ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

1 Εισαγωγή

Οι πρώτες βοήθειες που προσφέρονται άμεσα σε ένα θύμα ατυχήματος δεν πρέπει να συγχέονται με την επαγγελματική ιατρική φροντίδα που πρέπει να ακολουθήσει. Οι πρώτες βοήθειες βρίσκονται στα όρια μεταξύ ασφάλειας και ιατρικής.

Συνήθως όταν κάποιος τραυματισθεί στην εργασία και μέχρι να φθάσει το ασθενοφόρο του προσφέρεται βοήθεια από άτομο που έχει εκπαιδευτεί ειδικά στις πρώτες βοήθειες. Μερικές φορές, ιδιαίτερα σε εργασίες με βάρδιες μπορεί να μην υπάρχει κανείς εκπαιδευμένος στις πρώτες βοήθειες και τότε οποιαδήποτε καθυστέρηση στην άφιξη του ασθενοφόρου μετρά σε βάρος του θύματος. Αυτό το παράρτημα έχει σκοπό να προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για αυτές ακριβώς τις καταστάσεις. Προορίζεται να συμπληρώσει, αλλά κατά κανένα τρόπο να υποκαταστήσει, τα αναγνωρισμένα μαθήματα εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες.

Οι ιατρικές φροντίδες που προσφέρονται από μια νοσοκόμα στο ιατρικό κέντρο μιας βιομηχανίας δεν αναπτύσσονται εδώ. Οι φροντίδες στον τόπο του ατυχήματος δεν πρέπει να προκαλέσουν οποιαδήποτε παρεμπόδιση ή καθυστέρηση σε αυτές που θα δοθούν στο νοσοκομείο. Ακόμη όμως και απλές φροντίδες που προσφέρονται αμέσως μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικές από μια πιο εντατική θεραπεία που θα δοθεί πέντε ή δέκα λεπτά αργότερα στο νοσοκομείο. Αν το θύμα έχει πάψει να αναπνέει, η καρδιοπευμονική ανάνηψη (τεχνητή αναπνοή και καρδιακές μαλάξεις) μπορεί να επιτευχθεί με κατάλληλη άμεση φροντίδα, ενώ διαφορετικά το θύμα θα έχει πεθάνει μέχρι να φθάσει στο νοσοκομείο.

Πριν δοθεί οποιαδήποτε φροντίδα απαιτείται κάποια διάγνωση και γρήγορες απαντήσεις σε οκτώ ερωτήσεις - κλειδιά:

• Αναπνέει το θύμα;

• Έχει τις αισθήσεις του;

• Υπάρχει αιμορραγία;

• Υπάρχουν σπασμένα οστά;

• Υπάρχουν εγκαύματα;

• Έχει υποστεί ηλεκτροπληξία το θύμα;

• Έχει προσβληθεί από αέρια;

• Έχει κληθεί ασθενοφόρο;

2 Το θύμα δεν αναπνέει

Το θύμα μπορεί να έχει σταματήσει να αναπνέει, ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξίας, προσβολής από αέρια, ασφυξίας ή πνιγμού. Σε κάθε περίπτωση απαιτούνται ορισμένες προκαταρκτικές ενέργειες πριν αρχίσει η τεχνητή αναπνοή για ανάνηψη του θύματος.

2.1 Ηλεκτροπληξία

Το θύμα πρέπει πρώτα να απομακρυνθεί από το ζωντανό αγωγό. Αυτός που θα το επιχειρήσει θα πρέπει να λάβει τα μέτρα του, ώστε να μην υποστεί και αυτός ηλεκτροπληξία.

2.2 Προσβολή από αέρια

Το θύμα πρέπει να μεταφερθεί στον καθαρό αέρα, όσο γρηγορότερα γίνεται, ενώ αυτός που θα μπει στο μολυσμένο χώρο για το σκοπό αυτό πρέπει να φέρει τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.

2.3 Ασφυξία

Η ασφυξία μπορεί να προκληθεί από το θάψιμο του θύματος μέσα σε αφράτο υλικό, ή με την είσοδο του σε ένα χώρο με ανεπαρκές οξυγόνο, ή με το σφήνωμα ενός ξένου σώματος στην τραχεία. Τα πρώτα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη διάσωση του θύματος είναι όμοια με αυτά της προσβολής από αέρια. Αν το θύμα έχει θαφτεί, πρέπει να απομακρυνθούν, όσο το δυνατό γρηγορότερα όλα τα υλικά γύρω από τη μύτη και το στόμα και η τεχνητή αναπνοή να αρχίσει αμέσως, ενώ άλλοι θα συνεχίζουν την αποκάλυψη του σώματος.

2.4 Πνιγμός

Το θύμα πρέπει να απομακρυνθεί από το νερό όσο γρηγορότερα γίνεται, να απομακρυνθούν οποιαδήποτε αντικείμενα κλείνουν ενδεχομένως το ο*τόμα και να αρχίσει αμέσως η τεχνητή αναπνοή. Αν η διάσωση έγινε με βάρκα πρέπει να αρχίσει η τεχνητή αναπνοή πάνω στη βάρκα.

