ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ


Πίνακες Δομικών στοιχείων - Πυροπροστασίας Κτιρίων Διάφοροι Πίνακες
Πίνακας 1  - Πυραντοχή καλωδιώσεων & σωλήνων κτιρίων Πίνακας 17 - Συμπεριφορά χημικών ουσιών  σε σχέση με θέματα υγείας & πυρασφάλειας
Πίνακας 2  - Μέσα για να γίνει "όδευση διαφυγής" Πίνακας 18 - Σημεία ανάφλεξης και εξαέρωσης μερικών βιομηχανικών ρευστών
Πίνακας 3  - Δεδομένα για την Πυροπροστασία αιθουσών συγκέντρωσης κοινού Πίνακας 19 - Όρια αναφλεξιμότητας μερικών βιομηχανικών ρευστών
Πίνακας 4  - Δεδομένα για την Πυροπροστασία Εμπορικών Καταστημάτων Πίνακας 20 - Θερμοκρασία ανάφλεξης μερικών στερεών και υγρών
Πίνακας 5  - Δεδομένα για την Πυροπροστασία Ξενοδοχειακών καταλυμάτων Πίνακας 21 - Θερμαντική αξία διαφόρων υλικών
Πίνακας 6  - Δεδομένα για την Πυροπροστασία Βιομηχανιών - Βιοτεχνιών Πίνακας 22 - Συμπεριφορά πλαστικών υλικών στην φωτιά
Πίνακας 7  - Τοποθέτηση κατασταλτικών μέσων σε αίθουσα συγκέντρωσης κοινού Πίνακας 23 - Χαρακτηριστικές διαφορές αναφλέξεως και εκρήξεως
Πίνακας 8  - Η καθορισμένη από τους τους διεθνείς Οργανισμούς ΙΜΟ,RID,ΙATA , κατάταξη των επικίνδυνων φορτίων σε κατηγορίες Πίνακας 24 -  Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά των περισσότερο χρησιμοποιούμενων εκρηκτικών υλών
Πίνακας 9  - Πρόκληση πυρκαγιών σε ετήσια βάση Πίνακας 25 - Ενεργειακή συγκέντρωση των περισσότερο συνηθισμένων εκρηκτικών υλών
Πίνακας 10 - Πληροφόρηση για τα Δομικά στοιχεία των πυροδιαμερισμάτων Πίνακας 26 - Θερμότητα συσχετισμού προϊόντων εκρήξεως και συστατικά εκρηκτικών υλών σε κανονικές συνθήκες πιέσεως και θερμοκρασίας
Πίνακας 11 - Πυρασφάλειας Θύρες Πίνακας 27 - Ισοδυναμία μονάδων U.S. και S.I.
Πίνακας 12 - Αιτίες ανάφλεξης - Αρχικά αναφλέξιμα υλικά Πίνακας 28 - Δεδομένα για τα χημικά στοιχεία
Πίνακας 13 - Χαρακτηρισμός αιτιών πυρκαγιών Πίνακας 29 - Περιοδικό σύστημα στοιχείων
Πίνακας 14 - Χώροι που προσβλήθηκαν από πυρκαγιές Πίνακας 30 - Κυριότεροι τύποι Μηχανικής - Κυμάτων -Θερμότητας
Πίνακας 15 - Αντικείμενα-Υλικά, που κάηκαν Πίνακας 31 - Πυρασφάλεια _πυροπροστασία / ΤΕΕ-ΤΕΠ, Βιβλιογραφία
Πίνακας 16 - Χαρακτηριστικά εκρηκτικότητας σε διάφορες σκόνες Πίνακας 32 - Γενικοί κανόνες για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης
 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823