ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΙ, ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΚΟΛΛΑ, ΣΙΛΙΚΟΝΗ, ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

Σύστηµατα πυροφραγµού (επιχρίσματα, στόκος+βαφή). Το πεδίο εφαρµογής τους σε συνδυασµό µε τη χρήση ορυκτοβάµβακα είναι η παρεµπόδιση εξάπλωσης της φωτιάς µέσω των καλωδίων που διέρχονται από πυράντοχους τοίχους και δάπεδα, η σφράγιση διακένων κ.τ.λ. Πυράντοχη Κόλλα διασποράς υδατικής βάσης, φυσικής ωρίμανσης. Πυράντοχη Πάστα Σιλικόνης , ωριμάζει φυσικά και έχει μικρή ελαστικότητα, Πυροεπιβραδυντικός Αφρός Πολυουρεθάνης, ενός συστατικού που επιβραδύνει την φωτιά. Μαστίχη πυροπροστασίας που προσφέρει μόνωση ενάντια σε φωτιά, καπνό και θερμά αέρια.


Πυράντοχα Σφραγιστικά υλικά κατάλληλα για συνδέσειςσε όλους τους τύπους δομικών υλικών. Δεν περιέχουν αλογονούχες ενώσεις, εύκολα στην χρήση , ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες. Πυροφραγμοί για την σφράγιση των κενών σε τοίχους, πατώματα και οροφές, αποτρέποντας έτσι την εξάπλωση του καπνού και της φωτιάς μεταξύ πυροδιαμερισμάτων. Συνοδεύονται με τα απαραίτητα πιστοποιητικά πυραντοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

PROMASTOP CC Fire Stopping Coating

Το PROMASTOP CC είναι μια «υβριδική» επίστρωση πυροπροστασίας που βασίζεται στο νερό. Συνδυάζει τις θετικές ιδιότητες των θερμοδιογκούμενων και σφραγιστικών ανθεκτικών επιχρισμάτων. Στον τομέα των πυροφραγμών, το PROMASTOP CC παρέχει αξιόπιστη προστασία από την εξάπλωση του καπνού και της φωτιάς, λόγω του φαινομένου της διόγκωσης και ταυτόχρονα δημιουργεί ένα σκληρό στερεό στρώμα.


Τεχνικά Χαρακτηριστικά PROMASTOP CC

 • Χρώμα : Ανοιχτό γκρι
 • Σύσταση : Υγρό
 • Πυκνότητα : περίπου 1.5 ± 0.2 g/cm3
 • Απόδοση σε φωτιά : Κατηγορίας Ε
 • Ιξώδες : 90 – 160 Pa.s
 • Ρευστότητα : >80% (lt DIN 4102)
 • Περιεκτικότητα σε στερεά : Περίπου 80%

 

Πεδίο Χρήσης.
Το πεδίο εφαρμογής του σε συνδυασμό µε τη χρήση ορυκτοβάµβακα είναι η παρεμπόδιση εξάπλωσης της φωτιάς µέσω των καλωδίων που διέρχονται από πυράντοχους τοίχους και δάπεδα, η σφράγιση διακένων κ.τ.λ.


Το PROMASTOP CC είναι επίστρωση πυροπροστασίας για πυροφραγές σε τοίχους και δάπεδα. Είναι σχεδιασμένο για χρήση με καλώδια, σχάρες καλωδίων, σωλήνες, μονωμένα συστήματα εξαερισμού, για τη στεγανοποίηση από την εξάπλωση καπνού και φωτιάς. Υπάρχει επίσης εφαρμογή σύμφωνα με το EN για το PROMASTOP CC για να αποφευχθεί η εξάπλωση πυρκαγιάς κατά μήκος των μεμονωμένων καλωδίων και των καλωδίων σε σχάρες.