2.5 Διαδικασία τεχνητής αναπνοής στόμα-με-στόμα (Σχ. ΔΙ, Δ2)

Η διαδικασία που ακολουθείται στη μέθοδο αυτή είναι η ακόλουθη:

• Ξαπλώστε το θύμα με την πλάτη.

• Καθαρίστε το στόμα, το λάρυγγα και τα ρουθούνια από αντικείμενα αν είναι δυνατό, αλλά μη καθυστερήσετε το φύσημα για το λόγο αυτό. Χαλαρώστε όλα τα σφικτά ρούχα γύρω από το λαιμό, το στήθος και τη μέση (Σημ. Ο εγκέφαλος αρχίζει να παθαίνει ανεπανόρθωτες βλάβες, αν αφεθεί χωρίς οξυγόνο^ια λίγα μόνο λεπτά της ώρας).

• Γύρετε το κεφάλι αρκετά πίσω και τραβήξτε το σαγόνι, ώστε να ελευθερωθούν οι δίοδοι αέρα και να μη εμποδίζονται από τη γλώσσα (Σχ. ΔΙ).

Σχήμα Δ. 1: Θέση του κεφαλιού στη μέθοδο στόμα-με-στόμα. (α) Σε ένα άτομο που έχει τις αισθήσεις του ο λάρυγγας είναι ανοιχτός, έτσι που ο αέρας μπορεί να περνά ελεύθερα από τη μύτη και το στόμα στους πνεύμονες, (β) Σε ένα αναίσθητο άτομο που βρίσκεται ανάσκελα η γλώσσα πέφτει πίσω και φράσσει τη δίοδο αέρα. (γ) Με κάμψη του κεφαλιού του θύματος προς τα πίσω, ανοίγει η δίοδος αέρα πίσω από τη γλώσσα. (Λ: Λάρυγγας, Ε: Εισοφάγος).

Πάρτε βαθιά αναπνοή, σφραγιστέ τα χείλια σας γύρω από το στόμα του θύματος και κλείστε τα ρουθούνια του με το μάγουλο σας ή σφίγγοντας τα με τα δάκτυλα σας (Σχ. Δ2).

Φυσήξτε και βεβαιωθείτε ότι το στήθος του φουσκώνει, οπότε απομακρύνετε το στόμα σας. Πάρτε άλλη μια αναπνοή και παρατηρείστε το στήθος του θύματος να ξεφουσκώνει. Επαναλαμβάνετε τη διαδικασία. Οι πρώτες έξι εισπνοές πρέπει να δοθούν όσο γίνεται γρηγορότερα, ενώ οι επόμενες με ένα ρυθμό δέκα ανά λεπτό.

Αν δεν είναι δυνατό να ανοίξετε το στόμα του θύματος, ή αν το θύμα δεν έχει δόντια, τότε κλείστε το στόμα του και φυσήξτε δια μέσου της μύτης ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με τη μέθοδο στόμα με στόμα.

Συνεχίστε τη διαδικασία μέχρι να αρχίσει να αναπνέει το θύμα, ή ένας ειδικός εφοδιασμένος με ειδικό εξοπλισμό παροχής οξυγόνου σας αντικαταστήσει, ή μέχρι που ένας ιατρός διαπιστώσει το θάνατο του θύματος.

Σχήμα Δ2: Μέθοδος στόμα-με-στόμα. Αυτός που επιχειρεί τη διάσωση, αφού πάρει βαθιά εισπνοή εφαρμόζει το στόμα του στο στόμα του θύματος. Τότε φυσάει μέχρι που να δει με την άκρη του ματιού του να φουσκώνει το στήθος του θύματος, ενώ συγχρόνως βαστάει κλειστή τη μύτη του θύματος.

3. Το θύμα είναι αναίσθητο αλλά αναπνέει

Αν το θύμα αναπνέει αλλά είναι αναίσθητο, πρέπει να ξαπλωθεί σε μια επίπεδη επιφάνεια μπρούμυτα με το ένα χέρι και το ένα πόδι από την ίδια πλευρά τεντωμένα προς τα κάτω. Το άλλο χέρι και το αντίστοιχο πόδι πρέπει να ανασηκωθούν και το κεφάλι να γυρίσει προς αυτή την πλευρά και να βρίσκεται λίγο χαμηλότερα από το υπόλοιπο σώμα. Αυτή η στάση βοηθάει την αποστράγγιση των διόδων αέρα και δεν αφήνει το θύμα να πνιγεί από το αίμα του ή τον εμετό του, όπως θα συνέβαινε αν ήταν ξαπλωμένο με την πλάτη. Αν το θύμα βρίσκεται πάνω σε φορείο, η σωστή στάση μπορεί να επιτευχθεί γέρνοντας το ελαφρά προς το πλάι. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί μαξιλάρι, επειδή αυτό θα ανασηκώσει το κεφάλι.

Περιμένοντας ασθενοφόρο, το αναίσθητο άτομο μπορεί να καλυφθεί με κουβέρτα, αλλά δεν πρέπει να υπερθερμανθεί. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται επίσης θερμοφόρες. Το σοκ και η απώλεια αίματος παγώνουν το θύμα, καθώς το αίμα μαζεύεται στις τραυματισμένες περιοχές, αλλά αυτή είναι μία φυσική αντίδραση και δεν πρέπει να την παρεμποδίζουμε. Δεν πρέπει να κάνουμε καμία προσπάθεια να σηκώσουμε όρθιο ένα αναίσθητο άτομο, αλλά και δεν πρέπει να το αφήσουμε μόνο του, επειδή μπορεί να συνέλθει και να ταραχθεί, ή να σταματήσει η αναπνοή του, ή να αρχίσει να αιμορραγεί.

