ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Τυπικές Εφαρμογές Πυρανίχνευσης

Μέσα από τα παραδείγματα και τις εφαρμογές που θα περιγράψουμε παρακάτω, θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο εγκατάστασης και σύνδεσης όλων των συσκευών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης.

Το κεφάλαιο περιλαμβάνει τρεις ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις, μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους καθώς και μια εγκατάσταση κατάσβεσης.

Σε όλα τα μονογραμμικά σχεδιαγράμματα του βιβλίου χρήσιμο ποιούνται τα σύμβολα του παρακάτω πίνακα (Σχ.1.). Να σημειωσουμε ότι οι συμβολισμοί των εξαρτημάτων πυρανίχνευσης δεν είναι τυποποιημένοι και είναι πιθανόν σε σχεδιαγράμματα μελετών τα σύμβολα να είναι διαφορετικά από αυτά του πίνακα.

Εγκατάστασης πυρανίχνευσης μικρού μεγέθους

Ο χώρος που έχουμε να καλύψουμε στο παράδειγμα μα<, είναι μια μικρή βιοτεχνία, σε ισόγειο κτίριο, με εμβαδά περίπου 1000 τετραγωνικά μέτρα. Το κτίριο είναι χωρισμένο σε χώρους παραγωγής, αποθήκες πρώτων υλών, αποθήκη ετοίμων προϊόντων και γραφεία.

Επιλογή και τοποθέτηση εξαρτημάτων

Ξεκινάμε επιλέγοντας τη θέση που θα τοποθετηθούν τα εξαρτήματα. Τα μπουτόν πυρανίχνευσης τοποθετούνται από ένα δίπλα σε κάθε μια από τις τρεις εξόδους. Για κάθε ένα χώρο, υπολογίζουμε τους ανιχνευτές που χρειάζονται και τη θέση τοποθέτησης τους λαμβάνοντας υπόψιν τα γενικά στοιχεία αλλά και τα στοιχεία για τις αποστάσεις και το εμβαδά κάλυψης από τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή.  Για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση επιλέξαμε ανιχνευτές καπνού BS-655, μπουτόν BS-536, σειρήνες με φάρο BS-531 και πίνακα πυρανίχνευσης 4 ζωνών BS-634. Κάποιες από τις λειτουργίες που περιγράφονται παρακάτω (π.χ. σίγηση σειρήνων, reset του πίνακα) απαιτούν για να γίνουν, γνώση του τρόπου λειτουργίας του πίνακα. Πριν προχωρήσουμε λοιπόν στην εφαρμογή πρέπει να διαβάσουμε και να κατανοήσουμε τα τεχνικά εγχειρίδια του πίνακα και των άλλων εξαρτημάτων.

Ο αριθμός των σειρήνων και η θέσεις τοποθέτησης τους γίνεται λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο ήχος του συναγερμού, σε περίπτωση φωτιάς, πρέπει να γίνει αντιληπτός από κάθε άνθρωπο που βρίσκεται μέσα στο χώρο. Τέλος ο πίνακας τοποθετείται σε κεντρικό σημείο, με εύκολη πρόσβαση και σε θέση που υπάρχει μόνιμα κάποιο από τα υπεύθυνα για την πυρασφάλεια του κτιρίου άτομο. Στο προηγούμενο σχήμα (Σχ. 2) βλέπουμε μια τρισδιάστατη απεικόνιση του χώρου με τις θέσεις τοποθέτησης των διαφόρων εξαρτημάτων.

Χωρισμός του χώρου σε ζώνες

Ο χωρισμός ενός μονώροφου κτιρίου, που δεν έχει ξεχωριστά πυροδιαμερίσματα, σε ζώνες γίνεται κατά πτέρυγες ή λειτουργικές μονάδες. Στο παράδειγμα μας επιλέξαμε μια ζώνη για τους χώρους παραγωγής, μία για τα γραφεία και μία για τις αποθήκες. Σε κάθε χώρο στην ίδια ζώνη συνδέθηκαν οι ανιχνευτές και τα μπουτόν πυρανίχνευσης.

Οι σειρήνες χωρίστηκαν στη μέση και συνδέθηκαν στις δύο εξόδους του πίνακα.

 

Στο προηγούμενο όχημα (Σχ. 3) βλέπουμε μια τρισδιάστατη απεικόνιση του χώρου με τα εξαρτήματα και τα καλώδια σύνδεσης. Για λόγους καλύτερης κατανόησης με μπλε χρώμα είναι σχεδιασμένα τα καλώδια την ζώνης των γραφείων, με πράσινο της ζώνης των αποθηκών, με κόκκινο της ζώνης παραγωγής και με κίτρινο και πορτοκαλί των δύο ομάδων σειρήνων. Για κάθε μία από τις ζώνες ανίχνευσης το καλώδιο που ξεκινάει από τον πίνακα περνάει σε σειρά από κάθε θέση ανιχνευτή η μπουτόν χωρίς να υπάρχει καμία διακλάδωση. Στις γραμμές των σειρήνων μπορεί να υπάρξει διακλάδωση.

 Ένα μονογραμμικό διάγραμμα της συγκεκριμένης εγκατάστασης θα ήταν όπως αυτό του παρακάτω σχήματος 4. Τα χρώματα στα καλώδια των ζωνών αντιστοιχούν σ' αυτά της προηγούμενης τρισδιάστατης απεικόνισης.

