ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

Τα πιστοποιητικά πυρασφάλειας των Ξενοδοχείων

Απο το περιοδικό "Τεχνικά"                                                       Από τον κ. Αλέξ. Μπαϊμπά, Διπλ. Μηχ/γο Μηχ/κό


                                    

Το πρόβλημα εμφανίζεται περιοδικά, όταν η χώρα ετοιμάζεται να δεχθεί το μεγάλο μέρος των ξένων επισκεπτών πριν από την καλοκαιρινή περίοδο, πριν από τους Ολυμπιακούς αγώνες κλπ. Ενώ οι ξενοδόχοι μας φροντίζουν την έγκαιρη διαφήμιση τους, την ανακαίνιση των κτιρίων ή τον καλλωπισμό των εξωτερικών χώρων, την τελευταία συνήθως στιγμή ανακαλύπτουν τις εκκρεμότητες που έχουν σχέση με την ανανέωση της άδειας λειτουργίας και συνηθέστερα τις εκκρεμότητες που έχουν με την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Το φαινόμενο, να επίκειται η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας και ο επιχειρηματίας εναγωνίως να μετέρχεται όλα τα νόμιμα ή μη νόμιμα μέσα για την αναστολή της απόφασης, δεν είναι σπάνιο και συναντάται σε ξενοδοχειακές μονάδες όλων των κατηγοριών και μεγεθών.

Με δεδομένη την ορισμένη χρονική διάρκεια των πιστοποιητικών πυρασφαλείας και την ασυνέπεια πολλών επιχειρηματιών, αλλά με δεδομένες και τις επίσημες διαβεβαιώσεις οτι ο Τουρισμός αποτελεί την βαρειά βιομηχανία της χώρας μας, θα μπορούσε η Π.Υ. π.χ. να ειδοποιεί τον επιχειρηματία οτι σε 6 μήνες λήγει το πιστοποιητικό πυρασφαλείας, θα γίνει αυτεπάγγελτος έλεγχος στο ξενοδοχείο μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την ημερομηνία λήξης και θα ληφθούν τα προβλεπόμενα διοικητικά μέτρα σε περίπτωση μη έγκαιρης συμμόρφωσης. Τα παραπάνω είναι μία απλή διαδικασία εφόσον η Π.Υ. θα ήταν πλήρως μηχανογραφημένη. Μέχρι να γίνει αυτό, τα παραπάνω, αν και αυτονόητα, φαντάζουν ως πολυτέλεια.

Τις περισσότερες δυσκολίες κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας έχουν οι μικρές και μεσαίες μονάδες που δεν έχουν μόνιμη τεχνική υποστήριξη. Δεν είναι τόσο η πολυπλοκότητα των εγκαταστάσεων όσο η μη συντήρηση τους ή η λάθος επιλογή των υλικών εξαρχής.

Με τους φορητούς πυροσβεστήρες τα πράγματα είναι σχετικά ξεκάθαρα: Οι συσκευές πρέπει να έχουν το σήμα CE και να συντηρούνται από πιστοποιημένο συνεργείο.

Τα συστήματα πυρανίχνευσης μπορούν να γίνουν τόσο ενοχλητικά από συνεχείς ψευδείς (?) συναγερμούς, ώστε τελικά να αποσυνδέονται από την παροχή ρεύματος και να ακυρώνεται η λειτουργία τους.

Η κακή ποιότητα των συσκευών είναι η αιτία των ψευδών συναγερμών κυρίως σε παλαιότερα συστήματα. Στην περίπτωση αυτή η μόνη λύση είναι η αντικατάσταση των συσκευών και η διατήρηση μόνο των ηλεκτρικών κυκλωμάτων, εφόσον αυτά είναι ικανοποιητικά.

 

 Οι ψευδείς συναγερμοί μπορεί να προέρχονται από την αλλαγή χρήσης του χώρου, την έλλειψη συντήρησης ή καθαρισμού των συσκευών κ.α. Οσο μικρό και αν είναι το ξενοδοχείο η ήχηση ενός συναγερμού προκαλεί σύγχιση και αναστάτωση. Ε να μέτρο που πρέπει να λαμβάνεται σε όλες τις εγκαταστάσεις, όσο προηγμένη τεχνολογία και αν χρησιμοποιούν, είναι η ήχηση ενός διακριτικού σήματος εκεί που βρίσκεται ο πίνακας πυρανίχνευσης ή το προσωπικό βάρδιας. Η ήχηση γενικού συναγερμού αποφασίζεται από τον υπεύθυνο και γίνεται μόνο χειροκίνητα. Βέβαια κατά την συντήρηση δεν αντιμετωπίζονται μόνο οι ψευδείς συναγερμοί αλλά βεβαιώνεται η καλή λειτουργία όλων των συσκευών που αποτελούν το σύστημα.