4 Το θύμα αιμορραγεί

Αν το θύμα έχει πληγωθεί και αιμορραγεί εξωτερικά, προσπαθήστε να σταματήσετε την απώλεια αίματος. Μπορεί να χάσει κανείς 1/2 λίτρο αίμα χωρίς κίνδυνο για την υγεία του, αλλά η απώλεια 1 λίτρου είναι επικίνδυνη. Είναι δυνατό να υπάρχουν πολλαπλά τραύματα και επιπρόσθετη απώλεια αίματος με εσωτερική αιμορραγία.

Αν υποπτεύεστε αιμορραγία, εντοπίστε τη θέση της και απομακρύνετε τα ρούχα του θύματος, όπου κρίνετε απαραίτητο για το σκοπό αυτό. Μην απομακρύνετε μεγάλα σφηνωμένα στο σώμα του θύματος αντικείμενα. Κρατήστε κομμάτια γυαλιού για να τα δείξετε στο γιατρό και ιδιαιτέρως γυαλιά από ματογυάλια. Σταμα-τήστε την αιμορραγία με άμεση πίεση πάνω στην τραυματισμένη περιοχή, εκτός και αν είναι φανερό ή υποπτεύεσθε κάποιο κάταγμα στην ίδια περιοχή, χρησιμοποιώντας το καθαρότερο διαθέσιμο υλικό μέχρι να βρεθεί το ενδεδειγμένο φαρμακευτικό υλικό.

Καλύψτε τα ανοιχτά τραύματα όσο το δυνατό γρηγορότερα με αποστειρωμένες γάζες από ένα κουτί πρώτων βοηθειών, προσέχοντας να μην αγγίξετε την εσωτερική τους πλευρά. Αν υπάρχουν χαλαρά σωματίδια στην πληγή αρκετά μεγάλα για να πιαστούν χωρίς να την αγγίξετε, απομακρύνετε τα, αλλά μην προσπαθήσετε να την καθαρίσετε από βρωμιά ή άμμο. Μετά την τοποθέτηση ενός επιθέματος, μη δοκιμάζετε να το απομακρύνετε γιατί έτσι θα ξεκολλήσετε και το ξεραμένο αίμα πάνω στην πληγή.

Αν το αίμα διαπερνά μία γάζα, προσθέστε και άλλη και χρησιμοποιείστε επίδεσμο για να εξασκήσετε πίεση, εκτός και αν υπάρχουν ξένα σώματα ή σπασμένα κομμάτια οστού στην πληγή. Αν όμως έχει αποκοπεί ένα δάκτυλο ή άλλο μέλος κατά το ατύχημα, πρέπει να γίνει ισχυρή επίδεση στο κομμένο σημείο και να ανυψωθεί το μέλος, ώστε να προληφθεί μεγάλη απώλεια αίματος.

Αν υπάρχει σημαντική απώλεια αίματος και δεν παρατηρούνται τραύματα στο στήθος, σηκώστε τα πόδια του θύματος έτσι που το υπόλοιπο αίμα να συγκεντρώνεται σε ζωτικά όργανα, όπως η καρδιά, οι πνεύμονες και ο εγκέφαλος. Αν υπάρχουν όμως τραύματα στο στήθος, στηρίξτε το θύμα σε καθιστή θέση.

Αν το θύμα έχει σπάσει οστά ή έχει εσωτερικά τραύματα, υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει εσωτερική αιμορραγία στα σημεία αυτά. Αυτό φαίνεται από το πρήξιμο της περιοχής και αύξηση των σφυγμών στους 90 ανά λεπτό ή περισσότερο, ενώ παράλληλα μειώνεται η ισχύς τους. Στις περιπτώσεις αυτές η άμεση μεταφορά σε νοσοκομείο είναι εντελώς απαραίτητη.

5 Κατάγματα

Αυτός που προσφέρει τις πρώτες βοήθειες πρέπει να μπορεί να αναγνωρίσει ένα κάταγμα και να διακρίνει το είδος του, έτσι που να μπορεί να αποφασίσει αν προέχουν οι πρώτες βοήθειες ή η άμεση μεταφορά σε νοσοκομείο. Υπάρχουν πολλών ειδών κατάγματα: απλά, σύνθετα, περίπλοκα, θρυμματισμένα, συμπιεσμένα και αστεροειδή.

Ένα σύνθετο κάταγμα συνοδεύεται και από τραύμα διαμέσου του οποίου μπορεί να ξεπροβάλλει ένα σπασμένο οστό. Τότε υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης και το τραύμα πρέπει να καλυφθεί με αποστειρωμένη γάζα, όπως κάθε άλλο τραύμα.

Αν το θύμα έχει τις αισθήσεις του, ρωτείστε τι συνέβη, αν υπάρχει πόνος σε κάθε κίνηση και αν η περιοχή του τραύματος είναι ευαίσθητη.

