ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ


ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ


-
Υδραυλική δοκιμή αντοχής στο σύνολο των κελυφών των πυροσβεστήρων.


- Καταστρεπτική υδραυλική δοκιμή σε κελύφη, δειγματοληπτικά σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.


- Δοκιμή μηχανικής αντοχής (crushing test) σε κελύφη, δειγματοληπτικά σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

 

Αριθμός Κελυφών Πυροσβεστήρων ανά παρτίδα Ν τεμαχίων

Αριθμός Δειγμάτων Κελυφών

Σύνολο Μηχανική Αντοχή Καταστρεπτική Υδραυλική Δοκιμή
Ν<500 3 1 2
500<Ν<1500 5 2 3
1500<Ν<3000  7 3 4


- Από κάθε εξάρτημα του πυροσβεστήρα που υπόκεινται σε πίεση, λαμβάνεται ένα δείγμα ανά 500 τεμάχια και υπόκεινται σε καταστρεπτική υδραυλική δοκιμή.

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823