίες και να μην εκλύουν σε συνθήκες φωτιάς καπνό ή τοξικά αέρια.

Σχετικά με την κατηγορία υλικών (β), πρόκειται για ειδικές πυράντοχες βαφές, οι οποίες εφαρμόζονται στην μεταλλική διατομή συνήθως σε τέσσερις στρώσεις.
Το συνολικό πάχος του υλικού που εφαρμόζεται φθάνει μέχρι τα 1.500 μ και ο παρεχόμενος δείκτης πυραντίστασης είναι της τάξεως των 30 min και σε μερικές ειδικές περιπτώσεις, που έχουν να κάνουν με το συντελεστή Hp/A, της τάξεως των 60 min.
Η βαφή εφαρμόζεται, συνήθως με ψεκασμό με ειδικό ψεκαστικό εξοπλισμό και διατηρεί εμφανή τη βασική γεωμετρία της μεταλλικής διατομής, όταν αυτό απαιτείται.

Ιδιαίτερα πρέπει να τονισθεί το γεγονός ότι τόσο στην περίπτωση της επένδυσης με πλάκες όσο και στην περίπτωση της εφαρμογής ειδικής βαφής, ο δείκτης πυραντίστασης της μεταλλικής κατασκευής πρέπει να πιστοποιείται από επίσημο εργαστήριο ελέγχων κατά προτίμηση Ευρωπαϊκό και να συνοδεύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

 

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΟΥ ΧΑΛΥΒΑ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ


ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
HCA PRIMER AQ • Αστάρι ενός συστατικού, υδατοδιαλυτό
• Γαλβανισµένος εν θερµώ χάλυβας πρέπει πρώτα να επεξεργάζεται µε το ειδικό επίχρισµα HCA ST που δρα ως αναστολέας διάβρωσης
• Επιβραδύνει την διάδοση της φλόγας στα υλικά
• Περιβαλλοντικά φιλικό
 

 

HCA WL

• Υδατοδιαλυτό, περιβαλλοντικά φιλικό, µη-τοξικό, µη-διαβρωτικό πυροδιογκούµενο επίχρισµα
• Standard λευκό χρώµα. Αισθητικό φινίρισµα. Μπορεί να βαφτεί επιπλέον µε HCA TOPCOAT σε άλλα χρώµατα RAL
• Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους C1 (ISO 12944)
• Να χρησιµοποιείται αστάρι HCA AQ. Να µην εφαρµόζεται απευθείας σε επιχρίσµατα µεταλλικού
ψευδαργύρου
• Επανέλεγχος κάθε 5 χρόνια

NEN 6072: 1997/ENV 13381-4/ENV
13391-4
60 min
HCA WL 60 WB

• NEN 6072: 1997/ENV 13381- 4/ENV 13391-4

• BS 476-21

HCA TOPCOAT

• Υδατοδιαλυτό, ακρυλικό συµπολυµερές κατάλληλο για το φινίρισµα
των πυροδιογκούµενων επιχρισµάτων της σειράς HCA
• ∆εν συµβάλει στην διάδοση της φωτιάς
• Άριστη διάρκεια
• Αισθητικό αποτέλεσµα. Πλήθος RAL αποχρώσεων. Ελαφρώς γυαλιστερό.
• Παρέχει επιπλέον προστασία σε ρύπους, φθορά και υγρασία. Είναι απωθητικό ρύπων, είναι ανθεκτικό στο τρίψιµο και σε χηµικούς παράγοντες
• Βέλτιστη εφαρµογή µε σπρέι airless


