ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ Novec 1230 - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ Novec 1230

Συστήματα Κατάσβεσης
Fm 200
Novec TM 1230
CO2
a
Wet Chemical - Kidde
a
Amerex KP Restaurant
IG 541
Argonite
DSPA Aerosol
Fire Jack


Wet Chemical Extinguishing Systems

 

 

NovecTM1230

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗNovec 1230
Το NovecTM1230 της 3Μ, είναι ένα νέο καθαρό και ασφαλές κατασβεστικό αέριο. Ανήκει στα αέρια που αντικαθιστούν το HALON 1301 και ενώ διατηρεί την κατασβεστική ικανότητα του, δεν συμβάλει στην αύξηση της διάβρωσης του όζοντος (OZONE DEPLETION POTENTIAL), στην ανάπτυξη του φαινομένου του θερμοκηπίου (GLOBAL WARMING POTENTIAL), καθώς επίσης έχει πολύ μικρό χρόνο ζωής

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ
Με χρόνο εκτόνωσης μόλις 10 δευτερόλεπτα και άμεση αεριοποίηση για πλήρη κάλυψη των προστατευόμενων χώρων και απορρόφηση της θερμότητας, αυτό το άχρωμο και άοσμο καθαρό μέσο αποθηκεύεται σε κυλίνδρους σε υγρή μορφή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορες πηγές κινδύνου, όπως υλικά κατηγορίας A, B και C, καθώς και σε πυρκαγιές σε ηλεκτρικό εξοπλισμό υπό τάση.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ
Το σύστημα πυρόσβεσης χρησιμοποιεί το κατασβεστικό υγρό NovecTM1230 της 3M, το οποίο εξασφαλίζει την κατάσβεση της πυρκαγιάς προστατεύοντας ταυτόχρονα τον ευαίσθητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ακόμα και σε χώρους όπου υπάρχει προσωπικό.


ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ
Τα συστήματα που χρησιμοποιούν το αέριο NOVECTM1230, είναι σχεδιασμένα ώστε κάθε σύστημα να διαμορφώνεται βάσει των απαιτήσεων του εκάστοτε, προς προστασία, χώρου είτε πρόκειται για σύστημα μίας φιάλης, είτε πολλών φιαλών, διασυνδεδεμένες μέσω κοινού συλλέκτη, σε ένα κοινό δίκτυο σωληνώσεων και ακροφυσίων.

ΚΑΘΑΡΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
Σε συνδυασμό με το σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς της Gent, το σύστημα προορίζεται ειδικά για χρήση σε χώρους όπου απαιτείται η χρήση μη ηλεκτρικά αγώγιμου κατασβεστικού μέσου. Είναι, επίσης, κατάλληλο για εφαρμογές στις οποίες δεν είναι δυνατή η διακοπή λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και για περιπτώσεις όπου ο καθαρισμός των άλλων μέσων αποτελεί πρόβλημα. Σύμφωνα με την 3M, το NovecTM1230 εξαερώνεται γρήγορα όταν παρέλθει ο κίνδυνος και δεν είναι επιβλαβές για τον εξοπλισμό ή τους ανθρώπους. Χρησιμοποιείται σε χαμηλή συγκέντρωση, μόνο 4% έως 6% κατ' όγκο, αρκετά χαμηλότερη από το μέγιστο όριο συγκέντρωσης του 10% που ισχύει για την ασφαλή έκθεση.
Το σύστημα έχει μηδενικό δυναμικό εξασθένησης του όζοντος, δυναμικό πλανητικής αύξησης της θερμοκρασίας ίσο με ένα, και μόνο πέντε ημέρες διάρκειας ζωής στην ατμόσφαιρα.

Novec 1230 Cylinder

ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τα συστήματα που χρησιμοποιούν το αέριο NOVECTM 1230, έχουν τη δυνατότητα μηχανικής ή ηλεκτρικής ενεργοποίησης, πάνω στη βαλβίδα της φιάλης και ηλεκτρική ενεργοποίηση μέσω ηλεκτρικού ενεργοποιητή.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Το προτεινόμενο υποσύστημα αυτόματης κατάσβεσης είναι του τύπου ολικής κατάκλυσης με κατασβεστικό αέριο NOVECTM1230. H τελική κατ΄όγκου συγκέντρωση σχεδιασμού είναι 5,3% σε θερμοκρασία 21oC που επιτρέπει την κατάκλυση του χώρου ακόμη και με κανονική παρουσία ανθρώπων (βλ.standard 2001 της NFPA). H επιλογή του 5,3% έγινε με βάση τον ανωτέρω κανονισμό και τις υποδείξεις των κατασκευαστών με NOVECTM1230.
Το κατασβεστικό αέριο αποθηκεύεται σε υγρή μορφή σε κυλινδρικές δεξαμενές υπερπιεσμένες με ξηρό άζωτο σε πίεση 25 ή 42 bar σε ποσότητα ικανή για επίτευξη της τελικής συγκέντρωσης 5,3% συμφώνως προς το ISO 14520 - 5. Στη φάση του συναγερμού με ηλεκτρική εντολή από τον πίνακα ελέγχου, ενεργοποιείται η ανακουφιστική βαλβίδα της βαλβίδας εκκένωσης της δεξαμενής, η οποία έτσι ανοίγει και διοχετεύεται στη συνέχεια μέσω του υδραυλικού δικτύου το κατασβεστικό αέριο προς τα ακροφύσια όπου και εκτοξεύεται μέσα στο χώρο κατακλύζοντας τον.
Η κατάκλυση του χώρου θα επιτυγχάνεται μέσα σε 10 sec συμφώνως προς το standard 2001. Το δίκτυο κατάσβεσης θα κατασκευασθεί με γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου. Τα δίκτυα θα υπολογισθούν από τον κατασκευαστή του συστήματος.

Novec 1230
Novec 1230 System

 

Αρχή
© 2009 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671, 210 2441413 - 210 2401083