FIRE DAMPERS (Πυραντοχα Διαφραγματα Παροχης και Ελεγχου αερα)

Πυράντοχα διαφράγματα κατάλληλα για παρεμπόδιση μετάδοσης πυρκαγιάς μέσω του συστήματος αεραγωγών. Αποκλείουν το πέρασμα της φωτιάς «φράζοντας» την είσοδό τους με ενεργοποίηση του διαφράγματος.

Ορθογώνια ή κυκλικής διατομής, με δυνατότητα εγκατάστασης οριζόντια ή κάθετα. Τοποθετείται σε τοίχους ή πατώματα και προσαρμόζεται με πυράντοχο κονίαμα. Τοποθετείται επίσης σε κυκλικούς αεραγωγούς. Αυτόματο κλείσιμο του διαφράγματος με τήξη του εύτηκτου συνδέσμου στους 72 C. Διαθέτουν χειροκίνητο μηχανισμό (CFTH) με ένBδειξη για την θέση της λεπίδας. Προαιρετικά μπορεί να προστεθεί διακόπτης (End - or Begin Range Switch) για την σύνδεση του Fire Damper με πίνακα πυρανίχνευσης. Ο μηχανισμός αυτός μπορεί να μετακινηθεί εύκολα για εργασίες επιθεώρησης ή για να αντικατασταθεί ο εύτηκτος σύνδεσμος. Με φλάντζα σύνδεσης.

FIRE DAMPERS ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΡΤΝΑΣ BSB ΑΓΓΛΙΑΣ

Η Σειρά FD Steel Curtain Fire Damper έχει σχεδιαστεί με βάση την ποιότητα , την ανθεκτικότητα και την αντοχή σε πυρκαγιά. Δοκιμασμένα και Πιστοποιημένα σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγράφες .Τοποθετείται σε αγωγούς, τοίχους, δάπεδα και οροφές. Η γκάμα των προϊόντων έχει πολλές δυνατότητες και επιλογές ως προς τις διαστάσεις.


FIRE DAMPER τύπου κουρτίνας 1             FIRE DAMPER τύπου κουρτίνας 2            FIRE DAMPER τύπου κουρτίνας 3

 

ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΟ

Έλεγχοι σε πυρκαγιά, διάβρωση & αέρα.

Δοκιμές πυρκαγιάς

Fire Damper, Δοκιμές πυρκαγιάς

Η BSB έχει ήδη αναφορές δοκιμών ως προς το πρότυπο BS476 parts 20/24 για αντοχή σε πυρκαγιά. Επιπροσθέτως υπάρχουν αναφορές δοκιμών σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1366 - 2 1999, και το διεθνές πρότυπο ISO 10294 -1: 1996 για αντοχή σε πυρκαγιά. Η διάρκεια αυτών των δοκιμών ήταν 4 ώρες.
Η φωτογραφία παρουσιάζει ένα διάφραγμα πυρκαγιάς της BSB σε δοκιμή σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1366 -2: 1999 και ISO 10294 - 1: 1996. H διάρκεια της δοκιμής ήταν 4 ώρες και το προϊόν πέρασε επιτυχώς όλες τις δοκιμές διαρροής και πυρκαγιάς.

Δοκιμές Διάβρωσης

Fire Damper, Δοκιμέw Διάβρωσης

Η δοκιμή των διαφραγμάτων BSB στα εργαστήρια Chatfield για 28 ημέρες σε διάλυμα αλάτων απέδειξε την ικανότητα λειτουργίας τους ακόμα και αν το προϊόν μολυνθεί ή διαβρωθεί.
Το προϊόν που φαίνεται στο σχήμα, βρισκόταν 35 μέρες βυθιζόμενο σε διάλυμα άλατος και λειτούργησε κανονικά όταν απομακρύνθηκε από το δοχείο βύθισης.

