ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

Μέταλλα

Αναφλεξιμότητα Μετάλλων
Ο κίνδυνος για ανάφλεξη εξαρτάται από το είδος του μετάλλου, τη φυσική του μορφή κ.α. παράγοντες.
Σχεδόν κάθε μέταλλο σε μορφή σκόνης (με εξαίρεση τα ευγενή μέταλλα, το χαλκό, το νικέλιο, το σιδηρομετάλλευμα κ.α.) εκρήγνυται όταν υπάρχει αέρας και πηγή ανάφλεξης.


Ζιρκόνιο, Μαγνήσιο, Αλουμίνιο, Τιτάνιο κ.λπ.
Όσο πιο μικρά μεταλλικά σωματίδια υπάρχουν τόσο μεγαλύτερη ευφλεκτικότητα εκδηλώνουν τα μέταλλα.
Ταξινομώντας τις διάφορες σκόνες των μετάλλων ανάλογα με την ευφλεκτικότητά τους, ισχύει ότι: το ζιρκόνιο, το μαγνήσιο και τα κράματα του, το αλουμίνιο και το τιτάνιο είναι τα πιο επικίνδυνα και ακολουθούν: το μαγγάνιο, ο ψευδάργυρος και το κάδμιο.
Εκτός από το γεγονός ότι η σκόνη ορισμένων μετάλλων είναι εκρηκτική, πολλά μέταλλα, όπως το μαγνήσιο, αλουμίνιο κ.α., όταν είναι βρεγμένα με νερό και θερμανθούν, εκλύουν υδρογόνο. Παραπέρα, υπάρχουν μίγματα μαγνησίου-αλουμινίου με νερό ή αλκοόλες που έχουν περισσότερη εκρηκτική δύναμη από τις συνήθεις εκρηκτικές ύλες. Είναι αξιοσημείωτο ότι το μαγνήσιο μέσα σε νερό είναι ευαίσθητο σε κρούση. Μερικά μέταλλα προκαλούν σπινθήρες όταν σέρνονται σε τσιμεντένια επιφάνεια ή τρίβονται με σιδερένια σκουριασμένα κομμάτια. Τονίζεται, επίσης, ότι το αλουμίνιο, όταν βρίσκεται σε επαφή με τετραχλωριούχο άνθρακα ή χλωριούχο μεθύλιο, μπορεί να εκραγεί σε ορισμένες συνθήκες. Οι αναθυμιάσεις καιόμενου ασβεστίου, ψευδάργυρου, ζιρκονίου και βηρυλλίου είναι πολύ τοξικές —το τελευταίο εάν εισχωρήσει στο δέρμα προκαλεί καρκινώματα.
Από τη συζήτηση αυτή προκύπτει ότι εύκολα ανευρισκόμενα μέσα ( π.χ. νερό για το αλουμίνιο, νάτριο, κάλι, κ.λπ.) δεν είναι κατάλληλα για κατασβέσεις μετάλλων. Ως γενικό συμπέρασμα εξάγεται ότι η καταπολέμηση πυρκαγιών πολλών μετάλλων είναι δύσκολη.
Για τα περισσότερα μέταλλα, κατάλληλα υλικά πυρόσβεσης αποδεικνύονται η ξηρά κόνις (όχι διττανθρακικής βάσης για ορισμένα μέταλλα π.χ. τινάνιο), ο κονιοποιημένος γραφίτης και αδρανή σώματα -(όπως το ταλκ). Το διοξείδιο του άνθρακα CCh θεωρείται περιορισμένης, μόνο, αποτελεσματικότητας μέσο για αρκετά τέτοια στοιχεία. Οι συνθήκες, στις οποίες είναι υποκείμενο ένα μέταλλο, παίζουν, επίσης, ρόλο στη συμπεριφορά του από άποψη πυροσβεστικού ενδιαφέροντος· όπως είναι γνωστό, π.χ. από τη Χημεία, στους 800°, 6C το τιτάνιο καίεται σε ατμόσφαιρα αζώτου, ενώ στρώμα λεπτής του σκόνης μπορεί ν' αναφλέγει εντός καθαρού CO2 στους 680°C.

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823