ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ


ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Α. ΔΟΧΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ


ΟΔΗΓΙΑ 97/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 1997 σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση


Β. ΦΙΑΛΙΔΙΑ (Εσωτερικά ή Εξωτερικά)


ΟΔΗΓΙΑ 99/3 6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 σχετικά με τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση


Γ. ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΩΣ «ΠΡΟΪΟΝΤΑ»


ΟΔΗΓΙΑ 96/98/ΕΚ - Εξοπλισμός πλοίων


Απαιτήσεις
1 . ΕΝ 3 (Ενότητα Β)
2. Ο κατασκευαστής να διαθέτει εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Ενότητα Δ)

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823