ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ INERGEN

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ INERGEN

Συστήματα Κατάσβεσης
Fm 200
Novec TM 1230
CO2
a
Wet Chemical - Kidde
a
Amerex KP Restaurant
IG 541
Argonite
DSPA Aerosol
Fire Jack


Wet Chemical Extinguishing Systems

IG 541

 

Το IG 541  χρησιμοποιείται στην κατάσβεση πυρκαϊών σε ευαίσθητους χώρους, όπως σε χώρους τηλεφωνικών κέντρων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ευπαθών συσκευών και μηχανημάτων κ.λ.π.
Το IG 541 είναι μείγμα Αζώτου (52%), Αργού (40%) και Διοξειδίου του Άνθρακα (8%), είναι άοσμο, άχρωμο, μη διαβρωτικό και επειδή αποτελείται από αέρια που ευρίσκονται ελεύθερα ατην ατμόσφαιρα δεν επρρεάζει το Όζον και έχει μηδενική επίδραση στην αύξηση της θερμότητας της ατμόσφαιρας.
Το IG 541 κατασβήνει τη φωτιά μειώνοντας το επίπεδο του Οξυγόνου στο χώρο κάτω του 13% (σημείο όπου τα περισσότεα υλικά σταματούν να καίγονται).
Ταυτόχρονα το ποσοστό του Διοξειδίου του Άνθρακα που περιέχεται στο μείγμα προστατεύει όποιον παγιδευτεί στο χώρο της φωτιάς από το χαμηλό επίπεδο του οξυγόνου. Αυτό συμβαίνει γιατί όταν CO2 που περιέχεται στο αίμα και που ελέγχει την ανθρώπινη αναπνοή, αυξηθεί, τότε η μεταφορά οξυγόνου στον εγκέφαλο αυξάνεται αντίστοιχα. Έτσι αν ένα άτομο εκτεθέι σε πςεριβάλλον με περιεκτικότητα O2 μικρότερη από 21%, που είναι το φυσιολογικό, τότε παθαίνει υποξυγονία, που είναι μία επικίνδυνη κατάσταση. Η ύπαρξη CO2 στο IG 541 δημιουργέι μία διαστολή των αρτηριών που τροφοδοτούν με αίμα τον εγκέφαλο με αποτέλασμα την αυξηση κατά 15% περίπου του μεταφερόμενου οξυγόνου σ'αυτόν συγκριτικά με την κανονική ατμόσφαιρα.
Το IG 541 αποθηκεύεται σε φιάλες χωρητικότητας 3,16,45,60 και 67 λίτρων και κατόπιν παραγγελίας σε φιάλες των 80 και 90 λίτρων. Η πίεση αποθήκευσης είναι 200 bar.     


OΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΦΙΑΛΩΝ

1. Στερεώστε τις βάσεις στον τοίχο. (2)

2. Στερεώστε τις φιάλες ώστε η έξοδος των κλείστρων να είναι εμπρός.

3. Συναρμολογήστε τον συλλέκτη (3) και τοποθετήστε τις βαλβίδες.

4. Συνδέστε τα κλείστρα μεταξύ τους με τους σωλήνες 3/8" - 3/8".

Τοποθετήστε την τάπα 3/8" στην τελευταία φιάλη.

5. Συνδέστε τα κλείστρα με τισ βαλβίδες στον συλλέκτη χρησιμοποιώντας τους σωλήνες 21,7 - 3/4".

6. Συνδέστε τον πιλότο με την πρώτη φιάλη χρησιμοποιώντας τους σωλήνες 21,7 - 3/8". Τοποθετήστε τον πυροκροτητή και την τάπα 3/8" στο κλείστρο του πιλότου.


 

Αρχή
© 2009 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671, 210 2441413 - 210 2401083