ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

 Πυρόσβεση Πετρελαιοειδών


Σε περιοχές με παραγωγή πετρελαιοειδών ή σε περιοχές διυλιστηρίων η πυρόσβεση είναι τέχνη και πρέπει να αναπτυχθεί (αξιοποιηθεί) . Οι βασικοί στόχοι στην πυρόσβεση πετρελαιοειδών είναι το σβήσιμο της φωτιάς και ο έλεγχος των πηγών κάθε διαρροής. Τα σκηνικά πυρόσβεσης, σε σχολεία καταπολέμησης πυρκαγιών σε πετρελαιοειδή, είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε οι πυροσβέστες να προωθούν γραμμές σωληνώσεων, που περιέχουν το καιγόμενο προϊόν και να το σπρώχνουν μακριά απ' αυτούς. Μόλις φτάσουν στην καιγόμενη φλάντζα ή τον αγωγό, η βαλβίδα κλείνει για να διακοπεί η ροή. Σε πυρκαγιές υδραυλικών εγκαταστάσεων, αυτή συνήθως είναι η τακτική για τον έλεγχο των πυρκαγιών. Συνήθως ένας υπάλληλος του διυλιστηρίου μπορεί να διακόψει τη διαρροή από μια απομακρυσμένη τοποθεσία και η δουλειά της πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι ο περιορισμός της φωτιάς και η προστασία των εκθεμάτων, μέχρι το καύσιμο υλικό που παραμένει στον αγωγό, να καεί από μόνο του.
 Επιχειρήσεις πυρόσβεσης πυρκαγιάς πετρελαιοειδών.
Σε πυρκαγιές διυλιστηρίων, πολλά διαφορετικά προϊόντα μπορούν να βρεθούν. Όλα αυτά έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά καύσης. Στην πλευρά της παραλαβής, το προϊόν είναι ακατέργαστο πετρέλαιο που είναι πολύ γλοιώδες, και κατόπιν διυλίζεται σε "ελαφρύτερα" προϊόντα, όπως το καύσιμο ντίζελ και η βενζίνη. Το ελαφρύτερο προϊόν είναι το αέριο υδρογόνο. Καίγεται τόσο καθαρά που η φλόγα είναι συχνά αόρατη. Θα ήταν πιθανόν για έναν πυροσβέστη να περπατήσει μέσα σε μια φλόγα καιγόμενου αερίου χωρίς να το δει. Θα πρέπει να έχετε μπροστά σας μία σωλήνωση ή ακόμη και μια κανονική σκούπα, για το ψάξιμο της φλόγας. Γενικά, οι πυροσβέστες πρέπει να συνοδεύονται από υπαλλήλους του διυλιστηρίου, κάθε φορά που εισέρχονται στο διυλιστήριο για πυρόσβεση. Είναι επικίνδυνο να κλείνετε βαλβίδες ή να προσπαθείτε άλλους τρόπους μετριασμού της φωτιάς, χωρίς την κατάλληλη οδήγηση και εμπειρία.


Όταν η φωτιά λαμβάνει χώρα σε δεξαμενή αποθήκευσης, χρησιμοποιούνται διαφορετικές μέθοδοι. Σε πυρκαγιές δεξαμενών αποθήκευσης, μόνο η επιφάνεια καίγεται. Αυτό ίσως φαίνεται εύκολο να ελεγχθεί διότι η επιφανειακή περιοχή περιέχεται εντός των τοιχωμάτων της δεξαμενής. Το πρόβλημα είναι ότι το απλό χύσιμο νερού μέσα στην δεξαμενή με μεγάλη παροχή (ρυθμό) δεν θα σβήσει τη φωτιά. Πολύ από το νερό θα γίνει ατμός από τη θερμότητα της φωτιάς και το πετρέλαιο που επιπλέει πάνω στο νερό προκαλεί σε τρία βασικά προβλήματα γι' αυτό το είδος της πυρόσβεσης.


