ΤΟ CO2 ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΟ


Το διοξείδιο του άνθρακα είναι άχρωμο, άγευστο και αδρανές αέριο. Μετά την πυρόσβεση εξατμίζεται ολοκληρωτικά και δεν αφήνει καθόλου υπολείμματα και ο χώρος δεν έχει καμία ανάγκη καθαρισμού. Δεν γίνεται καμία καταστροφή όπως από το νερό. Είναι ακίνδυνο για τα περισσότερα υλικά και δεν μολύνει τα τρόφιμα. Δεν είναι διαβρωτικό και είναι δυσαγώγιμο, έτσι μπορεί με ασφάλεια να χρησιμοποιηθεί σε ευπαθείς ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις, πολύτιμα έργα τέχνης, πίνακες, ή χειρόγραφα.

Τυπικές Εφαρμογές:

•αποθήκες εύφλεκτων υλικών

 

•εύφλεκτες δεξαμενές, συστήματα εξαγωγής σκόνης

 

•χώρους ψεκασμού χρώματος

 

•ηλεκτρικούς υποσταθμούς

 

•φούρνους και κλίβανους

ΤΟ CO2 ΕΙΝΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΟ
Η τρισδιάστατη δράση του διοξειδίου του άνθρακα σημαίνει ότι μπορεί να καταπολεμήσει πυρκαγιές τόσο κάθετα όσο και οριζόντια. Η γρήγορη κίνηση του δίνει τη δυνατότητα να διεισδύει σε οποιοδήποτε εμπόδιο διαμέσου κάποιου ανοίγματος και να φθάνει σε μη προσπελάσιμα και κρυφά σημεία.

ΤΟ CO2 ΕΧΕΙ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ
Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένα σταθερό εμπορικό προϊόν με πολλές άλλες χρήσεις και πρόθυμα διαθέσιμο σε ολόκληρο τον κόσμο. Με αυτή την παγκόσμια χρήση του μπορεί να αποκτηθεί φτηνά και αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα όταν συχνές αναγομώσεις των δεξαμενών είναι απαραίτητες όπως σε τοπικά συστήματα εφαρμογών, όπου η περίπτωση πυρκαγιάς μπορεί να είναι πολύ συχνή.

Η ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει είτε αυτόματα, είτε χειροκίνητα και ρυθμίζεται για να προστατεύει από πολλούς κινδύνους και με μεγάλο αριθμό ακροφυσίων εκτόνωσης. Αυτόματος έλεγχος μπορεί να επιτευχθεί μηχανικά, πνευματικά, ή ηλεκτρονικά, ή από τον συνδυασμό αυτών σε συνάρτηση με τις οποιεσδήποτε συνθήκες.
Διάφορες διευκολύνσεις είναι διαθέσιμες, όπως η χορήγηση συναγερμού, επιβραδυνόμενα ακροφύσια και επίσης διαφορετικές μέθοδοι αυτόματης πρόληψης σε χώρους στους οποίους την ίδια στιγμή υπάρχει προσωπικό.
Το CO
2 αποθηκεύεται σε θερμοκρασία δωματίου σε ατσάλινες φιάλες εγκεκριμένες από την Ε.Ε. Η πίεση μεταβάλλεται με την θερμοκρασία και στους 21°C θα είναι περίπου 59bar.
Μπορεί να υπάρξει πολλαπλή συστοιχία φιαλών μαζί με ταυτόχρονη απελευθέρωση του διοξειδίου του άνθρακα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχεδιασμού.

 

 

 

Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ CO2

Όγκος - m

Παράγοντας - kg,m

>4

1.15

>4 >14

1.07

>14 >45

1.01

>45 >126

0.90

>126 >1400

0.80

>1400

0.74

 

ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΒΑΘΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Κίνδυνος

Παράγοντας Πλήρωσης

Ξηρό ηλεκτρικό καλώδιο και η μόνωσή του

1.35kg m

Εξοπλισμός computer

1.50kg m

Διεργασία πληροφορίων και αποθήκευση ταινιών

2.25kg m

Αποθήκευση εγγράφων

2.00kg m

Συλλέκτες σκόνης

2.70kg m

 

Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

Παράγοντας Υλικού Μετατροπής

Αιθυλένιο

1.6

Αιθυλικός Αιθέρας

1.5

Ασετυλίνη

2,5

Βενζόλιο

1,1

Βουταδένιο

1,3

Εξάνιο

1,1

Κηροσίνη

1,0

Πετρέλαιο

1,0

Υδρογόνο

3,2