ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ & ΓΡΑΦΕΙΑ


Μελετητής: Κώστας Π. Χάντζιος, Μηχανολόγος Μηχανικός


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η μελέτη αφορά κτίριο με 8 εμπορικά καταστήματα - γραφεία στον ισόγειο χώρο. Εδώ παρουσιάζονται η τεχνική περιγραφή του δικτύου πυρόσβεσης ενώ παρεμβάλλονται ενδεικτικά σχέδια της μελέτης από τη κάτοψη του ισόγειου χώρου και τα φύλλα από το έντυπο "Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας" που αφορά ένα από τα καταστήματα αυτά.


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Α.Γενικά
Η μελέτη πυρόσβεσης έγινε σύμφωνα με την ΠΔ 71/1988 για Κατάστημα.
Η πυρόσβεση με νερό περιλαμβάνει:
α) τους υποδοχείς πυρόσβεσης.
β) Δίκτυο σωληνώσεων διαδρομής και διαμέτρου όπως φαίνεται στα σχέδια.
Οι σωληνώσεις ξεκινούν από το συλλέκτη πυρασφάλειας στο αντλιοστάσιο, οδεύουν οριζόντια κάτω από την οροφή στο
υπόγειο και ανεβαίνουν κατακόρυφα στο Ισόγειο μέσα από τις ειδικές για την πυρόσβεση διελεύσεις.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Η στήριξη των σωλήνων γίνεται με κολάρα, ενώ το δίκτυο που οδεύει στο αντλιοστάσιο και την οροφή του υπογείου στηρίζεται πάνω στις σιδηροκατασκευές του δικτύου της ύδρευσης.
γ) Πιεστικό συγκρότημα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
> MPFC3-12
> 12 HP
> 2.5 HP
> 10011
> 35-45-50 m3/h
> 50-40-25 m
δ) Δύο δεξαμενές πυρόσβεσης συνολικού όγκου 2 χ 24m3, μεταλλικές, κυλινδρικής μορφής διαστάσεων Φ2.50 χ 5.00 κατασκευασμένες στη θέση που φαίνεται στα σχέδια. Οι δεξαμενές καλύπτουν τις απαιτήσεις του δικτύου των Sprinklers.
Η αυτόματη κατάσβεση περιλαμβάνει δίκτυο αυτόματης κατάσβεσης με νερό με κεφαλές καταιονισμού sprinkler 1/2".


Β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ
α) Σωλήνες: Οι σωλήνες του δικτύου πυρόσβεσης θα είναι Χαλυβδοσωλήνες. Οι σωλήνες πρέπει να συνδέονται με σπειρώματα, συγκόλληση, φλάντζες ή ειδικούς συνδέσμους και να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 268, ΕΛΟΤ 269, ΕΛΟΤ 281, ISO R/65 ή άλλα αντίστοιχα. Οι σωλήνες πρέπει να προστατεύονται εξωτερικά από τη διάβρωση. Οι υπόγειες σωληνώσεις κατασκευάζονται από σωλήνες που πρέπει να είναι σύμφωνα μετά πρότυπα DIN 28610, DIN 2460, DIN 19800 ή άλλα αντίστοιχα. Οι σωληνώσεις καταιονητηρων κατασκευάζονται για ονομαστική πίεση λειτουργίας 10 bar.
Μετά την κατασκευή και τον εσωτερικό καθαρισμό των σωληνώσεων, αυτές υποβάλλονται σε υδραυλική πίεση δοκιμής 14 bar για 24 ώρες.
β) Στήριξη Σωλήνων: Η μέγιστη απόσταση ανάμεσα στα στηρίγματα θα είναι μικρότερη από 4 m για τους σωλήνες με διάμετρο μικρότερη από 65 mm, και μικρότερη από 6 m για τους σωλήνες με διάμετρο μεγαλύτερη από 80 mm. Η απόσταση των στηριγμάτων από τους τελευταίους καταιονητήρες θα είναι μικρότερη από 1.2 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε κάθε περίπτωση οι αποστάσεις των στηριγμάτων από τους καταιονητήρες θα είναι  τουλάχιστον 15 cm.
Η αντοχή των στηριγμάτων στα δομικά στοιχεία πρέπει να συμφωνεί με τα αναγραφόμενα στον πίνακα 3.6.7/1 της ΤΟΤΕΕ 2451/86, ενώ η διατομή όλων των μερών ενός στηρίγματος με τον πίνακα 3.6.7/2 της παραπάνω Οδηγίας.


2. ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ


α) Πετρελαιοκίνητο αντλητικό συγκρότημα, αποτελούμενο από:
-  Φυγοκεντρική αντλία, πετρελαιοκίνητη, αυτόματης αναρρόφησης, πολυβάθμια, παροχής 45 m3/h μανομετρικού ύψους 40 m. To υλικό κατασκευής του σώματος θα είναι χυτοσίδηρος με πτερωτή από φωσφορούχο ορείχαλκο και άξονα από χάλυβα.
 Πετρελαιοκινητήρα, ο οποίος θα είναι αερόψυκτος, δικύλινδρος, τετράχρονος και ισχύος 12 HP. To υλικό κατασκευής του κορμού θα είναι από κράμα αλουμινίου υψηλής αντοχής, με εκκεντροφόρο άξονα από σφυρήλατο βελτιωμένο χάλυβα.


β) Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα αποτελούμενο από:
-  Φυγοκεντρική, ηλεκτροκίνητη αντλία, αυτόματης αναρρόφησης, παροχής 45 m3/h και μανομετρικού ύψους 40 m. To υλικό κατασκευής του σώματος θα είναι χυτοσίδηρος με πτερωτή από φωσφορούχο ορείχαλκο και άξονα από χάλυβα.
-  Ηλεκτροκινητήρα, στεγανό, τριφασικό, βραχυκυκλωμένου δρομέα προστασίας IP 44, ισχύος 8.50Ηρ.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ) Αντλητικό συγκρότημα, ηλεκτροκίνητο, αποτελούμενο από:

- Φυγοκεντρική, ηλεκτροκίνητη αντλία, μονοβάθμια, παροχής 4.5 m3/h και μα-νομετρικού ύψους 40 m. To υλικό κατασκευής του σώματος θα είναι χυτοσίδηρος με πτερωτή από φωσφορούχο ορείχαλκο και άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα θαλάσσης.


δ) Πιεστική δεξαμενή μεμβράνης, χωρητικότητας 100
lt.


ε) Πίνακα αυτοματισμού, μεταλλικό, στεγανό προστασίας IP 65, για την αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα. Ο πίνακας θα έχει όλα τα απαραίτητα υλικά (διακόπτες, αυτόματους, λυχνίες κλπ) και θα είναι συναρμολογημένος και έτοιμος για λειτουργία.
Επίσης θα υπάρχει και σύστημα εκκίνησης του πετρελαιοκινητήρα, σύστημα φόρτισης και σύστημα συντήρησης μπαταριών.

στ) Οργανα ελέγχου και προστασίας, όπως:
* 3 πιεζοστάτες οθόνης, για τον έλεγχο της λειτουργίας του πυροσβεστικού συγκροτήματος.
* 3 μανόμετρα 10 ATU/ΦΊΟΟ με κρουνό απομόνωσης.
* 3 βαλβίδες αντεπιστροφής, αθόρυβης λειτουργίας.
* 3 βάννες σε κολλεκτέρ κατάθλιψης και 3 στο κολλεκτέρ αναρρόφησης.
Το πυροσβεστικό συγκρότημα εδράζεται σε κοινή βάση, είναι συναρμολογημένο ηλεκτρικά και υδραυλικά, έτοιμο για άμεση λειτουργία. Οι μόνες συνδέσεις που θα χρειαστούν να γίνουν είναι με το δίκτυο αναρρόφησης- κατάθλιψης και ηλεκτρικού ρεύματος.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ (SPRINKLER)
Η αυτόματη κεφαλή sprinkler θα είναι ορειχάλκινη, κρεμαοτή, διαμέτρου εξωτερικού σπειρώματος 1/2" και θερμοκρασίας λειτουργίας 74 "C. Η διάμετρος του ακροφυσίου θα είναι 17/32". Για ιδιαίτερη εξωτερική προστασία θα είναι επιχρωμιωμένη.
Η λειτουργία της κεφαλής εξασφαλίζεται με ένα μηχανισμό εύτηκτου κράματος που περιέχεται σε ένα κυλινδρικό εξάρτημα με 2 ανοξείδωτες σφαίρες.


5. ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΡΟΗΣ
Αποτελείται από ηλεκτρικό διακόπτη με περίβλημα στιβαρό και ερμητικά κλειστό για ασφαλή και μακρόχρονη λειτουργία. Εδράζεται σε χυτό αλουμίνιο που δένεται πάνω στον κεντρικό σωλήνα τροφοδοσίας.
Ο διακόπτης ροής θα είναι εφοδιασμένος με διάταξη ρυθμιζόμενης χρονοκαθυ-στέρησης, ώστε να μην προκαλεί αναίτια σήματα συναγερμού από υδραυλικά πλήγματα ή άλλες στιγμιαίες μετατοπίσεις του νερού μέσα στη σωλήνωση.
Ο ανιχνευτής ροής θα τοποθετηθεί στον κεντρικό αγωγό τροφοδοσίας των Sprinklers.


6. ΔΙΛΥΜΟ ΣΤΟΜΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ Π.Υ.
Στο κεντρικό κατακόρυφο τμήμα του σωλήνα τροφοδοσίας 6" θα υπάρχει σύνδεση σωλήνα 100 mm (4") η οποία θα απολήγει σε δύο στόμια παροχής διαμέτρου 65 mm εκτός του κτιρίου δια την τροφοδότηση από Πυροσβεστικά οχήματα. Θα διαθέτει βαλβίδα αντεπιστροφής και δυνατότητα και αυτόματης αποστράγγισης.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823