ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ WET CHEMICAL - AMEREX

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ WET CHEMICAL

Συστήματα Κατάσβεσης
Fm 200
Novec TM 1230
CO2
a
Wet Chemical - Kidde
a
Amerex KP Restaurant
IG 541
Argonite
DSPA Aerosol
Fire Jack


Wet Chemical Extinguishing Systems

Kidde - Wet Chemical

Αυτόματο σύστημα πυροσβέσεως για επαγγελματικές κουζίνες KIDDE WET CHEMICAL.

 

Το κάθε σύστημα πυροσβέσεως είναι αυτόνομο με σταθερά ακροφύσια και σωληνώσεις, ελεγμένα και εγκεκριμένα από τον αρμόδιο οργανισμό του κράτους κατασκευής τους (π.χ. UL για τις Ηνωμένες Πολιτείες), το οποίο πληρεί και τις απαιτήσεις των NFPA No 17Α και 96.

Κάθε σύστημα περιλαμβάνει :

Αυτόματο σύστημα ενεργοποίησης από συρματόσχοινο στο οποίο παρεμβάλλονται σε σειρά εύτηκτοι σύνδεσμοι (135οC ή 190oC) και το οποίο συνδέεται  το ένα άκρο με την  μια πλευρά της χοάνης και το άλλο με την μηχανική κεφαλή ενεργοποίησης της μιας φιάλης. Η τήξη οποιουδήποτε από τους παραπάνω συνδέσμους απελευθερώνει το συρματόσχοινο και ενεργοποιεί το σύστημα των φιαλών. Το συρματόσχοινο είναι τοποθετημένο μέσα σε γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα. Όπου απαιτείται αλλαγή διευθύνσεως θα παρεμβάλλονται τροχαλίες.

  • Χειροκίνητο σύστημα ενεργοποιήσεως με την πίεση ειδικού κουμπιού το οποίο συνδέεται πάλι μέσω συρματόσχοινου με τη μηχανική κεφαλή της φιάλης.
  • Φιάλες υλικού KIDDE WET CHEMICAL (το οποίο έχει σαν βάση παρασκευής το μίγμα άλατος – καλίου), σε πίεση 175psi μέσω αζώτου. Ο κύλινδρος είναι κατασκευασμένος, δοκιμασμένο και μαρκαρισμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αρμόδιων οργανισμών της χώρας κατασκευής του (π.χ. UL για τις Ηνωμένες Πολιτείες και Department of Transportation). Ο κύλινδρος έχει δυνατότητα επαναπλήρωσης. Το στόμιο εξόδου κλείνει με ειδική κεφαλή η οποία θα ανοίγει μετά την αυτόματη ή χειροκίνητη ενεργοποίηση και θα διοχετεύει το υλικό προς τις σωληνώσεις. Οι φιάλες θα είναι εγκατεστημένες σε χώρο θερμοκρασιών μεταξύ 0οC και 49οC. Η ενεργοποίηση της δεύτερης φιάλης, όπου υπάρχει, θα γίνεται μέσω πνευματικού ενεργοποιητή (Tandem).
  • Δίκτυο σωληνώσεων από τις φιάλες προς την προστατευόμενη χοάνη. Οι σωληνώσεις είναι από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους κατά ISO "υπερβαρέως τύπου’’ πράσινη ετικέτα με βιδωτά εξαρτήματα. Το δίκτυο σωληνώσεων είναι λεπτομερώς υπολογισμένο από τον κατασκευαστή του συστήματος, σύμφωνα και με τις υποδείξεις του NFPA 17A.
  • Tα ακροφύσια είναι ειδικού τύπου για τη χρήση που προορίζονται, με προστατευτικά καλύμματα της κεφαλής από λίπη κτλ. Και θα είναι τοποθετημένα μέσα στη χοάνη αλλά και πάνω από τα μηχανήματα σύμφωνα με τα σχέδια.
  • Σε περίπτωση ενεργοποιήσεως του συστήματος υπάρχει φωτεινή ένδειξη στον κεντρικό πίνακα πυρανιχνεύσεως. Η ένδειξη αυτή θα δίνεται από την κεφαλή ενεργοποιήσεως της φιάλης.

     Σχέδιο Εγκατάστασης Αυτόματου Σύστηματος Κατάσβεσης Wet Chemical - Kidde για επαγγελματικές κουζίνες.

