ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

5. ΥΛΙΚΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


5 . 1 ΚΑΤΑΙΟΝΗΤΗΡΕΣ (Sprinker)
Οι καταιονητήρες πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου και κατασκευής. Δεν θα πρέπει ούτε να προστεθεί ούτε να αφαιρεθεί οτιδήποτε από τον εξοπλισμό τους ή το περίβλημα τους από την στιγμή που θα εγκαταλείψουν το εργοστάσιο παραγωγής τους, ούτε θα πρέπει να αλλαχθεί καμία τους λεπτομέρεια.

5.1.1 Τύποι καταιονητήρων

Όλοι οι καταιονητήρες πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου.
Αποδεκτοί είναι οι πιο κάτω συνήθης τύποι καταιονητήρων για γενική χρήση ;
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ : Οι καταιονητήρες αυτοί έχουν σχεδιασθεί για να δημιουργούν εκτόξευση σφαιρικού τύπου και ένα μέρος του νερού κατευθύνεται προς την οροφή. Συνήθως σχεδιάζονται με δίσκο εκτροπής γενικού τύπου για να μπορούν να τοποθετηθούν είτε σε όρθια είτε σε ανεστραμμένη θέση. Μερικοί συμβατικού τύπου καταιονητήρες κατασκευάζονται έτσι ώστε να είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση μόνο σε όρθια ή μόνο σε ανεστραμμένη θέση.
ΤΥΠΟΣ ΟΜΠΡΕΛΑΣ : Οι καταιονητήρες αυτοί έχουν σχεδιασθεί για να δημιουργούν ημισφαιρική εκτόξευση κάτω από το επίπεδο του δίσκου εκτροπής με ελάχιστη ή καθόλου εκτόξευση νερού προς την οροφή. Κατασκευάζονται σε δύο είδη : ένας κατάλληλος για τοποθέτηση σε όρθια θέση και ένας για ανεστραμμένη θέση.
Οι ακόλουθοι καταιονητήρες είναι επίσης αποδεκτοί για γενική χρήση και υπόκεινται στις απαιτήσεις, που αναφέρονται παρακάτω :
ΤΥΠΟΣ ΟΡΟΦΗΣ : Οι καταιονητήρες αυτοί έχουν σχεδιασθεί για να χρησιμοποιούνται όταν οι σωληνώσεις που τους τροφοδοτούν είναι μέσα σε ψευδοροφή και τοποθετούνται σε ανεστραμμένη θέση με την βάση τους στο επίπεδο της οροφής.
Κατασκευάζονται με δίσκο εκτροπής που χρησιμοποιείται και στους καταιονητήρες συμβατικού τύπου ή τύπου ομπρέλας.
Οι καταιονητήρες αυτοί χρησιμοποιούνται όταν, για λόγους εμφάνισης, δεν θέλουμε να είναι ιδιαίτερα ορατοί.
Τοποθετούνται συνήθως σε προθάλαμους ξενοδοχείων, εστιατόρια, γραφεία, κρεβατοκάμαρες, τμήματα καταστημάτων κ.λπ.

Υπάρχουν δυο είδη καταιονητήρων τύπου οροφής :
α) με σταθερό δίσκο εκτροπής και.
β) με κινητό δίσκο εκτροπής, που πέφτει στην κανονική του θέση όταν ενεργοποιείται ο καταιονητήρας.
Καταιονητήρες του β τύπου δεν θα πρέπει να τοποθετούνται κάτω από τις σκάλες, ή επικλινείς οροφές, όταν η γωνία της σκάλας ή της οροφής υπερβαίνει τις 45ο ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Δεν θεωρούνται κατάλληλοι για χρήση σε χώρους με διαβρωτική ατμόσφαιρα ή σε χώρους με μεγάλη περιεκτικότητα σε σκόνη.

 

 

Οι καταιονητήρες για ειδικές εφαρμογές που ακολουθούν είναι κατάλληλοι σε ειδικές περιπτώσεις που περιγράφονται πιο κάτω :


ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ : Σχεδιάζονται για να τοποθετούνται κατά μήκος του τοίχου ενός δωματίου και κοντά στην οροφή.
Ο σχεδιασμός αυτών των καταιονητήρων είναι παρεμφερής με τον σχεδιασμό του συμβατικού τύπου καταιονητήρων, εκτός από τον δίσκο εκτροπής, που κατευθύνει το περισσότερο νερό στην μία πλευρά, με σχήμα ενός τέταρτου της σφαίρας, ενώ μόνο μία μικρή ποσότητα κατευθύνεται στον τοίχο, πίσω από τον καταιονητήρα. Το προς τα εμπρός οριζόντιο βεληνεκές είναι περίπου 4,5 μ. Οι καταιονητήρες του τύπου αυτού δεν θεωρούνται υποκατάστατα των συνήθων καταιονητήρων και η χρήση τους είναι κατά κύριο λόγω περιορισμένη σε γραφεία, εισόδους, διαδρόμους κ.λπ.
Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πλεονεκτήματα σε στοές ξήρανσης και φούσκες πάνω από μηχανές παραγωγής χαρτιού.
Επίσης χρησιμοποιούνται σε άλλες θέσεις όπως προθήκες καταστημάτων, κάτω από πλατφόρμες κ.λπ. που έχουν χαμηλή οροφή και όπου συνήθεις καταιονητήρες πιθανόν να υποστούν μηχανικές κακώσεις.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΕΓΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΣ : Οι  καταιονητήρες αυτοί είναι αποδεκτοί για χρήση σε τμήματα κτιρίων που προστατεύονται από στεγνά συστήματα ή από εναλασσόμενα υγρά και στεγνά συστήματα όπου δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση συνήθων καταιονητήρων σε όρθια θέση, ή σε υγρά συστήματα, όπου το νερό θα μπορούσε να παγώσει.
Εκτός από την διάταξη της βαλβίδας αποστράγγισης, οι καταιονητήρες αυτοί είναι σχεδιασμένοι όπως οι συνήθεις καταιονητήρες και έχουν δίσκο εκτροπής ίδιο με τους καταιονητήρες συμβατικού τύπου ή τύπου ομπρέλας για ανεστραμμένη τοποθέτηση.
ΣΤΕΓΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΘΙΟΣ : Αυτοί είναι βασικά οι ίδιοι όπως οι στεγνού τύπου ανεστραμμένοι -εκτός εάν είναι τύπου ομπρέλας, οπότε χρησιμοποιείται δίσκος εκτροπής για όρθια θέση.
Χρησιμοποιούνται για την προστασία μη θερμαινόμενων χώρων μέσα σε ψευδοροφές σε συνδυασμό με υγρά συστήματα.
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : Αυτά είναι καταιονητήρες για ειδικούς σκοπούς, για χρήση σε συστήματα ψεκασμού (τα οποία μπορούν να αποτελούν ή να μην αποτελούν τμήμα συνήθων συστημάτων καταιονητήρων), που χρησιμοποιούνται για την κατάσβεση ή έλεγχο της φωτιάς σε υγρά καύσιμα και για την ψύξη δεξαμενών, χημικών εγκαταστάσεων και σιδηροκατασκευών από την θερμότητα που προέρχεται από την πυρκαγιά. Αυτοί οι καταιονητήρες έχουν χαρακτηριστικά κατευθυνόμενης εκτόξευσης με ποικίλες γωνίες κώνου και μεγέθη στομίων.
Οι καταιονητήρες μεσαίας ταχύτητας κατασκευάζονται είτε
α) σφραγισμένοι με βολβό ή με εύτηκτα όπως οι συνήθεις καταιονητήρες, είτε
β) ανοικτοί
Είναι σχεδιασμένοι κυρίως για πυρκαγιές που έχουν σχέση με υγρά καύσιμα χαμηλού σημείου ανάφλεξης, όπως προπάνιο, βουτάνιο κ.λπ. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο σκοπός δεν είναι η αυτόματη κατάσβεση, αλλά ο περιορισμός της πυρκαγιάς σε ασφαλή όρια έως ότου εξαντληθεί η πηγή τροφοδότησης του αερίου.
Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται ο κίνδυνος έκρηξης από την συγκέντρωση του αερίου που διαφεύγει και συγκεντρώνεται σε χαμηλά επίπεδα λόγω του ειδικού βάρους του.
Οι καταιονητήρες μεγάλης ταχύτητας είναι "ανοιχτού τύπου" και σχεδιάζονται για κατάσβεση πυρκαγιών που συμμετέχουν υγρά με ψηλό σημείο ανάφλεξης.


5.1.2 Κατηγορίες κατά θερμοκρασία

Οι καταιονητήρες είναι αποδεκτοί για κανονικές κατηγορίες θερμοκρασιών από 57° C έως 260° C. Η θερμοκρασία ενεργοποίησης ενός καταιονητήρα θα πρέπει να είναι τουλάχιστο κατά 28° C μεγαλύτερη από την ψηλότερη αναμενόμενη θερμοκρασία του χώρου.
Για κανονικές θερμοκρασιακές συνθήκες η κατηγορία των 68/74°C είναι γενικά κατάλληλη. Οταν υπάρχουν στέγες από τις οποίες περνά ηλιακή ακτινοβολία, ή μέσα σε μη αεριζόμενους χώρους ψευδοροφών ή μέσα σε μη αεριζόμενες προσθήκες καταστημάτων είναι αναγκαίο να εγκαθίστανται καταιονητήρες για κατηγορίες θερμοκρασιών από 79°C έως και 100οC.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος κώδικας χρωμάτων για να διακρίνονται οι καταιονητήρες διαφορετικών θερμοκρασιακών κατηγοριών:         

Εύτηκτο στοιχείο                 Χρώμα ζεύγους
        °C                                   βραχιόνων
       63/74                                 Αχρωμο
       93/100                                Ασπρο
      105/110            *  οι κατηγορίες θερμοκρασιών να περιλαμβάνουν την κατηγορία 105/110 αντί της κατηγορίας 93/100° 

        141                                     Μπλε                  
        182                                   Κίτρινο
        227                                   Κόκκινο
      Βολβός                          Χρώμα βολβών
         57                                  Πορτοκαλί
         68                                   Κόκκινο
         79                                    Κίτρινο
         93                                   Πράσινο
      105/110                   (όπως το προηγούμενο *)
         141                                    Μπλε
         182                                    Μωβ
       204/260                               Μαύρο


