ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 
Προδιαγραφές για την εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας κτιρίων

Οι προδιαγραφές και οι οδηγίες που ακολουθούν δίνουν οτο μελετητή τα παρακάτω στοιχεία για την εκπόνηση μελέτης παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασιας κτιρίων συμφωνά με τον κανονισμό πυροπροστασίας κτιρίων και τις μεταγενέστερες αποφάσεις κ.λπ.

Α. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤAΣΙA

α. Θεωρητικός πληθυσμός. Βασικό στοιχείο από το οποίο εξαρτάται η πυροπροστασία είναι ο θεωρητικός πληθυσμός ο οποίος υπολογίζεται ανά κατηγορία κτιρίου με βάση τον παρακάτω πίνακα.

 

Είδος κτιρίου

 

Θεωρητικός πληθυσμός

Κατοικίες 1 άτομο ανά 18 τ.μ. μικτού εμβαδού κάτοψης
Ξενοδοχεία αριθμός κλινών + πλήθος μόνιμου προσωπικού ή 1 άτομο ανά 15 τ.μ. συνολικού εμβαδού κπρίου*λαμβάνεται το μεγαλύτερο
Εκπαιδευτήρια α. Για τις αίθουσες διδασκαλίας ίσος προς τον αριθμό των καθισμάτων αλλά όχι μικρότερος από την αναλογία 1 ατόμου ανά 2 τ.μ.
β. Για τα εργαστήρια όσος ρ αριθμός των θέσεων εργασίας αλλά όχι μικρότερος από την αναλογία 1 ατόμου ανά 4,5 τ.μ. καθαρού εμβαδού δαπέδου.
γ. Για τους λοιπούς χώρους με αναλογία 1 ατόμου ανά 6 τ.μ. καθαρού εμβ. δαπέδου.
Γραφεία 1 άτομο ανά 9 τ. μέτρα καθαρού εμβαδού δαπέδου (περιλαμβάνονται και οι ανοικτοί εξώοτες).
Σε ενιαία αίθουσα με πολλά γραφεία ο πληθυσμός υπολογίζεται με αναλογία 1 ατόμου ανά 5 τ. μέτρα.
Καταστήματα α) Για χώρους έκθεσης και πωλήσεων 1 άτομο ανά 6,0 τ.μ. μικτού εμβαδού κάτοψης.
β) Για χώρους έκθεσης και πωλήσεων υπεραγορών και καταστημάτων 1 άτομο ανά 2 τ.μ. μικτού εμβαδού κάτοψης.
γ) Για κυλικεία και Εστιατόρια του Καταστήματος 1 άτομο ανά 1 τ.μ. μικτού εμβαδού κάτοψης.
δ) Για τους χώρους αποθήκευσης εμπορευμάτων και στάθμευσης αυτοκινήτωνμε αναλογία 1 ατόμου ανά 30 τ.μ. μικτού
εμβαδού κάτοψης.
Χώροι
συνάθροισης
κοινού
i) ΧΩΡΟΙ ME ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ.
α. με ατομικά καθίσματα είναι ίσος με τον αριθμό των καθισμάτων.
β. με συνεχή καθίσματα (πάγκοι, κερκίδες κ.λπ.) υπολογίζεται με αναλογία 1 ατόμου ανά 0,45 μ μήκους.
γ) ΧΩΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ.
α) κοινό σε αμφιθέατρο, σε χώρο συναυλιών - διαλέξεως - διδασκαλίας, συνεδρίασης δικαστήρια, σε θέατρο, κινηματογράφο, θεατές σε χώρους αθλητικών εκδηλώσεων, κοινό σε ναούς, σε κέντρα διασκεδάσεων, BAR και σε συνάψεις με τα προηγούμενα συναθροίσεις, υπολογίζεται με αναλογία 1 άτομο ανά 0,50 τ.μ. εμβαδού δαπέδου.
- κοινό σε εστιατόρια, καφενεία, ζαχαροπλαστεία, λέσχες, σε αίθουσες συνεδριάσεως, σε μουσεία, βιβλιοθήκες, μόνιμα εκθεσιακά κέντρα, αποδυτήρια και σε συναφή με τα προηγούμενα συναθροίσεις, υπολογίζεται με αναλογία 1 ατόμου ανά 1,10 τ.μ. εμβαδού δαπέδου.
- κοινό σε χώρους αναμονής συγκοινωνιακών μέσων προσωρινών εκθέσεων και σε χώρους πιθανής συνάθροισης όρθιων ατόμων, υπολογίζεται με αναλογία 1 ατόμου ανά 0,30 m εμβαδού δαπέδου.
- αθλούμενους σε χώρους άσκησης και αθλοπαιδιών όπως σε αγωνιστικούς χώρους γυμναστηρίων, σε αίθουσες γυμναστικής κ.λπ. υπολογίζεται με αναλογία 1 ατόμου ανά 5m εμβαδού δαπέδου.
- αθλούμενους σε αίθουσες δεξαμενών των κολυμβητηρίων υπολογίζεται με αναλογία 1 ατόμου ανά 5m επιφανείας νερού.
- για τον υπολογισμό των παραπάνω εμβαδών (περιπτώσεις i και ϋ λαμβάνονται υπόψη μόνο οι επιφάνειες δαπέδων των χώρων που προορίζονται για την εκάστοτε δραστηριότητα (περιλαμβάνονται και οι διάδρομοι κυκλοφορίας που βρίσκονται μέσα σε αυτούς).
β) Σε περιοχές χώρου συνάθροισης κοινού όπου δεν καθορίζεται από τη μελέτη η χρήση τους, ρ πληθυσμός θα υπολογίζεται με την αναλογία 1 ατόμου ανά 0,30 m εμβαδού δαπέδου. Εξαιρούνται περιοχές όπου σαφώς οριοθετούνται νια την κυκλοφορία του κοινού με σταθερά στοιχεία. ;
γ) Χώροι αναμονής ή γενικότερα χώροι πιθανής συνάθροισης πολλών ορθίων ατόμων με αναλογία 1 ατόμου ανά 0,30 τ.μ. μικτού εμβαδού δαπέδου ο πληθυσμός αυτός του χώρου αναμονής αθροίζεται όταν πληθυσμός της αίθουσας συνάθροισης ώστε να προκύψει ο συνολικός πληθυσμός του συγκροτήματος.