Kidde Wet Chemical

ΥΓΡΗ ΣΚΟΝΗ

Το κατασβεστικό υλικό Wet Chemical έχει κατασκευαστεί για κατάσβεση σε κουζίνες επαγγελματικού τύπου οι οποίες δεν θα ηταν δυνατον να χρησιμοποιηθεί ξηρά σκόνη λόγω της ζημιάς που θα έκανε.

Το Wet Chemical είναι σε θέση να ανιχνεύσει και  να κατασβέσει οποιαδήποτε μαγειρική συσκευή. Χρησιμοποιούνται ειδική  κυλίνδροι σε  χαμηλή πίεση και ενεργοποιείται μηχανικά .Το Wet Chemical  έχει σαν βάση παρασκευής το μίγμα άλατος - καλίου.

Η κατασβεστική ικανότητα του Wet Chemical επιτυγχάνεται με την δημιουργία ενός λεπτού σαπουνοποιημένου στρώματος πάνω από την φωτιά το οποίο εμποδίζει το οξυγόνο να έλθει σε επαφή με την ζεστή επιφάνεια. Οι φιάλες υλικού Wet chemical λειτουργούν  σε πίεση 175psi μέσω αζώτου.

Ο κύλινδρος  είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με Αμερικάνικα πρότυπα UL 300 , NFPA 96 και 17 A. Ο κύλινδρος μετά απο χρήση μπορεί να ξαναγεμίσει.

            


ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

 Αυτόματο σύστημα ενεργοποίησης από συρματόσχοινο στο οποίο παρεμβάλλονται σε σειρά εύτηκτοι σύνδεσμοι (135οC ή 190oC) και το οποίο συνδέεται το ένα άκρο με την μια πλευρά της χοάνης και το άλλο με την μηχανική κεφαλή ενεργοποίησης της μιας φιάλης. Η τήξη οποιουδήποτε από τους παραπάνω συνδέσμους απελευθερώνει το συρματόσχοινο και ενεργοποιεί το σύστημα των φιαλών. Το συρματόσχοινο θα είναι τοποθετημένο μέσα σε γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα. Όπου απαιτείται αλλαγή διευθύνσεως θα παρεμβάλλονται τροχαλίες.

Σύστημα χειροκίνητης  ενεργοποίησης με  πίεση ειδικού κουμπιού το οποίο συνδέεται πάλι μέσω συρματόσχοινου με τη μηχανική κεφαλή της φιάλης. Σε περίπτωση ενεργοποίησης του συστήματος θα υπάρχει φωτεινή ένδειξη στον κεντρικό πίνακα πυρανιχνεύσεως. Η ένδειξη αυτή θα δίνεται από την κεφαλή ενεργοποιήσεως της φιάλης

 

 
   
Το στόμιο εξόδου θα κλείνει με ειδική κεφαλή η οποία θα ανοίγει μετά την αυτόματη ή χειροκίνητη ενεργοποίηση και θα διοχετεύει το υλικό προς τις σωληνώσεις. Οι φιάλες θα είναι εγκατεστημένες σε χώρο θερμοκρασιών μεταξύ 0οC και 49οC. Η ενεργοποίηση της δεύτερης φιάλης, όπου υπάρχει, θα γίνεται μέσω πνευματικού ενεργοποιητή.

Δίκτυο σωληνώσεων από τις φιάλες προς την προστατευόμενη χοάνη. Οι σωληνώσεις θα είναι από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους κατά ISO. Το δίκτυο σωληνώσεων θα είναι λεπτομερώς υπολογισμένο από τον κατασκευαστή του συστήματος, σύμφωνα και με τις υποδείξεις του NFPA 17A. Tα ακροφύσια θα είναι ειδικού τύπου για τη χρήση που προορίζονται, με προστατευτικά καλύμματα της κεφαλής από λίπη κτλ. Και θα είναι τοποθετημένα μέσα στη χοάνη αλλά και πάνω από τα μηχανήματα σύμφωνα με τα σχέδια.
 