• Ξεχείλισμα συμβαίνει όταν το νερό παγιδεύεται κάτω από την επιφάνεια του πετρελαίου. Αυτά τα στρώματα του νερού καλούνται "φακοί" λόγω του σχήματος τους. Καθώς η επιφάνεια του πετρελαίου καίγεται, ένα κύμα θερμότητας οδεύει προς τα κάτω με ρυθμό 12 έως 43 ίντσες την ώρα. Η θερμοκρασία του κύματος θερμότητας είναι μεγαλύτερη (υψηλότερη) από το σημείο βρασμού στο παγιδευμένο νερό. Όταν αυτό το κύμα θερμότητας "χτυπήσει" έναν "φακό" νερού, μετατρέπει το νερό σε ατμό. Το νερό όταν μετατραπεί σε ατμό, διαστέλλεται με ρυθμό 1700 προς 1. Η διαστολή του νερού σε ατμό κάνει το πετρέλαιο να εκρήγνυται προς τα πάνω και συχνά ένα ποσό πετρελαίου πετάγεται από τη δεξαμενή. Εάν είστε κοντά στο τοίχωμα της δεξαμενής, μπορεί να βρεθείτε στην πορεία του πίπτοντας, καιγόμενου ή τουλάχιστον πολύ καυτού πετρελαίου!
• Το χύσιμο συμβαίνει όταν οι πυροσβεστικοί πίδακες νερού εφαρμόζονται στην καιγόμενη υγρή επιφάνεια από τέτοια γωνία που καυτό ή καιγόμενο πετρέλαιο εκδιώκεται πάνω από την πλευρά της δεξαμενής. Το πετρέλαιο μετά ρέει προς τα κάτω, στην πλευρά της δεξαμενής και έτσι έχετε να αντιμετωπίσετε και μια φωτιά στο έδαφος πέραν αυτής της δεξαμενής!
• Το άφρισμα συμβαίνει όταν πυροσβεστικοί πίδακες νερού οδηγούνται από γωνία τέτοια, που βυθίζονται κάτω από την επιφάνεια του καιγόμενου πετρελαίου. Αυτό συμβαίνει συνήθως εάν το νερό εφαρμόζεται (ρίχνεται) από ανασηκωμένα συστήματα όπως κλιμακοφόρα οχήματα. Καθώς το νερό εισέρχεται στην επιφάνεια, μετατρέπεται σε ατμό, σχεδόν όπως στην παραπάνω περίπτωση του ξεχειλίσματος, και η επιφάνεια μετατρέπεται σε καιγόμενο αφρό πετρελαίου. Αυτός ο αφρός μπορεί εύκολα να υπερχειλίσει από τους τοίχους (τα τοιχώματα) της δεξαμενής και να διασκορπιστεί ως φωτιά εδάφους.
Στις παλαιότερου τύπου δεξαμενές, με κωνική οροφή  και διάκενο για τους ατμούς πάνω από το περιεχόμενο πετρέλαιο, υπήρχε διάταξη (πρόβλεψη) εισαγωγής αφρού κάτω από την επιφάνεια του περιεχομένου. Το μηχάνημα παραγωγής αφρού συνδέεται με πολυοχεδή σωλήνωση σύνδεσης  στη δεξαμενή και αφρός "τρομπάρεται" μέχρι να σβήσει η φωτιά. Αλλες δεξαμενές μπορεί να έχουν ένα σύστημα σωληνώσεων που εκτείνεται κατά μήκος πάνω και έξω από τη δεξαμενή. Το μηχάνημα παραγωγής συνδέεται μετά με αυτή την εγκατάοταση και ο αφρός ρέει στην επιφάνεια του προϊόντος, σβήνοντας τη φωτιά.

