ΕΓΧΡΩΜΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΤΟΨΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

(Σύμφωνα με διαταγή της 23-2-1990 του Γραφείου Πυρασφαλείας Αθηνών)

 

 

 

ΜΕΣΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΧΡΩΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Υδροδοτικό πυρ/κο δίκτυο

Κόκκινο

Σύστημα καταιονισμού

Πράσινο

Σύστημα αφού

Μπλε

Σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς -πυρανίχνευσης

Καφέ

Σύστημα ξηράς κόνεως

Κίτρινο

Σύστημα διοξειδίου του άνθρακα

Πορτοκαλί

Φορητοί πυροσβεστήρες

Κόκκινο