Τα συστήματα πυρόσβεσης, κυρίως το υδροδοτικό σύστημα για τις Πυροσβεστικές Φωλιές και το σύστημα καταιονισμού με νερό, εφόσον είναι ορθά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα, αποτυγχάνουν ως επί το πλείστον λόγω έλλειψης παροχής νερού. Η έλλειψη παροχής προκαλείται είτε από κλειστή βαλβίδα διακοπής, ( αντί να αντιμετωπισθεί η διαρροή στο δίκτυο κλείνουν την βαλβίδα διακοπής), είτε από φόβο πλημμύρας σε περίπτωση ψευδούς συναγερμού, ( "όταν αρχίσει να λειτουργεί το σύστημα θα πλημμυρίσουν οι διάδρομοι" ), είτε λόγω προβλήματος στην αντλία. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών είναι σχετικά απλή: Οι κεντρικές βαλβίδες διακοπής καλόν είναι να κλειδώνονται με κάποια αλυσίδα ή ιμάντα στην ανοιχτή θέση -Οταν ενημερωθεί κάποιος για τον τρόπο λειτουργίας του κοινού συστήματος καταιονισμού καταλαβαίνει οτι δεν θα υπάρξει καμιά πλημμύρα - Η ύπαρξη μιας γραμμής δοκιμής της ροής, με επιστροφή του νερού στην δεξαμενή, επιτρέπει την περιοδική θέση σε λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος, θα μπορούσε επίσης να αναφερθεί οτι κατά την σχεδίαση του αντλιοστασίου πυρόσβεσης πρέπει να επιδιώκεται πάντοτε η θέση της αντλίας σε θετικό ύψος αναρρόφησης. Διαφορετικά πρέπει να σχεδιασθεί λεπτομερώς ο τρόπος που θα εξασφαλίζει τον σωλήνα αναρρόφησης γεμάτο με νερό. Τις περισσότερες φορές η πράξη έχει αποδείξει οτι δεν αρκεί μία απλή ποδοβαλβίδα.

 

Τα παραπάνω είναι βεβαίως γνωστά στους συναδέλφους που ασχολούνται με το αντικείμενο. Είναι όμως απολύτως απαραίτητο να μεταφέρουμε αυτά τα σημεία, σε έντυπη ει δυνατόν μορφή, και στους ξενοδόχους, ώστε να κατανοήσουν τι σημαίνει η πυροπροστασία για την επιχείρηση τους και τους πελάτες τους και γιατί επενδύουν σαυτή.

Το πιστοποιητικό πυρασφαλείας της Π.Υ. αφορά τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας και τις πυράντοχες πόρτες. Αν και η δομική πυροπροστασία χωρίς προφανή λόγο έχει περιέλθει στην δικαιοδοσία των πολεοδομικών γραφείων, η Π.Υ., κατά την αυτοψία για την έκδοση του πιστοποιητικού, ελέγχει τις πόρτες πυρασφαλείας και εν μέρει τα πυραντοχα χωρίσματα, π.χ. κατά πόσον δεν υπάρχουν εμφανή ανοίγματα σε πυράντοχους τοίχους, το μέγεθος του πυροδιαμερίσματος κλπ.. Σπανιότατα γίνονται αυτοψίες από την Πολεοδομία για τον έλεγχο της δομικής/παθητικής πυροπροστασίας. Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό κενό ασφαλείας. Δεν αφορά στο κατά πόσο στις μελέτες αναφέρεται η ύπαρξη των πυράντοχων χωρισμάτων και από τι υλικό κατασκευάζονται, αλλά στον τρόπο κατασκευής των χωρισμάτων αυτών και την ακεραιότητα των χωρισμάτων κατά την ολοκλήρωση του έργου και εντεύθεν.

