ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ FM200

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ FM200 KIDDE

Συστήματα Κατάσβεσης

Fm 200
Novec TM 1230
CO2
a
Wet Chemical - Kidde
a
Amerex KP Restaurant
IG 541
Argonite
DSPA Aerosol
Fire Jack


Wet Chemical Extinguishing Systems

 

 

FM 200

 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ FM200 - Brochure 1
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ FM200 - Brochure 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗFM200
Έπειτα από χρόνια ερευνών και ελέγχων σε διάφορα προϊόντα που προτείνονταν ως εναλλακτικΣυστοιχία Φιαλών FM200ά προϊόντα στο Halon 1301 και με συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια HARC (Halon Alternatives Research Corporation),  η καλύτερη επιλογή είναι το FM-200,  είναι ένας από τους νέους πυροσβεστικούς επάξιους καθαρούς παράγοντες (Clean agents).

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ

Οι πυροσβεστικές εγκαταστάσεις μας με FM-200 ολοκληρώνουν την παροχέτευση σε 10 δευτερόλεπτα από την στιγμή της εντολής ενεργοποίησης. Αυτό σημαίνει τη δραστική μείωση του χρόνου στον οποίο μπορεί η πυρκαγιά να αναπτυχθεί και να εξαπλωθεί, και συνεπώς να προκαλέσει ζημιές.

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Παροχετευμένο σε αέρια μορφή, το  FM-200 φθάνει σε οποιοδήποτε σημείο του προστατευόμενου χώρου, δεν προκαλεί ζημιές σε ευαίσθητες συσκευές, και δεν αφήνει κατάλοιπα. Επιτρέπει την αποφυγή, μεταξύ των άλλων, του κόστους που αφορά στην καθαριότητα, και στην επαναφορά λειτουργίας, και για αυτό το λόγο επιτρέπει την άμεση επαναφορά στην κανονική δραστηριότητα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ

Το FM-200 είναι το πιο σίγουρο αέριο πυροσβεστικό προϊόν για τους ανθρώπους διότι όχι μόνο σβήνει την πυρκαγιά χωρίς να μειώνει την ποσότητα του Οξυγόνου, αλλά και διότι στις ειδικές συγκεντρώσεις όπου χρησιμοποιείται, δεν είναι τοξικό . Για αυτούς τους λόγους το FM-200 είναι απόλυτα κατάλληλο για χώρους οι οποίοι κανονικά χρησιμοποιούνται από άτομα .


ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ

Το FM-200 έχει μια μηδενική ικανότητα μείωσης του Όζοντος  (ODP, Ozone Depletion Potential ), ένα εξαιρετικά χαμηλό δυναμικό του φαινομένου του θερμοκηπίου (GWP, Global Warming Potential ), και ένα πολύ περιορισμένο χρόνο ζωής στην ατμόσφαιρα , ( ALT, Atmospheric Lifetime) . ( 31 χρόνια ). Η U.S. EPA εκτίμησε ότι η επίπτωση που έχει στο περιβάλλον είναι αποδεκτή, και ως εκ τούτου, δεν έθεσε κανένα όριο στη χρήση του .
Το   FM-200 δίνει καταυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα στους χρήστες να τηρούν τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος

Χημική αντίδραση στην αλυσιδωτη αντίδραση της Καύσης με FM200

ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τα συστήματα FM-200 μας επιτρέπουν να ικανοποιούμε κάθε ανάγκη εγκατάστασης με τη βοήθεια του υψηλού δείκτη μηχάνευσης . Συνεπάγεται η καλύτερη αναλογία κόστους – ωφελειών για κάθε μία εφαρμογή .

ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ


Τα συστήματα  με FM-200 αποτελούν το πιο προηγμένο στάδιο της τεχνολογίας Πυρόβεσης στον τομέα της που είναι διαθέσιμη σήμερα. Το FM-200 (HFC-227ea) ή αλλιώς επταφθοροπροπάνιο με χημικό τύπο CF3CHFCF3 παράγεται απο την DuPont.


ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και εγκαθιστούμε ολοκληρωμένα συστήματα, καθώς και εξατομικευμένα μηχανικά συστήματα για κάθε ειδική ανάγκη εφαρμογής. Μέσα απο ειδικό πρόγγραμα υπολογίζει το δίκτυο σωληνώσεων και διατομών για κάθε εγκατάσταση. Οι φιάλες έρχονται με όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις.

Ο ΝΕΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ FM-200

Ο πιο αποτελεσματικός ανάμεσα στους HFC που έχουν προταθεί σαν αντικαταστάτες του Halon 1301 (U.S. EPA , SNAP) .
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για FM200 - Kiddeτην προστασία χώρων που χρησιμοποιούνται συνήθως από άτομα. (U.S. EPA , NFPA 2001) .
Είναι ένας αποτελσματικός αντικαταστάτης του Halon 1301 .
Δεν καταστρέφει το περιβάλλον και είναι εγκεκριμένος από την U.S. EPA χωρίς κανένα περιορισμό χρήσης.
Κανένας ισχύων κανονισμός αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος του περιορίζει την χρήση του.
Είναι πιστοποιημένος από την  U.L. και εγγεκριμένος από την F.M.
Οι φιάλες για την αποθήκευσή του έχουν ανάγκη από ένα περιορισμένο χώρο. FM200 - Kidde

FM 200 ΣυστοιχίαΕΜΠΕΙΡΙΑ

Οι λύσεις εγκατάστασης που είμαστε σε θέση να προτείνουμε , είναι το αποτέλεσμα μιας σχεδόν σαραντάχρονης εμπειρίας η οποία έχει αποκτηθεί κατά τη διάρκεια μιας αποκλειστικής απασχόλησης στο χώρο της πυρασφάλειας.


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Η τοποθέτηση των εγκαταστάσεών μας με FM-200 συνιστάται για όλους εκείνους τους κινδύνους που συνεπάγονται την ικανοποίηση τουλάχιστον μιας από τις ακόλουθες απαιτήσεις.

1 )  Ο χώρος πρέπει να προστατεύεται, εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα των προσώπων που κανονικά τον καταλαμβάνουν.
2 )  Ο χώρος και / ή το περιεχόμενό του έχουν μια εξέχουσα σημασία και / ή έχουν αυτή την σημασία όσον αφορά στη συνέχεια της εταιρικής δραστηριότητας , ούτως ώστε να απαιτείται , το σβήσιμο της πιθανής πυρκαγιάς,  μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα .
3 )  Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν άλλοι πυροσβεστικοί παράγοντες χωρίς να υποστούν βλάβες τα προστατευόμενα αγαθά.
4 )  Ο χρησιμοποιούμενος πυροσβεστικός παράγοντας δεν πρέπει να καθιστά αναγκαίες εργασίες καθαριότητας μετά από την χρήση του.
5 )  Ο διαθέσιμος χώρος για την αποθήκευση των φιαλών είναι περιορισμένος.


Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ


Όλες οι δραστηριότητες της παραγωγικής διαδικασίας της πυρόσβεσης, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της κατασκευής , της τοποθέτησης και της τεχνικής βοήθειας, διενεργούνται σε απόλυτη συμφωνία με τα κριτήρια για την εξασφάλιση της ποιότητας, όπως αυτά εκφράζονται στους κανονισμούς   UNI-EN 29001 , ISO 9001 , BS 5750 Part I και AQAP-1 NATO.

Με τα δικά μας Συστήματα Ποιότητας, των οποίων η συμφωνία με τις απαιτήσεις των προαναφερθέντων κανονισμών έχει πιστοποιηθεί από πάρα πολλά ανεξάρτητα ινστιτούτα αναγνωρισμένα σε διεθνές επίπεδο, εξασφαλίζουμε το σεβασμό των πιο αυστηρών προδιαγραφών στον τομέα της Εγγύησης της Ποιότητας. 

