ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σύστημα Κατάσβεσης CO2 Διοξείδιο του Άνθρακα

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ CO2 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Συστήματα Κατάσβεσης
Fm 200
Novec TM 1230
CO2
a
Wet Chemical - Kidde
a
Amerex KP Restaurant
IG 541
Argonite
DSPA Aerosol
Fire Jack


Wet Chemical Extinguishing Systems

 

 

Διοξείδιο του Άνθρακα (CO2)

 

Το διοξείδιο του Άνθρακα (CO2) είναι άχρωμο, άγευστο, άοσμο και αδρανές αέριο. Κατά την χρήση του δεν γίνεται καμία καταστροφή, όπως από το νερό, είναι ακίνδυνο για τα περισσότερα υλικά και δεν μολύνει τα τρόφιμα, δεν είναι διαβρωτικό και είναι δυσαγώγιμο. Μετά την πυρόσβεση εξατμήζεται ολοκληρωτικά και δεν αφήνει καθόλου υπολείματα. Έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε χώρους με ευπαθείς ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις, πολύτιμα έργα τέχνης, πίνακες ή χειρόγραφα, αποθήκες εύφλεκτων υγρών, ηλεκτρικούς υποσταθμούς, φούρνους και κλιβάνους.
Επειδή προκαλεί ασφυξία αντενδείκνυται για χρήση σε χώρους που υπάρχουν άνθρωποι ή ζώα.
Η τρισδιάστατη δράση του διοξειδίου του άνθρακα σημαίνει ότι μπορεί να καταπολεμήσει πυρκαγιές, τόσο κάθετα όσο και οριζόντια. Η γρήγορη κίνηση του δίνει τη δυνατότητα να διεισδύσει οποιοδήποτε εμπόδιο διαμέσου κάποιου ανοίγματος και να φτάνει σε μη προσπελάσιμα και κρυφά σημεία.
Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένα σταθερό εμπορικό προϊόν με πολλές άλλες χρήσεις και διαθέσιμο σε ολόκληρο τον κόσμο.
Το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα, ο αυτόματος έλεγχος μπορεί να επιτευχθεί μηχανικά, πνευματικά ή ηλεκτρονικά ή από τον συνδιασμό αυτών σε συνάρτηση με τις οποιεσδήποτε συνθήκες.
Διάφορα συστήματα προστασίας σε χώρους στους οποίους υπάχει προσωπικό είναι διαθέσιμα όπως σειρήνες και φάροι συναγερμού, χρονοεπιβάρυνση, ενεργοποίησης επιβραδινόμενα ακροφύσια και επίσης διαφορετικές μέθοδοι αυτόματης πρόληψης.
Το CO2 αποθηκεύεται σε θερμοκρασία δωματίου σε ατσάλινες φιάλες. Η πίεση μεταβάλλεται με την θερμοκρασία και στους 21 οC θα είναι περίπου 59 bar.
Μπορεί να κατασκευαστεί πολλαπλή συστοιχία φιαλών μαζί με ταυτόχρονη απελευθέρωση του διοξειδίου του άνθρακα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχεδιασμού.   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το βασικό σύστημα αποτελείται από:

Xαλύβδινες φιάλες υψηλής πίεσης χωρίς ραφή, διαφόρων χωρητικοτήτων με ηλεκτροστατική βαφή κόκκινη με γκρί λαιμό.
Οι φιάλες είναι κατασκευασμένες στην Ιταλία από την εταιρεία DALMINE και είναι πιστοποιημένες κατά την 99/36 EC, από την BVQI και την TUV.
Κλείστρο πνευματικό - χειροκίνητο με δυνατότητα τοποθέτησης πυροκροτητή. ( Είναι δυνατή η τοποθέτηση κλείστρου ενεργοποιημένου ηλεκτρικά ανάλογα με την απαίτηση του χρήστη.)
Χαλύβδινη φιάλη πιλότο χωρητικότητας 3 λίτρων, πλήρης CO2, με κλείστρο χειροκίνητο με πυροκροτητή ή κλείστρο ενεργοποιούμενο ηλεκτρικά, ανάλογα με την απαίτηση του χρήστη.
(Πιλότος χρησιμοποιείται όταν ο αριθμός των φιαλών είναι από δύο και άνω.)
Η φιάλη είναι πιστοποιημένη κατά CE σύμφωνα με την 99/27 EC από TUV.
Συλλέκτη υψηλής πίεσης, 300 bar, γαλβανιζέ διαμέτρου ανάλογα με τον αριθμό των φιαλών από 1 1/4" έως 3", με εισόδους 3/4" και έξοδο ανάλογα από 3/4" έως 3".
Ο συλλέκτης συνοδεύεται από ανεπίστροφες βαλβίδες 3/4" έως 3/4". και βάσεις στήριξης του στον τοίχο.
Βάσεις στήριξης φιαλών και πιλότου, σωληνώσεις υψηλής πίεσης για την σύνδεση του πιλότου με τις φιάλες, των φιαλών μεταξύ τους και των φιαλών με τον συλλέκτη και ακροφύσια διαφόρων διαστάσεων ανάλογα με την σχετική μελέτη.OΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΦΙΑΛΩΝ

1. Στερεώστε τις βάσεις στον τοίχο. (2)

2. Στερεώστε τις φιάλες ώστε η έξοδος των κλείστρων να είναι εμπρός.

3. Συναρμολογήστε τον συλλέκτη (3) και τοποθετήστε τις βαλβίδες.

4. Συνδέστε τα κλείστρα μεταξύ τους με τους σωλήνες 3/8 - 3/8".

Τοποθετήστε την τάπα 3/8" στην τελευταία φιάλη.

5. Συνδέστε τα κλείστρα με τισ βαλβίδες στον συλλέκτη χρησιμοποιώντας τους σωλήνες 21,7 - 3/4".

6. Συνδέστε τον πιλότο με την πρώτη φιάλη χρησιμοποιώντας τους σωλήνες 21,7 - 3/8". Τοποθετήστε τον πυροκροτητή και την τάπα 3/8" στο κλείστρο του πιλότου.

 

Αρχή
© 2009 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671, 210 2441413 - 210 2401083