ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
Προφίλ

 

 


Η εταιρεία Fire Security ιδρύθηκε το 1977 και λειτουργεί έκτοτε ανελλιπώς σε ιδιόκτητο χώρο
 στην περιοχή Χαμόμηλος Αχαρναί στην Αττική.Αρχικά η εταιρεία δραστηριοποιήθηκε στην παραγωγή πυροσβεστικών φιαλών, πυροσβεστήρων και οθώνινων πυροσβεστικών σωλήνων(τύπου TREVIRA).
Η ανάπτυξη συνεχίζεται σταδιακά.

Το 1986 η εταιρεία δραστηριοποιείται στην κατασκευή και εμπορία Πυροσβεστικών αντλητικών συγκροτημάτων  και από το 1999 λειτουργεί και ως Κέντρο Επανελέγχου Χαλύβδινων Φιαλών με και χωρίς ραφή για την αποθήκευση αερίων υπό πίεση και πυροσβεστήρων. Παράλληλα ανέπτυξε και δυνατότητες εμφιάλωσης και άλλων αερίων όπως Διοξείδιο του Άνθρακος, Inergen  και αερίων μιγμάτων.

Οι βασικότεροι τομείς δραστηριοτήτων του εργοστασίου της εταιρείας Fire Security  είναι:

Παραγωγή και Εμφιάλωση όλων των τύπων πυροσβεστήρων.
Αναγόμωση και Έλεγχος Πυροσβεστήρων παντός τύπου.
Παραγωγή Πυροσβεστικών Φωλεών και σωλήνων.
Κατασκευή και εγκατάσταση Πυροσβεστικών αντλητικών συγκροτημάτων και υδραυλικών δικτύων.
Εμπορία και εγκαταστάσεις ηλεκτρονικών συστημάτων πυρανίχνευσης και αυτόματης κατάσβεσης.
Πόρτες Πυράντοχες Εμπορία και εγκαταστάσεις.


Η εταιρεία από το 2002 άρχισε την ανάπτυξη του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας  κατά ΙSΟ 9001,
και όλα τα προϊόντα της είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ-3 από τούς φορείς ΕΒΕΤΑΜ και Bureau Veritas.
Ακόμη το 1999 πιστοποιείται από τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑ για τον έλεγχο πυροσβεστικών μέσων και συστημάτων ασφαλείας πλοίων .
Η εταιρεία απασχολεί σήμερα  άτομα διαφόρων ειδικοτήτων,  το προσωπικό της είναι εκπαιδευμένο και έμπειρο για κάθε εργασία που εκτελεί.
Ο σύγχρονος παραγωγικός εξοπλισμός που διαθέτει η εταιρεία αλλά και οι συσκευές ελέγχου εγγυούνται την ποιότητα των παραγομένων προϊόντων.


 

Οι γομώσεις των πυροσβεστήρων, ανάλογα με το είδος τους είναι αδρανείς αφροί ( ΑFFF  με νερό), C02 και  
μη τοξική σκόνη με προωθητικό αέριο άζωτο.

Η εταιρεία είναι μία από τις ελάχιστες παραγωγικές μονάδες της χώρας μας, είναι οικονομικά εύρωστη και έχει αναπτυχθεί σε όλη την Ελλάδα αποστέλλοντας πυροσβεστήρες και είδη πυροσβεστικού εξοπλισμού
σε όλη την επικράτεια και Κύπρο.
'Εχει δυνατότητα κάθετης παραγωγής χαλύβδινων δοχείων με ραφή.
Πλέον συγκεκριμένα σε μία σύγχρονη γραμμή παραγωγής που  αποτελείται από κοπτικά μηχανήματα, πρέσες, συγκολλητικές μηχανές, τόρνους και άλλα σύγχρονα μηχανήματα παραγωγής και ελέγχου κατασκευάζει, από λαμαρίνα, μονόραφα και τρίραφα δοχεία πυροσβεστήρων, όλων των μεγεθών και τύπων. 
Τα δοχεία αυτά, αφού βαφούν με ηλεκτροστατική βαφή, μέσω μίας πλήρως αυτόματης γραμμής πληρούνται με κατασβεστικό υλικό και προωθητικό αέριο και  παράγονται οι πυροσβεστήρες της.

Οικονομικά Στοιχεία - Ισολογισμοί.

Αρχή
© 2013 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671, 210 2441413 - 210 2401083