ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

Μόνιμα συστήματα με Inergen


Το Σύστημα Πυρόσβεσης Inergen αποτελείται από :
 • Υλικό πυρόσβεσης
 • Κύλινδρο ή κυλίνδρους αποθήκευσης
 • Βαλβίδα κυλίνδρου ταχείας λειτουργίας
 • Συσκευή ένδειξης περιεχομένου INERGEN
 • Σύστημα ενεργοποίησης
 • Λάστιχα υψηλής πίεσης
 • Συλλέκτη με βαλβίδες αντεπιστροφής
 • Μειωτή πίεσης
 • Δίκτυο σωλήνων διανομής
 • Ακροφύσια καταιονισμού

  Όλος αυτός ο εξοπλισμός συνδέεται έτσι ώστε να δημιουργείται ένα πλήρες, λειτουργικό και ασφαλές πυροσβεστικό σύστημα.


  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
  Το INERGEN είναι φιλικό προς το περιβάλλον πυροσβεστικό αέριο, αφού είναι μίγμα φυσικών αερίων που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα όπως Άζωτο, Αργόν και Διοξείδιο του Άνθρακα. Το INERGEN δεν καταστρέφει το Όζον, δεν δημιουργεί αύξηση θερμοκρασίας, είναι κακός αγωγός του ηλεκτρισμού και δεν παρουσιάζει οξειδωτικά φαινόμενα.

  Το INERGEN χρησιμοποιείται σε Συστήματα Πυρόσβεσης Ολικής Πλήρωσης, τα οποία απαιτούν ειδικό μηχανολογικό σχεδιασμό. Όταν σχεδιαστεί σωστά είναι κατάλληλο για κατηγορίες φωτιάς A, B και C αφού μειώνει την περιεκτικότητα Ο2 σε επίπεδα χαμηλότερα απ' αυτά που συντηρούν τη φωτιά ενώ συγχρόνως επιτρέπει τις ζωτικές λειτουργίες του ανθρώπου.

  Μερικές τυπικές εφαρμογές είναι :
  · Χώροι ηλεκτρονικών υπολογιστών
  · Χώροι αρχείων
  · Χώροι με τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό
  · Χώροι με εξοπλισμό ελέγχου
  · Χώροι συνήθως κατοικημένοι ή και όχι κατοικημένοι με πολύ ευαίσθητο ή αναντικατάστατο ηλεκτρονικό εξοπλισμό

  Tο INERGEN έχει επίσης ελεγχθεί από το FMRC για την ικανότητά του αδρανοποίησης εκρηκτικών μιγμάτων και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το INERGEN σε συγκεντρώσεις μεταξύ 40% και 50% είναι κατάλληλο για αδρανοποίηση μιγμάτων Προπανίου/Αέρα και Μεθανίου/Αέρα.
   

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από εκπαιδευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις οδηγίες του κατασκευαστή-προμηθευτή των συστημάτων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
 
Για να λειτουργήσει (ενεργοποιηθεί) το σύστημα ο κύλινδρος πιλότος φέρει ηλεκτρικό ενεργοποιητή κατάλληλα προσαρμοσμένο στη βαλβίδα ταχείας λειτουργίας. Όταν ο ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου δώσει εντολή ενεργοποίησης στον ηλεκτρικό ενεργοποιητή αυτός ανοίγει μηχανικά την βαλβίδα ταχείας λειτουργίας και απελευθερώνεται το INERGEN. Οι υπόλοιποι κύλινδροι του συστήματος ανοίγουν με πνευματικούς ενεργοποιητές μέσω κατάλληλης γραμμής πνευματικού ελέγχου χρησιμοποιώντας την πίεση του κυλίνδρου πιλότου.
Οι κύλινδροι στερεώνονται και έτσι εξασφαλίζονται έναντι της αντίδρασης που δημιουργείται όταν απελευθερώνεται το INERGEN. Οι κύλινδροι εύκολα μετακινούνται και το σύστημα παρέχει δυνατότητες ελέγχου του συστήματος ηλεκτρικής και πνευματικής ενεργοποίησης κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων χωρίς απελευθέρωση αερίου.
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υλικό Πυρόσβεσης INERGEN
Το INERGENείναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του NFPA 2001 και έχει αυστηρά καθορισμένη σύσταση ως εξής :
· N2 52 ± 4%
· Ar 40 ± 4%
· CO2 8,0 ± 1%
· περιεκτικότητα σε νερό κατά μέγιστο 0,005% κατά βάρος. Αποθηκεύεται σε πίεση 200 bar στους 15οC.