 

 

 

 

Τα μήκη των καλωδίων των ζωνών ανίχνευσης της συγκεκριμένης εγκατάστασης είναι σχετικά μικρά. Το καλώδιο που θα χρησιμοποιηθεί μπορεί να είναι 2 χ 0.75mm2.

Στις γραμμές των σειρήνων επίσης οι αποστάσεις είναι μικρές και σε κάθε γραμμή συνδέονται 2 ή 3 μόνο σειρήνες. Κι εδώ η διατομή των καλωδίων μπορεί να είναι 2 χ 0.75mm με την απαίτηση όμως της σίγουρης λειτουργίας ακόμα και σε περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας ή φλόγας. Τα καλώδια των σειρήνων λοιπόν πρέπει να είναι κατηγορίας ΝΗΧΗ FE180/E30.

Στο σχήμα 5 βλέπουμε το αναλυτικό σχεδιάγραμμα σύνδεσης της συγκεκριμένης εγκατάστασης.

 

                                                                     

Γενικές πληροφορίες για την εγκατάσταση

Βλέπουμε ότι σε κάθε ζώνη ανίχνευσης, στο τελευταίο εξάρτημα είναι τοποθετημένη μια αντίσταση. Μία τέτοια αντίσταση, από κατασκευής είναι τοποθετημένη στις κλέμμες κάθε ζώνης του πίνακα. Όταν η ζώνη συνδεθεί με εξαρτήματα, η αντίσταση αφαιρείται και τοποθετείται στο τελευταίο εξάρτημα της ζώνης κάνοντας το τερματικό εξάρτημα. Αν η ζώνη δεν χρησιμοποιηθεί (όπως η ζώνη 4 στο παράδειγμα μας) τότε η αντίσταση πρέπει να παραμείνει στη θέση της.

Οι αντιστάσεις στις ζώνες ανίχνευσης, στα συμβατικά συστήματα, είναι απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία του πίνακα. Μέσω του ρεύματος που διαρρέει μόνιμα αυτές τις αντιστάσεις ο πίνακας μπορεί να ξέρει αν η εγκατάσταση είναι συνδεμένη σωστά ή αν κάποιο καλώδιο έχει κοπεί ή κάποιος ανιχνευτής έχει αφαιρεθεί απάτη βάση του.

Ίδιες αντιστάσεις υπάρχουν από κατασκευής και στις κλέμμες των εξόδων των σειρήνων. Κι εδώ εφόσον η έξοδος χρησιμοποιηθεί, η αντίσταση αφαιρείται και τοποθετείται, παράλληλα με τα καλώδια, στην πιο απομακρυσμένη από τον πίνακα σειρήνα.

Σημειώνουμε ότι οι αντιστάσεις είναι παθητικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα χωρίς πολικότητα και μπορούν να συνδεθούν χωρίς να μας ενδιαφέρει η φορά τους.

Μετά την σύνδεση όλων των καλωδίων των ζωνών ανίχνευσης και των σειρήνων στις κλέμμες του πίνακα, μπορούμε να τοποθετήσουμε και να συνδέσουμε την μπαταρία και να τον τροφοδοτήσουμε με 230 V. Ο πίνακας πρέπει να τροφοδοτηθεί από ανεξάρτητη ασφάλεια ώστε να παραμένει σε λειτουργία ακόμα και όταν πρέπει να διακοπεί το ρεύμα στο χώρο.

Η μπαταρία του πίνακα είναι ένα εξάρτημα που έχει περιορισμένο χρόνο ζωής και χρειάζεται αντικατάσταση. Ο χρόνος ζωής μιας τυπικής μπαταρίας μολύβδου κλειστού τύπου είναι 5 χρόνια αλλά μπορεί να είναι και λιγότερα αν στο διάστημα αυτό έχουν γίνει πολλές ή χρονικά μεγάλες διακοπές ρεύματος. Γι αυτό πρέπει να σημειωθεί πάνω της η ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.

Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι ανιχνευτές καπνού, που συνήθως είναι και τα περισσότερα εξαρτήματα, δεν λειτουργούν κανονικά αν ο εσωτερικός τους θάλαμος λερωθεί από σκόνη. Γι αυτό το λόγο στη συσκευασία τους περιέχεται και ένα κόκκινο πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα. Αν στο χώρο μετά το πέρας της εγκατάστασης πυρανίχνευσης πρόκειται να γίνουν άλλες εργασίες που μπορεί να λερώσουν κάποιους ανιχνευτές (π.χ. τρίψιμο πατωμάτων, βάψιμο) τα προστατευτικά καπάκια πρέπει να παραμείνουν πάνω τους και να αφαιρεθούν όταν αυτές τελειώσουν. Τα καπάκια πρέπει να φυλαχθούν για να καλύψουν και πάλι τους ανιχνευτές σε περίπτωση που παρόμοια εργασία γίνει στο μέλλον.

Αρχική λειτουργία του πίνακα

Οι περιγραφόμενες σ' αυτή την παράγραφο λειτουργίες και ενέργειες έχουν εφαρμογή σε όλα τα συστήματα ανεξάρτητα από μέγεθος. Οι ίδιες διαδικασίες σε γενικές γραμμές πρέπει να ακολουθηθούν σε όλες τις συμβατικές εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης.

Όταν ο πίνακας μπει για πρώτη φορά σε λειτουργία είναι πιθανόν να δείχνει κάποια σφάλματα ή και εσφαλμένο συναγερμό φωτιάς. Οι ενδείξεις στον πίνακα, οι πιο συνηθισμένοι λόγοι γι αυτές και οι τρόποι που μπορούμε να διορθώσουμε τα σφάλματα είναι οι παρακάτω.

