Αντιπυρικό Υγρό - Αντιφλεκτικό Βερνίκι ξύλου - Χρώμα τοίχου, επιφανειών τσιμέντου


Δασικές Πυρκαγιές - Δορυφορική Λήψη

Αντιπυρικό Υγρό   PYROSTOP  250 C - PYROSTOP  400 C

PYROSTOP  250 C

Το  νέο  οικολογικό αντιαναφλεκτικό  υγρό πρόληψης που  σώζει  περιουσίες  εξοχικών  εγκαταστάσεων  και  τουριστικών  κατασκευών.

Χημική σύνθεση :  Συμπολυμερές ακρυλικού  φωσφόρου  υδατικής βάσης
( Δεν περιέχει  φαινόλες, βρώμιο, διαλύτες, φορμόλες) 100% βιοαποικοδομήσιμο .

Εφαρμογή  :  Εφαρμόζεται  με  ψεκασμό σε  ξερά  χόρτα και  κλαδιά ,σε διάλυση 50% με νερό ,σε  χωράφια  με  ξερά  χόρτα  ή  σταχοκαλαμιές  μετά  το  θερισμό  των  σιτηρών οι  οποίες  αν  αναφλεγούν μεταφέρουν  τις  φλόγες  με  την  ταχύτητα  του  ανέμου.

Μετά  τον  ψεκασμό  οι  ρητίνες  πολυμμερίζονται  μέσα  σε  μερικές  ώρες και  παραμένουν  κολλημένες  στα  χόρτα  ή  κλαδιά  μαζί  με  τα  αντιαναφλεκτικά  άλατα  και  δεν  ξεπλένονται  από τις  λίγες  καλοκαιρινές  βροχές .
Όταν  το  χωράφι  οργωθεί  τα  υπολείμματα του  αντιαναφλεκτικού  υγρού  μετατρέπονται  σε  λίπασμα . Δεν  επηρεάζει   την χλωρίδα   και την  πανίδα.

Χρήσεις  :  Δημιουργία  με  ψεκασμό  αντιπυρικών  ζωνών σε  χορτολιβαδικούς  κάμπους.
Ψεκασμός  των  χορταρένιων  ομπρελών  των  τουριστικών εγκαταστάσεων.
Ψεκασμός  αποθηκευμένων  ξερών  χόρτων  και  κλαδιών.
Εξουδετέρωση  επικινδυνότητας ανάφλεξης  γειτονικών  εγκαταλειμμένων
οικοπέδων  σε  πόλεις  και  χωριά .
    

PYROSTOP  400 C

Το  oικολογικό υδροδιαλυτό αντιαναφλεκτικό PYROSTOP  400C  έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί ως  βραδυφλεγές  επιβραδυντικό υγρό σε δεξαμενές  πυρόσβεσης.

Χημική σύνθεση: Σύμπλοκα φωσφορικά άλατα σε συνδυασμό με ενώσεις του αζώτου.
(Δεν περιέχει φαινόλες, βρώμιο, αντιμόνιο, διαλύτες, φορμόλες) 100% βιοαποικοδομήσιμο.

Εφαρμογή  :Προστιθέμενο στο προς πυρόσβεση νερό, του αυξάνει σημαντικά την πυροσβεστική του ικανότητα . Είναι γνωστό ότι το νερό κατά την διάρκεια της  πυρκαγιάς  λόγω των  υψηλών  θερμοκρασιών διασπάται σε οξυγόνο και υδρογόνο με αποτέλεσμα  να μειώνεται η πυροσβεστική του ικανότητα .

Το PYROSTOP 400C  μπορεί να χρησιμοποιηθεί  από εξειδικευμένες  και μη ανθρώπινες μονάδες πυρόσβεσης αφού καταστέλλει αυτοστιγμεί   την φλόγα του πυρός   και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην καταστολή των αναζωπυρώσεων , όπου το νερό εξατμίζεται  με αποτέλεσμα  μόλις στεγνώσει , η ξηρά φυτική μάζα  και το ρετσίνι της  να επαναφλέγονται  και να αναζωπυρώνεται  πάλι η φωτιά και η  φλόγα μεταδιδόμενη εκ νέου να προσβάλει  παρά πέρα εκτάσεις.
Δεν  χρειάζονται τεράστιες ποσότητες  αποθήκευσης  όπως  με το σκέτο νερό  όπου λόγω αναποτελεσματικότητας  χρειάζονται  συνεχείς  και ακατάπαυστες ρίψεις  που προκαλούν την  καταπόνηση των πυροσβεστών μέχρι το νερό να τελειώσει  και η προσπάθεια να σταματήσει  αφήνοντας το έργο της φωτιάς να συνεχίζεται.