Αρκεί DFT 50µm, που αντιστοιχεί σε στρώµα πάχους 110µm σε υγρή κατάσταση
FG
SPRAYMORTAR
VB INT
• Περιβαλλοντικά φιλικό, πυράντοχο κονίαµα βάσης βερµικουλίτη για εφαρµογή µε σπρέι απ'ευθείας στα φέροντα στοιχεία.
• Μη τοξικό. Κατά τη διάρκεια της φωτιάς δεν απελευθερώνει επικίνδυνα και διαβρωτικά αέρια
Κατάλληλο και για µπετό
• Η προετοιµασία του κονιάµατος γίνεται σε τάπερ και κατόπιν εφαρµόζεται µε ψεκασµό στην επιφάνεια όπου αποκτά πορώδη δοµή
• Προστατεύει και ελαφρώς από την σκουριά
• ∆ιατηρεί την δοµή του ακόµα και µετά από εκτενή έκθεση σε υψηλές θερµοκρασίες
Συστάσεις για µεταλλικές επιφάνειες:
- Οι επιφάνειες πριν την εφαρµογή του FG SPRAYMORTAR VB θα πρέπει να είναι εντελώς καθαρές (σκόνη, ρύπους και έλαια)
- Σε εντελώς λείες επιφάνειες θα πρέπει αρχικά να περαστεί ένα πρώτο στρώµα κονιάµατος προκειµένου τελικά να επιτευχθεί
καλύτερη πρόσφυση (το προκαταρκτικό αυτό στρώµα µε τη µισή ποσότητα νερού)
- Το FG SPRAYMORTAR VB µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε γυµνή επιφάνεια µετάλλου
o Όταν η µεταλλική επιφάνεια έχει πρώτα ασταρωθεί µε αλκυδικής βάσης µίνιο προτείνεται αρχικά εποξειδικό HCA PRIMER 2EZ TV για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και µη σιδηρούχες επιφάνειες ή HCA PRIMER 2EZ για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και σιδηρούχες επιφάνειες προκειµένου να αποφευχθεί η αντίδραση του FG SPRAYMORTAR VB µε τυχόν αλκυδικής βάσης επίχρισµα
- Σε ήδη ασταρωµένες επιφάνειες να ελέγχεται ο τύπος του ασταριού
- Σε γαλβανισµένες επιφάνειες µπορεί να εφαρµοστεί το FG SPRAYMORTAR VB χωρίς επιπλέον αστάρωµα
Συστάσεις για επιφάνειες από µπετόν:
- Οι επιφάνειες από µπετό εκτός από το ότι πρέπει να είναι καθαρισµένες
- Για βαµµένες επιφάνειες ακολουθούνται οι οδηγίες για ήδη ασταρωµένες χαλύβδινες επιφάνειες
• Περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται σχάρα οπλισµού:
∆οµικού χάλυβα µε πλέγµα βάθους > 650mm ή πατούρας > 325mm/ Οδοντωτής δοκού/ Όταν η επιφάνεια στην οποία έχει εφαρµοστεί το επίχρισµα έχει συνεχόµενη επιφάνεια µεγαλύτερη από 1m/ Όπου το πάχος του στρώµατος του FG SPRAYMORTAR VB είναι µεγαλύτερο από 50mm
• Μέση απαιτούµενη ποσότητα: περίπου 2,70 m2 ανά 25kg (1 σακί) για πάχος 25mm.
BS 476 part 21 / 30- 240min


ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΟΥ ΧΑΛΥΒΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - PRIMERS

 

ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
HCA PRIMER
2EZ
• Eποξειδικό µίνιο 2 συστατικών, πολυαµιδικού σκληρυντή σχεδιασµένο για δοµικό χάλυβα και για χαλύβδινες επιφάνειες
επεξεργασµένες µε αµµοβολή (blasting)
• Mπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε τα πυροδιογκούµενα επιχρίσµατα HCA σε εξωτερικούς χώρους περιβάλλοντος τάξεων C2 έως C4 (κατά ISO 12944).
• Πρωτοποριακή σύνθεση που προστατεύει και από την σκουριά
• Εξαιρετική αντίσταση σε νερό, διαλύτες και προϊόντα πετρελαίου
• Εφαρµόζεται σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 8501-1 σε χαλύβδινες επιφάνειες ποιότητας καθαρισµού SA 2 ½.
∆εν είναι κατάλληλο για γαλβανισµένες µη-σιδηρούχες επιφάνειες (π.χ. αλουµίνιο, χαλκό ή µπρούτζο)