5.1.3 Αποθήκευση εφεδρικών καταιονητήρων

Πρέπει να προβλέπεται ένας αριθμός εφεδρικών καταιονητήρων ώστε γρήγορα να αλλάζονται καταιονητήρες, που έχουν λειτουργήσει ή έχουν υποστεί βλάβη. Οι καταιονητήρες αυτοί πρέπει να διατηρούνται σε κιβώτια τοποθετημένα σε εμφανείς και εύκολα προσιτές θέσεις, όπου η μέγιστη θερμοκρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 38*C.
Ο αριθμός των εφεδρικών, καταιονητήρων που θα πρέπει να διατηρείται εξαρτάται κατά πολύ από το μέγεθος των προστατευομένων επιφανειών και την κατηγορίας κινδύνου του συστήματος.
Ως γενικό οδηγό, μπορούμε να διατηρούμε τον ακόλουθο αριθμό εφεδρικών καταιονητήρων των κανονικών κατηγοριών θερμοκρασιών :


- Κατηγορία ΜΙΚΡΟΥ κινδύνου 6 καταιονητήρες

- Κατηγορία ΣΥΝΗΘΟΥΣ κινδύνου 24 καταιονητήρες

- Κατηγορία ΜΕΓΑΛΟΥ κίνδυνου 36 καταιονητήρες


Όπου υπάρχουν περισσότερες από δύο εγκαταστάσεις οι πιο πάνω αναφερόμενοι αριθμοί εφεδρικών καταιονητήρων θα πρέπει αν αυξάνονται κατά 50%.
Σε συστήματα που περιέχουν καταιονητήρες ψηλών θερμοκρασιακών κατηγοριών, όπως για παράδειγμα σε λεβητοστάσια ή σε φούρνους κ.λπ. θα πρέπει να διατηρείται ένας επαρκής αριθμός εφεδρικών καταιονητήρων κατάλληλων θερμοκρασιακών κατηγοριών.
Ομοίως, εάν τα συστήματα περιέχουν καταιονητήρες πλευρικού τύπου ή άλλου ειδικού τύπου, θα πρέπει να διατηρείται ο ακόλουθος ελάχιστος αριθμός εφεδρικών καταιονητήρων κάθε τύπου και θερμοκρασιακής κατηγορίας :


- Κατηγορία ΜΙΚΡΟΥ κινδύνου 4 καταιονητήρες

- Κατηγορία  ΣΥΝΗΘΟΥΣ κινδύνου 12 καταιονητήρες

- Κατηγορία ΜΕΓΑΛΟΥ κίνδυνου 18 καταιονητήρες


Εάν ο αριθμός μερικών ειδικού τύπου ή θερμοκρασιακών κατηγοριών καταιονητήρων στην εγκατάσταση είναι τόσο μικρός ώστε είναι απίθανο οι ανωτέρω αναφερόμενοι αριθμοί καταιονητήρων να λειτουργήσουν ταυτόχρονα, τότε οι αριθμοί αυτοί μπορούν να μειωθούν αντίστοιχα.
Τα κλειδιά για την σύσφιξη των καταιονητήρων θα πρέπει να δίνονται από τους κατασκευαστές των καταιονητήρων και να φυλάσσονται στα κιβώτια που είναι τοποθετημένοι οι καταιονητήρες.
Οι υπεύθυνοι συντηρητές των συστημάτων πρέπει να ζητούν αμέσως μετά από ένα συμβάν να συμπληρώνονοται οι εφεδρικοί καταιονητήρες. Πρέπει επίσης να ελέγχεται η πιθανότητα να αντικατασταθούν οι καταιονητήρες στα άκρα της επιφάνειας που συνέβη η φωτιά! αν και δεν έχουν έχουν λειτουργήσει, γιατί πιθανόν να έχουν υποστεί βλάβη.


5.1.4 Αντιδιαβρωτική προστασία καταιονητήρων

Οι καταιονητήρες που χρησιμοποιούνται σε βαφεία, υφαντουργικές εργασίες, σε αλκαλικό περιβάλλον, σε εγκαταστάσεις λιπασμάτων, σε χυτήρια, σε εγκαταστάσεις κατασκευής ξυδιού και τουρσιών, σε εγκαταστάσεις ηλεκτρολύσεων και γαλβανισμάτων, σε εργοστάσια επεξεργασίας χαρτιού, σε βυρσοδεψεία και σε κάθε εγκατάσταση ή τμήμα εγκατάστασης όπου επικρατούν διαβρωτικοί ατμοί, πρέπει να έχουν αντιδιαβρωτική προστασία (από τον κατασκευαστή τους) ή πρέπει να επαλείφονται δύο φορές με μία ειδική αλοιφή.
Η πρώτη επάλειψη πρέπει να εφαρμόζεται πριν την εγκατάσταση και η δεύτερη μετά την εγκατάσταση των καταιονητήρων. Αυτές οι επαλήψεις πρέπει να επαναλαμβάνονται κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα, αλλά μόνο μετά την εξάλειψη της υπάρχουσας επάλειψης.
Στην περίπτωση των καταιονητήρων τύπου βολβού, η αντιδιαβρωτική προστασία απαιτείται μόνο στο σώμα και τους βραχίονες των καταιονητήρων.


