ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ


Φορητοί Πυροσβεστήρες


Ορισμός

Πυροσβεστήρες οι οποίοι είναι σχεδιασμένοι να μεταφέρονται και να λειτουργούν με το χέρι και οι οποίοι , σε κατάσταση λειτουργίας , έχουν συνολική μάζα η οποία δεν υπερβαίνει τα 20 Kg.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ


Α. ΔΟΧΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ


ΟΔΗΓΙΑ 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  Συμβουλίου της 29ης Μαίου 1997 σχετικά με τον εξοπλισμό  υπό πίεση.


Β. ΦΙΑ
ΛΙΔΙΑ (Εσωτερικά ή Εξωτερικά)


ΟΔΗΓΙΑ 99/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 σχετικά με τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση.


Γ. ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΩΣ "ΠΡΟΪΟΝΤΑ"


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 3 : Μέρος
3  - Κατασκευή κελύφους (προς αντικατάσταση)

                           Μέρος 6 - Επιτήρηση παραγωγής           

                           Μέρος 7 - Λειτουργικό Σκέλος

                           prΕΝ 3-8 - Κατασκευή κελύφους     

                           prΕΝ 3-9 - Μη συγκολλητοί Πυροσβεστήρες

 

Διαδικασία Πιστοποίησης Φορητών Πυροσβεστήρων κατά ΕΝ-3

Εξέταση τύπου  →  Επιτήρηση της Παραγωγικής Διαδικασίας

Εξέταση τύπου

Ο κατασκευαστής υποβάλλει :

Αίτηση εξέτασης τύπου

Γραπτή δήλωση ότι δεν έχει υποβάλλει αίτηση σε άλλον φορέα

Τεχνικό Φάκελο

Αναγκαίο αριθμό πρωτοτύπων φορητών πυροσβεστήρων

Επιτήρηση της Παραγωγικής Διαδικασίας

Ο κατασκευαστής εκτελεί τους προβλεπόμενους ελέγχους :

Υδραυλική δοκιμή όλων των πυροσβεστήρων

Δοκιμή πιέσεως στα παρελκόμενα εξαρτήματα

Υδραυλική δοκιμή στα φιαλίδια

Δειγματολογικός έλεγχος μηχανικής αντοχής και δοκιμής ρήξης στα κελύφη

Δειγματολογικός έλεγχος στα παρελκόμενα εξαρτήματα

Δειγματολογικός έλεγχος μηχανικής  δοκιμής ρήξης στα φιαλίδια

 

-Ο κατασκευαστής υποχρεούται να τηρεί τα προβλεπόμενα έγγραφα και αρχεία

-Ο Κοινοποιημένος Οργανισμός : Ελέγχει την τήρηση των ανωτέρω

                                                Ελέγχει δειγματολογικά  έτοιμα προιόντα

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823