Πιστοποιήσεις

  • EN13501-1
  • EN13501-2
  • EN ISO 10140-2
  • EN ISO 717-1
  • FM approved
  • EN 50266-1-1: 01 and 2-2: 01
  • IEC 60331-11: 01 and 21: 01

Αποθήκευση

 • Αποθηκεύστε σε δροσερό και χωρίς υγρασία περιβάλλον.
 • Προστατεύστε το υλικό από τον παγετό και την υπερβολική ζέστη.

Συσκευασία

 • Το PROMASTOP CC συσκευάζεται σε δοχεία των 12,5 Kg.
 • Ανοικτές συσκευασίες πρέπει να χρησιμοποιούνται άμεσα.

Μέτρα προστασίας

 • Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
 • Να μην έρχεται σε επαφή με τρόφιμα.
 • Χρόνος ζωής του υλικού έως και 6 μήνες μετά την ημερομηνία παρασκευής του.

 

Εφαρμογή

Data Sheet
Installation Guidelines

PROMASEAL S - Πυραντοχη Σιλικονη

Η Promaseal S είναι ελαστική πυράντοχη σιλικόνη, με αντοχή σε καιρικές συνθήκες, μονοσυστατική και φλέγεται πολύ αργά. Ιδανική για την πλήρωση διακένων σε πόρτες, παράθυρα, διελεύσεις σωλήνων, αρμούς διαστολής κτιρίων, και για κάθε είδους μικρό διάκενο το οποίο θέλουμε να πυροπροστατεύσουμε για την περίπτωση διάδοσης φωτιάς.


Τεχνικά Χαρακτηριστικά Promaseal S

 • Χρώμα : γκρι
 • Σύσταση : πάστα
 • Πυκνότητα : περίπου 1,2± 0,2 gr/cm3
 • Απόδοση σε φωτιά : Κατηγορίας B1 (φλέγεται πολύ αργά)
 • Σύστημα απόσβεσης : ουδέτερο (ελεύθερο από οξέα)
 • Μηδενισμός : >80% (lt DIN 4102)
 • Αντοχή σε θερμοκρασία : -40o C έως +120οC
 • Επιφανειακή σκλήρυνση : περίπου 20 λεπτά
 • Αντοχή σε εφελκυσμό : περίπου 0,5 Nt/mm2 (κατά DIN 53504)
 • Επιμήκυνση λόγω εφελκυσμού : min 500% (κατά DIN 53504)
 • Χρόνος ωρίμανσης : 1mm/24hours (23oC, 50%σχετική ύγρανση)

 

Πεδίο Χρήσης.
Η Promaseal S είναι ιδανική για την πλήρωση όλων των μικρών διάκενων μέσω των οποίων μπορεί να εξαπλωθεί η φωτιά. Χρησιμοποιείται ως:

 • Πυροφραγμός σε διελεύσεις σωληνώσεων από πυράντοχους τοίχους και πατώματα.
 • Υλικό πλήρωσης διακένων σε πυράντοχες πόρτες, παράθυρα και τοίχους.
 • Υλικό πλήρωσης σε οικοδομικούς αρμούς πυράντοχων τοίχων που έχουν κατασκευασθεί με τη μέθοδο της ξηράς δόμησης.
 • Υλικό πλήρωσης για αρμούς διαστολής.

Ιδιότητες

 • Άοσμο.
 • Φλέγεται πολύ αργά.
 • Ελαστικό επομένως ιδανικό για πλήρωση αρμών διαστολής.
 • Πολύ καλές ιδιότητες πρόσφυσης σε πολλά είδη οικοδόμησης όπως πέτρα, σκυρόδεμα, μέταλλο, ξύλο, κεραμικά, υαλοστάσια.
 • Δεν γίνεται εύθραυστο, δεν επηρεάζεται από τον χρόνο και τον καιρό.
 • Δεν επηρεάζεται από χημικά και UV ακτινοβολία.
 • Δεν διαλύεται αν έρθει σε επαφή με πετρελαϊκά, οργανικούς διαλύτες, λάδια κτλ.

