ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ


Γ. ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΕΛΥΦΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ


Κατά ΕΝ 3-3 για τα συγκολλητά κελύφη πυροσβεστήρων

- Καταστρεπτική Υδραυλική Δοκιμή

- Η πίεση θραύσεως (Pr) δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 2,7 φορές τη μέγιστη πίεση λειτουργίας του πυροσβεστήρα (πίεση στους 60°C), με μία ελάχιστη τιμή 55 bar.

- Η δοκιμή θραύσεως δεν θα πρέπει να προκαλεί θρυμματισμό του δοχείου.


- Τα άκρα του ρήγματος δεν θα πρέπει να είναι οριζόντια και πρέπει να παρουσιάζουν μία προοδευτική μείωση του πάχους του τοιχώματος τους.

- Δοκιμή Μηχανικής Αντοχής (Crushing Test)

- Συμπιέζεται η φιάλη στη μέση. Μετά τη συμπίεση, το κέλυφος γεμίζεται με νερό και υποβάλλεται σε Υδραυλική Δοκιμή (Ph). Το κέλυφος δεν θα πρέπει να παρουσιάσει ρωγμές η διαρροές νερού.

 

- Υδραυλική Δοκιμή


- Η πίεση υδραυλικής δοκιμής δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 1,3 φορές τη μέγιστη πίεση λειτουργίας του πυροσβεστήρα (πίεση στους 60°C), με μία ελάχιστη τιμή 20 bar.
- Η πίεση δοκιμής θα διατηρηθεί για 30 sec και το κέλυφος δεν θα πρέπει να παρουσιάσει διαρροή. Μετά τη δοκιμή το κέλυφος δεν θα πρέπει να παρουσιάζει εμφανή δείγματα μόνιμης παραμόρφωσης.

 

- Μακροσκοπικός Έλεγχος


- Η μακροσκοπική εξέταση μιας εγκάρσιας τομής της συγκόλλησης θα πρέπει να δείχνει πλήρη τήξη του μετάλλου συγκόλλησης και απουσία ελαττωμάτων.
- Ο οπτικός έλεγχος των συγκολλήσεων θα πρέπει να δείχνει μία ομαλή μετάβαση από το υλικό συγκόλλησης προς το μέταλλο βάσης (λαμαρίνα), χωρίς σχισμές. Η συγκολληθείσα επιφάνεια δεν θα πρέπει να έχει ρωγμές, εγκοπές ή πόρους.

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823