Όταν καμία από τις ανωτέρω εγκαταστάσεις δεν παρέχονται, ο αφρός πρέπει να εφαρμοστεί από συσκευές αέρος ή από το έδαφος μέσω μεγάλου διαμετρήματος ακροφυσία που μπορούν να ρίξουν έναν πίδακα πάνω από το τοίχωμα της δεξαμενής. Το στερέωμα μιας σκάλας στο εξωτερικό της δεξαμενής για να φτάσετε στην επιφάνεια είναι πολύ επικίνδυνο και δεν συνίσταται. Εάν άλλες δεξαμενές κινδυνεύουν από την ακτινοβολούμενη θερμότητα της φωτιάς, μπορούν να ψυχθούν με ράντισμα νερού. Το νερό πρέπει να εφαρμοσθεί κατ' ευθείαν στο κάλυμμα της δεξαμενής. Η δημιουργία μιας "κουρτίνας ύδατος" για να απορροφήσει τη θερμότητα του αέρος είναι αποτελεσματικό μέτρο.
Οι περισσότερες σύγχρονες δεξαμενές έχουν επιπλέοντα τύπο οροφής. Η οροφή επιπλέει κατ' ευθείαν πάνω στο προϊόν, γεγονός που ελαττώνει τον χώρο για ατμούς μέσα στη δεξαμενή. Η πιο κοινή φωτιά είναι στην περιοχή στεγανοποίησης (σφράγισης) μεταξύ του επιπλέοντας καπακιού και του κελύφους της δεξαμενής . Όταν μεγάλες ποσότητες νερού "τρομπαρισθούν" πάνω στο καπάκι, μπορεί να προκληθεί βύθισμα του, αυξάνοντας την καιγόμενη επιφάνεια σοβαρά. Οι δύο μέθοδοι που περισσότερο χρησιμοποιούνται σε πυρκαγιές σταγενοποιητικων των δεξαμενών είναι σωληνώσεις πυρόσβεσης που χρησιμοποιούν αφρό ή πυροσβεστήρες ξηράς χημικής ουσίας (σκόνη). Εάν η δεξαμενή είναι εφοδιασμένη με υδραυλικό σύστημα για εφαρμογή αφρού, πρέπει να σχεδιασθεί με υδατοφράκτη για να διατηρηθεί ο αφρός που θα εφαρμοσθεί, πάνω από την περιοχή στεγανοποίησης.

Τμηματικές Διαρροές Βενζίνης


Η μαζική διαρροή βενζίνης ή κάθε άλλου εύφλεκτου υγρού, απαιτεί οι ατμοί να ελέγχονται. Ο αφρός είναι η επιλογή γι' αυτή την επιχείρηση. Όταν ο αφρός εφαρμόζεται κανονικά (σωστά), μπορεί να σφραγίσει την υγρή επιφάνεια έτσι ώστε οι εύφλεκτοι ατμοί να συγκρατηθούν και η έναυση των ατμών αποφεύγεται. Όταν αφρός χρησιμοποιείται πρέπει περιοδικά να επαναεφαρμόζεται, διότι θα διασπασθεί μετά από ορισμένο χρόνο και θα γίνει αναποτελεσματικός στον έλεγχο των ατμών.
Κάθε φορά που χρησιμοποιείται αφρός σε τμηματική διαρροή, οι πυροσβέστες δεν πρέπει να εισέρχονται στην περιοχή της διαρροής. Το περπάτημα μέσω του καλύμματος αφρού, σπάει την επιφάνεια σφραγίσματος και απελευθερώνει τους εύφλεκτους ατμούς. Εάν βρουν κάποια πηγή έναυσης, θα περικυκλωθούν από φλόγες. Σ' αυτή την κατάσταση, η φυσική αντίδραση είναι το τρέξιμο. Αυτό διασπά το κάλυμμα αφρού περισσότερο και χειροτερεύει την κατάσταση. Εάν πρέπει να περπατήσετε μέσω του αφρού, συρτέ τα πόδια σας, και μην τα σηκώνετε όπως περπατάτε. Αυτό βοηθάει να αποφευχθεί η διάσπαση του καλύμματος του αφρού.


Υγροποιημένο Αέριο Πετρέλαιο (LPG)


