ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ WET CHEMICAL - AMEREX

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ WET CHEMICAL - AMEREX

Συστήματα Κατάσβεσης
Fm 200
Novec TM 1230
CO2
a
Wet Chemical - Kidde
a
Amerex KP Restaurant
IG 541
Argonite
DSPA Aerosol
Fire Jack


Wet Chemical Extinguishing Systems

Amerex KP Restaurant Fire Suppression System

Σύστημα Κατάσβεσης για ΚουζίνεςBrochure 1       Σύστημα Κατάσβεσης για ΕστατόρειαBrochure 2 Amerex KP Manual
Amerex KP Restaurant Fire Suppression SystemΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ AMEREX

 

Το Σύστημα Κitchen Ρrotection Restaurant Fire Suppression System της Αμερικανικής Εταιρείας AMEREX είναι εγκεκριμμένο από τον Οργανισμό Πιστοποίησης Underwriters
Laboratories (UL) για φωτιές που εκδηλώνονται σε κουζίνες εστιατορίων.
Είναι επίσης εγκεκριμένο και αποδεκτό από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος της Χώρας μας.Είναι τελείως αυτόνομο. Η λειτουργία του δεν εξαρτάται από εξωγενείς παράγοντες (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό κλπ.). Έχει αυστηρές προδιαγραφές σε ό,τι αφορά τους χώρους κάλυψης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συσκευών, τη σχεδίαση και την εφαρμογή του.
Το κατασβεστικό υλικό του ( WET CHEMICAL) είναι ειδικό για κατάσβεση πυρκαιών από καιόμενα λάδια, λίπη κλπ.
Λειτουργεί διττά, ως ανίχνευση και ως κατάσβεση.

Το δίκτυο ανίχνευσης περιλαμβάνει:
Τους ειδικούς ανιχνευτές με διμεταλλικά συγκολημμένα με εύτηκτο μέταλλο σε διάφορες θερμοκρασίες.
Οι ανιχνευτές τοποθετούνται σε συνδεσμολογία και συνδέονται την Κεντρική Μονάδα Ενεργοποίησης του συστήματος(ΜΚΜ).

Το δίκτυο κατάσβεσης περιλαμβάνει:
Τις φιάλες με το κατασβεστικό υλικό, τις σωληνώσεις διανομής του υλικού και τα ακροφύσια
Οταν ενεργοποιηθεί κάποιος ανιχνευτής ενεργοποιείται αυτόματα η Κεντρική Μονάδα (MRM) η οποία ανοίγει τη φιάλη και απελευθερώνεται το κατασβεστικό υλικό το οποίο μέσω των σωληνώσεων διανομής κατευθύνεται στα ακροφύσια που καλύπτουν τις συσκευές, τις φούσκες και τους απαγωγείς καπνών.
Επί πλέον, το Σύστημα διαθέτει Χειροκίνηση, ώστε να ενεργοποιείται και χειροκίνητα, καθώς και Βαλβίδα.

B260 and B262 , Class 'K' , Wet Chemical
 
Amerex Kitchen Protection

           PRM - Pneumatic Release Module

Amerex Kitchen Protection System

 

PRM - Pneumatic Release Module

An entirely new method for fire detection in commercial cooking hazards and other pre-engineered application 

PRM - Pneumatic Release Module
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ AMEREX

Περιγραφή

Σύστημα 1

Σύστημα 2

Φιάλη Wet Chemical

6 ΛΙΤΡΑ

9 ΛΙΤΡΑ

Βάση φιάλης

ΝΑΙ ΝΑΙ

MRP - Μονάδα ενεργοποίησης

ΝΑΙ ΝΑΙ

Φιάλη Αζώτου

ΝΑΙ ΝΑΙ

2 ρακορ Conduit

ΝΑΙ ΝΑΙ

Σωλήνας ενεργοποίησης

ΝΑΙ ΝΑΙ

Ανιχνευτής με εύτηκτο

3 5

Ακροφύσιο

4 6

Χειροκίνηση

ΝΑΙ ΝΑΙ

ΤΑΥ

4 6

Γωνιά - Ράουλο

5 7

Συρματόσχοινο

ΝΑΙ ΝΑΙ

Βαλβίδα διακ.αερίου 3/4" ή 1" & μηχ/σμός ανοίγματος

ΝΑΙ ΝΑΙ

Ειδικό ακροφύσιο 4 εστιών ηλ.κουζίνας (14178)

ΝΑΙ ΝΑΙ

Δοχείο Wet Chemical για αναγόμωση

ΝΑΙ ΝΑΙ

Φορητός πυροσβεστήρας 6 λίτρων Wet Chemical

ΝΑΙ ΝΑΙ
Amerex KP Fire Suppresion System
Πίνακας Εφαρμογής Ακροφυσίων Amerex

ΣΗΜ. Κάθε ακροφύσιο καλύπτει αυστηρά καθορισμένες διαστάσεις συσκευών και έχει επίσης καθορισμένες τιμές ροής (flow points) π.χ. ακροφύσιο φριτέζας διαστάσεων 48,3Χ49,5 cm εχει 2 flow points, ακροφύσιο φούσκας μήκους 243 cm εχει 1 flow points κ.λ.π.
Κάθε φιάλη είναι για 11 flow points maximum. Αυστηρές προδιαγραφές και περιορισμοί αναφέρονται στα ακροφύσια κάθε δικτύου διανομής, στο συνολικό μήκος του συστήματος κ.λ.π. ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ.


ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ AMEREX


AMEREX KP RESTAURANT FIRE SUPPRESSION SYSTEM

Αρχή
© 2013 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671, 210 2441413 - 210 2401083