ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

ΠΥΡΟΧΗΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Για τη «γνωριμία» της πυρκαγιάς, αρχικά είναι αναγκαία η εξέταση της ανάπτυξης της καύσης, προκειμένου στη συνέχεια να δοθεί η δυνατότητα λεπτομερέστερης εξέτασης της φωτιάς.
Σημειώνεται ότι ορισμένοι όροι ή/και συνώνυμα υιοθετήθηκαν κατά τρόπο άτυπο, π.χ. ενώ εστία πυρκαγιάς ονομάζεται το μέρος όπου αναπτύσσεται πυρκαγιά, καθιερώθηκε κατά αυθαίρετο τρόπο «εστία πυρκαγιάς» να λογίζεται και η πρωτοεμφανιζόμενη (μικρής έκτασης) πυρκαγιά.
Σχετικά, πάλι, με την ταύτιση «πυρκαγιάς» και «φωτιάς» παρατηρείται ότι: φωτιά είναι διεργασία που μπορεί να αποτελεί (ως ελεγχόμενη) βασικό συντελεστή της τεχνολογικής και εκπολιτιστικής ανάπτυξης του ανθρώπου, πράγμα που δεν ισχύει για την πυρκαγιά.

 

 →  Ανάπτυξη Καύσης

   Πορεία Καύσης

   Λεπτομερέστερη Εξέταση της Πυρκαγιάς

   Χαρακτηριστικά Αναφλεξιμότητας

 

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823