Αποθήκευση

 • Αποθηκεύστε σε δροσερό και χωρίς υγρασία περιβάλλον.
 • Προστατεύστε το υλικό από τον παγετό και την υπερβολική ζέστη.

Συσκευασία

 • Η Promaseal S συσκευάζεται σε δοχεία των 310 ml / 20 τεμάχια ανά κουτί.
 • Ανοικτές συσκευασίες πρέπει να χρησιμοποιούνται άμεσα.

Μέτρα προστασίας

 • Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
 • Να μην έρχεται σε επαφή με τρόφιμα.
 • Χρόνος ζωής του υλικού έως και 6 μήνες μετά την ημερομηνία παρασκευής του.

 

Εφαρμογή
 • Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό και ελεύθερο από σκόνη, σκουριά και λιπαντικά.
 • Είναι αναγκαίο και σημαντικό να τοποθετηθεί υλικό πλήρωσης (π.χ. ορυκτοβάμβακας) στο κενό.
 • Ελαστικό επομένως ιδανικό για πλήρωση αρμών διαστολής.
 • Για αρμούς πρέπει να εξασφαλιστεί καλή πρόσφυση και στις 2 πλευρές.
 • Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια εφαρμογής δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 5οC.
 • Εξομαλύνεται την επιφάνεια με την χρήση σπάτουλας και νερού.
 • Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή.
 • Το σύστημα και οι διαστασιολογήσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στις διεθνείς προδιαγραφές και πιστοποιήσεις.
 • Υπολογισμός χρήσης: mm (πλάτος κενού) Χ mm (βάθος κενού) = ml σιλικόνης για κάθε τρέχον μέτρο.

PROMASEAL A - Μαστιχη πυροπροστασιας

Η Promaseal A είναι διογκούμενη, ελαστομερική μαστίχη, και προσφέρει μόνωση ενάντια σε φωτιά, καπνό και θερμά αέρια. Χρησιμοποιείται για την πυροπροστασία διέλευσης καλωδίων (απλή ή ομαδοποιημένη) και μεταλλικών σωλήνων, καθώς και για την πλήρωση διακένων με σκοπό την παρεμπόδιση εξάπλωσης της φωτιάς και του καπνού.


Promaseal A, Πυράντοχη Μαστίχη

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Promaseal A

 • Χρώμα :γκρι - λευκό
 • Σύσταση : πάστα
 • Πυκνότητα : περίπου 1,6± 0,2 gr/cm3
 • Περιεκτικότητα σε στερεά : περίπού 86±5% του βάρους(110οC-IR)
 • Αντίσταση σε UV ακτινοβολία : Εξαιρετική
 • Ποσοστό στάχτης : περίπου 70%
 • Ποσοστό μετακίνησης σε δύο κατευθύνσεις (DIN 52455)
  Επιμήκυνση : Καμία ρηγμάτωση ή αστοχία για min15%.
 • Θλίψη : καμία ρηγμάτωση ή αστοχία για min15%.
 • Ελαστικότητα : Min 12,5% max 30% επιμήκυνση & θλίψη
 • Χρόνος σκλήρυνσης επιφάνειας : λίγα λεπτά μετά την εφαρμογή

 

Πεδίο Χρήσης.
Η Promaseal S είναι ιδανική για την πλήρωση όλων των μικρών διάκενων μέσω των οποίων μπορεί να εξαπλωθεί η φωτιά. Χρησιμοποιείται ως:

 • Πυροφραγμός σε διελεύσεις σωληνώσεων από πυράντοχους τοίχους και πατώματα.
 • Υλικό πλήρωσης διακένων σε πυράντοχες πόρτες, παράθυρα και τοίχους.
 • Υλικό πλήρωσης σε οικοδομικούς αρμούς πυράντοχων τοίχων που έχουν κατασκευασθεί με τη μέθοδο της ξηράς δόμησης.
 • Υλικό πλήρωσης για αρμούς διαστολής.

