ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ


Α. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ


A.I  EN 3-3  (για συγκολλητά κελύφη)


- Το χρησιμοποιούμενο υλικό πρέπει να είναι συγκολλητό και η μέγιστη περιεκτικότητα του να μην υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές :
0,25% σε άνθρακα, 0,05% σε φωσφόρο και 0,05% σε θείο


- Το υλικό, πριν την κατεργασία του να έχει τις ακόλουθες μηχανικές ιδιότητες :
Επιμήκυνση (ε%) : μεγαλύτερη από 16% Αντοχή σε εφελκυσμό (Rm) : μικρότερη των 580 MPa


- Όλα τα τμήματα του κελύφους και αυτά που συγκολλώνται στο κέλυφος, πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους.

- O κατασκευαστής του κελύφους πρέπει να διαθέτει τα πιστοποιητικά χημικής ανάλυσης της λαμαρίνας που χρησιμοποιεί στην παραγωγή.


- Πρέπει να διενεργούνται ανεξάρτητες χημικές αναλύσεις από δείγματα που λαμβάνονται από έτοιμα ή ημιέτοιμα προϊόντα.


- Ο κατασκευαστής πρέπει να διενεργεί ελέγχους μηχανικών δοκιμών και μεταλλουργικούς ελέγχους στις συγκολλήσεις των δοχείων του.

A.2  EN 1964.01 (για μη συγκολλητά κελύφη)


- Ο χάλυβας που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι καθησυχασμένος και να μην είναι ευαίσθητος σε γήρανση.


- Ολόκληρη η έτοιμη φιάλη πρέπει να υποβάλλεται σε θερμική κατεργασία. Q Η χημική σύσταση πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον :


 Την ανώτατη περιεκτικότητα σε θείο και φωσφόρο σε κάθε περίπτωση.
 Την περιεκτικότητα σε άνθρακα, μαγγάνιο και πυρίτιο σε κάθε περίπτωση.
Την περιεκτικότητα σε νικέλιο, χρώμιο, μολυβδαίνιο και βανάδιο, αν τα στοιχεία αυτά εισάγονται σκόπιμα ως στοιχεία κραμάτωσης.

Συνήθεις χάλυβες, που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κελυφών πυροσβεστήρων CO2


                                                        Χημική Ανάλυση

Στοιχείο Χάλυβας CK45 % Χάλυβας 34CrMo4 %
Άνθρακας 0,42-0,50  0,38-0,45
Πυρίτιο  0,40   0,40
Μαγγάνιο 0,50-0,80     0,60-0,90
Φωσφόρος max 0,035      max 0,035
Θείο 0,020-0,040 0,020 - 0,040
Χρώμιο  max 0,40 0,90-1,20
Μολυβδαίνιο max 0,10  0,15-0,30
Νικέλιο  max 0,40   -

                                     
                                                                   
                                                   Μηχανικές Ιδιότητες

Ιδιότητες     Χάλυβας CK45 Χάλυβας 34CrMo4
Όριο Θραύσεως (Rm) N/mm2 700 - 850 1000-1200
Όριο Διαρροής (Re) N/mm2 min 490    min 800
Επιμήκυνση %  min 14   min 1 1

                                           

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823