ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
 
 
 Προδιαγραφές - Κατασκευή - Εργαστηριακοί Ελεγχοι ,  Δοχείων Πυροσβεστήρων Οροφής .         

Οι Πυροσβεστήρες Οροφής χαρακτηρίζονται ως "Δοχεία Πίεσης" που καθορίζονται από την οδηγία τεχνικής εναρμόνισης 97/23/ΕΟΚ σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση. Κατασκευάζονται σε δοχεία των 6 και 12 κιλών και η σήμανση CE πάνω στα δοχεία ,υποδηλώνει την πιστότητα προς τις διατάξεις της οδηγίας.

 Προδιαγραφές και Κατασκευή Δοχείων Οροφής 12 κιλών  

                      

 Προδιαγραφές και Κατασκευή Δοχείων Οροφής 6 κιλών

                     

 Έκθεση Εργαστηριακών Δοκιμών

               

 

 

© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823