Είτε έχει, είτε δεν έχει τις αισθήσεις του το θύμα, ρωτείστε οποιονδήποτε μάρτυρα τι συνέβη και προσέξτε αν υπάρχει δυσμορφία, αφύσικη στάση ή πρήξιμο στην περιοχή του τραύματος. Προσέξτε αν μετακινούνται άκρα σπασμένου οστού μέσα στο μέλος σε κάθε κίνηση του θύματος για ανακούφιση, αλλά μη μετακινήσετε το θύμα απλώς για να διαπιστιόσετε κάτι τέτοιο.

Από τις πληροφορίες που θα συλλέξετε με αυτούς τους τρόπους μπορείτε να διαγνώσετε τη θέση ενός κατάγματος. Η προϊστορία ενός ατυχήματος είναι συχνά πιο σπουδαία για να βγει μια διάγνωση παρά τα συμπτώματα.

Η πρώτη φροντίδα όλων των καταγμάτων είναι η ακινητοποίηση της περιοχής. Τα σπασμένα μέλη πρέπει να μετακινούνται απαλά, ελαφρά τεντωμένα και η τάση πρέπει να ασκείται συνεχώς μέχρι που να βρεθεί το μέλος στη σωστή θέση του.

5.1 Κατάγματα των δακτύλων

Οι ανοιχτές πληγές πρέπει να σκεπάζονται, τα παπούτσια πρέπει να αφήνονται φορεμένα, αλλά να απομακρύνονται τα κορδόνια.

5.2 Κάταγμα της κλείδας

Μια κλείδα σπάζει εύκολα σε ένα βαρύ πέσιμο με το πλάι, με κτύπημα στον ώμο. Το θύμα μπορεί να ταξιδέψει όρθιο με υποστήριξη του βραχίονα του σε μια τριγωνική υφασμάτινη κρεμάστρα (Σχ. Δ3).

Σχήμα Δ3: Στερέωση σπασμένης κλείδας, (α) Ένα παραγέμισμα από βαμβάκι τοποθετείται στη μασχάλη και δένεται ο βραχίονας στο στήθος με δύο διπλούς τριγωνικούς επιδέσμους, (β) Ο πήχης στηρίζεται σε μια υφασμάτινη κρεμάστρα με γωνία 45 μοιρών και τοποθετείται ανάμεσα στην κρεμάστρα και τον τραυματισμένο ώμο ένα μεγάλο παραγέμισμα από βαμβάκι. Ο σκοπός του (α) είναι να τραβήξει ελαφρά προς τα έξω τον ώμο, ενώ του (β) είναι να αναλάβει το βάρος του χεριού από την τραυματισμένη κλείδα.

5.3 Κάταγμα του βραχίονα

Αυτό είναι συνήθως το αποτέλεσμα ενός άμεσου κτυπήματος στο βραχίονα. Κρεμάστε τον πήχη με έναν τριγωνικό επίδεσμο γύρω από το λαιμό και αφήστε το βάρος του χεριού να εξασκεί τάση (Σχ. Δ4).

5.4 Κάταγμα του αγκώνα

Μεταφέρετε το θύμα με ένα φορείο. Τοποθετείστε το χέρι ίσιο, με μαλακά επιθέματα και στηριγμένο στο σώμα με επιδέσμους δεμένους στην αντίθετη πλευρά του κατάγματος. Η μεταφορά στο νοσοκομείο γίνεται με φορείο για τον κίνδυνο κυκλοφοριακού προβλήματος σε περίπτωση καταστροφής της αρτηρίας.

Σχήμα Δ4: Σιερέωση ενός σπασμένου βραχίονα, (α) Χρησιμοποιούνται ως νάρθηκας ία πλευρά του στήθους. Ένα μεγάλο κομμάτι βαμβάκι τοποθετείται μεταξύ του βραχίονα και του στήθους και μικρότερα κομμάτια τοποθετούνται γύρω από το βραχίονα πάνω και κάτω από το σπάσιμο. Ο βραχίονας δένεται στο στήθος με δύο διπλωμένους τριγωνικούς επιδέσμους, (β) Ο πήχης στηρίζεται σε μία κρεμάστρα σε ορθή γωνία.

5.5 Κάταγμα του καρπού

Σχήμα Δ5: Στερέωση σπασμένων οστών κερκίδας και ωλένης. Ένας απλός νάρθηκας παραγεμισμένος με βαμβάκι πρέπει να εκτείνεται από τον αγκώνα μέχρι τα δάκτυλα. Βαμβάκι τοποθετείται κάτω από τους επιδέσμους και στα δύο άκρα του κατάγματος. Ο πήχης κρεμιέται με τριγωνικό επίδεσμο σε ορθή γωνία (δεν φαίνεται στο σχήμα).

5.6 Κάταγμα της λεκάνης

Τοποθετείτε το θύμα σε φορείο και κάντε το να αισθάνεται άνετα με μαλακά υποθέματα. Δέσετε τα πόδια μεταξύ τους με επιδέσμους στα γόνατα και τους αστραγάλους για την αποφυγή περιττών μετακινήσεων. Φροντίστε για την όσο το δυνατόν ταχύτερη μεταφορά του θύματος στο νοσοκομείο, καθώς είναι βέβαιο ότι θα έχει υποστεί εσωτερική αιμορραγία.

