ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ


Μία πυροσβεστική εγκατάσταση με CO2 αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία:
• Χαλύβδινες φιάλες ή ψυχόμενες δεξαμενές.
• Γενικό συλλέκτη και δίκτυο σωληνώσεων.
• Ακροφύσια εκτόξευσης του CO2.
• Όργανα συναγερμού και ασφάλειας.
Οι φιάλες που περιέχουν το CO2 τοποθετούνται σε σειρές ανάλογα με τον αριθμό τους και τον χώρο που διαθέτουμε σε κάθε περίπτωση. Με την βοήθεια χάλκινων ή ελαστικών σωλήνων, οι φιάλες κάθε σειράς συνδέονται μεταξύ τους με ένα συλλέκτη.Αν στην εγκατάσταση υπάρχουν περισσότερες από μία σειρές, τότε οι συλλέκτες της κάθε σειράς συνδέονται με ένα γενικό συλλέκτη. Το δίκτυο των συλλεκτών είναι εφοδιασμένο με ασφαλιστική διάταξη για την περίπτωση που υπάρχει απώλεια C02 στην εγκατάσταση, ενώ κάθε φιάλη διαθέτει μία βαλβίδα αντεπιστροφής, η οποία επιτρέπει την αντικατάσταση μιας άδειας φιάλης χωρίς απώλεια C02 όταν το δίκτυο είναι υπό πίεση. Σε κάθε φιάλη υπάρχει ένα κλείστρο εφοδιασμένο με ασφαλιστική διάταξη, η οποία λειτουργεί (ανοίγει) σε πίεση ίση με την ανώτερη πίεση λειτουργίας που είναι 190 - 200 bar (στην ίδια πίεση λειτουργεί και η ασφαλιστική διάταξη του δικτύου των συλλεκτών).
Τα σπουδαιότερα είδη κλείστρων είναι:
+ Κλείστρο με στρόφιγγα : Λειτουργεί με περιστροφή της στρόφιγγας και οι φιάλες ανοίγουν μία - μία.
+ Κλείστρο με μοχλό: Λειτουργεί με έλξη του μοχλού οπότε στην περίπτωση αυτή τα κλείστρα της μιας σειράς συνδέονται μεταξύ τους με συρματόσχοινο. Όταν το συρματόσχοινο τραβιέται τα κλείστρα των φιαλών ανοίγουν συγχρόνως .
+ Κλείστρο αυτόματης λειτουργίας: Οι μηχανισμοί ποικίλουν κατά τον κατασκευαστή, τα κλείστρα ανοίγουν αυτόματα και είναι μηχανικά, ηλεκτρικά, πιεσοστατικά κλπ.

                                               


Ο γενικός συλλέκτης κάθε εγκατάστασης συνδέεται με το δίκτυο των σωληνώσεων διανομής του CO2 στους προστατευόμενους χώρους, ενώ σε κάθε χώρο αντιστοιχεί ένας κρουνός διανομής. Οι φιάλες, ο συλλέκτης με τα εξαρτήματα του, οι κρουνοί διανομής και τα τμήματα των σωληνώσεων από τα κλείστρα των φιαλών μέχρι τους κρουνούς διανομής πρέπει να χαρακτηρίζονται από την ίδια αντοχή. Τα τμήματα των σωληνώσεων από τους κρουνούς μέχρι τα ακροφύσια μπορούν να έχουν μικρότερη αντοχή, αλλά η πίεση δοκιμής τους θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 bar. Οι φιάλες και ο συλλέκτης με τα εξαρτήματα του πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας και αντοχής μιας κρατικής αρχής ή ενός ανεγνωρισμένου οργανισμού.
Το διοξείδιο του άνθρακα βρίσκεται σε υγρή κατάσταση και υπό πίεση μέσα

                