Kύλινδρος/οι αποθήκευσης
Το INERGEN αποθηκεύεται σε χαλύβδινους χωρίς ραφή κύλινδρους, οι οποίοι μπορούν να ξαναγεμιστούν, είναι σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι σύμφωνα με την οδηγία 84/525/CEE και DOT 3AA και φέρουν πιστοποιητικό ελέγχου .
 

Τεχνικά στοιχεία
Πίεση δοκιμής : 300 bar
Πίεση πλήρωσης : 200 bar
Χωρητικότητα : 80 LT / 16,8m3 ή 23,6kg
67 LT / 14,1m3 ή 19,7kg
40 LT / 8,4m3 ή 11,8kg
27 LT / 5,6m3 ή 7,9kg

Βαλβίδα κυλίνδρου ταχείας λειτουργίας
Κάθε κύλινδρος φέρει βαλβίδα για αυτόματη λειτουργία που μπορεί να ενεργοποιηθεί ηλεκτρικά, πνευματικά ή χειροκίνητα. Φέρει σύνδεση ελέγχου για μέτρηση πίεσης και λήψη δείγματος INERGEN για αναλύσεις. Είναι εφοδιασμένη με δίσκο θραύσης που λειτουργεί σαν ασφάλεια υπερπίεσης.

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική διάμετρος : 12 mm
Πίεση λειτουργίας : 200 bar / 150C
Ασφάλεια υπερπίεσης : 270 bar
min. πίεση ελέγχου : 100 bar
max. πίεση λειτουργίας : 240 bar
Υλικά κατασκευής
Σώμα : ορειχάλκινο

Συσκευή ένδειξης περιεχομένου INERGEN
Tο περιεχόμενο του κυλίνδρου INERGEN ελέγχεται με μανόμετρο με ένδειξη 0 - 300 bar, το οποίο τοποθετείται στην ειδική θέση ελέγχου της βαλβίδας ταχείας λειτουργίας του κυλίνδρου. Η τοποθέτηση ή απομάκρυνση του μανόμετρου γίνεται χωρίς την απώλεια αερίου.

Σύστημα ενεργοποίησης

Η απελευθέρωση του INERGEN από τον κύλινδρο αποθήκευσης επιτυγχάνεται με ενεργοποίηση της βαλβίδας ταχείας λειτουργίας χρησιμοποιώντας ηλεκτρομηχανικό ενεργοποιητή με τάση λειτουργίας 24 VDC.

Όταν υπάρχει εγκατάσταση με περισσότερους του ενός κυλίνδρους, τότε η βαλβίδα του πρώτου κυλίνδρου (κύλινδρος οδηγός) ενεργοποιείται με χρήση ηλεκτρομηχανικού ενεργοποιητή ενώ οι βαλβίδες των άλλων φιαλών ανοίγουν με χρήση πνευματικών ενεργοποιητών και γραμμής πνευματικού ελέγχου. Το αέριο του πνευματικού συστήματος ενεργοποίησης διατίθεται από τον κύλινδρο οδηγό.