Σφάλμα σε ζώνη ανίχνευσης. Στον πίνακα ανάβει το ενδεικτικό γενικού σφάλματος (GENERAL FAULT) και το ενδεικτικό της ζώνης με το σφάλμα. Οι λόγοι για το σφάλμα μπορεί να είναι:

> Δεν είναι συνδεμένη ή έχει συνδεθεί λάθος η τερματική αντίσταση στο τελευταίο εξάρτημα. Ξεκουμπώνουμε το τελευταίο εξάρτημα και ελέγχουμε την τοποθέτηση της αντίστασης.

> Κάποιος ανιχνευτής δεν είναι σωστά κουμπωμένος στη βάση του. Οι περισσότεροι ανιχνευτές σε εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης είναι ανιχνευτές καπνού. Οι ανιχνευτές καπνού, όταν είναι συνδεμένοι με τον πίνακα, κάθε 8 έως 10 s (δευτερόλεπτα) αναβοσβήνουν το ενδεικτικό που έχουν πάνω τους Για να βρούμε τον ανιχνευτή με το σφάλμα, πρέπει να σταθούμε κάτω από κάθε ανιχνευτή της ζώνης και να περιμένουμε για 10 περίπου s. Αν το ενδεικτικό δεν ανάψει τότε ο ανιχνευτής δεν είναι σωστά κουμπωμένος.

> Το καλώδιο της ζώνης είναι κομμένο. Με τον πιο πάνω τρόπο, παρατηρώντας ποιος είναι ο τελευταίος ανιχνευτής καπνού της ζώνης που αναβοσβήνει το ενδεικτικό του, μπορούμε να βρούμε το σημείο στο οποίο είναι κομμένο το καλώδιο.

 > Το καλώδιο της ζώνης είναι βραχυκυκλωμένο. Είναι ίσως η mo δύσκολη περίπτωση σφάλματος γιατί ούτε ο πίνακας ούτε τα εξαρτήματα μπορούν να μας βοηθήσουν να προσδιορίσουμε τη θέση του. Ελέγχουμε με προσοχή μια μία τις συνδέσεις στις βάσεις των ανιχνευτών, στα μπουτόν πυρανίχνευσης και σε όλα τα άλλα σημεία που έχει γίνει σύνδεση.

Σφάλμα σε γραμμή σειρήνας. Στον πίνακα ανάβει το ενδεικτικό γενικού σφάλματος (GENERAL FAULT) και το ενδεικτικό της εξόδου με το σφάλμα. Οι λόγοι για το σφάλμα μπορεί να είναι:

> Δεν είναι συνδεμένη ή έχει συνδεθεί λάθος η τερματική αντίσταση στην πιο απομακρυσμένη σειρήνα. Ελέγχουμε την τελευταία σειρήνα.

> Το καλώδιο της γραμμής είναι κομμένο. Μπορούμε να δώσουμε έναν συναγερμό πατώντας ένα μπουτόν και να ακούσουμε ποια ή ποιες σειρήνες της συγκεκριμένης εξόδου δεν ηχούν. Το καλώδιο είναι κομμένο κάπου ανάμεσα στην τελευταία σειρήνα που ηχεί και στην πρώτη που δεν ηχεί.

> Το καλώδιο της γραμμής είναι βραχυκυκλωμένο. Ελέγχουμε με προσοχή μια μία τις συνδέσεις σε όλες τις σειρήνες και στα άλλα σημεία που μπορεί να έχει γίνει σύνδεση.

Σφάλμα μπαταρίας. Στον πίνακα ανάβει το ενδεικτικό γενικού σφάλματος (General Fault) και το ενδεικτικό σφάλματος μπαταρίας. Ο λόγος για το σφάλμα είναι:

> Δεν είναι συνδεμένη ή έχει συνδεθεί λάθος η μπαταρία. Ελέγχουμε την σύνδεση της μπαταρίας.

Σφάλμα κεντρικής τροφοδοσίας. Στον πίνακα ανάβει το ενδεικτικό γενικού σφάλματος (General Fault) και το ενδεικτικό σφάλματος κεντρικής τροφοδοσίας. Ο λόγος για το σφάλμα είναι:

> Δεν τροφοδοτείται ο πίνακας με 230 V. Μπορεί να μην έχουν συνδεθεί στη σωστή θέση τα καλώδια της κεντρικής τροφοδοσίας, να έχει πέσει η ασφάλεια του ηλεκτρολογικού πίνακα ή να έχει καεί η εσωτερική κεντρική ασφάλεια του πίνακα πυρανίχνευσης.

Τέλος μπορεί ο πίνακας να δίνει συναγερμό φωτιάς. Στον πίνακα ανάβει το ενδεικτικό γενικού συναγερμού (General Alarm), το ενδεικτικό συναγερμού κάποιας ζώνης και ηχούν οι σειρήνες.

> Σ' αυτή την περίπτωση πρέπει κατ' αρχάς να βάλουμε τον πίνακα σε κατάσταση σίγησης των σειρήνων. Ο συναγερμός το πιθανότερο είναι να προέρχεται από κάποιο μπουτόν που δεν έχει κλείσει ή βιδωθεί σωστά.

Αφού διορθώσουμε όλα τα σφάλματα είμαστε έτοιμοι για τις δοκιμές.

Αρχικές δοκιμές της εγκατάστασης

Αφού όλα τα τυχόν σφάλματα διορθωθούν και ο πίνακας βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας είναι απαραίτητο να γίνουν έλεγχοι της σωστής λειτουργίας της εγκατάστασης.