 


HCA PRIMER
2EZ TV

• Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών πολυαµιδικού σκληρυντή ειδικά σχεδιασµένο για µη σιδηρούχες επιφάνειες (αλουµίνιο, ψευδάργυρο κα). Κατάλληλο και για συνθετικά υλικά.
• Γαλβανισµένος εν θερµώ χάλυβδινες επιφάνειες θα πρέπει πρώτα να επεξεργάζονται µε το ειδικό επίχρισµα HCA ST που δρα ως αναστολέας διάβρωσης (etch agent)
• Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µε όλα τα πυροδιογκούµενα επιχρίσµατα HCA σε εξωτερικούς χώρους περιβάλλοντος
τάξεων C2 έως C4 (κατά ISO 12944).
• Έχει εξαιρετικές ιδιότητες κατά της υγρασίας, των διαλυτών και των προϊόντων πετρελαίου.
• Εφαρµόζεται σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 8501-1 σε χαλύβδινες επιφάνειες ποιότητας καθαρισµού SA 2 ½.
• Μεγάλη διάρκεια
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΟΥ ΧΑΛΥΒΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
HCA WL 90 SB
EXTERIOR
• Πυροδιογκούµενο επίχρισµα βάσης διαλύτη για δοµικό χάλυβα
• Κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς (αλλά και εσωτερικούς χώρους) περιβάλλοντος κατηγορίας C1-C4 κατά ISO 12944. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε αντίστοιχους εσωτερικούς χώρους.
• Έχει λείο, αισθητικό φινίρισµα. Επιπλέον, λόγω του πολύ µικρού πάχους της απαραίτητης
επίστρωσης µπορεί εύκολα να προδιαγραφεί από τον αρχιτέκτονα
• Κατάλληλο για on-site και off-site επεξεργασία
• ∆ιάρκεια σε εξωτερικό χώρο χωρίς επιπλέον επεξεργασία µε HCA TOPCΟΑΤ: 9µήνες
Προετοιµασία επιφάνειας εφαρµογής:
- Η επιφάνεια στην οποία θα εφαρµοστεί πρέπει να έχει υποστεί καθαρισµό µε αµµοβολή σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 8501-1 (για βαθµό καθαρισµού SA 2,5)
- H επιφάνεια εφαρµογής θα πρέπει να είναι εντελώς καθαρή, απαλλαγµένη από σκόνη, άλατα, λίπη και άλλους ρύπους.
- Η επιφάνεια θα πρέπει να έχει πρώτα ασταρωθεί. Κατάλληλα αστάρια είναι τα HCA PRIMER EZ και HCA PRIMER EZ TV (ικανοποιητικό πάχος ασταριού 50µm και όχι µεγαλύτερο από 150µm).
- Αντενδείκνυται η χρήση ασταριών χλωριωµένου καουτσούκ και ασφαλτικών ασταριών.
- Σε περίπτωση που στην επιφάνεια υπάρχουν άλλα παλιότερα επιχρίσµατα και που αυτά δεν µπορούν να αποµακρυνθούν θα πρέπει να ελέγχεται η συµβατότητα αυτών µε το HCA WL 90 SB.
• Μπορεί να εφαρµοστεί µε σπρέι, βούρτσα ή ρολό. Βέλτιστα αποτελέσµατα επιτυγχάνονται όταν η εφαρµογή γίνεται µε σπρέι
• Αραίωση πρέπει να γίνεται µόνον εφόσον απαιτείται για την καλύτερη εφαρµογή του προϊόντος και χωρίς να χρησιµοποιείται περισσότερο από 10% νερό. Όταν χρησιµοποιείται ρολό ή βούρτσα η αραίωση δεν είναι συνήθως απαραίτητη.