Χρήσεις  :Η  προσθήκη  30% περίπου  PYROSTOP 400C  επί της  ποσότητας νερού που θα χρησιμοποιηθεί  για πυρόσβεση  βελτιώνει το αποτέλεσμα αφού η φυτική στεγνή  μετά την  εξάτμιση του νερού μάζα θα καλυφθεί  από κάποια ποσότητα  PYROSTOP  400C και δεν θα επανεφλεγεί.
Η ποσότητα του PYROSTOP  400C  μπορεί  σε αναλογία μέσα στο νερό  να είναι και μικρότερη  αν η καύσιμος ύλη  δεν περιέχει εύφλεκτα υλικά  όπως  ρετσίνι τα  πεύκα  και  λάδι  τα φύλλα των  ελαιόδεντρων.

Φυσικά το PYROSTOP 400C  θα μπορούσε να  χρησιμοποιηθεί  και ως  προληπτικό  αντιαναφλεκτικό  για τα ξερά  χόρτα  στην αρχή του καλοκαιριού όπως  και το  PYROSTOP 250C. H διαφορά είναι ότι ενώ το PYROSTOP 250C  αντέχει σε αρκετές  καλοκαιρινές βροχές  διότι δεν ξεπλένεται εύκολα από τα χόρτα και τα φύλλα , το PYROSTOP  400 C  μετά από μία βροχή  ξεπλένεται και θα πρέπει να ξαναγίνει ο ψεκασμός.

Περιγραφή

Το σύνηθες σύστημα προληπτικής αντιμετώπισης της πυρκαγιάς σε οριοθετημένη χορτολιβαδική έκταση είναι το σύστημα των πυροσβεστικών κρουνών. Μειονέκτημα του συστήματος είναι το κόστος εγκατάστασης, το κόστος συντήρησης και η ανάγκη παρουσίας εξειδικευμένου προσωπικού κατά την περίοδο υψηλού κινδύνου για την χρήση του συστήματος πυρόσβεσης.
Εκτός του τεραστίου κόστους χρειάζεται συνεχής τροφοδοσία με νερό ,πέρα από την όποια αποθήκευση , άνευ της οποίας το σύστημα αυτό δεν λειτουργεί.

Η χρήση του αντιπυρικού υγρού συνίσταται στο ψεκασμό των ξερών χόρτων με μία αντιαναφλεκτική υγρή ουσία η οποία αποτρέπει την δημιουργία φλόγας (φλογοκτόνο) με αποτέλεσμα να μην μπορεί να μεταδοθεί η φωτιά στις εκτάσεις που έχουν προηγουμένως ψεκαστεί. ( Προληπτική πυρόσβεση ). Κατά αυτό τον τρόπο μπορούν να προστατευτούν αποτελεσματικά ξερές χορτολιβαδικές εκτάσεις πέριξ οικισμών , κτηρίων και ξενοδοχείων αλλά και η εύκολη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών παραπλεύρως των εθνικών και κοινοτικών οδών ανεξαρτήτως εάν έχει προηγηθεί χορτοκοπή αφού οι οι
εύφλεκτες βάσεις των χόρτων συνεχίζουν να αποτελούν κίνδυνο μετάδοσης της φωτιάς.

Το αντιπυρικό υγρό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κατασταλτικά από εξειδικευμένες και μη , ανθρώπινες μονάδες πυρόσβεσης, αφού καταστέλλει
αυτοστιγμεί την φλόγα του πυρός, και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην καταστολή των αναζωπυρώσεων , όπου το νερό εξατμίζεται λόγω των μεγάλων θερμοκρασιών που έχουν αναπτυχθεί, και πού έχει σαν αποτέλεσμα την καταπόνηση των δασοπυροσβεστών με την συνεχή ρίψη νερού το οποίο κάποια στιγμή τελειώνει και η προσπάθεια σταματά αφήνοντας το έργο της φωτιάς να συνεχίζεται.

