ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδύκτιο.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ

α/α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

1
13 - 01 - 2011
2
05 - 01 - 2011 Παροχή διευκρινήσεων για την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας σε συνεργεία κινητήρων οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο ως καύσιμο.

ΑΔΑ: 4ΙΙΕΙ-ΒΘ - Είδος: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
3
28 - 12 - 2010 Αξιολόγηση του χημικού υγρού με την εμπορική ονομασία «Ruhl Favorit Home» παρασκευής της «Ruhl Feuerloschmittel Gmbh» κατά την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας.

ΑΔΑ: 4ΙΙΕΙ-ΒΘ - Είδος: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
4
23 - 12 - 2010 Εφαρμογή Οδηγίας 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με τον Έλεγχο των Πλοίων από το Κράτος Λιμένα – Αναφορές πλοίων υπό ξένη σημαία που καταπλέουν σε ή αποπλέουν από Λιμένες και Αγκυροβόλια εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΙ-11 - Είδος: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
5
10 - 12 - 2010 Εγκατάσταση ασύρματων συστημάτων πυρανίχνευσης σε δομικές κατασκευές.

ΑΔΑ: 4ΙΦΣΙ-7Η - Είδος: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
6
18 - 11 - 2010 Διόρθωση παροραμάτων.

ΑΔΑ: 4Ι04Ι-ΓΥ - Είδος: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
7
12 - 11 - 2010 Καθορισμός διαδικασιών διεκπεραίωσης θεμάτων πυροπροστασίας νέων κτιρίων ή τμημάτων αυτών, σε συνάρτηση με την εφαρμογή του Ν.3843 /2010 "Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις".

ΑΔΑ: 4ΙΗΝΙ-ΒΖ - Είδος: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
8
02 - 11 - 2010 Παροχή διευκρινήσεων και οδηγιών επί της ορθής εφαρμογής διατάξεων του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια- ανάκληση/κατάργηση διευκρινιστικών-ερμηνευτικών εγκυκλίων διαταγών Α.Π.Σ.

ΑΔΑ: 4ΙΗΘΙ-8Ν - Είδος: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
9
18 - 10 - 2010 Διευκρινήσεις επί της ορθής εφαρμογής διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας εγκαταστάσεων υγραερίου επαγγελματικής χρήσης-ανάκληση/κατάργηση διευκρινιστικών-ερμηνευτικών εγκυκλίων διαταγών Α.Π.Σ.

ΑΔΑ: 4ΙΞ7Ι-Γ - Είδος: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
10
18 - 10 - 2010 Συνδρομή των Πυροσβεστικών Κλιμακίων στο έργο των Γραφείων Πυρασφαλείας των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών-Συμπλήρωση και τροποποίηση της Εγκυκλίου Διαταγής Νο 10 Α.Π.Σ.

ΑΔΑ: 4ΙΞ7Ι-Ρ - Είδος: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
11
18 - 10 - 2010 Παροχή διευκρινίσεων επί της ορθής εφαρμογής διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας σε πρατήρια υγρών καυσίμων, κατάργηση διευκρινιστικών-ερμηνευτικών εγκυκλίων διαταγών Α.Π.Σ.

ΑΔΑ: 4ΙΞ7Ι-2 - Είδος: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
12
14 - 10 - 2010 Σχεδιασμός και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό περιόδου 2010-2011.

ΑΔΑ: 4ΙΞΠΙ-9 - Είδος: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
13
04 - 10 - 2010 Λειτουργική τακτοποίηση τουριστικών καταλυμάτων-Δημοσίευση Ν.3878/2010.

ΑΔΑ: 4ΙΚΔΙ-Ρ - Είδος: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
14
04 - 10 - 2010 Χορήγηση πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας σε νέα κτίρια ή τμήματα αυτών, με χρήση διάφορη της καθορισμένης στην εγκεκριμένη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας - κατάργηση διευκρινιστικής-ερμηνευτικής εγκύκλιας διαταγής.

ΑΔΑ: 4ΙΚΔΙ-1 - Είδος: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ


Αρχή