ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

Νοσηλευτικές εγκαταστάσεις - Φυλακές


Σε όλα τα κτίρια της κατηγορίας Η του Κ.Π.Κ. πρέπει να εγκαθίσταται χειροκίνητο ηλεκτρικό σύστημα συναγερμού. Στους επικίνδυνους χώρους πρέπει να εγκαθίσταται αυτόματο σύστημα πυρανιχνεύσεως. Το σύστημα αυτό πρέπει να συνδέεται με το χειροκίνητο σύστημα συναγερμού.
Ηχητικές συσκευές συναγερμού πρέπει να τοποθετούνται στις ακόλουθες θέσεις:

Κτίρια Η1: τηλεφωνικό κέντρο, θυρωρεία, γραφείο αδελφών, τεχνική διεύθυνση, γραφεία υπεύθυνων πυρασφάλειας, χώροι διαμονής προσωπικού. Σε χώρους ασθενών με ακουστική ανεπάρκεια, εγκαθίστανται συσκευές συναγερμού με οπτικά σήματα.


Κτίρια Η2: τηλεφωνικό κέντρο, θυρωρεία, χώροι διαμονής προσωπικού, γραφεία εποπτών και υπεύθυνων πυρασφάλειας.


Το σύστημα πυρανιχνεύσεως όπως και το χειροκίνητο σύστημα συναγερμού, σε κτίρια με συνολικό πληθυσμό περισσότερο από 150 άτομα, πρέπει να διαθέτει εφεδρική πηγή ενέργειας σε 24ωρη βάση.
Σε όλα τα κτίρια, τα συστήματα συναγερμού πρέπει να παρέχουν αυτόματη ειδοποίηση της Π.Υ.
Σε όλους τους επικίνδυνους χώρους, πρέπει να τοποθετείται αυτόματο σύστημα πυροσβέσεως το οποίο μπορεί να αντικαταστήσει και το σύστημα αυτόματης πυρανιχνεύσεως. Εξαιρούνται χώροι με εμβαδό μικρότερο από 30 m2, εφόσον διαθέτουν ανιχνευτή πυρκαγιάς, χώροι με ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις με εμβαδό μικρότερο των 100 m2, εφόσον πάλι διαθέτουν ανιχνευτές πυρκαγιάς, καθώς και μαγειρεία που παρασκευάζουν λιγότερες από 150 μερίδες φαγητού ανά γεύμα.
Επιτρέπεται η σύνδεση, απευθείας με το εσωτερικό υδραυλικό δίκτυο του κτιρίου, συστήματος καταιονητήρων με λιγότερες από 6 κεφαλές, με την προϋπόθεση να υπάρχει δυνατότητα παροχής τουλάχιστον 6 It νερού/min/m2 επιφανείας προστατευόμενου χώρου.
Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο πρέπει να εγκαθίσταται στα κτίρια της κατηγορίας Η1 με περισσότερες από 100 κλίνες, και της Η2 με πληθυσμό μεγαλύτερο από 150 άτομα. Επίσης σε όλα τα κτίρια με ύψος μεγαλύτερο των 15 m. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει, όταν τα κτίρια ή τα πυροδιαμερίσματα διαθέτουν αυτόματο σύστημα πυροσβέσεως.
Σε κτίρια με μικρότερους πληθυσμούς από τους παραπάνω, πρέπει να προβλέπονται έξω από το κτίριο στόμια υδροληψίας για την Π.Υ.
Σε όλα τα κτίρια πρέπει να τοποθετούνται δύο τουλάχιστον ανά όροφο φορητοί πυροσβεστήρες, κοντά στις σκάλες και τις εξόδους κινδύνου, σε τέτοιες θέσεις, ώστε κανένα σημείο της κατόψεως να μην απέχει περισσότερο από 15 m από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα.

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823