Χρήση επικαλυπτικών επιχρισµάτων (HCA TOPCOAT) ανάλογα το περιβάλλον. Απαιτείται επιπλέον επικάλυψη µε HCA TOPCOAT σε περιβάλλον κατά ISO 12944: C2 (αστικές περιοχές, χαµηλή µόλυνση, κτήρια µε θέρµανση), C3 (αστικές και βιοµηχανικές περιοχές, υψηλή υγρασία, µεσαία επίπεδα διοξειδίου του θείου) και C4 (χηµικές εγκαταστάσεις και βιοµηχανίες).
ΝΕΝ
6072:2001BS 476- PART
21

30-90min
∆οκιµασµένο έως
120min


ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΟΥ ΧΑΛΥΒΑ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΒΕΡΜΙΚΟΥΛΙΤΗ

 

ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
FG
SPRAYMORTAR
VB EXT
• Πυροδιογκούµενο κονίαµα βάσης βερµικουλίτη για εφαρµογή µε σπρέι.
Κατάλληλο και για µπετό. Έχει χρησιµοποιηθεί σε τούνελ. ∆οκιµασµένο για συγκεκριµένη εφαρµογή από ITB Institute, Polland.
• Περιβαλλοντικά φιλικό. Κατά τη διάρκεια της φωτιάς δεν εκλύονται τοξικά και διαβρωτικά αέρια
• Η προετοιµασία του κονιάµατος γίνεται σε τάπερ και κατόπιν εφαρµόζεται µε ψεκασµό στην επιφάνεια όπου αποκτά πορώδη δοµή
• Προστατεύει και ελαφρώς από την σκουριά.
• ∆ιατηρεί την δοµή του ακόµα και µετά από εκτενή έκθεση σε υψηλές θερµοκρασίες
Συστάσεις για µεταλλικές επιφάνειες:
- Οι επιφάνειες πριν την εφαρµογή του FG SPRAYMORTAR VB θα πρέπει να είναι εντελώς καθαρές, απαλλαγµένες από σκόνη, ρύπους και έλαια
- Σε εντελώς λείες επιφάνειες θα πρέπει αρχικά να περαστεί ένα πρώτο στρώµα κονιάµατος
προκειµένου τελικά να επιτευχθεί καλύτερη πρόσφυση (το προκαταρκτικό αυτό στρώµα µε τη µισή ποσότητα νερού)
- Όταν η µεταλλική επιφάνεια έχει πρώτα ασταρωθεί µε αλκυδικής βάσης µίνιο προτείνεται αρχικά εποξειδικό HCA PRIMER 2EZ TV για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και µη σιδηρούχες επιφάνειες ή HCA PRIMER 2EZ για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και
σιδηρούχες επιφάνειες προκειµένου να αποφευχθεί η αντίδραση του FG SPRAYMORTAR VB µε τυχόν αλκυδικής βάσης επίχρισµα
- Σε ήδη ασταρωµένες επιφάνειες να ελέγχεται ο τύπος του ασταριού
- Σε γαλβανισµένες επιφάνειες µπορεί να εφαρµοστεί το FG SPRAYMORTAR VB χωρίς επιπλέον αστάρωµα
Συστάσεις για επιφάνειες από µπετόν:
- Οι επιφάνειες από µπετό εκτός από το ότι πρέπει να είναι καθαρισµένες
- Για βαµµένες επιφάνειες ακολουθούνται οι οδηγίες για ήδη ασταρωµένες µεταλλικές επιφάνειες
• Περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται σχάρα οπλισµού:
οµικού χάλυβα µε πλέγµα βάθους > 650mm ή πατούρας > 325mm/ Οδοντωτής δοκού/ Όταν η επιφάνεια στην οποία έχει εφαρµοστεί το επίχρισµα έχει συνεχόµενη επιφάνεια µεγαλύτερη από 1m/ Όπου το πάχος του στρώµατος του FG SPRAYMORTAR VB είναι µεγαλύτερο από 50mm
• Μέση απαιτούµενη ποσότητα: περίπου 1,33 m2 ανά 25kg (1 σακί) για πάχος 25mm

