ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΧΕΙΩΝ

Η Fire Security Technical από το 2002 άρχισε την ανάπτυξη σου συστήματος ISO 9001:2000  και όλα της τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ-3. Η εταιρεία απασχολεί σήμερα προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, εκπαιδευμένο και έμπειρο για κάθε εργασία που εκτελεί. Ο σύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός που διαθέτει αλλά και οι συσκευές ελέγχου εγγυώνται την ποιότητα των παραγομένων προϊόντων.

Βασική αρχή είναι η επαγγελματική δεοντολογία στις σχέσεις με τους πελάτες και τους συνεργάτες της, καθώς επίσης και η διαρκής βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής και μεθόδων ελέγχου για τα εισερχόμενα υλικά. Στόχος η προσφορά ποιοτικά άρτιων προϊόντων, σε ανταγωνιστικές τιμές και η ισχυροποίηση της ανταγωνιστικότητας της Εταιρείας στο χώρο του πυροσβεστικού εξοπλισμού.

Για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, η Εταιρεία:

•   εφαρμόζει μεθόδους και  Διαδικασίες που ανταποκρίνονται στην
τρέχουσα  στάθμη της  Επιστήμης και Τεχνικής καθώς και στις διατάξεις της σχετικής ισχύουσας Νομοθεσίας,

•   χρησιμοποιεί κατάλληλα Μηχανήματα και εκπαιδευμένο προσωπικό,
σε όλους τους τομείς της Εταιρείας,

•   παρακολουθεί  και  ελέγχει  συστηματικά  όλες τις φάσεις της                               
παραγωγικής διαδικασίας,

•   θέτει σε πρώτο πλάνο όλων των δραστηριοτήτων της την ΠΡΟΛΗΨΗ,
έτσι  που  να  ελαχιστοποιείται  η  πιθανότητα  εμφάνισης  προβληματικών προϊόντων

 

       

 

Σε μια σύγχρονη γραμμή παραγωγής χαλύβδινων δοχείων με ραφή που αποτελείται από κοπτικά μηχανήματα, πρέσες ,συγκολλητικές μηχανές, τόρνους και άλλα σύγχρονα μηχανήματα παραγωγής και ελέγχου, κατασκευάζει από λαμαρίνα μονόγραφα και τρίραφα δοχεία πυροσβεστήρων όλων των μεγεθών και τύπων. Τα δοχεία αυτά αφού βαφτούν με ηλεκτροστατική βαφή  μέσω μιας πλήρως αυτοματοποιημένης γραμμής, πληρούνται με κατασβεστικό υλικό (Σκόνη ABC 40 %)και προωθητικό αέριο (Άζωτο) για να παραχθούν οι πυροσβεστήρες

.

Όλα τα υλικά και οι πρώτες ύλες των δοχείων ελέγχονται και συνοδεύονται από πιστοποιητικά για την ποιότητα τους και όλη η διαδικασία της παραγωγής καταγράφεται όπως οι απαραίτητες φάσεις κατασκευής, ο υπεύθυνος υλοποίησης, ο χρόνος παραγωγής , και οι αριθμοί παρτίδας των φιαλών  και των έτοιμων πυροσβεστήρων αντίστοιχα  ενώ  διενεργούνται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι που διασφαλίζουν παραγωγή ενός προϊόντος το οποίο θα τηρεί τις προδιαγραφές του. Όταν  η παραγωγή των φιαλών ολοκληρωθεί διενεργείται υδραυλικός έλεγχος στο σύνολο των φιαλών, τα αποτελέσματα  των οποίων φυλάσσονται σε ειδικό αρχείο. Στα παραχθέντα σώματα διενεργούνται οι προβλεπόμενοι από το πρότυπο ΕΝ3 δειγατολογικές καταστροφικές υδραυλικές δοκιμές και έλεγχοι συμπίεσης των δοχείων τα οποία καταγράφονται και αρχειοθετούνται. Το 2005 η εταιρεία πραγματοποίησε  πάνω από 400 καταστροφικές υδραυλικές δοκιμές δοχείων  και ελέγχους συμπίεσης για να είναι σίγουρη ότι κάθε παρτίδα  θα είναι ποιοτικά αρίστη.

 

Ακόμη σε διαπιστευμένα εργαστήρια δοκιμών  πραγματοποιούμε πιο εξειδικευμένους ελέγχους, ραδιογραφικούς ελέγχους με ακτίνες Χ και γάμα, χημικές αναλύσεις, μεταλλογραφικές εξετάσεις, δοκιμές εφελκυσμού, κάμψης και κρούσης.

Κατά συνέπεια και εφόσον νομίζετε ότι είναι δυνατόν να σας προσφέρουμε ένα άριστο προϊόν, είμαστε στην διάθεση σας για να σας δώσουμε ότι περισσότερες πληροφορείς και διευκρινήσεις χρειάζεστε

 

 

 
© 2009 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671, 210 2441413 - 210 2401083