Promaseal A   Promaseal A, Μαστιχη πυροπροστασιας   Promaseal A, Πυράντοχη Μαστίχη

Data Sheet
Installation Guidelines

Ιδιότητες

 • Πάστα.
 • Φλέγεται πολύ αργά.
 • Ελαστικό επομένως ιδανικό για πλήρωση αρμών διαστολής.
 • Πολύ καλές ιδιότητες πρόσφυσης σε πολλά είδη οικοδόμησης όπως πέτρα, σκυρόδεμα, μέταλλο, ξύλο, κεραμικά, υαλοστάσια.
 • Αντιστέκεται στο νερό όταν ωριμάσει πλήρως.
 • Αντιστέκεται σε UV ακτινοβολία.

Αποθήκευση

 • Σε μέρος δροσερό και στεγνό.
 • Προστασία από παγετό και πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
 • Χρόνος ζωής τουλάχιστον 12 μήνες μετά την παρασκευή του υλικού.

Συσκευασία

 • Η Promaseal S συσκευάζεται σε δοχεία των 310 ml /12 τεμάχια ανά κουτί.
 • Ανοικτές συσκευασίες πρέπει να χρησιμοποιούνται άμεσα.

Μέτρα προστασίας

 • Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
 • Να μην έρχεται σε επαφή με τρόφιμα.
 • Για περισσότερες οδηγίες ασφαλείας ενημερωθείτε από το safety data sheet του υλικού.

 

Εφαρμογή

 • Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό και ελεύθερο από σκόνη, σκουριά και λιπαντικά.
 • Υγραίνεται ελαφρά το σκυρόδεμα ή την τοιχοποιία.
 • Είναι αναγκαίο και σημαντικό να τοποθετηθεί υλικό πλήρωσης (π.χ. ορυκτοβάμβακας) στο κενό.
 • Το ποσοστό διαμέτρου του κενού και της εφαρμογής είναι 2:1 για δέσμες καλωδίων και πλαστικούς σωλήνες.
 • Μην τοποθετείται το υλικό όταν η θερμοκρασία είναι κάτω των 5οC.
 • Εξομαλύνεται την επιφάνεια με την χρήση σπάτουλας και νερού.
 • Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή.
 • Το σύστημα και οι διαστασιολογήσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στις διεθνείς προδιαγραφές και πιστοποιήσεις.
 • Υπολογισμός χρήσης: mm (πλάτος κενού) Χ mm (βάθος κενού) = ml μαστίχης για κάθε τρέχον μέτρο.

PROMASEAL AG - Μαστιχη πυροπροστασιας

Η Promaseal AG είναι διογκούμενη, ελαστομερική μαστίχη, και προσφέρει μόνωση ενάντια σε φωτιά, καπνό και θερμά αέρια. Χρησιμοποιείται για την πυροπροστασία διέλευσης ηλεκτρικών καλωδίων (απλή ή ομαδοποιημένη) και μεταλλικών σωλήνων, καθώς και για την πλήρωση διακένων με σκοπό την εμπόδιση εξάπλωσης της φωτιάς και του καπνού. Όταν ωριμάσει δημιουργεί ένα ελαστικό και εύκαμπτο μονωτικό που επιτρέπει ποσοστό θλίψης ή ελαστικότητας έως 15% χωρίς να παρατηρηθούν ρηγματώσεις.


Promaseal AG, Πυράντοχη Μαστίχη

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Promaseal AG

 • Χρώμα :γκρι
 • Σύσταση : πάστα
 • Πυκνότητα : wet : 1.5 ± 0.2 g/cm3, dry : 1.6 ± 0.2 g/cm3
 • Περιεκτικότητα σε στερεά : περίπού 84 ± 5 wght.%
 • Διόγκωση : Περίπου1:13 (550 °C)
 • Ποσοστό στάχτης : περίπου 60 % (550 °C)
 • Πίεση Διόγκωσης : περίπου 0.9 N/mm2
 • Test Certificate / Approval

 • EN 1366-3 (cable/cable bundles, pipes),
  EN 13501-2/classification reports
 • EN 1366-4 (joints),
  EN 13501-2/classification reports