Δοκιμές Αέρα

Fire Damper, Δοκιμές αέρα

Δοκιμές των προϊόντων της BSB από την Αγγλική ένωση κτιρίων (BSRIA) για την απόδοση σε έλεγχο του αέρα και να καθοριστούν οι τιμές της διαρροής και πτώσης πίεσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΙΚΑ FIRE DAMPER BSB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΙΚΑ FIRE DAMPER BSB

Αρχή

FIRE DAMPERS ΜΟΝΟΦΥΛΛΑ SEAC International

FIRE DAMPERS TYPE SBKR

 

ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ

FIRE DAMPERS TYPE SBKR

 

 

 

 

Fire Damper

• ΚΥΚΛΙΚΑ FIRE DAMPERS
• ΌΤΑΝ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΓΓΙΞΕΙ ΤΟΥΣ 72 C ΣΠΑΕΙ ΕΥΤΗΚΤΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΤΟ DAMPER ΚΛΕΙΝΕΙ. ΌΤΑΝ ΤΟ DAMPER ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ
(PALUSOL) ∆ΙΟΓΚΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΑΝΤΙΑ
ΣΤΟΝ ΖΕΣΤΟ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΠΝΟ.
• ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ
• ∆ΙΑΘΕΤΟΥΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ (CFTH) ΜΕ ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΠΙ∆ΑΣ. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ (END- OR BEGIN
RANGE SWITCH) ΓIA ΤΗΝ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ DAMPER ME ΠΙΝΑΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Η' ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ Ο ΕΥΤΗΚΤΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
• ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ Η ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΜΕ
ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΚΟΝΙΑΜΑ. ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΙΚΟΥΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ
• ∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ Ø100-630 MM
• ∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1-2h. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ: ΝΕΝ 6077/ NBN 713-0 0/ EN 1366-2: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ
FIRE DAMPERS.
TEST LABORATORY: TNO
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ: 1 - 2 h

ΝΕΝ 6077/ NBN
713-0 ~ EN
1366-2

 

 

 

Fire resistance
tests for service
installations. Fire dampersFIRE DAMPERS TYPE SBKRH

 

ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ

FIRE DAMPERS
TYPE SBKRH

 

 

 

 

Fire Damper 120

• ΌΤΑΝ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΓΓΙΞΕΙ ΤΟΥΣ 72 C ΣΠΑΕΙ ΕΥΤΗΚΤΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ DAMPER ΚΛΕΙΝΕΙ. ΌΤΑΝ ΤΟ DAMPER ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ (PALUSOL) ∆ΙΟΓΚΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΖΕΣΤΟ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΠΝΟ.
• ∆ΙΑΘΕΤΟΥΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ (FCU) ΜΕ ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΠΙ∆ΑΣ. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ (END- OR BEGIN RANGE SWITCH) ΓIA ΤΗΝ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ DAMPER ME ΠΙΝΑΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Η' ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ Ο ΕΥΤΗΚΤΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
• ΕΛΑΦΡΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ
• ∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ MHKH: 200-1500mm ΚΑΙ ΥΨΗ: 200-800mm. ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ STANDARD 400mm
• ∆ΙΑΘΕΤΟΥΝ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ 30mm
(∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΑΛΛΩΝ ∆ΙΑΜΕΤΡΩΝ)
• ∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 2h. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ: ΝΕΝ 6077/ NBN 713-0 0/ EN 1366-2: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ FIRE DAMPERS.
TEST LABORATORY: TNO
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ: 2 h

ΝΕΝ 6077/ NBN
713-0 ~ EN
1366-2

 

 

 

Fire resistance
tests for service
installations. Fire dampers


FIRE DAMPERS BUTTERFLY


ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ

FIRE
BUTTERFLY DAMPERS
60min

 

 

Fire Damper Butterfly

• Ι∆ΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥΣ
• ∆ΥΟ ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΜΕ ΕΥΤΗΚΤΟ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ. ΟΤΑΝ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΓΓΙΞΕΙ ΤΟΥΣ 70 C Ο ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΣΠΑΕΙ ΚΑΙ ΤΟ DAMPER ΚΛΕΙΝΕΙ ΕΜΠΟ∆ΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ.
• ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ
• ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ (END- OR BEGIN RANGE SWITCH) ΓIA ΤΗΝ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ DAMPER ME ΠΙΝΑΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ.
• ∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1h. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ: ΝΕΝ 6077/ NBN 713-0 0/ EN 1366-2: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ FIRE DAMPERS.
• ∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ STANDARD ΜΕΓΕΘΟΣ Ø100mm & 125mm. ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΙ∆ΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ Ø160mm & 200mm.
TEST LABORATORY: TNO
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ: 1 h

ΝΕΝ 6077/ NBN
713-0 ~ EN
1366-2

 

 

 

Fire resistance
tests for service
installations. Fire dampers

Αρχή

FIRE DAMPERS ΜΟΝΟΦΥΛΛΑ MADEL

Fire protection ,Rectangular fire dampers, Circular fire dampers, Expanding transfer grilles Fire damper management systems.