5.1.5 Προφυλακτήρες καταιονητήρων

Σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος να χτυπηθούν οι καταιονητήρες ή όπου αλλού το απαιτεί η Αρμόδια Αρχή, πρέπει οι καταιονητήρες να προστατεύονται από αποδεκτούς μεταλλικούς προφυλακτήρες.
Οι προφυλακτήρες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με καταιονητήρες τύπου οροφής.

5.2 ΒΑΛΒΙΔΕΣ

5.2.1 Εγκατάσταση σταθμών ελέγχου

Κάθε εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει ένα σταθμό ελέγχου που θα περιλαμβάνει :
α) Μία κυρία βαλβίδα διακοπής (άρθρο 5.2.22).
β) (i) Μία βαλβίδα συναγερμού (υγρό σύστημα) (άρθρο 5.2.41) και/ή μία βαλβίδα συναγερμού (στεγνό σύστημα) (άρθρο 5.2.42)
ή
(ii) Μία σύνθετη βαλβίδα συναγερμού για υγρά και στεγνά συστήματα (άρθρο 5.2.43)
γ) Ένα υδροκίνητο κουδούνι (άρθρο 5.4.1)

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Βαλβίδες  διακοπής

5.2.21 Γενικά

Όλες οι βαλβίδες διακοπής (εκτός από εκείνες που ορίζονται από την Εταιρεία Υδάτων στον κλάδο τροφοδότησης από το δίκτυο πόλης) πρέπει να είναι "δεξιόστροφες" δηλαδή πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένες ώστε όταν χρειασθεί να κλείσουν, το βάκτρο να γυρίζει κατά τη φορά των δεικτών του ωρολογίου.
Οι βραχίονες περιστροφής του βάκτρου όλων των βαλβίδων που αναφέρονται στο άρθρο 5.2.22 και άρθρο 5.2.23 πρέπει να έχουν τυπωμένη την κατεύθυνση, που γυρίζοντας το βάκτρο θα κλείσει η βαλβίδα.
Πρέπει επίσης να έχουν μία ένδειξη που θα φανερώνει εάν η βαλβίδα είναι κλειστή ή ανοιχτή.
Οι βαλβίδες διακοπής πρέπει να ελέγχονται σε κάθε περιοδική επιθεώρηση και τουλάχιστο μία φορά κάθε τρία χρόνια να ελέγχονται εάν εργάζονται κανονικά.


5.2.22 Κυρία βαλβίδα διακοπής

Κάθε εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει μία κύρια βαλβίδα διακοπής, η οποία όταν κλείσει, θα σταματήσει η παροχή νερού σε όλη την εγκατάσταση. Όλες οι παροχές νερού θα πρέπει να συνδέονται, πριν από την κύρια βαλβίδα διακοπής.
Η κύρια βαλβίδα διακοπής πρέπει να τοποθετείται κοντά σε μία είσοδο του προστατευμένου χώρου, κατά προτίμηση σε μία κύρια είσοδο, σε τέτοια θέση ώστε να είναι πάντα εύκολα ορατή και προσπελάσιμη από τα υπεύθυνα πρόσωπα.
Πρέπει να ασφαλίζεται στην ανοιχτή θέση με ένα λουκέτο και να προστατεύεται κατάλληλα από πάγο.
Πρέπει να τοποθετείται μία πινακίδα που να δείχνει τη θέση της κύριας βαλβίδας διακοπής ή των βαλβίδων μέσα στο κτίριο σε σημείο εμφανές για τους πυροσβέστες.
Πρόσθετα πρέπει να τοποθετείται μία πινακίδα σε ένα εξωτερικό τοίχο, όσο κοντύτερα είναι δυνατόν στην κύρια βαλβίδα διακοπής που θα γράφει τα ακόλουθα :
ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑΙΟΝΗΤΗΡΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ
Οι λέξεις "ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ KATAIONHTHPΩN" και "ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ" πρέπει να έχουν γράμματα ύψους τουλάχιστον 40 mm και 25 mm αντίστοιχα και να είναι βαμμένες μαύρες σε άσπρο φόντο με κόκκινο περιθώριο.

5.2.23 Βαλβίδα διακοπής που ελέγχουν τις πηγές νερού

Σε κάθε κύριο σωλήνα και σε δευτερεύουσες σωληνώσεις πρέπει να τοποθετείται μία βαλβίδα συρταρωτή μεταξύ των πηγών νερού και των βαλβίδων συναγερμού της εγκατάστασης.
Αυτές οι βαλβίδες πρέπει να τοποθετούνται κοντά προς την πηγή του νερού και στην περίπτωση υπερυψωμένων ιδιωτικών δεξαμενών και δεξαμενών βαρύτητας κοντά προς την βαλβίδα αντεπιστροφής. Ολες οι βαλβίδες που ελέγχουν τις πηγές νερού πρέπει να ασφαλίζονται σε ανοιχτή θέση με ένα λουκέτο.