   
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

       

Σημείο Προστασίας

Μέγιστες Διαστάσεις

Κωδικός Ακροφυσίου

Μονάδες Ροής

Αεραγωγός

122cm Διάμετρος

3-11983

4,5

Αεραγωγός

81cm Διάμετρος

2-11983

3

Αεραγωγός

41cm Διάμετρος

1-11983

1,5

Αεραγωγός

61cm Διάμετρος

11985

2

Αεραγωγός

381cm Περίμετρος

3 - 11983

4,5

Αεραγωγός

254cm Περίμετρος

2 - 11983

3

Αεραγωγός

127cm Περίμετρος

1 - 11983

1,5

Αεραγωγός

190cm Περίμετρος

11985

2

Φούσκα

305cm Μήκος

11982

1

Φριτέζα

(48 x 64) cm

13729

2

Πλάκα Ψησίματος

(76 x 122) cm

14178

2

Πλάκα Ψησίματος

(76 x 107) cm

13729

2

Πλάκα Ψησίματος

(76 x 91) cm

11982

1

Ηλεκτρ. Κουζίνα

(31 x 61) cm

11982

1

Ηλεκτρ. Κουζίνα

(61 x 61) cm

14178

2

Φούρνος

(72 x 72) cm

2 - 11984

2,5

Ηλεκτρ. Ψηστιέρα

(52 x 61) cm

11982

1

Ψηστιέρα Γκαζιού

(52 x 61) cm

11982

1

Κεραμική Ψηστιέρα

(52 x 61) cm

11982

1

Βαθύ Τηγάνι

(35 x 61) cm

11982

1

Ψησταριά - Κάρβουνα

(61 x 72) cm

11983

1,5

Ψησταριά - Ξύλα

(61 x 72) cm

11983

1,5

Ψησταριά - Κούτσουρα

(61 x 72) cm

11983

1,5

Γύρος

(78 x 73) cm

2 - 11984

2,5


Κάθε φιάλη Wet Chemical 3,75 Gal (19,25 kg) δίνει τη απαραίτητη ποσότητα για 11 μονάδες ροής. Μέχρι 10 φιάλες 3,75 Gal μπορούν να ενεργοποιηθούν με 1 MRM.

Μονάδες ροης / 0,8 = Απαραίτητη ποσότητα Wet Chemical


         

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ


Το Σύστημα Wet Chemical της Kidde είναι εγκεκριμμένο από τον Οργανισμό Πιστοποίησης Underwriters Laboratories (UL) για φωτιές που εκδηλώνονται σε κουζίνες εστιατορίων. Είναι επίσης εγκεκριμένο και αποδεκτό από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος της Χώρας μας.
Είναι τελείως αυτόνομο σύστημα σύμφωνα με τα NFPA 17Α. Η λειτουργία του δεν εξαρτάται από εξωγενείς παράγοντες (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό κλπ.).

Έχει αυστηρές προδιαγραφές σε ότι αφορά τους χώρους κάλυψης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συσκευών, τη σχεδίαση και την εφαρμογή του. Το κατασβεστικό υλικό του (WET CHEMICAL) είναι ειδικό για κατάσβεση πυρκαγιών από καιόμενα λάδια, λίπη κλπ. (κατηγορία F). Λειτουργεί διττά, ως ανίχνευση και ως κατάσβεση.

Το δίκτυο ανίχνευσης περιλαμβάνει:
τους ειδικούς ανιχνευτές με διμεταλλικά συγκολημμένα με εύτηκτο μέταλλο για διάφορες θερμοκρασίες. Οι ανιχνευτές τοποθετούνται σε συνδεσμολογία και συνδέονται με την Κεντρική Μονάδα Ενεργοποίησης του συστήματος (MRM).

Το δίκτυο κατάσβεσης περιλαμβάνει:
τις φιάλες με το κατασβεστικό υλικό, τις σωληνώσεις διανομής του υλικού και τα ακροφύσια.
Όταν ενεργοποιηθεί κάποιος ανιχνευτής ενεργοποιείται αυτόματα η Κεντρική Μονάδα (MRM) η οποία ανοίγει τη φιάλη και απελευθερώνεται το κατασβεστικό υλικό το οποίο μέσω των σωληνώσεων διανομής κατευθύνεται στα ακροφύσια που καλύπτουν τις συσκευές, τις φούσκες και τους απαγωγείς καπνών.

Επιπλέον, το Σύστημα διαθέτει Χειροκίνηση, ώστε να ενεργοποιείται και χειροκίνητα, Βαλβίδα Διακοπής Αερίου για συσκευές με γκάζι καθώς και 2 επαφές (στο MRM) για να ενεργοποιηθούν κάποιες λειτουργίες με την έναρξη λειτουργίας του συστήματος π.χ. διακοπή εξαερισμού.


Αρχή
© 2021 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671, 210 2441413 - 210 2401083