Ένα σύνηθες χρησιμοποιούμενο υποπροϊόν του πετρελαίου είναι το (LPG). Οι φιάλες αποθήκευσης γι' αυτά τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων και του βουτανίου και προπανίου, είναι κατασκευασμένες από χαλύβδινα κελύφη που κολλώνται μεταξύ των. Εύκολα αναγνωρίζονται από τα ημισφαιρικά άκρα τους. Μπορεί να έχουν διαφορετικά μεγέθη και εγκαθίστανται στο έδαφος. Μεταφέρονται με τρένα, ή φορτηγά και συρόμενα (τρέιλερ) μεγάλου μεγέθους. Ορισμένες άλλες τοποθεσίες όπου αυτές οι φιάλες συναντώνται είναι σε "μπαρμπεκιέρες" (συσκευές ψησίματος), τροχόσπιτα και οχήματα ανύψωσης βαρών. Οι μικρότερες μορφές των φιαλών αυτών συναντώνται σε πυρκαγιές των γκαράζ.
Οι δεξαμενές είναι κατασκευασμένες να αντέχουν υψηλές πιέσεις, πάνω από την πίεση λειτουργίας της δεξαμενής. Είναι εφοδιασμένες με ανακουφιστική βαλβίδα στο επάνω μέρος τους που τις προφυλάσσει από την περίπτωση η πίεση να φτάσει την πίεση έκρηξης της δεξαμενής. Το σύστημα αυτό λειτουργεί καλά υπό κανονικές συνθήκες. Το πρόβλημα όμως είναι ότι όλες οι συνθήκες δεν είναι κανονικές. Σε σεισμούς, ανεμοστρόβιλους και πλημμύρες οι δεξαμενές "ξεκολλιούνται" από τις βάσεις τους. Σε ατύχημα οχημάτων με φορτηγό ή τρένο που φέρει εγκατεστημένες δεξαμενές, μια δεξαμενή μπορεί να καταλήξει σε οποιαδήποτε θέση. Πιθανόν να διατηρήσει ακέραιη την κατασκευή της μετά από χτύπημα στο έδαφος ή αν χτυπήσει πάνω σε κάποιο στέρεο αντικείμενο. Σε περιπτώσεις ατυχημάτων η ανακουφιστική βαλβίδα μπορεί να καταλήξει στο κάτω μέρος διότι η δεξαμενή είναι ανάποδα.


Όταν κάποια από αυτές τις φιάλες εμπλέκεται σε πυρκαγιά, συνιστάται μεγάλες ποσότητες νερού να εφαρμοσθούν σε κάθε σημείο της φλογός. Ο όγκος καθορίζεται από το μέγεθος της πυρκαγιάς και τον αριθμό των εμπλεκομένων φιαλών. Όταν η φωτιά καίει από την βαλβίδα ανακούφισης στο επάνω μέρος της δεξαμενής πιθανόν να μην υπάρχει άμεση επαφή της φλόγας, αλλά θα υπάρξει πρόβλημα που θα προκληθεί από την ακτινοβολούμενη θερμότητα, καθώς η φιάλη θερμαίνεται κι ο ρυθμός διαρροής του αερίου αυξάνεται. Αυτό περιπλέκει το πρόβλημα καθώς η φιάλη θερμαίνεται με ταχύτερο ρυθμό. Ο χάλυβας αρχίζει να "αδυνατίζει" καθώς θερμαίνεται. Όταν η πίεση στη φιάλη αυξάνει σε σημείο που υπερκαλύπτει την αντοχή του "αδυνατισμένου χάλυβα", η φιάλη θα "ανοίξει" (σπάσει) απελευθερώνοντας το περιεχόμενο.

Όταν συμβεί απελευθέρωση του περιεχομένου, τούτο καλείται Έκρηξη Ατμών Διαστελλομένου Αναβράζοντος Υγρού. Όταν εμπλέκεται ένα εύφλεκτο αέριο, η απελευθέρωση δημιουργεί ένα σύννεφο ατμού που αναφλέγεται από τη φωτιά που προκαλεί το "άνοιγμα" της φιάλης. Το επακόλουθο σύννεφο του καιγόμενου υλικού καθώς και η θερμότητα και τα κύματα που δημιουργούνται έχουν μία τρομακτική καταστρεπτική δύναμη. Οποιοσδήποτε βρίσκεται στην άμεση γύρω περιοχή έχει πολύ λίγες πιθανότητες να επιζήσει.
Σε καταπολεμήσεις πυρκαγιών που αφορούν σε φιάλες με περιεχόμενο υλικό ως το ανώτερο σημείο, πρέπει να εφαρμόζεται νερό από απομακρυσμένες συσκευές παροχής. Πολλές διευκολύνσεις (οχήματα) έχουν διαμορφωθεί με μεγάλα ακροφύσια γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Στο δρόμο αυτού του είδους οι διευκολύνσεις δεν θα είναι διαθέσιμες άμεσα. Όταν το προσωπικό εγκαθιστά συσκευές πυρόσβεσης πρέπει μετά το πέρας της εγκατάστασης να απομακρύνεται όσο γίνεται γρηγορότερα. Κομμάτια φιαλών έχει αναφερθεί ότι έχουν "πετάξει" μέχρι και μισό μίλι από το πεδίο της έκρηξης.


