ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ


Ε. ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ


Επί του κελύφους των πυροσβεστήρων θα πρέπει να υπάρχουν κατ' ελάχιστων τα ακόλουθα :


- Η σήμανση CE, ακολουθούμενη από αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου φορέα πιστοποίησης.
(Για πυροσβεστήρες που κατασκευάσθηκαν πριν την ημερομηνία εφαρμογής της οδηγίας 97/23/ΕΚ, αντί του CE οι πυροσβεστήρες πρέπει να φέρουν την σήμανση ε, χαρακτηριστική της πιστοποίησης σύμφωνα με τις οδηγίες  84/525/ΕΟΚ, 84/526/ΕΟΚ και 84/527/ΕΟΚ).


- Σήμα χαρακτηριστικό του κατασκευαστή του κελύφους.


- Σειριακό αριθμό ή αριθμό παρτίδας.


- Έτος κατασκευής


- Πίεση Υδραυλικής Δοκιμής (Ph) σε bar.

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823