5.7 Κάταγμα του μηρού

Φροντίστε το σπασμένο μηρό όπως τη λεκάνη, αλλά με δυο επιπλέον επιδέσεις πάνω και κάτω από το τραύμα (Σχ. Δ6).

Σχήμα Δ6: Στερέωση ενός σπασμένου μηρού ή κνήμης. Εξασκείται ένα ελαφρό συνεχές τράβηγμα χωρίς λύγισμα ή στρίψιμο, ενώ δένεται το τραυματισμένο πόδι στο γερό με διπλωμένους τριγωνικούς επιδέσμους. Γύρω από το τραυματισμένο μέλος τοποθετείται πολύ βαμβάκι πριν την εφαρμογή των δύο επιδέσμων πάνω και κάτω από το κάταγμα.

5.8 Κάταγμα της κνήμης

Όταν σπάζει η κνήμη έχει την τάση να σχηματίζει αιχμηρά άκρα και εφόσον βρίσκεται κοντά στο δέρμα μπορεί εύκολα να το διαπεράσει και να μετατρέψει το κάταγμα σε σύνθετο. Απαιτείται λοιπόν μεγάλη προσοχή και για το λόγο αυτό το θύμα τοποθετείται σε φορείο. Τοποθετούνται μαλακά παραγεμίσματα ανάμεσα στα πόδια και στερεώνεται το τραυματισμένο πόδι στο υγιές στα γόνατα, τους αστραγάλους και πάνω και κάτω από το τραύμα. Αν και τα δυο πόδια είναι σπασμένα, φτιάξτε δύο μακρούς ξύλινους νάρθηκες που να ξεκινάνε από τις μασχάλες και να φθάνουν στους αστραγάλους και τυλίξτε με επιδέσμους γύρω από αυτούς.

5.9 Κάταγμα του αστραγάλου

Αν υποπτεύεσθε κάταγμα στον αστράγαλο, τοποθετείστε το θύμα πάνω σε φορείο και στηρίξτε τον αστράγαλο πάνω σε ένα μαξιλάρι.

5.10 Κάταγμα της σπονδυλική στήλης

Αν υποπτεύεσθε κάταγμα της σπονδυλικής στήλης, από τους πόνους του θύματος, από τη φύση του τραυματισμού, ή από τη στάση του, μη το μετακινήσετε, αλλά ειδοποιείστε να έλθει γιατρός ή εξειδικευμένος νοσοκόμος.

Οποιαδήποτε απρόσεκτη μετακίνηση στην περίπτωση αυτή μπορεί να προκαλέσει καταστροφές του νωτιαίου μυελού και να οδηγήσει στο θάνατο ή στην παράλυση. Αν πρέπει να μετακινηθεί ο τραυματίας πρέπει να τον φροντίσουν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι. Πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα να μην αλλάξουν τη στάση της πλάτης (Σχ. Δ7).

Σχήμα Δ7: Ο σωστός τρόπος για τη μετακίνηση θύματος με σπασμένη σπονδυλική στήλη. Η σπονδυλική στήλη του θύματος πρέπει να διατηρείται οπωσδήποτε σε ευθεία και συγχρόνως να εξασκείται εφελκυσμός στο κεφάλι και τα πόδια (1, 2). Το κεφάλι του πρέπει να γέρνει προς τα πίσω. Οι τέσσερις μεταφορείς που απαιτούνται πρέπει να κινούνται πολύ αργά και προσεκτικά και σε πλήρη συνεργασία. Είναι καλύτερα, όμως, να μη μετακινηθεί καθόλου ο τραυματίας, αλλά να περιμένετε το έμπειρο προσωπικό του ασθενοφόρου.

5.11 Κατάγματα των πλευρών

Τα κατάγματα των πλευρών μπορεί να γίνουν πολύ επικίνδυνα, εάν διατηρηθεί ένας πνεύμονας από τα αιχμηρά άκρα σπασμένων πλευρών. Αυτό εκδηλώνεται με αίμα από το στόμα του θύματος, ή με την παρουσία μιας ανοιχτής πληγής αρκετά μεγάλης, ώστε να επιτρέπει την αναρρόφηση αέρα στο στήθος. Κλείστε μια τέτοια πληγή αμέσως με αποστειρωμένη γάζα και κρατείστε τη στη θέση της με κολλητική ταινία. Αν δεν γίνει αυτό, οι πνεύμονες μπορεί να σταματήσουν να λειτουργούν.

Αν το θύμα έχει τις αισθήσεις του μπορεί να ταξιδέψει καθιστό. Αν πρέπει να ξαπλώσει, ξαπλώνει πάνω στην τραυματισμένη πλευρά. Αν και οι δύο πλευρές έχουν κατάγματα ο τραυματίας πρέπει να παραμείνει καθιστός.

5.12 Κατάγματα στο κεφάλι

Κάθε θύμα τραυματισμού στο κεφάλι πρέπει να εξετάζεται αμέσως από γιατρό και να ελέγχεται η αναπνοή του συνεχώς μέχρι να φθάσει σε αυτόν. Όλα τα τραύματα στο κεφάλι πρέπει να θεωρούνται σοβαρά μέχρι να τα δει γιατρός.

