ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

     1.ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

01. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
02. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
03. ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
04. ΟΝΟΜΑ ΠΕΛΑΤΗ
05. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΑΤΗ
06. ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ
07. ΚΩΔ. ΕΙΣΕΡΧΟΜ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
A BΙΠE. - 385 00 ΒΟΛΟΣ
20.12.2004
ΙΣΧΥΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 546 25
14295
37370-2

 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΗΣ
Τα αποτελέσματα της παρούσης δοκιμής αφορούν αποκλειστικά και ΜΟΝΟΝ τα δείγματα που υποβλήθηκαν σε αυτήν την
δοκιμή.
ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Η παρούσα έκθεση επιτρέπεται να αναπαραχθεί ΜΟΝΟΝ στο σύνολο των σελίδων της, χωρίς την έγκριση του
εργαστηρίου. Επιμέρους αναπαραγωγή του Παρόντος ενιαίου εγγράφου δεν έχει την ισχύ έγκυρης έκθεσης.

 

08. ΑΡΙΘ. ΕΚΘΕΣΗΣ/ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ :          1911 / 12.01.2005
09. ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ :                              11.01.2005
10. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΔΟΚΙΜΙΟΥ   
                        :                    39729
11. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ :                              Πιστοποίηση Κελυφών Πυροσβεστήρων
12. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ :                  Κέλυφος Πυροσβεστήρα Οροφής 6 Kg
13. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ :
                      
14. ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΔΟΚΙΜΗΣ :
                Φασματοσκοπική Ανάλυση
15. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ :
                                  Η χημική ανάλυση έγινε στην συσκευή οπτικής εκπομπής σπινθηρισμού
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗ0ΗΚΑΝ
                                SPECTROLAB M8
16. ΠΡΟΤΥΠΑ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
17. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΗ ΤΥΠΟΠ. ΔΙΑΔΙΚ. :
         Η χημική ανάλυση πραγματοποιήθηκε βάσει της διαδικασίας ΕΒΤΜ-ΕΡΓ105
                                                               και της οδηγίας εργασίας WI. 105-01

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  =

ΥΛΙΚΟ  : ΧΑΛΥΒΑΣ  C% 0,039 , P%<0,01 , S% 0,015

 

2.ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

01. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
02. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
03. ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
04. ΟΝΟΜΑ ΠΕΛΑΤΗ
05. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΑΤΗ
06. ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ
07. ΚΩΔ. ΕΙΣΕΡΧΟΜ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
A BΙΠE. - 385 00 ΒΟΛΟΣ
20.12.2004
ΙΣΧΥΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 546 25
14295
35298-1 &35299-1


ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΗΣ
Τα αποτελέσματα της παρούσας δοκιμής αφορούν αποκλειστικά και ΜΟΝΟΝ τα δείγματα που υποβλήθηκαν σε αυτήν την δοκιμή.


ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Η παρούσα έκθεση επιτρέπεται να αναπαραχθεί ΜΟΝΟΝ στο σύνολο των σελίδων της, χωρίς την έγκριση του εργαστηρίου. Επιμέρους αναπαραγωγή του παρόντος ενιαίου εγγράφου δεν έχει την ισχύ έγκυρης έκθεσης.


08. ΑΡΙΘ. ΕΚΘΕΣΗΣ/ΗΜΕΡ.ΕΚΔΟΣΗΣ:              276/22.12.04
09. ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ :                                22.12.2004
10. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ :     35298-1 & 35299-1
11. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ :                                ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΛΥΦΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
12. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ :                    ΚΕΛΥΦΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΡΟΦΗΣ 6Kg & 12 Kg
13. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ :                         
14. ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΔΟΚΙΜΗΣ :                   ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ                
15. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ :     ΑΝΤΛΙΑ ΠΙΕΣΗΣ , ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΔΙΑΚΡΙΒΩΜΕΝΟ
16. ΠΡΟΤΥΠΑ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :            
17. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΗ ΤΥΠΟΠ, ΔΙΑΔΙΚ. :            παρ. 3.2 Οδηγ.84/527/ΕΟΚ
 

18. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ/BURST TEST UNDER PRESSURE RESULTS

