ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Τιμοκατάλογος

 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ

ΘΗΚΕΣ- ΒΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟς ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΟΡΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α' ΒΟΗΘΕΙΩΝ

SPRINKLERS

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ- ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΑ ΥΓΡΑ

 

 

 

 

 

  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ

Περιγραφή : Φορητοί, Ξηράς Σκόνης ABC 40 % Τιμή Πώλησης      Λιανικής  €
Πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως ΑBC 40 %, κλέιστρο , μανόμετρο, CE, EN3,  1 kg  
Πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως ΑBC 40 %, κλέιστρο , μανόμετρο, CE, EN3,  2 kg  
Πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως ΑBC 40 %, κλέιστρο , μανόμετρο, CE, EN3,  3 kg  
Πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως ΑBC 40 %, κλέιστρο , μανόμετρο, CE, EN3,  6 kg  
Πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως ΑBC 40 %, κλέιστρο , μανόμετρο, CE, EN3, 12 kg  
Πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως ΑBC 40 %, κλέιστρο , μανόμετρο, CE, EN3, Ανοξείδωτος ,  1 kg  
Πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως ΑBC 40 %, κλέιστρο , μανόμετρο, CE, EN3, Ανοξείδωτος ,  2 kg  
Πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως ΑBC 40 %, κλέιστρο , μανόμετρο, CE, EN3, Ανοξείδωτος ,  3 kg  
Πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως ΑBC 40 %, κλέιστρο , μανόμετρο, CE, EN3, Ανοξείδωτος ,  6 kg  
Πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως ΑBC 40 %, κλέιστρο , μανόμετρο, CE, EN3, Ανοξείδωτος , 12 kg  
Περιγραφή : Φορητοί, Αφρού ΑFFF 6%  
Πυροσβεστήρας Αφρού AFFF  6 %, κλέιστρο , μανόμετρο, CE, EN3,  1 Lt  
Πυροσβεστήρας Αφρού AFFF  6 %, κλέιστρο , μανόμετρο, CE, EN3,  2 Lt  
Πυροσβεστήρας Αφρού AFFF  6 %, κλέιστρο , μανόμετρο, CE, EN3,  3 Lt  
Πυροσβεστήρας Αφρού AFFF  6 %, κλέιστρο , μανόμετρο, CE, EN3,  6 Lt  
Πυροσβεστήρας Αφρού AFFF  6 %, κλέιστρο , μανόμετρο, CE, EN3,  9 Lt  
Πυροσβεστήρας Αφρού AFFF  6 %, κλέιστρο , μανόμετρο, CE, EN3, Ανοξείδωτος , 1 Lt  
Πυροσβεστήρας Αφρού AFFF  6 %, κλέιστρο , μανόμετρο, CE, EN3, Ανοξείδωτος , 2 Lt  
Πυροσβεστήρας Αφρού AFFF  6 %, κλέιστρο , μανόμετρο, CE, EN3, Ανοξείδωτος , 3 Lt  
Πυροσβεστήρας Αφρού AFFF  6 %, κλέιστρο , μανόμετρο, CE, EN3, Ανοξείδωτος , 6 Lt  
Πυροσβεστήρας Αφρού AFFF  6 %, κλέιστρο , μανόμετρο, CE, EN3, Ανοξείδωτος , 9 Lt  