Βιομηχανίες -
Αποθήκες

 
Ο θεωρητικός πληθυσμός υπολογίζεται με τον μέγιοτο προβλεπόμενο αριθμό ατόμων που πρόκειται
να χρησιμοποιήσουν τον χώρο, εφόσον αυτό μπορεί να υπολογισθεί με σαφήνεια.
Σε αντίθετη περίπτωση υπολογίζεται: 2
α) Για βιομηχανίες - βιοτεχνίες με την αναλογία 1 ατόμου ανά 10 m μικτής επιφάνειας.
β) Για αποθήκες με την αναλογία 1 ατόμου ανά 40 m μικτής επιφάνειας.
(Στη συνολική επιφάνεια περιλαμβάνονται και τυχόν ανοικτοί εξώστες).
Κτίρια Υγείας
και Κοινωνικής
Πρόνοιας
(Νέο άρθρο 12Α)
Ο πληθυσμός των νοσηλευτικών μονάδων και των μονάδων διαμονής μη αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων υπολογίζεται με αναλογία 1 ατόμου ανά 11 m μικτού εμβαδού κάτοψην. Ο πληθυσμός των διαδρόμων διατμηματικής κυκλοφορίας, των κεντ οίκων αποθηκών και των χώρων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων υπολογίζεται με αναλογία 1 ατόμου ανά 40 m μικτού εμβαδού κάτοψη. Ο πληθυσμός των λοιπών χώρων με αναλογία Ι ατόμου ανά 22m κάτοψης.
Κτίρια
Σωφρονισμού
Ο πληθυσμός υπολογίζεται με το άθροισμα του προβλεπόμενου αριθμού κρατούμενων του αριθμού του προσωπικού και του μεγίστου αριθμού επισκεπτών και δεν μπορεί να ληφθεί μικρότερος από την αναλογία 1 ατόμου ανά 11 τ.μ. μικτού εμβαδού κάτοψης.
Χώροι στάθμευσης
οχημάτων και
πρατήρια υγρών
καυσίμων.
Στους δημόσιους χώρους στάθμευσης οχημάτων ο θεωρητικός πληθυσμός οχημάτων υπολογίζεται με αναλογία, 2 ατόμων ανά όχημα. Για ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης με αναλογία.
Αν ο αριθμός των οχημάτων δεν είναι αυστηρά καθορισμένος, ο πληθυσμός υπολογίζεται με την αναλογία 1 ατόμου ανά 40 τ.μ. μικτού εμβαδού κάτοψης όπου συμπεριλαμβάνονται τυχόν εξώστες.