Τεχνικά στοιχεία
Ηλεκτρικός Ενεργοποιητής
Τάση λειτουργίας : 24 VDC
Ισχύς : 15 W
Bαθμός προστασίας : ΙΡ 65

Υλικά κατασκευής : Σώμα - κόκκινος ορείχαλκος
Η/Μ - ανοξείδωτος χάλυβας,
πλαστικοποιημένος
Πνευματικός Eνεργοποιητής (ενσωματωμένος στη βαλβίδα ταχείας λειτουργίας)
Ελάχιστη πίεση λειτουργίας : 100 Bar
Yλικά κατασκευής : ορείχαλκος

Λάστιχα υψηλής πίεσης
Οι κύλινδροι συνδέονται στο συλλέκτη του συστήματος μέσω εύκαμπτων σωλήνων υψηλής πίεσης με τα εξής χαρακτηριστικά :
Τεχνικά στοιχεία
Ονομαστική διάμετρος : 10 mm
Μέγιστη πίεση λειτουργίας : 240 bar
Πίεση δοκιμής : 480 bar
Υλικό κατασκευής : Συνθετικό λάστιχο
Γαλβανισμένος χάλυβας

Συλλέκτης με βαλβίδες αντεπιστροφής
Εάν το σύστημα περιλαμβάνει περισσότερους του ενός κυλίνδρους, αυτοί συνδέονται με τους εύκαμπτους σωλήνες σε κοινό συλλέκτη μέσω βαλβίδων αντεπιστροφής ώστε να υπάρχει δυνατότητα να μετακινηθεί κάποιος κύλινδρος χωρίς να διακοπεί η λειτουργία του συστήματος. Ο συλλέκτης πλήρης με τις βαλβίδες αντεπιστροφής. Διατίθεται σε διάμετρο DN 50 και με ικανότητα να δεχτεί έξι (6) ή εννέα (9) κυλίνδρους. Οι βαλβίδες αντεπιστροφής που δεν χρησιμοποιούνται κλείνονται με ειδικές τάπες.

Τεχνικά στοιχεία
Μέγιστη πίεση λειτουργίας : 240 bar
Πίεση δοκιμής : 320 bar
Υλικό κατασκευής : Συλλέκτης από γαλβανισμένο χάλυβα
Βαλβίδες αντεπιστροφής
από ορείχαλκο

Μειωτής πίεσης φλαντζωτός
Συσκευή που τοποθετείται μεταξύ του κυλίνδρου και του δικτύου σωλήνων ή μεταξύ συλλέκτη και δικτύου σωλήνων για σύστημα ενός ή περισσοτέρων κυλίνδρων αντίστοιχα, και χρησιμεύει για τον υποβιβασμό της πίεσης του INERGEN από 200 bar που βρίσκεται στους κυλίνδρους σε 60 bar ή και χαμηλώτερα στο δίκτυο σωλήνων.
 

Τεχνικά στοιχεία
Ονομαστική διάμετρος : 2² ή 3²
Διάμετρος οπής μείωσης ροής : 3 mm - 35 mm / 2²
20 mm - 56 mm / 3²
Υλικό κατασκευής : Γαλβανισμένος χάλυβας, ορείχαλκος

Μειωτής πίεσης για σύστημα μίας φιάλης
Διάμετρος οπής μείωσης ροής : 1 mm - 5 mm
Υλικό κατασκευής : ορείχαλκος

 Δίκτυο σωλήνων διανομής
Οι σωλήνες του δικτύου για τα διάφορα τμήματα θα καλύπτουν τουλάχιστον τις παρακάτω απαιτήσεις :

Από κυλίνδρους έως μειωτή πίεσης
Μέγιστη πίεση λειτουργίας : 240 bar
Πίεση δοκιμής : 320 bar
Τυποποίηση : Χωρίς ραφή κατά DIN 2448/17175
Υλικό : st 35.8-III
Από μειωτή πίεσης έως ακροφύσια
Μέγιστη πίεση λειτουργίας : 60 bar
Πίεση δοκιμής : 80 bar
Τυποποίηση : Με ραφή κατά DIN 2458/1626 / st 37.0
Φ15 - 50mm
Χωρίς ραφή DIN 2448/17175 / st 37.0
Φ>DN 50
Υλικό : st 37.0 killed