Περιγραφή : Φορητοί CO2  
Πυροσβεστήρας CO2 , 2 kg, χοανίδιο, ενισχυμένη βάση τοίχου, συνολικό βάρος 7,5 kg, CE, EN3  
Πυροσβεστήρας CO2 , 2 kg, χοανίδιο, ενισχυμένη βάση τοίχου, συνολικό βάρος 8,5 kg, CE, EN3  
Πυροσβεστήρας CO2 , αλουμινίου , 2 kg, χοανίδιο, ενισχυμένη βάση τοίχου, συνολικό βάρος 5,8 kg, CE, EN3  
Πυροσβεστήρας CO2 , 5 kg, χοανίδιο, ενισχυμένη βάση τοίχου, συνολικό βάρος 16 kg, CE, EN3  
Πυροσβεστήρας CO2 , 5 kg, χοανίδιο, ενισχυμένη βάση τοίχου, συνολικό βάρος 19,5 kg, CE, EN3  
Πυροσβεστήρας CO2 , αλουμινίου , 4 kg, χοανίδιο, ενισχυμένη βάση τοίχου, συνολικό βάρος 11,1 kg, CE, EN3  
Περιγραφή : Οροφής, Ξηράς Σκόνης  
Πυροσβεστήρας Οροφής ,Ξηράς Κόνεως ΑBC 40 %, Σπρίνκλερ 68°C , μανόμετρο, CE,  6 kg  
Πυροσβεστήρας Οροφής ,Ξηράς Κόνεως ΑBC 40 %, Σπρίνκλερ 68°C , μανόμετρο, CE, 12 kg  
Πυροσβεστήρας Οροφής ,Ξηράς Κόνεως BC 20 %, Σπρίνκλερ 68°C , μανόμετρο, CE, 6 kg  
Πυροσβεστήρας Οροφής ,Ξηράς Κόνεως BC 20 %, Σπρίνκλερ 68°C , μανόμετρο, CE, 12 kg  
Πυροσβεστήρας Οροφής ,Ξηράς Κόν. Κ80 ΚERR (για υγρά, λίπη, έλαια), Σπρίνκλερ 68°C , μανόμετρο, CE,  6 kg  
Πυροσβεστήρας Οροφής ,Ξηράς Κόν. Κ80 ΚERR (για υγρά, λίπη, έλαια), Σπρίνκλερ 68°C , μανόμετρο, CE, 12 kg  
Περιγραφή : Τοπικής Εφαρμογής Ξηράς Σκόνης ABC 40%  
Πυροσβεστήρας Τοπικής εφαρμογής ,Ξηράς Κόνεως ΑBC 40 % 6 κιλών με 1 έξοδο (βάνα ορειχάλκινη 1/2")
Πυροσβεστήρας Τοπικής εφαρμογής ,Ξηράς Κόνεως ΑBC 40 % 6 κιλών με 2 έξοδους (βάνα ορειχάλκινη 1/2")  
Πυροσβεστήρας Τοπικής εφαρμογής ,Ξηράς Κόνεως ΑBC 40 % 12 κιλών με 1 έξοδο (βάνα ορειχάλκινη 1/2")  
Πυροσβεστήρας Τοπικής εφαρμογής ,Ξηράς Κόνεως ΑBC 40 % 12 κιλών με 2 έξοδους (βάνα ορειχάλκινη 1/2")  
Πυροσβεστήρας Τοπικής εφαρμογής ,Ξηράς Κόνεως ΑBC 40 % 25 κιλών με 1 έξοδο (βάνα ορειχάλκινη 3/4")-Βάση  
Πυροσβεστήρας Τοπικής εφαρμογής ,Ξηράς Κόνεως ΑBC 40 % 25 κιλών με 2 έξοδους (βάνα ορειχάλκινη 3/4")-Βάση  
Πυροσβεστήρας Τοπικής εφαρμογής ,Ξηράς Κόνεως ΑBC 40 % 50 κιλών με 1 έξοδο (βάνα ορειχάλκινη 3/4")-Βάση  
Πυροσβεστήρας Τοπικής εφαρμογής ,Ξηράς Κόνεως ΑBC 40 % 50 κιλών με 2 έξοδους (βάνα ορειχάλκινη 3/4")-Βάση  
Πυροσβ. Τοπ. εφαρμ. ,Ξηράς Κόνεως ΑBC 40 % 12 κιλών,αυτόματο κλείστρο με θέση για πυροκροτητή 1/4"-Βάση  
Πυροσβ. Τοπ. εφαρμ. ,Ξηράς Κόνεως ΑBC 40 % 25 κιλών,αυτόματο κλείστρο με θέση για πυροκροτητή 1/4"-Βάση  
Πυροσβ. Τοπ. εφαρμ. ,Ξηράς Κόνεως ΑBC 40 % 50 κιλών,αυτόματο κλείστρο με θέση για πυροκροτητή 1/4"-Βάση  
Περιγραφή : Τροχήλατοι Πυροσβεστήρες Ξηράς Σκόνης, Αφρού, CO2.  