5.2.24 Βοηθητικές βαλβίδες διακοπής

Βαλβίδες διακοπής, βοηθητικές προς την κυρία βαλβίδα, π.χ. μετά από την βαλβίδα συναγερμού δεν πρέπει να επιτρέπονται, εκτός από τις κατωτέρω περιπτώσεις :
α) Οταν διευκολύνουν τις δοκιμές μιας βαλβίδας στεγνού συστήματος.
β) Οταν ελέγχουν μικρές ομάδες καταιονητήρων, σε περιοχές που δεν υπερβαίνουν τα 90 m2 και εκτίθενται σε παγετό, όπως για παράδειγμα σε εξωτερικούς ανυψωτήρες, σε εξωτερικές σκάλες κ.λπ.
Πρέπει να προβλέπεται βοηθητικό σύστημα αποστράγγισης.
γ) Οταν ελέγχουν καταιονητήρες των απολήξεων στεγνών συστημάτων εφ'όσον :
(i) η βαλβίδα διακοπής είναι τύπου που κλειδώνει,
(ii) η βαλβίδα είναι τοποθετημένη σε ένα εμφανές σημείο όπου, εάν η βαλβίδα είναι προσωρινά κλειστή, το κλειδί να είναι εύκολα ορατό,
(iii) υπάρχουν κατάλληλες βοηθητικές διατάξεις αποστράγγισης.
δ) Σε φούσκες πάνω από τις περιοχές ξήρανσης σε μηχανές παραγωγής χαρτιού, ώστε να διευκολύνουν το άλλαγμα των κυλίνδρων κ.λπ., εφόσον οι βαλβίδες διακοπής είναι ασφαλισμένες στην ανοικτή θέση, όταν οι φούσκες είναι σε θέση λειτουργίας.
ε) Σε συνδυασμό με συνδέσεις για τον καθαρισμό του δικτύου (άρθρο 3.6.1). Πώματα, διακόπτες, πυροσβεστικοί σωλήνες ή άλλες συνδέσεις για απομάστευση νερού από μία εγκατάσταση, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 3.6.1 και 5.2.24, θα πρέπει να απαγορεύονται αυστηρά.

5.2.3 Βαλβίδες αντεπιστροφής

Όπου υπάρχουν περισσότερες από μία πηγές νερού σε μία. εγκατάσταση, πρέπει να προβλέπονται, μία βαλβίδα αντεπιστροφής σε κάθε σύνδεση προς πηγή νερού και ένας διακόπτης δοκιμής της πηγής νερού, για την δοκιμή της βαλβίδας αντεπιστροφής.
Οι βαλβίδες αντεπιστροφής πρέπει να είναι εύκολα επισκέψιμες και να συντηρούνται και ελέγχονται εύκολα. Όπου είναι αναπόφευκτη η τοποθέτηση βαλβίδας αντεπιστροφής μέσα στο έδαφος, η θέση της βαλβίδας πρέπει να σημαίνεται και η βαλβίδα να τοποθετείται μέσα σε φρεάτιο.
Όπου η πηγή νερού είναι μία υπερυψωμένη ιδιωτική δεξαμενή ή μία δεξαμενή βαρύτητας, η βαλβίδα αντεπιστροφής δεν πρέπει να τοποθετείται χαμηλότερα από 4,5 m από την βάση της δεξαμενής στο σωλήνα προσαγωγής.


5.2.4 Βαλβίδες συναγερμού


5.2.41 Βαλβίδες συναγερμού (για υγρά συστήματα)

Οι βαλβίδες συναγερμού για υγρά συστήματα (συχνά αναφέρονται σαν "Συνήθεις" βαλβίδες συναγερμού) πρέπει να είναι αποδεκτού τύπου.
Πρέπει να τοποθετούνται στον κύριο σωλήνα προσαγωγής αμέσως πάνω από την κύρια βαλβίδα διακοπής και πριν από οποιαδήποτε διακλάδωση προς το σύστημα.


5.2.42 Βαλβίδες Συναγερμού (για στεγνά συστήματα)

Οι βαλβίδες συναγερμού για στεγνά συστήματα (συχνά αναφέρονται σαν "Βαλβίδες Αέρα" ή "Βαλβίδες στεγνού συστήματος") πρέπει να είναι αποδεκτού τύπου.
Πρέπει να τοποθετούνται στον κύριο σωλήνα προσαγωγής αμέσως πάνω από την κύρια βαλβίδα διακοπής (και την βαλβίδα συναγερμού για υγρά συστήματα, στην περίπτωση εναλασσομένων υγρών και στεγνών συστημάτων) και πριν από οποιοσδήποτε διακλάδωση προς το σύστημα.
Για να διευκολύνονται οι δοκιμές ροής, όταν η εγκατάσταση βρίσκεται υπό πίεση αέρα, μπορεί να τοποθετείται μία βαλβίδα αποστράγγισης 50 mm πριν από την βαλβίδα συναγερμού.

Οι. βαλβίδες συναγερμού θα πρέπει να δοκιμάζονται τουλάχιστο δύο φορές τον χρόνο.