6 Εγκαύματα

6.1 θερμικά εγκαύματα

Οι τραυματίες με εγκαύματα θέλουν άμεση φροντίδα με καθαρό κρύο νερό. Η γρήγορη ψύξη μειώνει τις επιδράσεις του εγκαύματος και απαλύνει τον πόνο. Ένα μέλος με εγκαύματα πρέπει να βυθίζεται σε ένα κουβά με νερό, ενώ τα εγκαύματα στο σώμα πρέπει να καταβρέχονται με νερό.

Συνιστάται ιδιαιτέρως ένας ψεκαστήρας φαρμάκου για εγκαύματα να υπάρχει πάντα στο κιβώτιο πρώτων βοηθειών. Αυτό απλώνεται πάνω από το έγκαυμα μετά το ξέπλυμα με νερό, ή αντί γι αυτό, αν δεν υπάρχει κρύο νερό εκεί κοντά. Η έμφαση δίνεται στην ταχύτητα.

Ο ψεκασμός του φαρμάκου ψύχει και αποστειρώνει το έγκαυμα προσφέροντας συγχρόνως ανακούφιση. Αν πάνω στο δέρμα στην περιοχή του εγκαύματος έχουν κολλήσει καμένα ή λιωμένα ρούχα, αυτά δεν πρέπει να απομακρυνθούν από αυτόν που προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, αλλά να αφεθούν για εξειδικευμένη φροντίδα στο νοσοκομείο.

Τα εγκαύματα πρέπει να καλύπτονται ελαφρά με αποστειρωμένες γάζες εγκαυμάτων μετά την εφαρμογή του φαρμάκου. Αν δεν υπάρχουν γάζες εγκαυμάτων, μπορούν να χρησιμοποιούνται για κάλυψη του εγκαύματος ξηρά μη χνουδωτά βαμβακερά υλικά, όπως μαντήλια, ή λωρίδες υφάσματος. Οι επάλληλες λωρίδες προτιμούνται από τα μεγάλα κομμάτια.

Στα θύματα εγκαυμάτων μπορούν να δίνονται νερό, τσάι ή γάλα κάθε 10 λεπτά, αλλά απαγορεύεται το οινόπνευμα. Σε καμιά άλλη περίπτωση σοβαρού τραυματισμού δεν επιτρέπεται να δίνεται στους τραυματίες να πιουν οτιδήποτε.

Οι φλύκταινες (φουσκάλες) από εγκαύματα δεν πρέπει να ανοίγονται και δεν επιτρέπεται να αγγίζονται τα εγκαύματα με τα δάκτυλα.

6.2 Ηλεκτρικά εγκαύματα

Εγκαύματα μπορεί να προκληθούν όταν ηλεκτρικό ρεύμα περάσει μέσα από το ανθρώπινο σώμα. Το μεγαλύτερο μέρος του ορατού τραύματος συμβαίνει στα σημεία εισόδου και εξόδου του ρεύματος. Παρόλα αυτά μπορεί να υπάρχει και εσωτερική ζημιά.

Εγκαύματα μπορεί να δημιουργηθούν από χτύπημα κεραυνού, ή από χαμηλής ή υψηλής τάσης ηλεκτρικό ρεύμα. Η ηλεκτροπληξία μπορεί να προκαλέσει καρδιακή προσβολή. Αν το θύμα είναι αναίσθητο η άμεση προτεραιότητα είναι η εφαρμογή τεχνητής αναπνοής. Η θέση και η κατεύθυνση των πληγών εισόδου και εξόδου δείχνει την έκταση του μη ορατού τραυματισμού και το βαθμό του σοκ που αυτό μπορεί να προκαλέσει.

Αναγνώριση

Ο τραυματίας ενδέχεται:

• Να είναι αναίσθητος.

• Να έχει έντονα εγκαύματα με πρήξιμο και στην είσοδο και στην έξοδο του ρεύματος.

• Αν ο τραυματίας ήταν θύμα βολταϊκού ρεύματος υψηλής τάσης, τότε το τραύμα του θα έχει πάρει ένα καφε-χάλκινο χρώμα (μην το μπερδέψετε αυτό με τραυματισμό).

• Να παρουσιάζει σημάδια σοκ.

Αντιμετώπιση

Οι βασικοί στόχοι είναι:

• Να δώσεις τις πρώτες βοήθειες για τα εγκαύματα και το σοκ.

• Να διευθετήσεις την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Μην πλησιάζεις το θύμα, αν έχει χτυπηθεί από υψηλής τάσης ηλεκτρικό ρεύμα, παρά μόνο αν βεβαιωθείς πρώτα ότι το ρεύμα έχει απομονωθεί. Αν ο τραυματίας είναι αναίσθητος, άνοιξε άμεσα τις διόδους αναπνοής, έλεγξε την αναπνοή και το σφυγμό του και ετοιμάσου για τεχνητή αναπνοή, αν είναι απαραίτητο.

1. Κατάβρεξε τις επιφάνειες τραυματισμού με δροσερό νερό.

2. Τοποθέτησε αποστειρωμένη γάζα για εγκαύματα ή κάποιο άλλο καθαρό, μη χνουδωτό υλικό πάνω από την πληγή.