BS 476-
part 21

 

 


Assessme nt Report για χρήση σε τούνελ από
µπετό
από ITB Institute, Polland

30 –
240minΠάχος για τσιµέντο
20mm

FG
SPRAYMORTAR VB HC
• Πυροδιογκούµενο κονίαµα βάσης βερµικουλίτη για εφαρµογή µε σπρέι. Κατάλληλο για περιβάλλον υδρογονανθράκων
Κατάλληλο και για µπετό
• Περιβαλλοντικά φιλικό. Κατά τη διάρκεια της φωτιάς δεν εκλύονται τοξικά και διαβρωτικά αέρια
• Η προετοιµασία του κονιάµατος γίνεται σε τάπερ και κατόπιν εφαρµόζεται µε ψεκασµό στην επιφάνεια όπου αποκτά πορώδη δοµή
• Προστατεύει και ελαφρώς από την σκουριά
• ∆ιατηρεί την δοµή του ακόµα και µετά από εκτενή έκθεση σε υψηλές θερµοκρασίες
Συστάσεις για µεταλλικές επιφάνειες:
o Οι επιφάνειες πριν την εφαρµογή του FG SPRAYMORTAR VB θα πρέπει να είναι εντελώς καθαρές
o Σε εντελώς λείες επιφάνειες θα πρέπει αρχικά να περαστεί ένα πρώτο στρώµα κονιάµατος
προκειµένου τελικά να επιτευχθεί καλύτερη πρόσφυση (το προκαταρκτικό αυτό στρώµα µε µισή ποσότητα νερού)
o Όταν η µεταλλική επιφάνεια έχει πρώτα ασταρωθεί µε αλκυδικής βάσης µίνιο προτείνεται αρχικά εποξειδικό HCA PRIMER 2EZ TV για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και µη σιδηρούχες επιφάνειες ή HCA PRIMER 2EZ για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
και σιδηρούχες επιφάνειες προκειµένου να αποφευχθεί η αντίδραση του FG SPRAYMORTAR VB µε τυχόν αλκυδικής βάσης επίχρισµα
o Σε περίπτωση που η επιφάνεια είναι ήδη ασταρωµένη πρέπει να ελεγχθεί ο τύπος του ασταριού και η πρόσφυση του FG SPRAYMORTAR µε αυτό
o Σε γαλβανισµένες επιφάνειες µπορεί να εφαρµοστεί το FG SPRAYMORTAR VB χωρίς επιπλέον αστάρωµα
Συστάσεις για επιφάνειες από µπετόν:
o Οι επιφάνειες από µπετό εκτός από το ότι πρέπει να είναι καθαρισµένες από σκόνη και λίπη, πρέπει να καθαριστούν και από παράγοντες που αποµακρύνουν τη µούχλα.
o Για βαµµένες επιφάνειες ακολουθούνται οι οδηγίες για ήδη ασταρωµένες µεταλλικές επιφάνειες
• Περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται σχάρα οπλισµού: ∆οµικού χάλυβα µε πλέγµα βάθους > 650mm ή πατούρας > 325mm/ Οδοντωτής δοκού/ Όταν η επιφάνεια στην οποία έχει εφαρµοστεί το επίχρισµα έχει συνεχόµενη επιφάνεια µεγαλύτερη από
1m/ Όπου το πάχος του στρώµατος του FG SPRAYMORTAR VB είναι µεγαλύτερο από 50mm
• Μέση απαιτούµενη ποσότητα: περίπου 1,33 m2 ανά 25kg (1 σακί) για πάχος 25mm.

BS 476-
part 21

ISO
22899-
1:2007 για jet fires

30 –
240min