ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

ΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ


Θέσεις λήψεις νερού

Τα σημεία λήψης (άκρα χαλύβδινων σωλήνων του μόνιμου πυροσβεστικού συστήματος νερού, στα οποία συνδέονται οι εύκαμπτοι σωλήνες) πρέπει να βρίσκονται σε λογικό ύψος από το δάπεδο και όχι υψηλότερα από 1,5 m. Οι λήψεις για την κατηγορία 1 είναι προτιμότερο να βρίσκονται στο κλιμακοστάσιο και για την κατηγορία 2 στον διάδρομο ή σε χώρο κοντά στο κλιμακοστάσιο. Τέλος για την κατηγορία 3, οι λήψεις των εύκαμπτων πυροσβεστικών σωλήνων μεγάλης διαμέτρου είναι προτιμότερο να βρίσκονται στο κλιμακοστάσιο και των σωλήνων μικρής διαμέτρου στον διάδρομο ή σε χώρο κοντά στο κλιμακοστάσιο.
Κάθε κεντρικός σωλήνας τροφοδότησης πρέπει να είναι εφοδιασμένος με βάνες, που έχουν ένδειξη ανοικτής - κλειστής θέσης, για τον έλεγχο των πλευρικών διακλαδώσεων προς τα σημεία λήψης. Τέλος όταν το μόνιμο πυροσβεστικό σύστημα τροφοδοτείται με αντλία, μπορεί να υπάρχει μια λήψη νερού 65 mm
  - για κάθε 950 It/min της αντλίας -στο εξωτερικό του κτιρίου και στην επιφάνεια του εδάφους, από την οποία η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει την δυνατότητα να πάρει νερό για πυρόσβεση.


Βάνες
Σε κάθε σημείο λήψης νερού πρέπει να υπάρχει βάνα και ταχυσύνδεσμος (τυποποίηση ταχυσυνδέσμων στο Πρότυπο ΕΛΟΤ 764). Σε υγρά μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα, κάθε βάνα που συνδέεται με εύκαμπτο πυροσβεστικό σωλήνα χωρίς επένδυση, πρέπει να διαθέτει αυτόματο σύστημα αποστράγγισης τοποθετημένο έτσι ώστε ακόμα και σε μικρή διαρροή της βάνας, το νερό να μην περνά τον σωλήνα. Όταν η πίεση σε οποιοδήποτε σημείο λήψης ξεπερνά την οριακή τιμή των 6,5 bar, πρέπει να προσαρμόζεται στην λήψη κατάλληλος μηχανισμός (μειωτήρας πίεσης) για την μείωση της πίεσης στην οριακή αυτή τιμή. Για τις κατηγορίες 1 και 3 ο μηχανισμός αυτός πρέπει να μην μπορεί να ρυθμιστεί για πίεση μεγαλύτερη από 6,5 bar, εκτός αν κάτι τέτοιο ζητηθεί από την αρμόδια αρχή. Όταν η πίεση σε μία λήψη είναι μεγαλύτερη από 1 ΜΡα (10 bar), τότε κοντά στην λήψη πρέπει να υπάρχει πινακίδα με την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ  ΠΙΕΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ 1 ΜΡα». Τέλος για πίεση μεγαλύτερη από 1,2 ΜΡα (12 bar), απαγορεύεται η χρήση ακροφυσίων με διάταξη διακοπής της ροής, εκτός αν τοποθετηθεί μειωτήρας πίεσης.
 

Ακροφύσια
Σε κάθε πυροσβεστική φωλιά πρέπει να υπάρχει ακροφύσιο εφοδιασμένο με ταχυσυνδεσμο για την σύνδεση του με τον εύκαμπτο πυροσβεστικό σωλήνα.Σημείωση: Τα ακροφύσια διαμέτρου 10, 12 και 14 mm χρησιμοποιούνται συνήθως σε εύκαμπτους σωλήνες διαμέτρου 45 mm, ενώ τα ακροφύσια διαμέτρου 16, 18 και 20 mm σε εύκαμπτους σωλήνες διαμέτρου 65mm.

Υδροστόμια
Ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής, τα υδροστόμια (πυροσβεστικοί κρουνοί) είναι υπέργεια ή υπόγεια ώστε να αποφεύγεται η πήξη του νερού, όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος κατεβαίνει κάτω από το μηδέν. Με την εξασφάλιση της απαιτούμενης πίεσης του νερού και με την μεγάλη πυκνότητα εγκατάστασης των υδροστομίων, η κατάσβεση των πυρκαγιών -εφόσον μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το νερό-γίνεται απευθείας από αυτά. Σε κάθε λοιπόν γωνία οικοδομικού τετραγώνου - στις Ευρωπαϊκές χώρες και στην Αμερική- υπάρχει ένα υδροστόμιο, με αποτέλεσμα οι μεταξύ των υδροστομίων αποστάσεις να είναι 200-250 m.
Στη χώρα μας δυστυχώς δεν έχει καθιερωθεί ακόμα ανάλογη διάταξη. Σε ολόκληρες αστικές και βιομηχανικές περιοχές δεν βρίσκουμε ούτε ένα υδροστόμιο και όταν υπάρχουν, οι μεταξύ τους αποστάσεις είναι τεράστιες. Επιβάλλεται λοιπόν η σύντομη εγκατάσταση υδροστομίων στις αστικές και βιομηχανικές περιοχές, σε αποστάσεις 200-250 m μεταξύ τους, έτσι ώστε η προσβολή και η κατάσβεση των πυρκαγιών να γίνεται από αυτά. Τέλος αν η πίεση του νερού στα υδροστόμια δεν είναι ικανοποιητική, η προσβολή φωτιάς γίνεται με τη βοήθεια των πυροσβεστικών οχημάτων και των φορητών αντλιών.

Επιστροφή

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823