Το αντιπυρικό υγρό είναι οικολογικό , δεν επηρεάζει την πανίδα και την χλωρίδα του οικοσυστήματος , ενώ όταν έρθει σε επαφή με το έδαφος μετατρέπεται σε λίπασμα και αναζωογονεί τα φυτά. Δεν διαβρώνει τις μεταλλικές επιφάνειες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αυτοκίνητα ή αεροπλάνα. Δεν χρωματίζει τις ψεκασμένες επιφάνειες. Είναι μη τοξικό, άοσμο , υδροδιαλυτό και αβλαβές.

GEO FIRE PROTECTOR®

Το Geo Fire Protector είναι ένα καινοτόμο υδατοδιαλυτό αντιπυρικό, επιβραδυντικό, κατασβεστικό υγρό.

Το Geo Fire Protector είναι οικολογικό και δεν επηρεάζει τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Το Geo Fire Protector είναι το μοναδικό υλικό παγκοσμίως το οποίο με την ανάλογη χρήση του μπορεί να αποτρέψει την καταστροφή των δασών, οικιστικών περιοχών, αρχαιολογικών χώρων, στρατιωτικών εγκαταστάσεων, βιομηχανικών περιοχών, χώροι συγκέντρωσης απορριμμάτων κλειστού η ανοικτού τύπου, κ.α από τη πύρινη λαίλαπα.

Το Geo Fire Protector είναι ένα επιθετικό υλικό κατά την διάρκεια της πυρόσβεσης-κατάσβεσης και αμυντικό συγχρόνως υλικό με την δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

Το Geo Fire Protector είναι εγκεκριμένο από το Γενικό Χημείο του Κράτους και έχει αξιολογηθεί από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΑΝΤΙΦΛΕΚΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΟΥ

Πυράντοχο-αντιφλεκτικό διάφανο βερνίκι ξύλου 2 συστατικών, υδατοδιαλυτό, για την προστασία ξύλινων επιφανειών εσωτερικής χρήσης. Βερνίκι νέας τεχνολογίας που δημιουργήθηκε για να καλύψει τις νέες απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Πιστοποιημένο προϊόν  από ευρωπαϊκό ινστιτούτο, εγκεκριμένο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Δημιουργεί ένα σκληρό, γυαλιστερό προστατευτικό υμένα, που εξασφαλίζει καθυστέρηση στην δημιουργία φωτιάς στις ξύλινες επιφάνειες (ξύλινα σπίτια, σκεπές, πόρτες, κουφώματα κ.α.) για εξωτερική χρήση, απαιτείται η επαναβαφή με κατάλληλο βερνίκι. Προσοχή να εφαρμόζεται σε παρθένο ξύλο.

Σκλήρυνση σε 72 ώρες, επαναβάφεται σε 72 ώρες (απαραίτητη η λείανση)
Μέθοδος εφαρμογής: πινέλο, πιστόλι αέρος.
Αναλογία ανάμιξης: Α-Β 1-1 κατά όγκο.
Απόδοση: 450 gr/m2/στρώση ή 350 ml m2/στρώση (για κλάση Β1)
Αραίωση: 0-5 %
Συσκευασίες: 5 lt

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΤΙΦΛΕΚΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

Πιστοποιημένο Πυράντοχο χρώμα, υδατοδιαλυτό, για την προστασία τοίχου-επιφανειών τσιμέντου από το ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης, δημιουργεί ένα λευκό παχύ στρώμα το οποίο σε περίπτωση φωτιάς διογκώνεται υπό την μορφή άκαυστου αφρού, μονώνοντας θερμοκρασιακά την επιφάνεια με συνέπεια να επιμηκύνει το χρόνο αντοχής του τοίχου. Πιστοποιημένο προϊόν από ευρωπαϊκό ινστιτούτο, έγκεκριμένο από την πυροσβεστική υπηρεσία. Για εξωτερική χρήση, απαιτείται η επαναβαφή με κατάλληλο χρώμα.


Μέθοδος εφαρμογής: ρολό, airless,πινέλο. Αραίωση: 0-5 % νερό

Συσκευασίες: 5- 15 kg

Αρχή