Σε κάθε ευκαιρία τονίζουμε την σπουδαιότητα της παθητικής πυροπροστασίας. Κανένα σύστημα ενεργητικής πυροπροστασίας δεν είναι αποτελεσματικό εάν δεν εντάσσεται σε ένα σωστά σχεδιασμένο και κατασκευασμένο σύστημα παθητικής πυροπροστασίας. Ας σκεφθούμε ορισμένα όχι και τόσο σπάνια παραδείγματα: Πόσο καλή δίοδος του καπνού και της φωτιάς είναι ένα μικρό αλλά απροστάτευτο αναβα-τόριο φαγητών από το μαγειρείο στο επίπεδο του εστιατορίου, ένας απροστάτευτος κατακόρυφος αγωγός διέλευσης καλωδίων από τον υπόγειο ηλεκτρολογικό χώρο μέχρι το δώμα, ένα ελλειπώς στηριγμένο διάφραγμα καπνού σε αεραγωγό. Αν είναι σωστές οι πληροφορίες του Τύπου, η τραγωδία της Κέρκυρας θα είχε αποφευχθεί με ένα καλύτερο μερεμέτισμα στο σημείο διέλευσης των σωλήνων κλιματισμού μέσα από ένα τοίχο που θα έπρεπε να είναι ουσιαστικά πυράντοχος.

 

Από τους τεχνίτες και εργοδηγούς της ελληνικής αγοράς εργασίας, πολύ λίγοι είναι αυτοί που είναι ενημερωμένοι σε εγκαταστάσεις πυροπροστασίας, ώστε να ξέρουν σε ποιες θέσεις τοποθετούνται πυρα-νιχνευτές, σε ποια θέση τοποθετείται ένας καταιονιτήρας ή τι σημαίνει η ακεραιότητα ενός πυράντοχου τοίχου. Από την άλλη πλευρά, η Διοίκηση για δικούς της λόγους, που δεν είναι του παρόντος, αρκείται σε μία συλλογή υπεύθυνων δηλώσεων περί καταλληλότητας των εγκαταστάσεων.

Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, επειδή η πυροπροστασία είναι θέμα ασφαλείας πρώτα ανθρωπίνων ζωών και μετά περιουσιών και εκ των πραγμάτων οι Μηχανικοί είναι αυτοί, που καλούνται να αναλάβουν την ευθύνη υλοποίησης των μέτρων πυροπροστασίας, θα πρέπει να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες μας στις απαιτήσεις αυτές. Θα πρέπει να συμπληρώνονται τα σχέδια των μελετών εφαρμογής με κατασκευαστικές λεπτομέρειες π.χ. ανάρτησης των σωληνώσεων, θέσεων των συσκευών κλπ. Είναι σαφές οτι κανένα σχέδιο πυρανίχνευσης ή πυρόσβεσης δεν μπορεί να είναι πλήρες αν δεν έχει άμεση αναφορά στην δομική διαμόρφωση της οροφής. Η επίβλεψη πρέπει να είναι άμεση, με σαφείς οδηγίες στο συνεργείο κατασκευής. Ο έλεγχος των συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας πρέπει να είναι ενδελεχής, να περιλαμβάνει όλα τα μέρη του συστήματος και σε περιπτώσεις αμφιβολιών να γίνεται δοκιμή με δοκιμαστική φωτιά, όπως προβλέπουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί. Θα πρέπει να ελέγχεται όλο το περίβλημα των πυροδιαμερισμάτων και να σφραγίζονται κατάλληλα όλα τα τυχόν ανοίγματα (κατασκευή πυροφραγμών).

Παράλληλα θα πρέπει να γίνει μία κοινή προσπάθεια Διοίκησης και Μηχανικών για την επίτευξη των παρακάτω επιμέρους σημείων:

Εφόσον η ευθύνη για την πυροπροστασία έχει ανατεθεί αποκλειστικά στην Π.Υ., πρέπει να δημιουργηθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα κλάδος διπλ. Μηχανικών / Αξιωματικών που θα είναι εκπαιδευμένοι σε ελέγχους εγκαταστάσεων πυροπροστασίας.

Πιστοποίηση τεχνικών για την κατασκευή συστημάτων πυροπροστασίας.

Νομοθετική ρύθμιση για την έκδοση πιστοποιητικών καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας.

Ο κατάλογος των μέτρων που απαιτούνται για την βελτίωση της σημερινής κατάστασης ασφαλώς δεν εξαντλείται με τις προτάσεις αυτού του σημειώματος. Γιαυτό ευπρόσδεκτη κάθε παρατήρηση ή πρόταση για περαιτέρω συζήτηση.

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823