ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ


Η αποτελεσματική πυροπροστασία των λεβητοστασίων επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός αυτόματου συστήματος κατασβέσεως, σε συνδυασμό φυσικά με ένα αυτόματο σύστημα ανιχνεύσεως της πυρκαγιάς. Το είδος του συστήματος κατασβέσεως εξαρτάται από το μέγεθος του λεβητοστασίου.


1. Μικρά λεβητοστάσια

Στα λεβητοστάσια αυτά - που περιλαμβάνουν μόνο τον λέβητα και τον καυστήρα -χρησιμοποιούνται οι αυτόνομοι πυροσβεστήρες οι οποίοι παρέχουν τοπική πυροπροστασία στην περιοχή του καυστήρα και αναρτώνται σε απόσταση 2 - 2,5 m πάνω από αυτόν. Οι πυροσβεστήρες αυτοί αποτελούνται συνήθως από ένα δοχείο  που περιέχει ξηρή σκόνη  υπό πίεση  και ένα ενσωματωμένο ακροφύσιο με διάταξη τύπου Sprinkler, το οποίο λειτουργεί όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος γίνει 68°C περίπου. 

                                                                

                   

 

 

 

 

 

 

 

2. Μεγάλα λεβητοστάσια

Στα μεγάλα λεβητοστάσια χρησιμοποιούνται συστήματα ολικής κατάκλισης -ξηρής σκόνης,  CO2 ή μηχανικού αφρού -τα οποία προστατεύουν ολόκληρο το χώρο του λεβητοστασίου. Στα συστήματα αυτά πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε ορισμένες συμπληρωματικές διατάξεις, όπως η απαγωγή  του CO2 από το χώρο μετά την κατάσβεση, η αυτόματη διακοπή της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος και του καυσίμου, τα φωτεινά και ηχητικά σήματα έξω από το χώρο αλλά και πριν από την κατάκλιση του CO2 , η αυτόματη ενεργοποίηση του συστήματος ύστερα από εντολή του συστήματος πυρανιχνεύσεως, η χειροκίνητη ενεργοποίηση κ.λπ.
Η απαιτούμενη ποσότητα της χρησιμοποιούμενης πυροσβεστικής ύλης , ο μέγιστος χρόνος κατάκλισης  και ο τρόπος αποθήκευσης διαφέρει σε κάθε σύστημα.

Σύστημα ξηρής σκόνης
Η ξηρή σκόνη αποθηκεύεται σε μονάδες με χωρητικότητα μέχρι 200 kg και σαν προωθητικό αέριο χρησιμοποιείται το
CΟ2 που διοχετεύεται από ξεχωριστή φιάλη.

                     

 Ο αριθμός των μονάδων της ξηρής σκόνης εξαρτάται από την επιφάνεια του λεβητοστασίου. Ο διασκορπισμός της σκόνης γίνεται με την βοήθεια ακροφυσίων τοποθετημένων στα άκρα σωλήνων, οι οποίοι πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν μικρότερο μήκος λόγω των μεγάλων τριβών που αναπτύσσονται κατά την ροή της σκόνης. Το σύστημα αυτό είναι πάρα πολύ απλό από λειτουργική άποψη, ενώ παράλληλα η σκόνη δεν είναι διαβρωτική για να προκαλέσει ζημιές στα διάφορα μηχανήματα του λεβητοστασίου μοναδικό λοιπόν πρόβλημα αποτελεί ο καθορισμός του χώρου μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς.


Σύστημα μηχανικού αφρού
Στο σύστημα αυτό το διάλυμα του νερού με 3 - 6% περίπου αφροποιητικό υγρό, διοχετεύεται στην αφρογεννήτρια όπου αναμιγνύεται με τον ατμοσφαιρικό αέρα και διογκώνεται. Οι αφρογεννήτριες μεσαίου μεγέθους παράγουν αφρό 140 + 200 m3/min σε παροχή νερού 200 It/min και πίεση 5-8 bar, ενώ από ένα λίτρο διαλύματος μπορούμε να λάβουμε μέχρι και χίλια λίτρα αφρού. Τέλος ο αφρός διασκορπίζεται τις περισσότερες φορές από ισχυρό ρεύμα αέρα, το οποίο συνήθως παράγεται από την αφρογεννήτρια. Από λειτουργική άποψη, το σύστημα αυτό παρουσιάζει την ίδια απλότητα με το αντίστοιχο της ξηρής σκόνης, ενώ παράλληλα ο μηχανικός αφρός δεν είναι διαβρωτικός για τα διάφορα μηχανήματα του λεβητοστασίου.

Σύστημα διοξειδίου του άνθρακα CO2
To CO2 αποθηκεύεται σε χαλύβδινες φιάλες υψηλής πίεσης  που τοποθετούνται έξω από το λεβητοστάσιο, και με την βοήθεια ενός δικτύου σωληνώσεων και ακροφυσίων διασκορπίζεται στο προστατευόμενο χώρο.


ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΛΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (kg/m3) ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ (S)


                           Ξηρή σκόνη   0,25 - 0,30 σε 30
s

                           Μηχανικός αφρός    *  σε 180-240 s

                           Διοξ. του άνθρακα   0,80 - 1,15**  σε 60 s


Σημειώσεις: Η ελάχιστη ποσότητα της πυροσβεστικής ύλης αναφέρεται στον ελεύθερο όγκο του λεβητοστασίου, δηλαδή εκτός των μόνιμων μηχανημάτων.
(*) Ο αφρός πρέπει να καλύψει σε ύψος 1,1 φορές το μέγιστο ύψος του προστατευόμενου αντικειμένου.
(**) Εξαρτάται από το μέγεθος του ελεύθερου όγκου. 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823