 

Πεδίο Χρήσης.
Η Promaseal AG είναι ιδανική για την πλήρωση όλων των μικρών διάκενων μέσω των οποίων μπορεί να εξαπλωθεί η φωτιά. Χρησιμοποιείται ως:

 • Πυροφραγμός σε διελεύσεις σωληνώσεων από πυράντοχους τοίχους και πατώματα.
 • Σφράγιση αρμού διαστολής σε πάτωμα.
 • Σφράγιση αρμού σε πυράντοχο τοίχο.
 • Σφράγιση διέλευσης καλωδίων σε πάτωμα.

Promaseal AG Promaseal AG Πυράντοχη Μαστίχη       Promaseal AG Πυράντοχη Θερμοδιογκούμενη Μαστίχη

Data Sheet
Installation Guidelines

Ιδιότητες

 • Διογκώνεται και φράζει τα κενά όταν θερμανθεί.
 • Πολύ καλές ιδιότητες πρόσφυσης σε όλα τα υποστρώματα οικοδόμησης.
 • Προστατεύει τον φραγμό από θερμά αέρια, καπνό και υγρασία.
 • Αδιαπερατό από νερό 7 ημέρες από την εφαρμογή.
 • Δεν ενδείκνυται για χρήση σε χώρους με υγρασία, εξωτερικούς
 • Εύκολα καθαριζόμενο με νερό πριν την τελική ωρίμανση.
 • Μπορεί να χρωματιστεί μετά από 24 ώρες σε θερμοκρασία 20οC.
 • Δεν περιέχει επικίνδυνα συστατικά για την υγεία.
 • Δεν αποδίδει επικίνδυνα αέρια σε περίπτωση θέρμανσης.

Αποθήκευση

 • Σε μέρος δροσερό και στεγνό.
 • Προστασία από παγετό και πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
 • Χρόνος ζωής τουλάχιστον 12 μήνες μετά την παρασκευή του υλικού.

Συσκευασία

 • Η Promaseal AG συσκευάζεται σε δοχεία των 310 ml /12 τεμάχια ανά κουτί.
 • Ανοικτές συσκευασίες πρέπει να χρησιμοποιούνται άμεσα.

Μέτρα προστασίας

 • Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
 • Να μην έρχεται σε επαφή με τρόφιμα.
 • Για περισσότερες οδηγίες ασφαλείας ενημερωθείτε από το safety data sheet του υλικού.

 

Εφαρμογή

 • Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό και ελεύθερο από σκόνη, σκουριά και λιπαντικά.
 • Υγραίνεται ελαφρά το σκυρόδεμα ή την τοιχοποιία.
 • Είναι αναγκαίο και σημαντικό να τοποθετηθεί υλικό πλήρωσης (π.χ. ορυκτοβάμβακας) στο κενό.
 • Το ποσοστό διαμέτρου του κενού και της εφαρμογής είναι 2:1 για δέσμες καλωδίων και πλαστικούς σωλήνες.
 • Μην τοποθετείται το υλικό όταν η θερμοκρασία είναι κάτω των 5οC.
 • Εξομαλύνεται την επιφάνεια με την χρήση σπάτουλας και νερού.
 • Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή.
 • Το σύστημα και οι διαστασιολογήσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στις διεθνείς προδιαγραφές και πιστοποιήσεις.
 • Υπολογισμός χρήσης: mm (πλάτος κενού) Χ mm (βάθος κενού) = ml μαστίχης για κάθε τρέχον μέτρο.

PROMAFOAM C - ΠΥΡΑΝΤΟΧΟΣ ΑΦΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

Το Promafoam C είναι αφρός πλήρωσης και χρησιµοποιείται για την παρεµπόδιση εξάπλωσης της φωτιάς, του καπνού και των θερµών αερίων από πόρτες, υαλοστάσια, dampers, πλαστικoύς σωλήνες και οικοδοµικούς αρµούς.