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ (BAR) ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ (BAR) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ 6 Kg ΕΙΣΕΡΧ. ΑΝΤΙΚ 35298-1 -- 95  ΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΤΩΝ 95 BAR ΑΣΤΟΧΗΣΕ ΣΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ
2 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ 12 Kg ΕΙΣΕΡΧ. ΑΝΤΙΚ 35299-1 -- 90 ΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΤΩΝ 90 BAR ΑΣΤΟΧΗΣΕ ΣΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΕΚ


 

3.ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

01. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
02. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
03. ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
04. ΟΝΟΜΑ ΠΕΛΑΤΗ
05. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΑΤΗ
06. ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ
07. ΚΩΔ. ΕΙΣΕΡΧΟΜ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
A BΙΠE. - 385 00 ΒΟΛΟΣ
20.12.2004
ΙΣΧΥΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 546 25
14295
37370-2 &37371-2

ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΗΣ
Τα αποτελέσματα της παρούσας δοκιμής αφορούν αποκλειστικά και ΜΟΝΟΝ τα δείγματα που υποβλήθηκαν σε αυτήν την δοκιμή.


ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Η παρούσα έκθεση επιτρέπεται να αναπαραχθεί ΜΟΝΟΝ στο σύνολο των σελίδων της, χωρίς την έγκριση του εργαστηρίου. Επιμέρους αναπαραγωγή του παρόντος ενιαίου εγγράφου δεν έχει την ισχύ έγκυρης έκθεσης.

08. ΑΡΙΘ. ΕΚΘΕΣΗΣ/ΗΜΕΡ.ΕΚΔΟΣΗΣ:              2778-29/29.12.04
09. ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ :                                29.12.2004
10. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ :     ΔΟΚ.1 & ΔΟΚ.2
11. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ :                                ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΛΥΦΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ)
12. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ :                    ΔΟΚ.1 ΚΕΛΥΦΟΣ  6 kg (37370-2)   ΔΟΚ.2 ΚΕΛΥΦΟΣ  12 kg  (37371-2)                                         13. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ :                         
14. ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΔΟΚΙΜΗΣ :                   ΔΟΚΙΜΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ, ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΜΨΗΣ              
15. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ :     ZWICK 60 TN SP600, ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΜΗΜΗΚΑ
16. ΠΡΟΤΥΠΑ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :                     DIR 84/527/EOK & ΕΛΟΤ ΕΝ 10002.01
17. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΗ ΤΥΠΟΠ, ΔΙΑΔΙΚ. :           

18. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΗΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ / TENSILE TEST RESULTS

A/A  ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ  ΟΡΙΟ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Rp (N/mm2) ΤΑΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ Rm (N/mm2) ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ (%) ΘΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ
1.1 ΚΕΛΥΦΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 6 kg ΜΕΤΑΛΛΟ ΒΑΣΗΣ 289 338 45,7 -
1.2 ΚΕΛΥΦΟΣ ΠΫΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 6 kg ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ  - 451  - Θ.Ε.Ζ.
2.1 ΚΕΛΥΦΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 12 kg ΜΕΤΑΛΛΟ ΒΑΣΗΣ  261 330 45,0 -
2.2 ΚΕΛΥΦΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 12 kg ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ  - 448 - ΜΕΤΑΛΛΟ ΒΑΣΗΣ


 19. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΜΨΗΣ / BENDING TEST -[  n=D/t = 2 ]

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΟΚΙΜΙΩΝ                   ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ    ΘΕΣΗ ΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
1.5 ΚΕΛΥΦΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ OΡΟΦΗΣ 6 kg ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟ
1.6 ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟ
1.7 ΚΕΛΥΦΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ OΡΟΦΗΣ 12 kg ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟ
1.8 ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

4.ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

01. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
02. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
03. ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
04. ΟΝΟΜΑ ΠΕΛΑΤΗ
05. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΑΤΗ
06. ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ
07. ΚΩΔ. ΕΙΣΕΡΧΟΜ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΩΝ  ΔΟΚΙΜΩΝ
A BΙΠE. - 385 00 ΒΟΛΟΣ
20.12.2004
ΙΣΧΥΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 546 25
14295
37370-1 &37371-1

ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΗΣ
Τα αποτελέσματα της παρούσας δοκιμής αφορούν αποκλειστικά και ΜΟΝΟΝ τα δείγματα που υποβλήθηκαν σε αυτήν την δοκιμή.


ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Η παρούσα έκθεση επιτρέπεται να αναπαραχθεί ΜΟΝΟΝ στο σύνολο των σελίδων της, χωρίς την έγκριση του εργαστηρίου. Επιμέρους αναπαραγωγή του παρόντος ενιαίου εγγράφου δεν έχει την ισχύ έγκυρης έκθεσης.08. ΑΡΙΘ. ΕΚΘΕΣΗΣ/ΗΜΕΡ.ΕΚΔΟΣΗΣ:              767/22.12.04
09. ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ :                                21.12.2004
10. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ :     37202-2 & 37203-2
11. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ :                                ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΛΥΦΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
12. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ :                    ΚΕΛΥΦΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΡΟΦΗΣ 6Kg & 12 Kg
13. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ :                         
14. ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΔΟΚΙΜΗΣ :                   ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΚΤΙΝΩΝ -Χ ANDREX SMART 225/ PANTAK SEIFERT ERESCO MF2               
15. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ :     ΑΝΤΛΙΑ ΠΙΕΣΗΣ , ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΔΙΑΚΡΙΒΩΜΕΝΟ
16. ΠΡΟΤΥΠΑ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :                     ΕΝ 1435/ ΕΝ 25817 , ΕΝ12517
17. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΗ ΤΥΠΟΠ, ΔΙΑΔΙΚ. :           

 
18. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠHΓHΣ:3.0x3.0mm
ΥΛΙΚΟ:ΧΑΛΥΒΑΣ ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΜ:C5
ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ:- ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ:0.027
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ: BUTT WELD ΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗ ΛΥΧΝΙΑΣ: 100kv,4.0mA
ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ:2.0mm ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΗΓΗΣ ΦΙΛΜ:700 mm
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ:-- ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:70 sec
ΚΛΑΣΗ ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ:Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΙΛΜ:ΤΑΝΚ METHOD
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ IQ I: W14 ΤΥΠΟΣ ΠENETPAMETPOY:WIRE TYPE 10 FE ΕΝ
ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ: §6.1.8 Fig 13 ΘΕΣΗ ΠΕΝΕΤΡΑΜΕΤΡΟΥ:FILΜ SIDE
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (MARKING):lead letters ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΜ:2.0-3.0
ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΙΛΜ:-
 
ΑΝΑΓΝΟΣΗ ΠENETPAMETPOY:W15


 


 

5.ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

01. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
02. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
03. ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
04. ΟΝΟΜΑ ΠΕΛΑΤΗ
05. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΑΤΗ
06. ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ
07. ΚΩΔ. ΕΙΣΕΡΧΟΜ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
A BΙΠE. - 385 00 ΒΟΛΟΣ
20.12.2004


14295
37371-
1

ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΗΣ
Τα αποτελέσματα της παρούσας δοκιμής αφορούν αποκλειστικά και ΜΟΝΟΝ τα δείγματα που υποβλήθηκαν σε αυτήν την δοκιμή.


ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Η παρούσα έκθεση επιτρέπεται να αναπαραχθεί ΜΟΝΟΝ στο σύνολο των σελίδων της, χωρίς την έγκριση του εργαστηρίου. Επιμέρους αναπαραγωγή του παρόντος ενιαίου εγγράφου δεν έχει την ισχύ έγκυρης έκθεσης.


08. ΑΡΙΘ. ΕΚΘΕΣΗΣ/ΗΜΕΡ.ΕΚΔΟΣΗΣ:              796F
09. ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ :                                 11.01.2005
10. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ :     37371-1/F : ΤΟΜΗ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
11. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ :                                ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΛΥΦΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
12. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ :                    ΚΕΛΥΦΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΡΟΦΗΣ  12 Kg
13. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ :                         
14. ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΔΟΚΙΜΗΣ :                   ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ               
15. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ :     ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ NIKON D70
16. ΠΡΟΤΥΠΑ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :                     ASTM E3-95, ASTM E340-95 : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
17. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΗ ΤΥΠΟΠ, ΔΙΑΔΙΚ. :           

18. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ=  Η ΜΑΚΡΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ , ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ.

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823