ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πυροσβεστήρες, Πυροσβεστήρες Ξηράς Κόνεως, Πυροσβεστήρες Αφρού, Πυροσβεστήρες Διοξειδίου του Άνθρακα, Πυροσβεστήρες Τροχήλατοι Πυροσβεστήρες Τοπικής Εφαρμογής

 

Πυροσβεστήρες, Πυροσβεστήρες Ξηράς Κόνεως, Πυροσβεστήρες Αφρού, Πυροσβεστήρες Διοξειδίου του Άνθρακα, Πυροσβεστήρες Τροχήλατοι Πυροσβεστήρες Τοπικής Εφαρμογής

Πυροσβεστήρες Σκόνης

ΣΚΟΝΗΣ
ΑΦΡΟΥ AFFF
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CΟ2f


 
 1 kg - 2 kg - 3 kg - 6 kg - 12kg 6 kg - 12 kg 12 kg - 25 kg - 50 kg 25 kg - 50 kg
Πυροσβεστήρες Σκόνης Πυροσβεστήρες Οροφής Πυροσβεστήρες Σκόνης Πυροσβεστήρες Τροχήλατοι
       
 
Πίνακας Κατασβεστικής Ικανότητας Πυροσβεστήρων
ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
Αναγραφόμενη Κατασβεστική Ικανότητα

Αναγραφόμενη Κατασβεστική Ικανότητα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Αναγραφή στην μακέτα του πυροσβεστήρα στο Α
Όγκος πυρκαγιάς σε ξυλεία σε m3

Πρότυπη Πυρκαγιά σε Ξυλεία

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
Δοκιμές σε Ξύλο. Μέτρηση σε m3.
Αναγραφόμενη Κατασβεστική Ικανότητα

Αναγραφόμενη Κατασβεστική Ικανότητα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Αναγραφή στην μακέτα του πυροσβεστήρα στο Β
Επιφάνεια
πυρκαγιάς σε υγρό καύσιμο σε m2

Πρότυπη πυρκαγιά σε υγρό καύσιμο.

ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
Δοκιμές σε υγρό κάυσιμο. Μέτρηση σε m2.
5 Α 0,14 21 Β 0,66
8 A 0,22 34 B 1,07
13 A 0,36 55 B 1,79
21 A 0,59 70 B 2,20
27 A 0,76 89 B 2,80
34 A 0,95 113 B 3,55
43 A 1,20 143 B 4,52
55 A 1,54 183 B 5,75
-   233 B 7,32
     
© 2009 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671, 210 2441413 - 210 2401083