Οι απαιτήσεις για τα εξαρτήματα θα είναι τουλάχιστον :

 
 • Από κυλίνδρους έως μειωτή πίεσης
 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας : 240 bar
 • Πίεση δοκιμής : 320 bar
 • Τυποποίηση : ANSI B16.11
 • Υλικό : A105/AStM (C21)
 • Από μειωτή πίεσης έως ακροφύσια
 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας : 60 bar
 • Πίεση δοκιμής : 80 bar
 • Τυποποίηση : GTW / DIN 2950
 • Υλικό : GTW 40-05

  Ακροφύσια καταιονισμού
  Η επιλογή και τοποθέτηση ακροφυσίων είναι τέτοια ώστε κατά την ενεργοποίηση του συστήματος να επιτυγχάνονται ομοιόμορφα οι συγκεντρώσεις σχεδιασμού του Ο2 και CO2.
   
Τεχνικά στοιχεία
Ονομαστική διάμετρος : 1/2² ή 1²
Εφαρμογή : Ολική πλήρωση
Υλικό : ορείχαλκος
Κάλυψη μεγίστη : 30 m2 για δωμάτιο ως 5 m ύψος
Τα ακροφύσια έχουν οπές ανάλογα με την επιθυμητή παροχή σε συνάρτηση με την πίεση λειτουργίας.

Οι οπές για τους δύο τύπους των ακροφυσίων είναι :
1/2² : από 3 mm ως 10 mm
1² : από 11 mm ως 20 mm
Τα ακροφύσια φέρουν σφραγίδα με τη διάμετρο της οπής (orifice size).

7.0 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΝ
Ο παρακάτω πίνακας βοηθάει για μια προεπιλογή των δικτύων διανομής ή για έλεγχο υπαρχόντων δικτύων.
qG : ειδική παροχή αερίου σε Nm3/min
DN : ονομαστική διάμετρος σε mm

qG DN
14 15
24,5 20
45,5 25
87,5 32
119 40
216 50
398 65
698 80

ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ
Για ιδιαίτερα στεγανούς χώρους όπου πιθανόν να απαιτηθεί εξαερισμός για ελάττωση της πίεσης που θα δημιουργηθεί λόγω καταιονισμού μεγάλων ποσοτήτων INERGEN, η ελάχιστη αναγκαία επιφάνεια για φυσικό εξαερισμό προσδιορίζεται με έναν από τους δύο απλοποιημένους τύπους :
ή

όπου Α = Επιφάνεια φυσικού αερισμού σε cm2
ΜΙG = ρυθμός καταιονισμού INERGEN σε kg/sec
V = ρυθμός καταιονισμού INERGEN  σε m3/sec
Δp = επιτρεπομένη αύξηση πίεσης σε mbar


Στους παραπάνω τύπους θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι μέγιστες τιμές του MIG και V.
Η τιμή του Δp εξαρτάται από τον τύπο της κατασκευής και πάντοτε πρέπει να ζητείται η συμβουλή του αρχιτέκτονα που έχει προδιαγράψει την κατασκευή. Αν δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία τότε να θεωρείται Δp = 1 mbar.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ο χώρος που πρόκειται να προστατευθεί πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο στεγανός. Για το λόγο αυτό ανοίγματα εξαερισμού, κλιματισμού κλπ πρέπει να κλείνονται πριν από τον καταιονισμό. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό πρέπει να προβλέπεται πρόσθετη ποσότητα INERGENγια αντιστάθμιση των διαρροών.

Κάθε αλλαγή στον προστατευμένο χώρο, που πιθανό θα προκαλέσει αλλαγή του όγκου θα πρέπει να λαμβάνεται υπ'όψη για τη σωστή λειτουργία του συστήματος.
 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823