5.2.43 Σύνθετες βαλβίδες συναγερμού

Οι βαλβίδες αυτές θα πρέπει να είναι αποδεκτού τύπου και να είναι κατάλληλες για υγρά και για στεγνά συστήματα.
Οι συνθήκες που αναφέρονται στα άρθρα 5.2.41 και 5.2.42 εφαρμόζονται αντίστοιχα και στον τύπο αυτό της βαλβίδας συναγερμού.


5.2.44 Πρόληψη εσφαλμένων συναγερμών

Όταν οι πηγές υδροδότησης, συμπεριλαμβανομένου και του δικτύου πόλης, παρέχουν νερό με πίεση που κυμαίνεται σημαντικά, τόσο ώστε να υπερβαίνει π.χ. την κανονική πίεση της εγκατάστασης και ως εκ τούτου να λειτουργεί η βαλβίδα συναγερμού και να δίνει εσφαλμένους συναγερμούς, πρέπει να εγκαθίσταται μία συσκευή επιβράδυνσης.
Εναλλακτικά μπορούν να προβλεφθούν διατάξεις που να διατηρούν την πίεση της εγκατάστασης πάνω από την προβλεπομένη μέγιστη πίεση της πηγής υδροδότησης.


5.2.45 Αναγνώριση βαλβίδων συναγερμού και κουδουνιών συναγερμού 

Σε κτίρια που περιέχουν περισσότερες από μία εγκαταστάσεις,
κάθε βαλβίδα συναγερμού πρέπει να φέρει ένα αριθμό και το αντίστοιχο κουδούνι να φέρει τον ίδιο αριθμό.


5.2.5 Eπιταχυντές ή εκτονωτές για βαλβίδες συναγερμού (στεγνό σύστημα)

Οι διατάξεις αυτές πρέπει να είναι αποδεκτού τύπου και να σχεδιάζονται για να επιταχύνουν την λειτουργία μιας βαλβίδας συναγερμού.
Πρέπει να τοποθετούνται όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς την βαλβίδα συναγερμού ή την σύνθετη βαλβίδα συναγερμού.
Πρέπει να δίνεται η προσοχή ώστε η σύνδεση της συσκευής προς το σύστημα να είναι σε τέτοια θέση, ώστε, σε κανονικές συνθήκες, να μην βρίσκονται μέσα σε νερό λειτουργικά μέρη της συσκευής.

5.2.6 Βαλβίδες μείωσης πίεσης

Η τοποθέτηση βαλβίδας μείωσης της πίεσης σε αγωγό του δικτύου πόλης δεν επιτρέπεται, εκτός εάν η Αρμόδια Αρχή το επιτρέψει κατόπιν ελέγχου των χαρακτηριστικών πίεσης/παροχής του δικτύου και κρίνει αναγκαία την τοποθέτηση της.
Γενικά, η τοποθέτηση βαλβίδας μείωσης της πίεσης πρέπει να αποφεύγεται και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι αποδεκτή, εκτός εάν η βαλβίδα είναι τύπου στον οποίο ο μηχανισμός ελέγχου ενεργοποιείται από την πλευρά της χαμηλής πίεσης.


5.2.7 Κίνδυνος εκρήξεων Ειδικές προφυλάξεις που αφορούν σωληνώσεις, βαλβίδες κ.λπ.

Σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων στα οποία επικρατούν ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες ή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης :
i) Πρέπει να προβλέπεται μία ξεχωριστή σειρά ή σειρές βαλβίδων για να ελέγχουν τους καταιονητήρες σε αυτά τα τμήματα.
ii) Οι βαλβίδες πρέπει να εγκαθίστανται σε ένα ξεχωριστό κτίριο επισκέψιμο από έξω και διαχωρισμένο από το επικίνδυνο κτίριο.
Εναλλακτικά, όπου αυτό δεν είναι δυνατό, πρέπει να προβλέπεται μία βαλβίδα απομόνωσης που να κλειδώνει, τοποθετημένη εξωτερικά από τα κτίρια που μας ενδιαφέρουν, τουλάχιστο 6 m από αυτά, και η οποία θα ελέγχει το νερό προς το τμήμα καταιονητήρων της εγκατάστασης.
iii) Κύριοι αγωγοί από και προς τέτοιες εγκαταστάσεις θα πρέπει να τοποθετούνται εξωτερικά των κτιρίων ή θα πρέπει να προστατεύονται επαρκώς από, τον κίνδυνο που προέρχεται από την πτώση κτιρίου που ακολουθεί μία έκρηξη (άθρρο 1.9.13).
iv) Δεν πρέπει να τοποθετούνται μέσα σε αυτά τα τμήματα πηγές νερού όπως αντλίες, πιεστικές δεξαμενές ή δεξαμενές βαρύτητας.

