ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

ΠΟΡΕΙΕΣ ΚΑΥΣΗΣ


Οι Φάσεις Καύσης Στερεών
Γενικά, στα στερεά σώματα στους 100°C περίπου αρχίζει πρώτα η αποξήρανση του καύσιμου, στην οποία αποχωρίζεται η υγρασία του εξατμιζό-μενη και στη συνέχεια ακολουθεί η απόσταξη· στη φάση αυτή αποχωρίζονται από το καύσιμο όλα τα ελαφρά συστατικά του, που έχουν χαμηλό σημείο βρασμού (ζέσης) και τα οποία γι' αυτό λέγονται: πτητικά. Τα πτητικά αυτά συστατικά είναι —κατά κύριο λόγο—: υδρογονάνθρακες. Μετά την απόσταξη, οι υδρογονάνθρακες προσφέρονται για καύση και τελικά έχουμε καύση του εξανθρακώματος (κωκ) που προκύπτει μετά τον αποχωρισμό των πτητικών. Το κωκ πυρακτώνεται στη θερμοκρασία καύσης των υδρογονανθράκων και καίγεται εντελώς σε πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες (πειράματα με ορισμένους τύπους στερεών καυσίμων, οι υδρογονάνθρακες των οποίων καίγονται μεταξύ 400°C και 600°C, όπου επίσης το κωκ τους αρχίζει να πυρακτώνεται, έδειξαν ότι η καύση του κωκ συντελείται σε θερμοκρασία 1000°C).
Στις καύσεις στερεών διακρίνουμε, λοιπόν, 4 φάσεις:
— αποξήρανση,
— απόσταξη,
— καύση υδρογονανθράκων,
— καύση εξανθρακώματος.


Οι Φάσεις Καύσης Υγρών
Στα υγρά, μπορεί να θεωρηθεί ότι, η καύση προετοιμάζεται σε μία φάση με χαρακτηριστικά προθέρμανσης. Μετά προκαλείται εξαέρωση, επακολουθεί διάσπαση των πιο συνθέτων (πτητικών) συστατικών (ατμοποίηση) σε απλούστερα, τα οποία ενώνονται, τελικά, με το οξυγόνο και καίγονται.

Οι Φάσεις Καύσης Αερίων
Στα αέρια καύσιμα, η καύση είναι ευχερέστερη, γιατί διευκολύνεται πολύ η ανάμιξη του αέριου καύσιμου με τον αέρα καύσης.
Βασικές φάσεις καύσης στα αέρια είναι η δημιουργία μίγματος αέριου-αέρα (αεριούχου μίγματος) και η απόκτηση από το αεριούχο μίγμα θερμοκρασίας υψηλότερης της θερμοκρασίας ανάφλεξης (βλ. σχετικό όρο: σημείο ανάφλεξης) του καύσιμου.

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823