Promafoam C Πυράντοχος Αφρός Πλήρωσης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Promafoam - C

 • Base :Polyuréthanne
 • Color : Grey
 • Thermal Conductivity :0,035 W/mK à 20 ° C
 • Cell Structure : cellule fermée à ± 70 %
 • Denisty at 20 °C : 30 - 35 kg/m³
 • Possibility of cutting (for a cable 30 mm at 23 °) : after ± 40-60 min
 • full Cure for a cable 30 mm at 23 ° C :After ± 24 h
 • Withdrawal after 1 day : 0 - 1 %
 • Withdrawal after 5 day : 0,5 - 1,5 %
 • Compressive strength ( 10% deformation) : 55 kPa
 • Application temperature : + 5 °C à 30 °C
 • Test Certificate / Approval

 • The product is non-flammable, Building Material Class 1 in
  accordance with NEN 6065.

 

Πεδίο Χρήσης.
PROMAFOAM ®-C is an insulating foam based on polyurethane. After expansion, the foam is firm to the touch, but still retains some flexibility. The foam provide a gas, fire and water impermeability.

 • Joints and intersections of masonry for flame and smoke tight applications.

Promafoam C Πυράντοχη Πολυουρεθάνη Promafoam C       Promafoam-C Πυράντοχη Πολυουρεθάνη

Data Sheet
Safety Data Sheet

Ιδιότητες

 • Non-flammable
 • Fire resistant up to 120min
 • Quick and easy to apply
 • Good adhesion to most construction materials

Αποθήκευση

 • Σε μέρος δροσερό και στεγνό.
 • Προστασία από παγετό και πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
 • Χρόνος ζωής τουλάχιστον 12 μήνες μετά την παρασκευή του υλικού.

Συσκευασία

 • Aerosol 750ml PROMAFOAM® -C product volume free expansion foam ± 27 to 30 liters . Η Promaseal AG συσκευάζεται σε δοχεία των 750 ml /12 τεμάχια ανά κουτί.

Μέτρα προστασίας

 • Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
 • Να μην έρχεται σε επαφή με τρόφιμα.
 • Για περισσότερες οδηγίες ασφαλείας ενημερωθείτε από το safety data sheet του υλικού.

 

PROMAT KLEBER K84 - ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΚΟΛΛΑ

Η PROMAT KLEBER K84 είναι ετοιμη πυράντοχη κόλλα. Ready to use solvent-free, inorganic adhesive, modified with special fillers. Promat® K84-adhesive emits no toxic or combustible gases and is in different versions with different features and viscosities available. Promat® K84-adhesive and Promat® Glue K84/500 have fine, pasty consistency.


Promaseal AG, Πυράντοχη Μαστίχη

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Kleber K84

 • Color :gray
 • Viscosity : pasty, (Brookfield)
  Bucket: 120000 ± 15000 mPa s
  Curing: after about 24 hours (+20 ° C)
 • Full hardening : 1 Week
 • Packaging : in plastic bucket, contents: 15 kg
 • Test Certificate / Approval

 • Non-flammable, Building Material Class A1 in
  accordance with DIN 4102.

 

Applications
For the construction of PROMATECT® Ventilation ducts, for bonding mineral wool, Promat Fire protection construction panels and in special Fire-protection structures, for use in T-30 to T-120 doors. Application for indoor use, except damp and wet rooms.

Kleber K84 Kleber K 84 Πυράντοχη Κόλλα       Kleber K 84 Πυράντοχη Κόλλα

Data Sheet
Safety Data Sheet

Specifications

 • Reaction to fire : in case of fire no toxic or flammable gases are released
 • Moisture behavior : water soluble, protect against water
 • Consumption : water soluble, protect against water Consumption about 1.2 to 1.8 kg/m² at large bonding surface (depending on the surface characteristics).
 • Open time : approximately 3 to 8 minutes (affected by temperature, humidity, and air and fluid suction ability of material)
 • Storage : not below +5 ° C.
 • Shelf Life : at least 6 months.