3. Κάλεσε άμεσα ασθενοφόρο. Βοήθησε τον ασθενή ώστε να μην επέλθει σε κατάσταση σοκ.

6.3 Χημικά εγκαύματα

Ορισμένες χημικές ουσίες μπορούν να ερεθίσουν ή να καταστρέψουν το δέρμα αν προσροφηθούν σε αυτό, προκαλώντας εκτεταμένα και μερικές φορές θανατηφόρα εγκαύματα στο σώμα. Αντίθετα με τα θερμικά εγκαύματα, τα χημικά εγκαύματα αναπτύσσονται αργά. Παρόλα αυτά, οι αρχές για τις πρώτες βοήθειες είναι οι ίδιες. Οι ισχυρότερες χημικές ουσίες βρίσκονται στη βιομηχανία, ωστόσο, χημικά τραύματα μπορεί να προκληθούν και από οικιακά καθαριστικά. Αυτού του τύπου οι τραυματισμοί ενδέχεται να είναι αρκετά σοβαροί και μπορεί να απαιτείται άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο. Μπορεί να είναι χρήσιμο να βρεθεί και να σημειωθεί το όνομα της εταιρείας ή της χημικής ουσίας. Διασφάλισε τη δική σου ασφάλεια, όταν πλησιάζεις και προσπαθείς να αντιμετωπίσεις αυτού του είδους τους τραυματισμούς. Να σημειωθεί ότι οι ατμοί από ορισμένες χημικές ουσίες μπορεί να είναι μέχρι και θανατηφόροι.

Αναγνώριση

Μπορεί να προκληθεί:

Έντονος και οξύς πόνος.

Ακόμη και αν αρχικά τα σημάδια δεν ήταν έντονα, στη συνέχεια παρατηρείται

κοκκίνισμα ή κηλίδες, και φυσαλίδες ή ξεφλούδισμα.

Αντιμετώπιση

Οι βασικοί στόχοι είναι:

1. Να αναγνωρίσεις και να απομακρύνεις τις χημικές ουσίες πριν προκαλέσουν επιπλέον ζημιά.

2. Να κανονίσεις άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο.

Μην καθυστερείς την έναρξη της θεραπείας με την εύρεση ενός αντιδότου. Κατάβρεξε τη μολυσμένη περιοχή με νερό, ώστε να διαλύσεις τις χημικές ουσίες και να διακόψεις τη διαδικασία της χημικής προσβολής. Κατάβρεξε περισσότερο από ότι σε περίπτωση θερμικού καψίματος. Μερικές χημικές ουσίες μπορεί να απαιτούν χρόνο έκπλυσης έως και 20 λεπτά. Απομάκρυνε απαλά τα τυχόν μολυσμένα ρούχα καθώς καταβρέχεις το τραυματισμένο μέρος. Διασφάλισε ότι δεν θα προσβληθείς και ο ίδιος. Χρησιμοποίησε γάντια, αν είναι διαθέσιμα. Μετάφερε μόνος σου ή με ασθενοφόρο τον τραυματία στο νοσοκομείο, ελέγχοντας συνέχεια την αναπνοή του.

6.4 Χημικά εγκαύματα στα ματιά

Έστω και μικρές ποσότητες χημικών ουσιών μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς, αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα. Μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια του ματιού με αποτέλεσμα τη δημιουργία ουλών, ή, ακόμη, και τύφλωσης. Να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός καθώς ξεπλένεις το μάτι με νερό, αποφεύγοντας να πέσει πάνω σου ή πάνω στον τραυματία το μολυσμένο νερό. Να φοράς προστατευτικά, γάντια αν είναι διαθέσιμα.

Αναγνώριση

Μπορεί να παρουσιαστεί:

Συνεχής πόνος στο μάτι.

Ανικανότητα στο τραυματισμένο μάτι.

Κοκκίνισμα και πρήξιμο στη περιοχή του ματιού.

Έντονο δάκρυσμα των ματιών.

Αντιμετώπιση

Ο βασικοί στόχοι είναι:

1. Η απομάκρυνση της επικίνδυνης χημικής ουσίας.

2. Η άμεση μεταφορά του θύματος στο νοσοκομείο.

3. Η αποτροπή τριψίματος ή επαφής με τα μάτια του.

Κράτησε το προσβεβλημένο μάτι κάτω από απαλά τρεχούμενο δροσερό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά. Διασφάλισε ότι ξεπλένεις πάρα πολύ καλά και τις δύο πλευρές του βλεφάρου.

Αν το μάτι κλείσει σε μια σύσπαση πόνου, άνοιξε το βλέφαρο απαλά και σταθερά. Διασφάλισε ότι το μολυσμένο νερό δεν βρέχει το άλλο μάτι. Κάλυψε το ματι με μία αποστειρωμένη γάζα ή με ένα καθαρό επίδεσμο από μη χνουδωτό υλικό. Μετάφερε μόνος σου ή με ασθενοφόρο τον τραυματία στο νοσοκομείο.