Όλοι οι πίνακες διαθέτουν μια κατάσταση (mode) λειτουργίας που διευκολύνει αυτούς τους ελέγχους την οποία αν θέλουμε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Στη κατάσταση αυτή ο πίνακας, αν πάρει συναγερμό από κάποιο εξάρτημα, ηχεί της σειρήνες για λίγα δευτερόλεπτα και μετά κάνει αυτόματο reset.

Έτσι μπορεί ένας τεχνικός να ελέγξει όλη την εγκατάσταση χωρίς να πρέπει μετά από κάθε δοκιμή εξαρτήματος να χειρίζεται τον πίνακα. Ο πίνακας BS- 634 του παραδείγματος μας μπορεί να τεθεί σε κατάσταση ελέγχου από ένα μικροδιακόπτη που υπάρχει πάνω από τις κλέμες σύνδεσης.

 Κατά την αρχική εγκατάσταση πρέπει να γίνει έλεγχος κάθε τοποθετημένου εξαρτήματος ξεχωριστά. Όλα τα μπουτόν πυρασφαλείας πρέπει να ενεργοποιηθούν και να εξακριβωθεί ότι δίνουν συναγερμό πριν επανέλθουν στη θέση ηρεμίας.

Όλοι οι ανιχνευτές πρέπει να δοκιμαστούν για τη σωστή λειτουργία τους. Ειδικά για τους ανιχνευτές καπνού (που είναι και οι περισσότεροι στις συνηθισμένες εγκαταστάσεις) υπάρχει ειδικό σπρέι που εξομοιώνει την ύπαρξη καπνού χωρίς να λερώνει τον ανιχνευτή ή το χώρο. Για κάθε ανιχνευτή πρέπει επίσης να εξακριβωθεί ότι ηχεί ο συναγερμός ή άλλα μέσα σήμανσης όπως προβλέ πεται από τη λειτουργία της εγκατάστασης.

Όλες οι σειρήνες (και τα άλλα μέσα ένδειξης και σήμανσης που τυχόν υπάρχουν) πρέπει να εξακριβωθεί ότι λειτουργούν όπως προβλέπεται.

Ενημέρωση/εκπαίδευση χρηστών

Όταν εξακριβωθεί ότι το σύστημα λειτουργεί όπως προβλέπεται, ο εγκαταστάτης πρέπει να ενημέρωση/εκπαιδεύσει τον ή τους χρήστες του συστήματος για τον τρόπο λειτουργίας και τις ενέργειες που οφείλουν να κάνουν αυτοί σε περίπτωση συμβάντος.

Πρέπει να τους ενημερώσει επίσης για τον τρόπο εγγραφών στο βιβλίο συμβάντων της εγκατάστασης, τις απαιτούμενες διαδικασίες συντήρησης και τα αναλώσιμα που πρέπει να αντικαθιστούν οι ίδιοι.

Σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη πρέπει να καθοριστούν οι τακτικές εργασίες συντήρησης που πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο τεχνικό και η συχνότητα τους.

Εάν στο χώρο πρέπει να γίνουν επιπλέον εργασίες και οι ανιχ νευτές είναι ακόμα με τα προστατευτικά καπάκια, πρέπει να φροντίσει να απομακρυνθούν στις απαιτούμενες ημερομηνίες αποπεράτωσης των έργων.

Εγκατάστασης πυρανίχνευσης μεσαίου μεγέθους

Στο δεύτερο παράδειγμα μας ο χώρος που έχουμε να καλύψου με είναι μια μεσαίου μεγέθους βιομηχανία, σε κτίριο με ισόγειο και 2 επιπλέον ορόφους, με εμβαδά περίπου 1000 m2 ανά όροφο. Το κτίριο είναι χωρισμένο σε χώρους παραγωγής, αποθήκες πρώτων υλών, αποθήκη ετοίμων προϊόντων και γραφεία.

Επιλογή και τοποθέτηση εξαρτημάτων

Ξεκινάμε επιλέγοντας τη θέση που θα τοποθετηθούν τα εξαρτήματα. Στο ισόγειο, τα μπουτόν πυρανίχνευσης τοποθετούνται από ένα δίπλα σε κάθε μια από τις τρεις εξόδους. Στους ορόφους τοποθετούνται μπουτόν δίπλα στις σκάλες, σε θέσεις που να τα συναντήσει μπροστά του κάθε άνθρωπος που έχει αντιληφθεί ύπαρξη φωτιάς και εγκαταλείπει το χώρο.

Για κάθε ένα χώρο, υπολογίζουμε τους ανιχνευτές που χρειάζονται και τη θέση τοποθέτησης τους λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για τις αποστάσεις και το εμβαδά κάλυψης από τα τεχνικά εγχειρίδια τους. Επειδή το πλήθος των ανεξάρτητων χώρων είναι σχετικά μεγάλο και ο αριθμός των εξαρτημάτων επίσης, επιλέξαμε την τοποθέτηση διευθυνσιοδοτούμενου συστήματος ενός βρόχου με πίνακα τον BSR-1116 και τα συμβατά μ' αυτόν περιφερειακά.

Έτσι έχουμε πληροφόρηση μέσω του πίνακα για το ακριβές σημείο του κάθε συμβάντος και απλούστερη εγκατάσταση της καλωδίωσης.