FM200 - Kidde


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κέντρα επεξεργασίας δεδομένων - αρχεία δεδομένων - κέντρα τηλεπικοινωνιών - Server Room - αίθουσες ελέγχου εγκαταστάσεων διαδικασιών – μονάδες παραγωγής ενέργειας – διαδικαστικές εγκαταστάσεις – μέσα μεταφοράς – βιβλιοθήκες – πινακοθήκες και μουσεία – πλατφόρμες  offshore  -  ναυτικά προστατευτικά – σταθμοί ράδιο / ραντάρ – πύργοι ελέγχου – τηλεοπτικά στούντιο – κινηματογραφικές αποθήκες  κ .λ. π .

Έπειτα από τις αποφάσεις που λήφθηκαν από τα κράτη που υπέγραψαν το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, τα τελευταία χρόνια, ορισμένες οργανώσεις και ανεξάρτητα ερευνητικά ινστιτούτα, αναγνωρισμένα ως ανάμεσα στα πιο σημαντικά σε παγκόσμιο επίπεδο, ανέπτυξαν διάφορα προγράμματα για την αξιολόγηση των πυροσβεστικών παραγόντων που προτάθηκαν ως αντικαταστάτες των  Halon. Τα αποτελέσματα αυτών των δραστηριοτήτων αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης κατά τη διάρκεια διεθνών συνεδρίων και στα πλαίσια διεθνών εκδόσεων που αποτελούν κατά την παρούσα στιγμή σημεία αναφοράς για την επιλογή μεταξύ των  προτεινόμενων παραγόντων αντικατάστασης.

Αναλογία ποσότητας κατασβεστικών υλικώνΕίναι για αυτό το λόγω που, όντας υποχρεωμένοι να στρέψουμε την προσοχή μας στην παγκόσμια πραγματικότητα των νέων πυροσβεστικών παραγόντων που αντικαθιστούν το Halon 1301 , θεωρούμε απαραίτητη την αναφορά στις μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αμερικανικός κρατικός οργανισμός για την προστασία του περιβάλλοντος EPA ανέπτυξε το πρόγραμμα SNAP για να καθορίσει ποιες εναλλακτικές λύσεις στο Halon 1301 μπορούν να θεωρηθούν αποδεκτές.

Πρόγραμμα έρευνας το οποίο αναπτύχθηκε απο την ΕΡΑ για να αξιολογήσει τους πυροσβεστικούς παράγοντες που οι διάφοροι παραγωγοί έχουν προτείνει σε αντικατάσταση των ουσιών που αναφέρονται στο Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ. 

Το πρόγραμμα SNAP συγκέντρωσε την προσοχή του στα θέματα σχετικά με την τοξικότητα, την αποτελεσματικότητα πυρόσβεσης, τις φυσικές και χημικές ιδιότητες, τον χρόνο ζωής στην ατμόσφαιρα, και την πιθανή αύξηση του φαινομένου του θερμοκηπίου .

Η μεγαλύτερη παγκόσμια οργάνωση στον τομέα της πυρασφάλειας . Η κύρια δραστηριότητά της συνίσταται στην σύνταξη κανονισμών και κωδικών αναφοράς, οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι και χρησιμοποιούνται σε όλον τον κόσμο. Ο κανονισμός NFPA 2001 ειδικότερα, προσδιορίζει τα κριτήρια σχεδιασμού, χρήσης και συντήρησης των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν οι νέοι καθαροί πυροσβεστικοί παράγοντες.

UL (Underwriters' Laboratories) - FM (Factory Mutual)


Οι μεγαλύτεροι παγκόσμιοι οργανισμοί για την πιστοποίηση των εγκαταστάσεων και των εξαρτημάτων που προορίζονται για τον τομέα της ασφάλειας γενικά, και της Πυρασφάλειας ειδικότερα.      

FM200 Φιάλες FM200

Αρχή
© 2013 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671, 210 2441413 - 210 2401083