ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 575/1980
"Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαισθήτων εις πυρκαϊάς περιοχών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων"

Φ.Ε.Κ. 157/9-7-1980/Τ.Α'.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντες υπ'όψει :
1. Τας διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.Δ. 998/79 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας."
2. Τας υπ'αριθ.........../1980 εισηγήσεις των νομαρχών αντιστοίχως Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Κερκύρας, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Χανίων, Εβρου, Χαλκιδικής, Καβάλας, Θεσσαλονίκης, Μαγνησίας, Φθιώτιδος, Ευβοίας, Βοιωτίας, Αττικής, Διαμέρισμα Πειραιώς, Δωδεκανήσου, Κορινθίας, Αχαίας, Ηλείας, Μεσσηνίας και Αργολίδος.
3. Την υπ'αριθ. 162176/1458/17-3-1980 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσει των Υπουργών Γεωργίας και Δημοσίας Τάξεως αποφασίζομεν:
 

Α ρ θ ρ ο ν   μ ό ν ο ν

Κηρύσσονται, κατά το άρθρον 25 του Ν.998/79 ως επικίνδυνοι περιοχαί δασών και δασικών εκτάσεων της Χώρας αι εμπίπτουσαι εις την τοπικήν αρμοδιότητα των ως έπεται δασικών υπηρεσιών:
α) Διευθύνσεων Δασών Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Κερκύρας, Λέσβου, Σάμου, Χανίων και Χίου.
β) Δασαρχείων Αλεξανδρουπόλεως, Αρναίας, Πολυγύρου, Κασσάνδρας, Θάσου, Θεσσαλονίκης, Σκοπέλου, Βόλου, Αταλάντης, Ιστιαίας, Λίμνης, Χαλκίδος, Θηβών, Πάρνηθος, Πεντέλης, Καπανδριτίου, Λαυρίου, Αιγάλεω, Πειραιώς, Ρόδου, Κω, Μεγάρων, Πόρου, Κορίνθου, Ξυλοκάστρου, Αιγίου, Πατρών, Αμαλιάδος, Πύργου, Ολυμπίας, Καλαμάτας, Σπάρτης και Κρανιδίου.
Εις τον επί της Γεωργίας Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.
Εν Αθήναις τη 1 Ιουλίου 1980
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