Πυροσβεστήρας Τροχήλατος ,Ξηράς Κόνεως ΑBC 40 %, 25 κιλών με λάστιχο 3 μέτρων  , μανόμετρο, CE  
Πυροσβεστήρας Τροχήλατος ,Ξηράς Κόνεως ΑBC 40 %, 50 κιλών με λάστιχο 5 μέτρων  , μανόμετρο, CE  
Πυροσβεστήρας Τροχήλατος ,Αφρού AFFF KERR,Filmfoam 816 6%, 25 Lt  με λάστιχο 3 μέτρων  , μανόμετρο, CE  
Πυροσβεστήρας Τροχήλατος ,Αφρού AFFF KERR,Filmfoam 816 6%, 50 Lt  με λάστιχο 5 μέτρων  , μανόμετρο, CE  
Πυροσβεστήρας Τροχήλατος ,CO2 12 Kg, φιάλη 16 Lt DALMINE Ιταλίας, λάστιχο-χοάνη 3 μέτρων  , CE  
Πυροσβεστήρας Τροχήλατος ,CO2 25-30 Kg, φιάλη 40 Lt DALMINE Ιταλίας, λάστιχο-χοάνη 5 μέτρων  , CE  
Πυροσβεστήρας Τροχήλατος ,CO2 45 Kg, φιάλη 60 Lt DALMINE Ιταλίας, λάστιχο-χοάνη 5 μέτρων  , CE  
Πυροσβεστήρας Τροχήλατος ,CO2 50 Kg, φιάλη 67,5 Lt DALMINE Ιταλίας, λάστιχο-χοάνη 5 μέτρων  , CE  
Περιγραφή : Φορητοί, Κατάλληλοι για ναυτιλία ( SOLAS )  
Πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως ΑBCDE 90 %, κλέιστρο , μανόμετρο, CE, EN3, SOLAS 1 kg  
Πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως ΑBCDE 90 %, κλέιστρο , μανόμετρο, CE, EN3, SOLAS 2 kg  
Πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως ΑBCDE 90 %, κλέιστρο , μανόμετρο, CE, EN3, SOLAS 3 kg  
Πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως ΑBCDE 90 %, κλέιστρο , μανόμετρο, CE, EN3, SOLAS 6 kg  
Περιγραφή : Τοπικής Εφαρμογής Ξηράς Σκόνης Purple K 80% Υψηλής Κατασβεστικής ικανότ. γιά κουζίνες  
Πυροσβεστήρας Τοπικής εφαρμογής ,Ξηράς Κόνεως Purple K80 Kerr, 6 κιλών με 1 έξοδο (βάνα ορειχάλκινη 1/2")
Πυροσβεστήρας Τοπικής εφαρμογής ,Ξηράς Κόνεως Purple K80 Kerr, 6 κιλών με 2 έξοδους (βάνα ορειχάλκινη 1/2")
Πυροσβεστήρας Τοπικής εφαρμογής ,Ξηράς Κόνεως Purple K80 Kerr, 12 κιλών με 1 έξοδο (βάνα ορειχάλκινη 1/2")
Πυροσβεστήρας Τοπικής εφαρμογής ,Ξηράς Κόνεως Purple K80 Kerr, 12 κιλών με 2 έξοδους (βάνα ορειχάλκινη 1/2")
Πυροσβεστήρας Τοπικής εφαρμογής ,Ξηράς Κόνεως Purple K80 Kerr, 25 κιλών με 1 έξοδο (βάνα ορειχάλκινη 3/4")
Πυροσβεστήρας Τοπικής εφαρμογής ,Ξηράς Κόνεως Purple K80 Kerr, 25 κιλών με 2 έξοδους (βάνα ορειχάλκινη 3/4")
Πυροσβεστήρας Τοπικής εφαρμογής ,Ξηράς Κόνεως Purple K80 Kerr, 50 κιλών με 1 έξοδο (βάνα ορειχάλκινη 3/4")
Πυροσβεστήρας Τοπικής εφαρμογής ,Ξηράς Κόνεως Purple K80 Kerr, 50 κιλών με 2 έξοδους (βάνα ορειχάλκινη 3/4")

      ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ: Για τις εκπτώσεις και τον τρόπο πληρωμής συμβουλευθείτε τους αρμόδιους υπαλλήλους της εταιρείας μας.

 
© 2009 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671, 210 2441413 - 210 2401083