5.3 ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ


Σε όλες τις εγκαταστάσεις πρέπει να εγκαθίσταται ένα μανόμετρο (μανόμετρο "C") αμέσως μετά την βαλβίδα συναγερμού και ένα άλλο (μανόμετρο "Β") αμέσως πριν από την βαλβίδα συναγερμού και την κυρία βαλβίδα διακοπής. Σε περίπτωση εγκαταστάσεων με διπλές πηγές υδροδότησης πρέπει να εγκαθίσταται ένα μανόμετρο (μανόμετρο "Α") στον σωλήνα προσαγωγής από το δίκτυο πόλης, πριν από την βαλβίδα αντεπιστροφής, ώστε να δείχνει συνεχώς την πίεση του δικτύου πόλης.
Εάν μία αντλία αντλία είναι η μία από τις πηγές νερού, πρέπει να τοποθετείται ένα μανόμετρο ανάμεσα στην βαλβίδα αντεπιστροφής που αναφέρεται στο άθρο 5.2.3 και στην κατάθλιψη της αντλίας.
Τα μανόμετρα που απαιτούνται στα πιεστικά δοχεία, περιγράφονται στο άρθρο 4.9.
Ολα τα μανόμετρα πρέπει να είναι σύμφωνα προς τις εθνικές ή τις διεθνείς προδιαγραφές. Η μέγιστη ένδειξη των μανομέτρων πρέπει να είναι της τάξης του 150% της μέγιστης πίεσης που θα μετρήσουμε.
Πρέπει να προβλέπονται τρόποι, ώστε, κάθε μανόμετρο να μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί χωρίς να διακόπτεται η παροχή νερού.
Οπου μία αντλία είναι μία πηγή νερού πρέπει να εγκαθίσταται ένα μανόμετρο ή κενόμετρο στην αναρρόφηση της αντλίας, ανάλογα με την περίπτωση.


5.4 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ


5.4.1 Υδροκίνητοι μηχανισμοί συναγερμού

Οι υδροκίνητοι μηχανισμοί συναγερμού που συνδέονται με βαλβίδες συναγερμού (υγρά και στεγνά συστήματα) πρέπει να εγκαθίστανται όσο το δυνατόν κοντύτερα προς την βαλβίδα συναγερμού ή την βαλβίδα στεγνού συστήματος και σε κάθε περίπτωση το ολικό μήκος της σωλήνωσης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20 m.
Ο μηχανισμός δεν πρέπει να εγκαθίσταται ψηλότερα από 6 m, πάνω από την βαλβίδα. Η σωλήνωση πρέπει να είναι γαλβανισμένη εσωτερικής διαμέτρου 15 mm, όπου η σωλήνωση δεν ξεπερνά τα 6 m και 20 mm για μεγαλύτερα μήκη σωλήνα.

Η σωλήνωση πρέπει να κατασκευάζεται έτσι ώστε να αποχετεύεται διαμέσου ενός εξαρτήματος με στόμιο διαμέτρου όχι μεγαλύτερης από 3 mm.
Ο δακτύλιος στραγγαλισμού (ο οποίος μττopεC να είναι ενιαίος με το εξάρτημα) πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από μη σιδερένιο υλικό έτσι ώστε η οπή να μην μπορεί να κλείσει από την διάβρωση.


5.4.2 Συναγερμοί που λειτουργούν ηλεκτρικά


5.4.21 Διακόπτες ροής

Μπορεί να τοποθετούνται διακόπτες ροής αποδεκτού τύπου, μετά από την βαλβίδα συναγερμού ή την βαλβίδα στεγνού συστήματος, που να δείχνουν σε ένα κεντρικό πίνακα ελέγχου το ιδιαίτερο τμήμα του συστήματος που λειτουργεί.


5.4.22 Ηλεκτρικοί πρεσοστατικοί_διακόπτες

Πρεσοστατικοί διακόπτες συναγερμού συνιστώνται ως βοηθητικά εξαρτήματα συναγερμού.
Δεν πρέπει να υποκαθιστούν τους υδροκίνητους μηχανισμούς συναγερμού που αναφέρονται στο άρθρο 5.4.1


5.4.3 Αυτόματη επίβλεψη

Για να είναι ασφαλής η λειτουργία της εγκατάστασης των καταιονητήρων, είναι σκόπιμο να επιβλέπονται σημαντικά μέρη του εξοπλισμού της εγκατάστασης.
Πιο κάτω ακολουθούν οι μηχανισμοί οι οποίοι μπορεί να επηρεάζουν την σωστή λειτουργία και ως εκ τούτου θα πρέπει να επιβλέπονται κατά περίπτωση. Γενικά τα συστήματα μεγάλου κινδύνου πρέπει να επιβλέπονται σε μεγαλύτερη έκταση από ότι τα συστήματα μικρού κινδύνου.
1. Βαλβίδες διακοπής στις σωληνώσεις από την κύρια πηγή νερού και στους κύριους σωλήνες υδροδότησης.
2. Βαλβίδες διακοπής που ελέγχουν τα υδρόμετρα.
3. Βαλβίδες διακοπής που ελέγχουν τα υδροστόμια ή τις συνδέσεις της πυροσβεστική υπηρεσίας.
4. Βαλβίδες διακοπής που ελέγχουν τις βαλβίδες μείωσης της πίεσης.

