ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 
Νερό

Το νερό είναι το πλέον σύνηθες μέσον (παράγων) σβησίματος που χρησιμοποιείται σήμερα. Από μηχανικής άποψης, το νερό χρησιμοποιείται εύκολα από πολλά είδη συσκευών. Εάν επρόκειτο να συγκρίνουμε το νερό με την άμμο ως μέσα σβησίματος.
αυτά τα γνωρίσματα θα γίνονταν άμεσα φανερά. Μπορεί να στραφεί γύρω από γωνίες μέσα σε σωληνώσεις. Μπορεί να εκτραπεί από επιφάνειες και να επανοδηγηθεί σε δύσκολες σε πρόσβαση χώρους. Προσθέτοντας πίεση μπορεί να σηκωθεί σε μεγάλα ύψη και να μεταφερθεί σε μεγάλες αποστάσεις, είτε μέσα σε σωλήνα είτε έξω από σωλήνα ως πίδακας. Θα καταλάβει τον όγκο και σχήμα κάθε δεξαμενής στην οποία θα τοποθετηθεί, διευκολύνοντας έτσι τη μεταφορά του από διαφορετικών μεγεθών οχήματα πυρόσβεσης. Θα αναζητήσει την χαμηλότερη στάθμη, ρέοντας έτσι από τα πάνω πατώματα χωρίς την απαίτηση εκδίωξης δια της βίας. Επειδή είναι φυσικό προϊόν, το νερό είναι άμεσα απορροφητέο και δεν προκαλεί περιβαλλοντολογικά προβλήματα όταν χρησιμοποιείται σε ακίνδυνα υλικά. Στις περισσότερες τοποθεσίες το νερό αφθονεί και είναι φθηνό.
Το νερό έχει τη δυνατότητα να σβήνει φωτιές μέσω της ψύξης και της ασφυξίας. Έχει τη μεγαλύτερη Ειδική θερμότητα (ο λόγος του ποσού θερμότητας που απαιτείται για να αυξηθεί η θερμοκρασία ενός υλικού συγκρινόμενου προς το ποσό θερμότητας που απαιτείται για να αυξηθεί το ίδιο βάρος ύδατος στους ίδιους βαθμούς θερμοκρασίας) από κάθε γνωστή ουσία, επιτρέποντας του να απορροφήσει μεγάλα ποσά ενέργειας. Ένα γαλόνι θα απορροφήσει περίπου 1280 BTU κατά τη διαδικασία αύξησης της θερμοκρασίας του από 62° σε 212°F. Άλλη ιδιότητα είναι η λανθάνουσα θερμοκρασία εξάτμισης (το ποσό θερμότητας που ένα υλικό πρέπει να απορροφήσει όταν αλλάζει από υγρό σε ατμό ή αέριο). Όταν αυτό το γαλόνι του νερού γίνεται ατμός, απορροφά επιπλέον 8,080 BTU. Χρειάζονται 970 BTU ανά λίβρα για να μετατραπεί το νερό από υγρό σε ατμό στους 212 °F. Η πιο αποτελεσματική απορρόφηση θερμικής ενέργειας επιτυγχάνεται όταν ο συνολικός όγκος του χρησιμοποιουμένου νερού είναι ατμοποιημένος. Αυτή η ατμοποίηση παράγει επίσης μία αύξηση όγκου από 1 έως 1700. Ένα γαλόνι νερού παράγει 223 κυβικά πόδια ατμού. Τούτο έχει τη δυνατότητα εκτόπισης του οξυγόνου, ειδικά εντός περιορισμένου χρόνου. Με έναν βαθμό απόδοσης 90% , πενήντα γαλόνια νερού θα παρήγαγαν αρκετό ατμό για να γεμίσουν πλήρως ένα μονώροφο κτίριο 35 ποδών επί 45 ποδών.
Υπάρχουν διάφορα συστήματα παροχής, διαθέσιμα για την επιβολή νερού σε φωτιές.

 

       
 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823