INSTALLATION OF FIRE DAMPERS ACCORDING TO THE FIELD OF APPLICATION OBTAINED IN DIFFERENT TESTS AND CERTIFICATES


FIRE TESTS ACCORDING TO EUROPEAN STANDARD EN 1366-2

FIRE TESTS ACCORDING TO EUROPEAN STANDARD EN 1366-2

  FIRE DAMPERS classified EIS : Integrity, Insulation and Smoke leakage.

  These dampers meet the conditions required for the symbol (S) to cold smoke seal. In case of fire, smoke poisoning is the leading cause of death.

 • (1) Classification Report nº 08/ 32310711 Part 2
 • (2) Classification Report nº 08/ 32307232 Part 2
 • (3) Classification Report nº 7248/ 06 Part 3
 • (4) Classification Report nº 7248/ 06 Part 2
 • (5) Classification Report nº 09/ 10002220 Part 2
 • (6) Classification Report nº 08/ 32308671 Part 2
 • (7) Classification Report nº 7289/ 06 Part 3
 • (8) Classification Report nº 7289/ 06 Part 2
 • (9) Classification Report nº 10/ 101611- 1329 Part 2
 • (10) Classification Report nº 10/ 101611- 2699 Part 2
 • (11) Classification Report nº 11/ 3043-1267 Part 2
 • (12) Classification Report nº 11/ 3043-2632 Part 2
                     

 

RECTANGULAR FIRE DAMPERS

FBK-EIS-120

Dampers classed EIS-120 in accordance to EN 1366-2

ΕΝΤΥΠΟ


Fire Damper, FBK-EIS-120

The fire dampers FBK-EIS-120 work as a separator between two sectors of fire and ensure the same fire resistance that the structural elements of compartmentalisation, which limits the risk of spreading of fire by interior of the building.

These dampers can be installed in the wall *and are classified as follows:
Testing European Standard EN 1366 -2
Classification European Standard EN 13501-3
Classified EI 120 ( ho i ↔ o) S
(E) Integrity
(I) Insulation
120 minutes fire resistance
(ho) Air direction: horizontal
(i↔o) symmetrical (S) airtightness

FOK-EIS-180

Dampers classed EIS-180 with external filler

ΕΝΤΥΠΟ


Fire Damper, FOK-EIS-180

Fire dampers for rectangular duct mounting.
Dampers for horizontal assembly, tested and classed EIS-180 (Integrity, Insulation and smoke leakage during 180 minutes in accordance to the European standard EN-1366-2, to comply with building regulations for fire safety.
Dampers with shutting mechanism by thermal fusible link at 72ºC.
An expanding joint together an air-tightness joint, as much prevent the propagation of smoke to high as to low temperature.

In case of fire, the damper stops the air passage at 72ºC by means of a fusible link that closes a blade valve. An expanding joint and another one of air tightness, as much prevent the propagation of smoke to high as to low temperature.

CIRCULAR FIRE DAMPERS

FOC-EIS-180

Dampers classed EIS-180 in accordance to EN 1366-2

ΕΝΤΥΠΟ


Fire Damper, FOC-EIS-180

Fire dampers for circular duct mounting. Dampers for horizontal assembly, tested and classed EIS-180 (Integrity, Insulation and smoke leakage during 180 minutes) in accordance to the European standard EN-1366-2, to comply with building regulations for fire safety.
An expanding joint together an air-tightness joint, as much prevent the propagation of smoke to high as to low temperature.

In case of fire, the damper stops the air passage at 72ºC by means of a fusible link that closes a blade valve. An expanding joint and another one of air tightness, as much prevent the propagation of smoke to high as to low temperature. These dampers full fill the required conditionsfor the (S) symbol, air-tightness to cold smoke. In case of fire, poisoning by smoke is the main cause of death.

Αρχή

Fire Dampers