ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

Καταστήματα


Σε πολυόροφα εμπορικά κτίρια με συνολικό εμβαδόν περισσότερο από 500 m2, πρέπει να τοποθετείται χειροκίνητο ηλεκτρικό σύστημα συναγερμού.
Αυτόματο σύστημα πυρανιχνεύσεως τοποθετείται σε κτίρια με συνολικό εμβαδόν περισσότερο των 1.000 m2, εφόσον υπάρχουν χώροι αποθηκεύσεως εμπορευμάτων, με εμβαδόν μεγαλύτερο από 50 m2, μη προσιτοί στο κοινό και δεν υπάρχει νυχτερινή φύλαξη. Το-σύστημα αυτό είναι συνδεδεμένο με το χειροκίνητο σύστημα συναγερμού και δίνει αυτόματη ειδοποίηση στην Π.Υ.
Αυτόματο σύστημα καταιονητήρων νερού ή άλλου καταλληλότερου κατασβεστικού υλικού, πρέπει να εγκαθίσταται:
α) Σε όλα τα κτίρια που έχουν εμβαδόν ορόφου μεγαλύτερο από 1.000 m2.
β) Σε όλα τα κτίρια με συνολικό εμβαδόν ορόφων μεγαλύτερο από 2.500 m2.
γ) Σε όλους τους υπόγειους ορόφους με εμβαδό μεγαλύτερο από 250 m2.
δ) Όταν επιδιώκεται η αύξηση του επιτρεπόμενου εμβαδού πυροδιαμερίσματος.
ε) Σε επικίνδυνους χώρους (θάλαμοι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, μετασχηματιστών κ.λπ.).
Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο πρέπει να εγκαθίσταται σε κτίρια υψηλότερα των 15m και σε κτίρια με συνολικό εμβαδόν μεγαλύτερο των 1.500 m2, εφόσον δεν υπάρχει αυτόματο σύστημα καταιονητήρων.
Σε όλα τα κτίρια καταστημάτων πρέπει να τοποθετούνται τουλάχιστον δύο φορητοί πυροσβεστήρες σε κάθε όροφο, κοντά στις σκάλες και τις εξόδους κινδύνου, σε τέτοιες θέσεις, ώστε κανένα σημείο της κατόψεως να μην απέχει περισσότερο από 15m από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα.

 

 

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823