ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
 
 

 

Βοηθήματα Μελετών Πυροπροστασίας                                                                               

Γενικά

Πίνακες με στοιχεία Δομικών Υλικών και Στοιχείων ανάλογα με την συμπεριφορά τους σε πυρκαγιά

Χρόνοι Αντιστάσεως στη φωτιά των Δομικών Στοιχείων

Ταξινόμηση κτιρίων & Απαιτήσεις Πυροπροστασίας σύμφωνα με την χρήση τους

Μελέτες & Τεχνικές Περιγραφές

Σύνταξη μελέτης Πυροπροστασίας Ορισμοί και κατάταξη δομικών υλικών και στοιχείων ανάλογα με την συμπεριφορά τους σε πυρκαγιά Τοιχώματα Κατοικίες Κατοικίες
Κανονισμός Πυροπροστασίας κτιρίων Κατηγορίες δομικών υλικών Χωρίσματα με διαφανή στοιχεία Ξενοδοχεία Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας νέας διώροφης οικοδομής με υπόγειο
Συνοδευτικά μελέτης Κατηγορίες Πυραντίστασης υλικών και ονομασίες Θύρες Εκπαιδευτήρια Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας Αποθήκης
Υπόμνημα Αντιπυρικοί τοίχοι Υποστηλώματα Γραφεία Τεχνική περιγραφή και Υπολογισμοί Ενεργητικής Πυρασφάλειας κτιρίου - Πυρανίχνευση
  Διαχωριστικοί τοίχοι διαμερισμάτων ασφαλείας Δοκοί Καταστήματα Τεχνική περιγραφή και Υπολογισμοί Ενεργητικής Πυρασφάλειας κτιρίου - Κατασταλτικά μέτρα
  Πυροπροστατευτικά μέτρα σε τοιχοποία Πλάκες Χώροι συνάθροισης κοινού Τεχνική περιγραφή δικτύου καταιονιστήρων και δικτύου Πυρανίχνευσης
  Πυροπροστασία ξύλινων κατασκευών   Βιομηχανίες - Αποθήκες  
      Νοσηλευτικές εγκαταστάσεις - Φυλακές  
      Χώροι στάθμευσης οχημάτων και πρατήρια υγρών καυσίμωναταστήματα  
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2401083-2441413