5. Βαλβίδες διακοπής που ελέγχουν μηχανισμούς συναγερμού φωτιάς.
6. Βαλβίδες διακοπής στην γραμμή παροχής καυσίμου, προς τις μηχανές εσωτερικής καύσης των αντλιών.
7. Στάθμη νερού στις δεξαμενές αναρρόφησης και στάθμη καυσίμου στα δοχεία καυσίμου.
8. Πίεση στις παροχές νερού, πιεστικά δοχεία και στα στεγνά συστήματα.
9. Τάση ηλεκτρικής παροχής στους ηλεκτροκινητήρες των αντλιών.
10. Ηλεκτρική υπερφόρτιση των ηλεκτροκινητήρων των αντλιών.
11. Χαμηλή πίεση λαδιού και θερμοκρασία νερού ψύξης των μηχανών εσωτερικής καύσης των αντλιών.
12. Διατήρηση της θερμοκρασίας του χώρου του μηχανοστασίου του συστήματος πάνω από 5 °C.
Δίνονται οι ακόλουθες οδηγίες :


α) Συστήματα ΜΕΓΑΛΟΥ κινδύνου με περισσότερους από 750 καταιονητήρες θα πρέπει να επιβλέπονται.
Η απαίτηση αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται και σε άλλες κατηγορίες εγκαταστάσεων, ιδιαίτερα όταν απαιτείται μεγάλη ασφάλεια ζωής.
β) Βαλβίδες διακοπής.
Όλα τα εξαρτήματα που μπορούν να διακόψουν την παροχή νερού προς την εγκατάσταση, την λειτουργία του κουδουνιού συναγερμού και του μηχανισμού της αυτόματης εκκίνησης της αντλίας, πρέπει να επιβλέπονται συνεχώς, ώστε να βεβαιώνεται η ετοιμότητα λειτουργίας.
Τα ακόλουθα πρέπει να ελέγχονται :
i) Η σωστή θέση όλων των μηχανισμών απομόνωσης που 'είναι τοποθετημένοι στην προσαγωγή του νερού πόλης, για παράδειγμα η κύρια βαλβίδα διακοπής, η βαλβίδα πλήρωσης της δεξαμενής νερού.
ii) Η σωστή θέση όλων των μηχανισμών που δεν είναι μεν τοποθετημένες στην κύρια παροχή νερού, αλλά μπορούν να μειώσουν την παροχή νερού, για παράδειγμα οι βαλβίδες διακοπής της γραμμής δοκιμής και οι βαλβίδες διακοπής των λήψεων της Π.Υ.
iii) H σωστή θέση μηχανισμών διακοπής όπως :
- Βαλβίδες πριν από μετρητές πίεσης.
- Βαλβίδες πριν από μηχανισμούς συναγερμού. Βαλβίδες στις σωληνώσεις καυσίμου.
γ) Στάθμη πλήρωσης
Η ποσότητα του νερού που θα χρησιμοποιηθεί για κατάσβεση πρέπει να επιβλέπεται. Τα ακόλουθα πρέπει να περιλαμβάνονται στους ελέγχους.
i) Η στάθμη μέσα στην δεξαμενή νερού.
ii) Η στάθμη στα πιεστικά δοχεία που δεν ξαναγεμίζουν αυτόματα με νερό.
δ) Πίεση
Σε σωληνώσεις νερού, πιεστικά δοχεία και στεγνά συστήματα πρέπει να επιβλέπεται η πίεση λειτουργίας τους.
Εάν ο πεπιεσμένος αέρας συμπληρώνεται αυτόματα, τότε δεν είναι υποχρεωτική η επίβλεψη.
ε) Μηχανές εσωτερικής καύσης
Οι μηχανές εσωτερικής καύσης που κινούν αντλίες του συστήματος καταιονητήρων πρέπει να επιβλέπονται για χαμηλή πίεση λαδιού και υπερθέρμανση κατά την διάρκεια της λειτουργίας τους. Η στάθμη καυσίμου πρέπει να επιβλέπεται συνεχώς.
η) Συρματώσεις
Κυκλώματα που μεταδίδουν εντολές λειτουργίας πρέπει να επιβλέπονται αυτόματα για σφάλματα, εφόσον η λειτουργία του συστήματος των καταιονητήρων επηρεάζεται από αυτά τα σφάλματα.
Η συνέχεια των κυκλωμάτων ανίχνευσης και επισήμανσης των σφαλμάτων πρέπει να επιβλέπεται.
Ένα κύκλωμα μπορεί να περιλαμβάνει το πολύ 50 ανιχνευτές σφαλμάτων.

θ) Ένδειξη σφάλματος
Τα σφάλματα σε μία εγκατάσταση καταιονητήρων πρέπει να σημαίνονται οπτικά και ακουστικά σε ένα κέντρο ελέγχου, εάν είναι δυνατό. Το ακουστικό σήμα πρέπει να είναι δυνατόν να διακοπεί. Το οπτικό σήμα δεν θα μπορεί να διακοπεί μέχρι να επιδιορθωθεί το σφάλμα.
ι) Παροχή ενέργειας στο σύστημα ελέγχου
Η παροχή ενέργειας στο σύστημα ελέγχου πρέπει να γίνεται με δυο ανεξάρτητες πηγές ενέργειας. Μία από αυτές θα είναι ένας συσσωρευτής που είναι ενσωματωμένος στην εγκατάσταση κατάιονητηρών.
Σφάλμα στην τροφοδότηση οποιασδήποτε πηγής ενέργειας, πρέπει να επισημαίνεται οπτικά και ακουστικά.
 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823