ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ


Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ


Σε όλα τα δοχεία πίεσης, το ελάχιστο απαιτούμενο πάχος τοιχώματος, εξαρτάται από τις ακόλουθες παραμέτρους :

- Τη μέγιστη πίεση λειτουργίας ή την πίεση υδραυλικής δοκιμής (Pw, Ph)

- Τη διάμετρο του δοχείο (D).
- Την μηχανική αντοχή του χρησιμοποιούμενου υλικού (Rm ή Re).
- Από κατασκευαστικά στοιχεία του δοχείου (π.χ. ύπαρξη ανοιγμάτων, ποσοστό ραδιογραφικών ελέγχων κ.λ.π.)

   Ελάχιστο πάχος = f  (Pw ή Ph), D / ( Rm ή Re )

ΤΥΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ


ΕΝ 3-3 (Συγκολλητά κελύφη πυροσβεστήρων από κοινό
χάλυβα)

S= D/300 + K   όπου      K=0,45 για D ≤ 80 mm   -    K=0,50 για D = 80 - 100 mm    -    K=0,70 για D> 100 mmDir 84/527/ΕΟΚ (Συγκολλητές φιάλες από μη κεκραιιένο
χάλυβα)
 

 α = Ph . D / 20 • Re/4/3 + Ph

EN 13445.03 (Συγκολλητά Δοχεία Πίεσης μη εκτεθειμένα σε φλόγα)

e= P.Di/2f.z-P    ή     e=P.De/2f.z+P

 

                                           

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823