β. Πλάτος οδεύσεως διαφυγής. Οφείλεται ως μονάδα πλάτους της όδευσης διαφυγής το πλάτος των 0,60 m το ελάχιστο πλάτος οποιασδήποτε όδευσης διαφυγής δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο των 0,70 m το απαιτούμενο πλάτος της όδευσης διαφυγής καθορίζεται συνήθως σε ακέραιες μονάδες (0,60 m) και όπου απαιτείται μπορεί να προστεθεί 1/2 μονάδα πλάτους (0,30 m) και όχι κλάσματα.
Η παροχή της όδευσης διαφυγής καθορίζεται με βάση την χρήση του κτιρίου και υπολογίζεται για κάθε όροφο ανάλογα με τον θεωρητικό πληθυσμό του. Η παροχή της κατακόρυφης όδευσης διαφυγής (κλιμακοστάσιο) υπολογίζεται ως εξής:
α) Για κτίρια μέχρι 6 ορόφους (συμπεριλαμβανομένου και του ισογείου) ισούται με το θεωρητικό πληθυσμό του ορόφου που έχει το μεγαλύτερο αριθμό ενοίκων.
β) Για κτίρια με περισσότερους από 6 ορόφους ισούται με το άθροισμα των παροχών 2 διαδοχικών ορόφων. Για τον όροφο εκκένωσης, η παροχή των οδεύσεων διαφυγής προς τις τελικές εξόδους υπολογίζεται από τις παροχές του ορόφου εκκένωσης και των υπερκειμένων και υποκειμένων ορόφων και με το στοιχείο αυτό υπολογίζεται το απαιτούμενο πλάτος των τελικών εξόδων που να αναφέρεται στις ειδικές διατάξεις.
Ειδικότερα, τα απαιτούμενα ελάχιστα πλάτη οδεύσεων διαφυγής καθορίζονται για κάθε είδος κτιρίου από τον κάτωθι πίνακα:

ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΑΤΟΥΣ (0,60 μ)  ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ  ΟΔΕΥΣΕΩΝ  ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ
ΘΥΡΩΝ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΟΔΕΥΣΕΙΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 100 75 0,80m 0,70m
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 100 75 0,90_ 0,80_
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ 100 60 1,10 ÷1,80 10 ÷1,80
ΓΡΑΦΕΙΑ 100 60 0,90  
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 100 για υπέργειους ορόφους ,  50 για υπόγειους ορόφους 60 σε υπέργειους ορόφους,30 για υπόγειους ορόφους 0,90 0,80
ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 100 60 0,90 ÷1,10

 

ΑΤΟΜΑ ΕΞΟΔΟΙ ΠΛΑΤΟΣ   <150 άτ.2 έξοδοι 0,90m   151-300 2 έξοδοι 1,80 0,90 301 -600 2 έξοδοι 1,80m   601 -900 3 έξοδοι 1,80m
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 100 75 1,00 0,85
ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 45 35 Για εσωτερικούς ασθενείς διάδρομοι 2, 20 σκάλες 1,40 θύρες χώρων υγιεινής 0,80 λοιπές θύρες 1,10.