Αποθήκευση

 • Σε μέρος δροσερό και στεγνό.
 • Προστασία από παγετό και πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Συσκευασία

 • Η Promaseal AG συσκευάζεται σε δοχεία των 15 Kg.

Μέτρα προστασίας

 • Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
 • Να μην έρχεται σε επαφή με τρόφιμα.
 • Για περισσότερες οδηγίες ασφαλείας ενημερωθείτε από το safety data sheet του υλικού.

 

Processing

 • The surfaces to be bonded must be dry, dust, grease and oil free.
 • The adhesive requires to be well stirred before use. Delivery in drums or bulk containers requires use of machine agitators. The consistency of the adhesive is dependent on the temperature. At low temperatures, the adhesive may be stiff and needs to be heated in a water bath. The best working temperatures are between +10 ° C and +20 ° C. When working at low temperatures, the temperature of the materials to be bonded and the working area during the cure must not fall below +5 ° C.
 • The application of Promat® K84-adhesive is done by using a notched trowel (gaps about 3 mm). The application of the adhesive can be done unilaterally. Ensure an optimal spread of the adhesive, for example, slightly rotate assembled parts to be bonded. When bonding materials having different densities, spread the adhesive on the denser material. When bonding materials of high density due to the reduced air access expect longer curing times.
 • ΤIt is important to ensure that the adhesive surface does not form a hard skin. The parts to be bonded must be mechanically held on flat surface. The excess of material must be removed with a spatula. The tools must be directly cleaned with water. Seal buckets tightly, hoses quickly using the original cover.

ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΚΟΛΛΑ, ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

 

ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Fire-Fix
Πυράντοχη
Κόλλα


 

 

ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΚΟΛΛΑ

 


• ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΚΟΛΛΑ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ Υ∆ΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
• ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ∆ΥΝΑΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ, ΞΥΛΟ, ΜΠΕΤΟ, ΜΕΤΑΛΛΟ, ΠΛΑΚΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ)
• ΕΜΠΟ∆ΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ
• ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΠΝΟΥ
• ∆ΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ∆ΙΑΛΥΤΕΣ
• ∆ΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΟΓΟΝΟΥΧΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
• ΧΑΜΗΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ) ΥΛΙΚΩΝ
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ: ΕΩΣ 1160C
• ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
• ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ∆ΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΕΛΑΦΡΩΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗ
• Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ 0,25 kg/ m2
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΕΙ ΜΕ 0,5 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ/ m2.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΠΥΚΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (Π.Χ. ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ), ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 0,5 kg/ m2 ΚΟΛΛΑΣ, ∆ΗΛΑ∆Η 1 ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ/ m2.

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ∆ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ ΤΗΣ ΚΟΛΛΑΣ ΣΕ ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΑΠΟ ΟΛΛΑΝ∆ΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ.

∆οκιµασµένο έως 1160 oC

Intu-Plus Acryl
kit

Acrylic Sealant


ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ
• AΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΑΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ . Ι∆ΑΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΑΡΜΩΝ Η/ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΥΡΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ (ΓΙΑ ΞΥΛΟ, ΤΟΥΒΛΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΓΥΑΛΙ,
ΧΑΛΥΒΑΣ). ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙ
• ∆ΙΟΓΚΩΝΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 3 ΦΟΡΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΟΓΚΟ ΤΟΥ.
• ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ +/- 20% ΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΜΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ
• ∆ΕΝ ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ ΣΕ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΑΡΜΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 25MM
• ΧΡΩΜΑ: STANDARD ΓΚΡΙ. ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΛΕΥΚΟ (Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΙΝΑΙ 5 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 24 ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ). ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΑΦΤΕΙ KAI ΜΕ ΧΡΩΜΑ
• ΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
• ΜΕ ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 2 ΩΡΕΣ.
• ∆ΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΣ 1160 C
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑ BS 476 ΜΕΡΟΣ 22.

Fire Tests on building materials and structures. Methods for determination of the fire resistance on non-loading bearing elements of construction.