Κάποιες από τις λειτουργίες που περιγράφονται παρακάτω  (π.χ. σίγηση σειρήνων, reset του πίνακα) απαιτούν για να γίνουν, γνώση του τρόπου λειτουργίας του πίνακα. Πριν προχωρήσουμε λοιπόν στην εφαρμογή πρέπει να διαβάσουμε και να κατανοήσουμε τα τεχνικά εγχειρίδια του πίνακα και των άλλων εξαρτημάτων.

Ο αριθμός των σειρήνων και η θέσεις τοποθέτησης τους γίνεται λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ήχος του συναγερμού, σε περίπτωση φωτιάς, πρέπει να γίνει αντιληπτός από κάθε άνθρωπο που βρίσκεται μέσα στο χώρο.

Ο πίνακας τοποθετείται σε κεντρικό σημείο, με εύκολη πρόσβαση και σε θέση που υπάρχει μόνιμα κάποιο από τα υπεύθυνα για την πυρασφάλεια του κτιρίου άτομο. Τέλος έχει τοποθετηθεί ένας απομονωτής βραχυκυκλώματος (isolator) σε κάθε όροφο για να μην σταματάει η λειτουργία ολόκληρης της εγκατάστασης σε περίπτωση βραχυκυκλώματος καλωδίου.

Στις τρισδιάστατες απεικονίσεις που ακολουθούν (σχήματα 6, 7, και 8) βλέπουμε τοποθετημένα τα εξαρτήματα και τις καλωδιώσεις που απαιτούνται. Για λόγους καλύτερης κατανόησης με πράσινο χρώμα είναι σχεδιασμένα τα καλώδια του βρόχου ανίχνευσης, με πορτοκαλί των σειρήνων του ισογείου και με κόκκινο των σειρήνων του πρώτου και του δευτέρου ορόφου.

Για το βρόχο των ανιχνευτών και των μπουτόν το καλώδιο που ξεκινάει από τον πίνακα περνάει σε σειρά από κάθε θέση ανιχνευτή η μπουτόν χωρίς να υπάρχει καμία διακλάδωση και καταλήγει πάλι στον πίνακα. Όπου από έναν όροφο περνάει σε άλλον υπάρχει απομονωτής βραχυκυκλώματος περιορίζοντας έτσι οποιοδήποτε βραχυκύκλωμα στον όροφο.

Στο μονογραμμικό διάγραμμα της συγκεκριμένης εγκατάστασης (σχήμα 9), τα χρώματα στα καλώδια αντιστοιχούν σ' αυτά της προηγούμενης τρισδιάστατης απεικόνισης.

Το μήκος του καλωδίου του βρόχου ανίχνευσης της συγκεκριμένης εγκατάστασης είναι περίπου 600 m και πάνω του είναι συνδεμένα 62 εξαρτήματα (ανιχνευτές, κομβία και απομονωτές). Η διατομή του καλωδίου που πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι 2 χ 1 mm2.

       

Σημείωση. To software που συνοδεύει τον πίνακα BSR-1116, αν του δώσουμε το πλήθος των εξαρτημάτων κάθε τύπου και το μήκος καλωδίου κάποιας εγκατάστασης, υπολογίζει αυτόματα την διατομή του απαιτούμενου καλωδίου.

Στους βρόχους των διευθυνσιοδοτούμενων συστημάτων τα καλώδια πρέπει να έχουν εξωτερική θωράκιση.

Στις γραμμές των σειρήνων, τα μήκη των καλωδίων δεν είναι μεγάλα αλλά ο αριθμός τους (5 και 8 σειρήνες αντίστοιχα) απαιτεί καλώδιο 2 χ 1.5 mm2 για να λειτουργήσουν σωστά. Υπάρχει επιπλέον η απαίτηση της λειτουργίας ακόμα και σε περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας ή φλόγας. Τα καλώδια των σειρήνων λοιπόν πρέπει να είναι κατηγορίας ΝΗΧΗ FE180/E30.

Ακολουθούν αναλυτικά σχέδια σύνδεσης της συγκεκριμένης εγκατάστασης (σχήματα 10, 11 και 12).

Γενικές πληροφορίες για την εγκατάσταση

Όπως στους συμβατικούς πίνακες έτσι και εδώ υπάρχουν από κατασκευής αντιστάσεις στις κλέμμες των εξόδων των σειρήνων. Κι εδώ εφόσον η έξοδος χρησιμοποιηθεί, η αντίσταση αφαιρείται και τοποθετείται, παράλληλα με τα καλώδια, στην πιο απομακρυσμένη από τον πίνακα σειρήνα.

Η τιμή των αντιστάσεων είναι 5,6 kQ (κιλοώμ).

Σημειώνουμε ότι οι αντιστάσεις είναι παθητικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα χωρίς πολικότητα και μπορούν να συνδεθούν χωρίς να μας ενδιαφέρει η φορά τους.

Για να ελαχιστοποιήσουμε τα λάθη κατά την εγκατάσταση και τον προγραμματισμό του συστήματος είναι απαραίτητο να ξεκινήσουμε την εργασία κάνοντας πρώτα ένα σχέδιο. Πάνω στο σχέδιο σημειώνουμε οπωσδήποτε την διεύθυνση (address) του κάθε εξαρτήματος, το όνομα που θα του δώσουμε (μέχρι 16 χαρακτήρες ανά εξάρτημα μαζί με τα κενά) και την ζώνη στην οποία θα ανήκει.