Μια Έκρηξη Ατμών Διαστελλομένου Αναβράζοντος Υγρού μπορεί επίσης να συμβεί σε ένα μη εύφλεκτο υγρό. Κάθε δοχείο που περιέχει υγρό και το οποίο θα αντέξει σε μια εσωτερική αύξηση της πίεσης πριν (εκραγεΟ μπορεί να δημιουργήσει Έκρηξη Ατμών Διαστελλομένου Αναβράζοντος υγρού. Όταν ένα τενεκάκι από βουτυρωμένο καλαμπόκι εκρύγνηται σε μια φωτιά κουζίνας, οι ίδιες δυνάμεις λειτουργούν. Τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο θεαματικά. Ένα παράδειγμα αυτού του είδους έκρηξης, σε μικρή κλίμακα, αποτελεί η προπαρασκευή του "ποπ-κορν". Καθώς μέσα στην ψύχα θερμαίνεται το νερό μέχρι να φτάσει την πίεση έκρηξης του κελύφους, η ψύχα ανοίγει με θόρυβο.
Δεν προκαλούνται όλες οι διαρροές των εύφλεκτων υγρών από την φωτιά. Το L.P.G. μπορεί να διαρρεύσει λόγω μηχανικής βλάβης των υδραυλικών σωληνώσεων ή λόγω ανθρώπινου λάθους. Η πυκνότητα των ατμών είναι βαρύτερη από αυτή του αέρος και έτσι οι ατμοί του L.P.G. (υγροποιημένο αέριο πετρελαίου) έχουν την τάση να συσσωρεύονται σε χαμηλές περιοχές. Η πορεία ενεργείας σ' αυτές τις καταστάσεις είναι ο έλεγχος των πηγών ανάφλεξης και η διασκόρπιση των ατμών με καταϊονισμένο νερό.


Φυσικό Αέριο


Ένα κοινό εύφλεκτο υλικό, το φυσικό αέριο, όταν απελευθερωθεί στο περιβάλλον προκαλεί λίγο κακό (βλάβη), επειδή είναι ελαφρύτερο από τον αέρα και θα αυτοδιασκορπισθεί. Έχει τη δυναμική να συγκεντρώνεται σε οικοδομήματα, όταν συμβαίνουν διαρροές σε εσωτερικούς μετρητές αερίων και σωληνώσεις (αερίων). Υπήρξαν πολλές περιπτώσεις που εργασίες εσκαφών με ειδικά μηχανήματα ή και φτυάρια έχουν κόψει γραμμές αερίου. Η επακόλουθος διαρροή του αερίου πρέπει να αποτελέσει θέμα χειρισμού από την εταιρεία αερίου. Ο κίνδυνος της ανάφλεξης από στατικό ηλεκτρισμό δεν πρέπει να αγνοείται και μια γραμμή σωλήνωσης πυρόσβεσης πρέπει να προετοιμασθείγια κάθε ενδεχόμενο. Όταν ένας εσκαφέας ή άλλο μηχάνημα προκαλεί βλάβη σε γραμμή, πρέπει αν σταματήσει η λειτουργία του και να μην επανακινηθεί πριν η πηγή του αερίου κλειστεί και κάθε υπολειπόμενο αέριο διασκορπισθεί.


Πραγματικό κίνδυνο για τους πυροσβέστες αποτελεί η περίπτωση του ατόμου που αυτοκτονεί με διαρροή φυσικού αερίου ή LPG μέσα στο οικοδόμημα. Εάν οι γείτονες μυρίσουν το αέριο και η πυροσβεστική υπηρεσία αποκριθεί πριν το άτομο αυτοκτονήσει, πιθανόν να αποφασίσει να πάρει μαζί και σας αναφλέγοντας το αέριο καθώς πλησιάζετε. Κάθε κλήση για μυρωδιά αερίου πρέπει να χειρίζεται ως πραγματικό περιστατικό ανάγκης με πιθανότητα απειλής της ανθρώπινης ζωής. Το χειρότερο σενάριο για πυροσβέστες είναι το σύννεφο εύφλεκτου αερίου που δεν έχει ακόμα αναφλέγει'. Μπορεί να βρεθείτε μέσα στο σύννεφο χωρίς να το καταλάβετε. Εάν εκείνο το χρονικό διάστημα παρουσιαστεί πηγή έναυσης, τότε έχετε μεγάλο πρόβλημα.

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823