6.5 Εγκαύματα από ακτινοβολία

Μπορεί να προκληθούν από υπερβολική έκθεση στις ηλιακές ακτινοβολίες ή σε λυχνία υπεριώδους ακτινοβολίας. Παρόμοια εγκαύματα μπορούν να προκληθούν από έκθεση σε μία ραδιενεργή πηγή. Τα περισσότερα επιφανειακά εγκαύματα ακολουθούνται από ερεθισμό και κνησμό. Στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, η επιδερμίδα μπορεί να γίνει πολύ κόκκινη και να δημιουργηθούν φουσκάλες. Ο παθών μπορεί να πάθει ακόμη και θερμοπληξία. Μερικές φορές, η χρήση φαρμάκων μπορεί να προξενήσει υπερβολικές αντενέργειες από την έκθεση στον ήλιο. Ο βασικοί στόχοι είναι η μεταφορά τον παθόντα σε δροσερό μέρος μακριά από τον ήλιο και η ανακούφιση από τον πόνο και τις ενοχλήσεις.

Αντιμετώπιση

1. Πρόσφερε βοήθεια στον τραυματία υπό σκιά ή σε εσωτερικό χώρο.

2. Δρόσισε την επιδερμίδα με βρεγμένο σφουγγάρι ή με δροσερό μπάνιο.

3. Πρόσφερε σε συχνά διαστήματα δροσερό νερό σε μικρές δόσεις.

Αν υπάρχει εκτεταμένος ερεθισμός ή άλλη ζημιά στο δέρμα ζήτησε ιατρική βοήθεια.

7 Ηλεκτροπληξία

Η διάσωση θυμάτων ηλεκτροπληξίας και η τεχνητή αναπνοή που απαιτείται όταν αυτά δεν αναπνέουν αναφέρθηκαν παραπάνω.

'Όταν το θύμα αρχίσει να αναπνέει, ή νωρίτερα ακόμη, κατά τη διάρκεια της τεχνητής αναπνοής, πρέπει να εξετασθεί αν υπάρχουν άλλα τραύματα που να προκλήθηκαν από την ηλεκτροπληξία. Τέτοια τραύματα μπορεί να είναι εγκαύματα, ή τραύματα από την πτώση λόγω της ηλεκτροπληξίας.

8 Δηλητηρίαση από αέρια

Η πιο κοινή αιτία δηλητηρίασης αυτού του είδους είναι με μονοξείδιο του άνθρακα, που παράγεται από ατελείς καύσεις ανθρακούχων υλικών. Είναι εξαιρετικά  επικίνδυνο, επειδή δεν ανιχνεύεται με οσμή και τα θύματα σπανίως αναγνωρίζουν τα συμπτώματα του στους εαυτούς τους, ώστε να γλυτώσουν. Αν το θύμα είναι αναίσθητο ή ανίκανο να περπατήσει, πρέπει να μεταφερθεί στον καθαρό αέρα από κάποιον που θα φέρει κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.

Αν το θύμα δεν αναπνέει, πρέπει να του γίνει τεχνητή αναπνοή με τη μέθοδο στόμα με στόμα και αν είναι αναίσθητο πρέπει να του γίνουν καρδιακές μαλάξεις. Η ιατρική βοήθεια πρέπει να φθάσει το ταχύτερο δυνατό. Σε μερική δηλητηρίαση μονοξειδίου του άνθρακα τα συμπτώματα είναι:

• Κοκκίνισμα του προσώπου

• Γρήγορος σφυγμός

• Κεφαλόπονος

• Ναυτία

• Αδυναμία των άκρων

• Ζαλάδα.

Το θύμα δεν πρέπει να κάνει περιττές κινήσεις, επειδή κάθε προσπάθεια αυξάνει την τοξική επίδραση του μονοξειδίου του άνθρακα. Το συντομότερο δυνατό πρέπει να του δοθεί οξυγόνο με την ειδική αναπνευστική συσκευή.

Οποτεδήποτε υπάρχει υποψία δηλητηρίασης με μονοξείδιο του άνθρακα, αυτό πρέπει να μετριέται με χημική ανάλυση του αέρα. Συγκεντρώσεις πάνω από 50 ppm είναι επικίνδυνες και απαιτούν άμεση δράση από το διευθυντή και τους μηχανικούς της εγκατάστασης για να εξακριβωθεί η προέλευση και να σταματήσει η παραγωγή του.

Οι προϊστάμενοι μιας εγκατάστασης και άλλοι εργαζόμενοι που έχουν εκπαιδευθεί στις πρώτες βοήθειες έχουν επιπρόσθετα καθήκοντα εκτός από την άμεση βοήθεια του θύματος. Αυτά περιλαμβάνουν:

• Κλήση ασθενοφόρου και σύντομη εξήγηση της φύσης του ατυχήματος.

• Μάζεμα ρούχων και άλλων προσωπικών ειδών του θύματος που αφαιρέθηκαν στο σημείο του ατυχήματος.

• Ειδοποίηση της οικογένειας του θύματος.

• Συμπλήρωση μιας αναφοράς για το ατύχημα.

• Ανάθεση σε άλλο κατάλληλο πρόσωπο της εργασίας του θύματος.

• Λήψη άμεσων μέτρων για να μην επαναληφθεί το ίδιο ατύχημα.

• Ανέβασμα του ηθικού των εργαζομένων.

 

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823