ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
Yπηρεσίες
 

  ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

 

Οι Υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρουμε είναι:

• Κατασκευή, προμήθεια - εγκατάσταση Πυροσβεστήρων φορητών, τροχήλατων, οροφής, όλων των τύπων.
• Προμήθεια και εγκατάσταση σε μόνιμα συστήματα κατάσβεσης FM-200, CO2, Αφρού  AFFF, Kidde Wet Chemical, Inergen.
• Αναγομώσεις - συντηρήσεις πυροσβεστήρων.
• Πιστοποιημένο κέντρο επανελέγχου φιαλών.
• Αυτόματα πυροσβεστικά αντλητικά συγκροτήματα παραγωγής μας.
• Πυροσβεστικές φωλιές όλων των τύπων.
• Υδροδοτικά πυροσβεστικά δίκτυα Sprinklers - Coupling Systems.
• Συστήματα πυρανίχνευσης συμβατικά και αναλογικά διευθυνσιοδοτημένα (analogue addressable),
   σύνδεση και προγραμματισμός με Η/Υ.
• Συμβατικά συστήματα πυρανίχνευσης.
• Μελέτες πυροπροστασίας - Έκδοση πιστοποιητικών.
• Φωτισμός ασφαλείας.
• Μέσα ατομικής προστασίας.
• Πόρτες Πυράντοχες - ασφαλείας.

Οι τομείς που σήμερα δραστηριοποιούμαστε  είναι οι εξής:

• Τομέας Βιομηχανίας και Κατασκευών

• Τομέας Μικρών Καταστημάτων και Οικιακής Χρήσης

• Τομέας Υλικών για χρήση σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες

• Τομέας Χονδρικής Πώλησης και Υποστήριξης

• Τομέας Παροχής Υπηρεσιών Ελέγχου, Συντήρησης, Αναγόμωσης

Αρχή

© 2013 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671, 210 2441413 - 210 2401083