 

 

 

 

 

Στα διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα, στο βρόχο των ανιχνευτων και των κομβίων πρέπει να δοθεί προσοχή στην πολικότητα. Στα αναλυτικά σχέδια σύνδεσης, με κόκκινο χρώμα συμβολίζεται το καλώδιο που αντιστοιχεί στο (+) και με μαύρο αυτό που αντιστοιχεί στο (-). Αν κάποιο εξάρτημα συνδεθεί ανάποδα, δεν καταστρέφεται, αλλά δεν θα ανιχνευθεί αυτόματα από τον πίνακα και πιθανόν να δημιουργήσει προβλήματα και στην επικοινωνία άλλων παρόμοιων εξαρτημάτων με τον πίνακα.

Κάθε εξάρτημα του βρόχου πρέπει να έχει τη δική του αποκλειστική διεύθυνση.

Στους ανιχνευτές BSR-6055 και BSR-6060 δίνουμε διεύθυνση από τους μικροδιακόπτες που υπάρχουν στο πίσω μέρος τους. Στα μπουτόν BSR-5036 και στους απομονωτές BSR-7070 υπάρχουν αντίστοιχοι μικροδιακόπτες πάνω στις πλακέτες τους κοντά στις κλέμμες σύνδεσης.

Μετά την σύνδεση όλων των καλωδίων του βρόχου και των σειρήνων στις κλέμμες του πίνακα, μπορούμε να τοποθετήσουμε και να συνδέσουμε την μπαταρία και να τον τροφοδοτήσουμε με 230 V. Ο πίνακας πρέπει να τροφοδοτηθεί από ανεξάρτητη ασφάλεια ώστε να παραμένει σε λειτουργία ακόμα και όταν πρέπει να διακοπεί το ρεύμα στο χώρο.

Η μπαταρία του πίνακα είναι ένα εξάρτημα που έχει περιορισμένο χρόνο ζωής και χρειάζεται αντικατάσταση. Ο ονομαστικός χρόνος ζωής μιας τυπικής μπαταρίας μολύβδου κλειστού τύπου είναι 5 χρόνια αλλά μπορεί να είναι και λιγότερα αν στο διάστημα αυτό έχουν γίνει πολλές ή χρονικά μεγάλες διακοπές ρεύματος. Γι αυτό πρέπει να σημειωθεί πάνω της η ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης και να ελέγχεται περιοδικά για την χωρητικότητα της,

Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι ανιχνευτές καπνού, που συνήθως είναι και τα περισσότερα εξαρτήματα, δεν λειτουργούν κανονικά αν ο εσωτερικός τους θάλαμος λερωθεί από σκόνη. Γι αυτό το λόγο στη συσκευασία τους περιέχεται ένα κόκκινο πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα. Αν στο χώρο, μετά το πέρας της εγκατάστασης πυρανίχνευσης, πρόκειται να γίνουν άλλες εργασίες που μπορεί να λερώσουν κάποιους ανιχνευτές (π.χ. τρίψιμο πατωμάτων, βάψιμο) τα προστατευτικά καπάκια πρέπει να παραμείνουν πάνω στους ανιχνευτές και να αφαιρεθούν όταν τελειώσουν οι εργασίες. Τα καπάκια πρέπει να φυλαχθούν για να καλύψουν και πάλι τους ανιχνευτές σε περίπτωση που παρόμοια εργασία γίνει στο μέλλον.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Αρχική λειτουργία του πίνακα
Στα διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα, η πρώτη ενέργεια που πρέπει να γίνει, είναι να πληροφορήσουμε τον πίνακα για τα εξαρτήματα που έχει συνδεμένα στον ή στους βρόχους του.
Ο πίνακας BSR-1116 έχει ενσωματωνένες μερικές ρουτίνες που διευκολήνουν την αρχική εγκατάσταση και την διόρθωση τυχόν σφαλμάτων. Μια απ' αυτές είναι η αυτόματη ανίχνευση των συσκευών.
Κατά την αυτόματη ανίχνευση, ο πίνακας αναζητά διαδοχικά συσκευές σε όλες τις διευθύνσεις και δείχνει αυτές που βρήκε . Γνωρίζοντας ποιες συσκευές έχουμε συνδέσει, όταν τελειώσει η διαδικασία, ξέρουμε αν όλες έχουν αναγνωριστεί από τον πίνακα. Αν κάποια ή κάποιες από τις συσκευές δεν αναγνωριστούν αυτό σημαίνει ότι δεν είναι σωστά συνδεμένες (π.χ έχει συνδεθεί ανάποδα η πολικότητα ή δεν είναι κουμπωμένος στη βάση κάποιος ανιχνευτής). Σ' αυτή την περίπτωση πρέπει να ελέγξουμε όλες τις συσκευές αυτές, να διορθώσουμε τα σφάλματα και να επαναλάβουμε από την αρχή τη διαδικασία αυτόματης αναγνώρισης, μέχρι όλες οι συσκευές να αναγνωριστούν σωστά από τον πίνακα.
Τα πιθανότερα σφάλματα στο βρόχο, τα μηνύματα που εμφανίζουν στη οθόνη του πίνακα και οι τρόποι αντιμετώπισης τους είναι:

Μονάδες σε σημείο με ίδια διεύθυνση XX. Το μήνυμα εμφανίζεται αν δύο ή περισσότερα εξαρτήματα έχουν την ίδια διεύθυνση και όπου XX εμφανίζεται η διεύθυνση. Βλέποντας στα σχέδια πιο εξάρτημα πρέπει να έχει κανονικά αυτή τη διεύθυνση και πιο εξάρτημα δεν έχει ανιχνευθεί από τον πίνακα μπορούμε εύκολα να ανακαλύψουμε το σημείο στο οποίο έχει γίνει το λάθος και να το διορθώσουμε.