στις χαλύβδινες φιάλες ή στις δεξαμενές χαμηλής πίεσης και εκτονώνεται κατά την έξοδο του από το σύστημα. Η εκτόνωση προκαλεί την ισχυρή ψύξη του CO2, σε σημείο μάλιστα που να έχουμε την μετατροπή του σε ξηρό πάγο (στερεή κατάσταση). Αυτή η αλλαγή της κατάστασης δεν ενοχλεί αν συντελεστεί μετά από το δίκτυο των σωληνώσεων, γιατί γρήγορα όλη η ποσότητα του CO2 που έχει στερεοποιηθεί μετατρέπεται σε αέριο. Δεν πρέπει όμως να γίνει ποτέ μέσα στο δίκτυο των σωληνώσεων, γιατί τότε θα δημιουργηθούν παγοφραγμοί οι οποίοι δεν θα επιτρέψουν την έξοδο της υπόλοιπης ποσότητας CO2, σε βάρος της κα-τασβεστικής ικανότητας του συστήματος, ή θα προκαλέσουν υπερβολική αύξηση της πίεσης με αποτέλεσμα την θραύση των σωληνώσεων.
Ο σχεδιασμός λοιπόν των σωληνώσεων και η κατανομή των ακροφυσίων πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή. Οι σωληνώσεις είναι χαλύβδινες  με εσωτερική και εξωτερική εν θερμώ επιψευδαργύρωση .
Οι συνδέσεις των σωληνώσεων γίνονται με συγκόλληση ή με σπείρωμα , ενώ τέλος η ονομαστική διάμετρος των κεντρικών κλάδων διανομής  εξαρτάται από την ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα της εγκατάστασης.

                        

Όταν ενα σύστημα  CO2 χρησιμοποιείται για την προστασία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων τα ακροφύσια πρέπει να  έχουν τις παρακάτω αποστάσεισ απο τις συσκευές που βρίσκονται υπο τάση :

2,5cm για τάση ≤ 600 v

8 cm για τάση ≤ 6000 v

20cm για τάση ≤ 22000 v

100cm για τάση ≤ 150000 v

Σε μία πυροσβεστική εγκατάσταση με CO2 τοποθετείται σύστημα συναγερμού και ασφαλείας- με ηχητικά ή οπτικά μέσα- στούς προστατευμένους χώρους, το οποίο προειδοποιεί ότι πρόκειται να αρχίσει η εκτόξευση του C02.
Παράλληλη συνδεσμολογία μπορεί να κινητοποιήσει τις ομάδες πυροπροστασίας, το τμήμα ασφάλειας ή την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Αν στους προστατευόμενους χώρους υπάρχει εργαζόμενο προσωπικό, η εκτόξευση του CO2 επιβραδύνεται μετά την ενεργοποίηση του συναγερμού, για να μπορέσουν να απομακρυνθούν από τους χώρους αυτούς οι εργαζόμενοι. Η καθυστέρηση στην εκτόξευση του CO2 πραγματοποιείται με την βοήθεια κατάλληλου μηχανικού ή ηλεκτρικού συστήματος και δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 45 s.
Μόλις λοιπόν δοθεί το σύνθημα του συναγερμού, πρέπει να σταματήσουν αυτόματα ο αερισμός, η λειτουργία κάθε θερμαντικού στοιχείου και η κίνηση των μηχανημάτων. Παράλληλα οι εργαζόμενοι πρέπει αμέσως να απομακρυνθούν από τους προστατευόμενους χώρους, γιατί μόλις τελειώσει ό χρόνος επιβράδυνσης οι φιάλες ανοίγουν και αρχίζει η εκτόξευση του CO2.

Ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας του, ένα σύστημα κατάσβεσης με CO2 μπορεί να είναι:

• Χειροκίνητο: Οι χαλύβδινες φιάλες ανοίγουν μία - μία με το χέρι ή κατά σειρές ύστερα από το τράβηγμα ενός συρματόσχοινου, με το οποίο συνδέονται μεταξύ τους τα κλείστρα κάθε σειράς φιαλών. Είναι ευνόητο ότι πρίν από τις φιάλες πρέπει να ανοίξουμε με το χέρι τον κατάλληλο κρουνό του δικτύου των σωληνώσεων, ανάλογα με τον χώρο που θέλουμε να οδηγήσουμε το ΟΟ2.

• Ημιαυτόματο: Ενεργοποιείται με ένα απλό χειρισμό όπως είναι το πάτημα ενός μπουτόν ή το άνοιγμα μιας μικρής φιάλης ΟΟ2. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την πτώση κατάλληλου αντίβαρου  ή την ενεργοποίηση
ενός εμβόλου, οπότε πραγματοποιείται το τράβηγμα του συρματόσχοινου με το οποίο συνδέονται μεταξύ τους τα κλείστρα κάθε σειράς φιαλών.