 

 

Fulmar Yarsley

120min / 1160 C


ΠΑΣΤΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

 

ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Pyro-Plus
Πάστα Σιλικόνης

 

 

 

 

ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΠΑΣΤΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

• ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΠΑΣΤΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, ΩΡΙΜΑΖΕΙ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΜΙΚΡΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ Ι∆ΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕΡΩΝ ΠΥΡΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΚΡΑ∆ΑΣΜΩΝ Η/ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΜΑΖΙ.
• ∆ΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΟΓΟΝΟΥΧΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
• ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ +/- 20% ΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΜΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΣΤΑ
• ∆ΕΝ ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
• ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡΙΩ∆Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
• ΧΡΩΜΑ: STANDARD ΓΚΡΙ. ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΑΥΡΟ ΚΑΙ ΛΕΥΚΟ (Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΙΝΑΙ 5 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 24 ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ)
• ΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Η ΠΑΣΤΑ.
• ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΣΤΑ PYRO-PLUS ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 4 ΩΡΕΣ.
∆ΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΣ 1160 C
• ∆ΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ ΚΑΤΑ BS 476 ΜΕΡΟΣ 22.

Fire Tests on building materials and structures. Methods for determination of the fire resistance on non-loading bearing elements of construction.

 

 

Fulmar Yarsley

 

240 min / 1160
oC


ΠΥΡΟΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ


ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

PUR PU-foam
Πυροεπιβραδυντικός Αφρός Πολυουρεθάνης

 

 

 

 

 

Πυροεπιβραδυντικός Αφρός Πολυουρεθάνης

• Ο ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΒΡΑ∆ΥΝΕΙ ΤΗ ΦΩΤΙΑ. ΜΟΝΩΝΕΙ ΚΑΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ. ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ.
• ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΦΙΛΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΖΟΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ Υ∆ΡΟΧΛΩΡΟΦΘΟΡΑΝΘΡΑΚΕΣ (HCFC) ΚΑΙ ΧΛΩΡΟΦΘΟΡΑΝΘΡΑΚΕΣ (CFC).
• ΩΡΙΜΑΖΕΙ ΦΥΣΙΚΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΣΑΠΙΖΕΙ.
• ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ, ΤΑΒΑΝΙΑ ΚΑΙ ∆ΑΠΕ∆Α, ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΕΣ, ΠΛΑΙΣΙΑ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ/ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
• ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ, ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ
• ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 100 MM ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ Η ΤΟΥΒΛΟ ΕΧΕΙ ∆ΕΙΚΤΗ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 95 ΛΕΠΤΑ. ∆ΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ ΚΑΤΑ BS 476 ΚΑΙ NEN 6069 ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TNO ΤΗΣ ΟΛΛΑΝ∆ΙΑΣ.
• ∆ΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΝΕΝ 6065 (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ BS 6065) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ ΣΕ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΓΙΑ ΦΩΤΙΕΣ ΤΥΠΟΥ
1. ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: CLASS A, ΣΥΝΗΘΗ ΚΑΥΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ.
• ∆ΥΣΚΟΛΑ ΑΝΑΦΛΕΞΜΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑ DIN 4102-B1
• ΧΡΩΜΑ: ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚΡΙ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΑΦΤΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑ
• ∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ ΤΩΝ 750 ml.

BS 476

 

 

 


Fire Tests on
building materials and structures. Methods for determination of the fire resistance on non-loading
bearing elements of construction.

Πάχος ενώσεων
(mm) – ∆είκτης
Πυραντίστασης
(min) για τοίχο από
µπετό/ τούβλο:
10mm->95min
20mm->60min
30mm->40min

ΝEN 6069 Experimental
determination of
the fire resistance of building parts.
ΝΕΝ 6065
Contribution to fire
spread,
flammability
CLASS 1
DIN 4102-B1
Fire behaviour of building materials and elements
LOW
COMBUSTIBLE, CLASS B1