Ασύνδετη μονάδα στο σημείο XX. Το μήνυμα εμφανίζεται αν κάποιο εξάρτημα (στη διεύθυνση XX) έχει ανιχνευθεί κατά την αυτόματη εγκατάσταση, αλλά έχει πάψει να επικοινωνεί πλέον με τον πίνακα. Από τα σχέδια πρέπει να βρούμε το εξάρτημα και να το ελέγξουμε. Μπορεί να είναι ένας ανιχνευτής που δεν έχει κουμπώσει σωστά στη βάση του ή μία χαλαρή σύνδεση σε κλέμμα.

Βραχυκύκλωμα στο βρόχο. Αν τα καλώδια του βρόχου είναι βραχυκυκλωμένα ο πίνακας δεν μπορεί να επικοινωνήσει με όλα τα εξαρτήματα που βρίσκονται ανάμεσα στους απομονωτές βραχυκυκλώματος στους οποίους βρίσκεται και το βραχυκύκλωμα. Έτσι το μήνυμα αυτό θα συνοδεύεται και από μηνύματα "Ασύνδετη μονάδα στο σημείο XX" όπως παραπάνω. Πρέπει να ελέγξουμε μία-μία όλες τις συνδέσεις ανάμεσα στους δύο απομονωτές μέχρι να βρούμε και να διορθώσουμε το βραχυκύκλωμα.

Σημείο μη αναγνωρισμένο. Το μήνυμα σημαίνει ότι κάποιο εξάρτημα που δεν ανιχνεύτηκε κατά την αυτόματη ανίχνευση επικοινωνεί πλέον με τον πίνακα.
Μπορεί να προέρχεται από την διόρθωση κάποιου άλλου σφάλματος και θα φύγει αν κάνουμε ξανά αυτόματη ανίχνευση συσκευών.
Είναι πιθανό επίσης να εμφανίζεται κάποιο από τα παρακάτω αναλυτικά μηνύματα σφάλματος από τις άλλες εισόδους και εξοδους του πίνακα όπως και από τα εσωτερικά του κυκλώματα :
 

Βραχυκύκλωμα (με αναφορά στην έξοδο που είναι βραχυκυκλωμένη). Το μήνυμα σημαίνει ότι κάποια ελεγχόμενη έξοδος των σειρήνων είναι βραχυκυκλωμένη. Πρέπει να βρούμε και να διορθώσουμε το σφάλμα ελέγχοντας όλες τις συνδέσεις. Η έξοδος μετά από λίγο θα λειτουργεί κανονικά.
Ανοιχτό κύκλωμα (με αναφορά στην έξοδο που έχει το πρόβλημα). Το μήνυμα σημαίνει ότι σε κάποια από τις ελεγχόμενες εξόδους των σειρήνων δεν έχει τοποθετηθεί τερματική αντίσταση ή τα καλώδια είναι κομμένα. Πρέπει να βρούμε καινά διορθώσουμε το σφάλμα ελέγχοντας για την τερματική αντίσταση και όλες τις συνδέσεις. Η έξοδος μετά από λίγο θα λειτουργεί κανονικά.
Αποσύνδεση 230VAC. Μπορεί να μη έχει συνδεθεί σωστά η τροφοδοσία, να έχει πέσει η ασφάλεια του ηλεκτρολογικού πίνακα ή να έχει καεί η ασφάλεια δίπλα στις κλέμμες σύνδεσης στον πίνακα πυρανίχνευσης.

Υποφόρτιση μπαταρίας. Το μήνυμα σημαίνει ότι η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλή καΐ αν απλά η μπαταρία ήταν αφόρτιστη τα σφάλμα θα φύγει μόνο του μετά από λίγη ώρα. Αν το μήνυμα συνεχίζει να εμφανίζεται μια ώρα μετά την πλήρη σύνδεση του πίνακα η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί.
Τέλος μπορεί ο πίνακας να δίνει συναγερμό φωτιάς. Στον πίνακα ανάβει το ενδεικτικό γενικού συναγερμού (GENERAL ALARM), στη οθόνη εμφανίζεται το σημείο από το οποίο προήρθε ο συναγερμός και ηχούν οι σειρήνες.
Σ' αυτή την περίπτωση πρέπει κατ' αρχάς να βάλουμε τον πίνακα σε κατάσταση σίγησης των σειρήνων. Ο συναγερμός το πιθανότερο είναι να προέρχεται από κάποιο μπουτόν που δεν έχει κλείσει ή βιδωθεί σωστά.
Αφού διορθώσουμε όλα τα σφάλματα είμαστε έτοιμοι για τον προγραμματισμό του πίνακα και τις δοκιμές.

