ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

Εύφλεκτα Αέρια

Φυσικό Αέριο
Το αέριο αυτό είναι μίγμα υδρογονανθράκων μικρού μοριακού βάρους, που περιλαμβάνει ένα μεγάλο ποσοστό μεθανίου και μικρότερα ποσοστά αιθανίου, προπανίου και βουτανίου. Είναι ελαφρότερο από τον αέρα και διαχέεται πολύ εύκολα. Για να αναφλέγει χρειάζεται συγκέντρωση μεγαλύτερη από 3,8 στον ατμοσφαιρικό αέρα, ενώ εάν η συγκέντρωση είναι μεγαλύτερη από 17% το μείγμα είναι πολύ πλούσιο και δεν καίγεται.


Υγραέρια
Σε αεριώδη κατάσταση εμφανίζουν παρόμοιους κινδύνους με το φυσικό αέριο, ενώ σε υγρή κατάσταση έχουν ιδιότητες παρόμοιες με τα πτητικά εύφλεκτα υγρά. Το καθαρό υγραέριο είναι ουσιαστικά άοσμο. Για λόγους ασφάλειας έχει (στους εμπορικούς τύπους υγραερίων) προστεθεί ουσία (π.χ. αιθυλική μερκαπτάνη) χαρακτηριστικής οσμής.
Το κατώτερο όριο αναφλεξιμότητας του ατμού υγραερίου είναι γύρω στο 2-3% και το ανώτερο γύρω στα 8-9%. Μία πολύ μικρή αναλογία ατμού υγραερίου στον αέρα επομένως δημιουργεί ένα αναφλέξιμο μίγμα. Διαρροές, λοιπόν, υγραερίων είναι πολύ επικίνδυνες και, πρέπει, να διακόπτονται. Αν αυτό δεν γίνει και υπάρχει φωτιά, η κατάσβεση μπορεί να επιχειρηθεί μόνο κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις ασφάλειας · η κατάσβεση απαιτεί μεγάλες ποσότητες νερού και προσοχή (π.χ. μπορεί να καταρρεύσει δεξαμενή όταν κάποιο τμήμα της επιφάνειας υπερθερμανθεί, μαλακώσει, αδυνατίσει και δεν μπορεί να αντέξει την πίεση του περιεχόμενου).

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823