• Αυτόματο: Στην περίπτωση αυτή υπάρχει σύστημα πυρανιχνευτών  που μόλις ενεργοποιηθούν, προκαλούν αυτόματα- με την πτώση κατάλληλου αντίβαρου ή την ενεργοποίηση ενός εμβόλου-το τράβηγμα
του συρματόσχοινου, με το οποίο συνδέονται μεταξύ τους τα κλείστρα κάθε σειράς φιαλών.
 

Ένα πυροσβεστικό σύστημα με CO2 πρέπει να επιθεωρείται από ειδικευμένο προσωπικό τουλάχιστον δύο φορές κάθε χρόνο. Η επιθεώρηση περιλαμβάνει:

- μηχανολογικούς ελέγχους των σωληνώσεων και των διαφόρων εξαρτημάτων του συστήματος
- λειτουργικούς ελέγχους του συστήματος
- ελέγχους της ποσότητας CO2 που υπάρχει στις φιάλες.

Ο έλεγχος των φιαλών πρέπει να γίνεται κάθε πενταετία, εκτός από τις καινούριες φιάλες που δεν έχουν ποτέ χρησιμοποιηθεί, στις οποίες ο πρώτος έλεγχος μπορεί ν,α γίνει ύστερα από δώδεκα χρόνια. Ο έλεγχος της ποσότητας του CO2 πραγματοποιείται με το ζύγισμα κάθε φιάλης ή με μια συσκευή ραδιοϊσοτόπων.(Ο έλεγχος των φιαλών εξαρτάται πλέον απο τις ισχύουσες κοινοτικές οδηγίες)

• Ζύγισμα κάθε φιάλης

Γνωρίζοντας τον βαθμό πλήρωσης, το απόβαρο και την περιεκτικότητα κάθε φιάλης (δίνονται από τον κατασκευαστή), υπολογίζουμε την ποσότητα του CO2 που πρέπει να περιέχει. Στη συνέχεια ζυγίζουμε κάθε φιάλη και ελέγχουμε εύκολα την πληρότητα της. Η μέθοδος αυτή απαιτεί αρκετό χρόνο καθώς επίσης και την τοποθέτηση μιας ειδικής ράβδου στο σύστημα στήριξης των φιαλών, από την οποία γίνεται η ανάρτηση ενός ελατηριωτού ζυγού.

• Συσκευή ραδιοϊσοτόπων

Με τη συσκευή αυτή που αποτελείται από μία διχαλωτή ράβδο, ελέγχουμε το ύψος της στάθμης του υγρού CO2 μέσα στην φιάλη με ραδιοϊσότοπα. Στο ένα άκρο του δικτύου τοποθετούμε μία ραδιενεργό πηγή και στο άλλο έναν ανιχνευτή ενέργειας. Αν στη συνέχεια τοποθετήσουμε τη διχαλωτή ράβδο γύρω από τη φιάλη με την βοήθεια ενός οργάνου -που βρίσκεται πάνω στη συσκευήπαρατηρούμε ότι ένα ποσοστό της ενέργειας απορροφάται από το CO2. Είναι ευνόητο ότι η απορροφούμενη ενέργεια είναι μικρότερη όταν η διχαλωτή ρά-
βδος βρίσκεται στην περιοχή της φιάλης που υπάρχει το αέριο, δηλαδή πάνω από τη στάθμη του υγρού CO2. Μετακινώντας τη διχαλωτή ράβδο γύρω από τη φιάλη και συγκρίνοντας τα ποσοστά απορροφούμενης ενέργειας με τη βοήθεια του οργάνου, μπορούμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια χιλιοστού το ύψος της
στάθμης του υγρού CO2 στη φιάλη. Αξίζει να τονισθεί ότι η εύκολη και γρήγορη αυτή μέθοδος πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μικρότερες από την κρίσιμη θερμοκρασία (31,4°C) του CO2. Πάνω από τη θερμοκρασία αυτή το υγρό και το αέριο CO2 έχουν την ίδια πυκνότητα, οπότε δεν υπάρχει
διαχωριστική γραμμή και ή χρήση της συσκευής αυτής δεν προσφέρει καμμία πληροφορία.

 

  Επιστροφή

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823