Προγραμματισμός του πίνακα
Στον πίνακα BSR-1116 υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού πολλών από τις λειτουργίες του σύμφωνα με τις επιθυμίες του χρήστη. Μπορεί επίσης να προγραμματιστεί ένα όνομα (μέχρι 16 χαρακτήρων) ανά διευθυνσιοδοτούμενη συσκευή, ώστε να γίνεται πιο εύκολα κατανοητό το ακριβές σημείο του συναγερμού φωτιάς ή σφάλματος. Όλοι οι προγραμματισμοί μπορούν να γίνουν από το χειριστήριο του πίνακα και περιγράφονται αναλυτικά στο εγχειρίδιο χρήσης του. Υπάρχει όμως η δυνατότητα, για διευκόλυνση του εγκαταστάτη, ο προγραμματισμός να γίνει και μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, με τη χρήση ειδικού προγράμματος. Ο πίνακας διαθέτει γι' αυτό το σκοπό ενσωματωμένη θύρα RS-232 για την επικοινωνία με τον υπολογιστή.
Αφού συνδέσουμε τον πίνακα με τον υπολογιστή με ένα σειριακό καλώδιο και βάλουμε τον πίνακα σε κατάσταση αποστολής δεδομένων (δες εγχειρίδιο του πίνακα), μπορούμε να "κατεβάσουμε" όλες τις πληροφορίες της εγκατάστασης στον υπολογιστή.
Ο προγραμματισμός των ονομάτων των συσκευών, ρύθμιση των ειδικών παραμέτρων λειτουργίας του, η ρύθμιση των γενικών παραμέτρων του πίνακα και η αποθήκευση όλων των στοιχείων σε αρχείο στων υπολογιστή γίνεται εύκολα μασά από τα μενού και τις ειδικές λειτουργίες του προγράμματος.
Μπορούμε έπειτα αφού βάλουμε τον πίνακα σε κατάσταση λήψης δεδομένων να μεταφέρουμε όλες τις πληροφορίες ξανά στον πίνακα προγραμματίζοντας τον με τα νέα δεδομένα. Ο πίνακας εκτελεί έναν έλεγχο αν το πλήθος των εξαρτημάτων, οι τύποι τους και οι ειδικές ρυθμίσεις ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα και αν όλα είναι σωστά λειτουργεί πλέον με τις νέες ρυθμίσεις.
Το πρόγραμμα μπορεί επίσης να μας βοηθήσει και κατά τη φάση του σχεδιασμού διαθέτοντας την επιλογή "βοήθεια εγκατάστασης". Αν στον πίνακα αυτής της επιλογής δώσουμε το πλήθος των εξαρτημάτων κάθε κατηγορίας και τα μέτρα του καλωδίου της εγκατάστασης μας υπολογίζει τη διατομή του απαιτούμενου καλωδίου.
Μετά το τέλος και του προγραμματισμού μπορούμε να προχωρήσουμε στις δοκιμές.

Αρχικές δοκιμές της εγκατάστασης
Αφού όλα τα τυχόν σφάλματα διορθωθούν και ο πίνακας βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας είναι απαραίτητο να γίνουν έλεγχοι της σωστής λειτουργίας της εγκατάστασης.
Ο πίνακας BSR-1116 του παραδείγματος μας μπορεί να τεθεί σε κατάσταση ελέγχου από το μενού τεχνικού και την επιλογή "ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΣ". Στη κατάσταση αυτή ο πίνακας, αν πάρει συναγερμό από κάποιο εξάρτημα, ηχεί της σειρήνες για λίγα δευτερόλεπτα και μετά κάνει αυτόματο reset. Έτσι μπορεί ένας τεχνικός να ελέγξει όλη την εγκατάσταση χωρίς να πρέπει μετά από κάθε δοκιμή εξαρτήματος να χειρίζεται τον πίνακα.
Κατά την αρχική εγκατάσταση πρέπει να γίνει έλεγχος κάθε τοποθετημένου εξαρτήματος ξεχωριστά. Όλα τα μπουτόν πυρασφαλείας πρέπει να ενεργοποιηθούν και να εξακριβωθεί ότι δίνουν συναγερμό πριν επανέλθουν στη θέση ηρεμίας.
Όλοι οι ανιχνευτές πρέπει να δοκιμαστούν για τη σωστή λειτουργία τους. Ειδικά για τους ανιχνευτές καπνού (που είναι και οι περισσότεροι στις συνηθισμένες εγκαταστάσεις) υπάρχει ειδικό σπρέι που εξομοιώνει την ύπαρξη καπνού χωρίς να λερώνει τον ανιχνευτή ή το χώρο. Για κάθε ανιχνευτή πρέπει επίσης να εξακριβωθεί ότι ηχεί ο συναγερμός ή τα άλλα μέσα σήμανσης όπως προβλέπεται από τη λειτουργία της εγκατάστασης.
Όλες οι σειρήνες (και τα άλλα μέσα ένδειξης και σήμανσης που τυχόν υπάρχουν) πρέπει να εξακριβωθεί ότι λειτουργούν όπως προβλέπεται.

Ενημέρωση/εκπαίδευση χρηστών
Όταν εξακριβωθεί ότι το σύστημα λειτουργεί όπως προβλέπεται, ο εγκαταστάτης πρέπει να ενημέρωση/εκπαιδεύσει τον ή τους χρήστες του συστήματος για τον τρόπο λειτουργίας και τις ενέργειες που οφείλουν να κάνουν αυτοί σε περίπτωση συμβάντος.
Πρέπει να τους ενημερώσει επίσης για τον τρόπο εγγραφών στο βιβλίο συμβάντων της εγκατάστασης, τις απαιτούμενες διαδικασίες συντήρησης και τα αναλώσιμα που πρέπει να αντικαθιστούν οι ίδιοι.
Σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη πρέπει να καθοριστούν οι τακτικές εργασίες συντήρησης που πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο τεχνικό και η συχνότητα τους. ;
Εάν στο χώρο πρέπει να γίνουν επιπλέον εργασίες και οι ανιχνευτές είναι ακόμα με τα προστατευτικά καπάκια, πρέπει να φροντίσει να απομακρυνθούν στις απαιτούμενες ημερομηνίες αποπεράτωσης των έργων.


 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823