Για λοιπές οδεύσεις διαφυγής διάδρομοι 1,80 -, σκάλες 1,20 θύρες χώρων υγιεινής 0,80 λοιπές θύρες 0,90 m

ΚΤΙΡΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΥ 100 75 Δεν καθορίζεται ιδιαίτερα Δεν καθορίζεται ιδιαίτερα
ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 100 75 Δεν καθορίζεται ιδιαίτερα Δεν καθορίζεται ιδιαίτερα

γ. Μέγιστη πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης ορίζεται ως το μέγιστο πραγματικό μήκος το οποίον πρέπει να διατρέξεις ένα άτομο από το πιο απομακρυσμένο σημείο του χώρου μέχρι την έξοδο κινδύνου δηλαδή μέχρι το άνοιγμα εισόδου σε πυροπροστατευόμενη όδευση διαφυγής ή και ευθεία σε ομαλό υπαίθριο χώρο. Καθορίζεται ανάλογα με τη χρήση του χώρου. Σε ορισμένες περιπτώσεις ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου και το θεωρητικό πληθυσμό επιβάλλονται δύο έξοδοι διαφυγής που καταλήγουν σε αντίστοιχες εξόδους κινδύνου.
Τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις καθορίζεται η μέγιστη απόσταση από το πιο απομακρυσμένο σημείο του χώρου μέχρι τη θύρα του διαδρόμου.
δ. Αδιέξοδο. Καθορίζεται από τον κανονισμό πυροπροστασίας η υποχρεωτική προς μια κατεύθυνση διαφυγής
πορεία που πρέπει να διατρέξει ένα άτομο σε μια κοινόχρηστη περιοχή του ορόφου. Σε κάθε περίπτωση κτιρίου καθορίζεται το μέγιστο μήκος αδιεξόδου το οποίο είναι παραδεκτό και από το μήκος αυτό και πέραν θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο ανεξάρτητες οδεύσεις διαφυγής προς τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου.
Ο όρος αδιέξοδο κατά τη γνώμη των συγγραφέων δεν αποδίδει πλήρως την πραγματική έννοια και θα ήταν ίσως σκοπιμότερη η χρησιμοποίηση του όρου "μονόδρομος" ή "όδευση μια κατεύθυνσης".
Στον επόμενο πίνακα φαίνονται ανά κατηγορία κτιρίου αφ' ενός μεν η μέγιστη απόσταση απροστάτευτων όδευσης, το μέγιστο μήκος αδιεξόδων και αφ' ετέρου το μέγιστο επαρκούμενο μήκος εντός του χώρου μέχρι την εξώθυρα του διαδρόμου.

α/α ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΥΧΟΝ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΥΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΘΥΡΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΜΕΧΡΙ ΕΞΟΔΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΔΙΕΞΟΔΟΥ
    1 ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 2 ΕΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
1 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 25 35m Δεν ορίζεται 12m ή (25m)* για μια έξοδο κιδνύνου και 18m (30m)* για 2 εξόδους κινδύνου 12m
2 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 22m (30)* 35m (50)* Δεν ορίζεται Δεν ορίζεται 10m
3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ 24m 40m Από τυχόν σημείο τη αίθουσας διδασκαλίας μέχρι την πορεία του διαδρόμου 12 m. Δεν ορίζεται 18m
4 ΓΡΑΦΕΙΑ 30 45m 12μ για μια έξοδο κινδύνου και 18m για 2 εξόδους κινδύνου. Δεν ορίζεται 12m
5 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 12 45 και η άμεση απόσταση 30m Δεν ορίζεται Δεν ορίζεται 12m
6 ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ - 45 m ή 60 m όταν οι χώροι από τους οποίους διέρχεται έχουν αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης. Δεν ορίζεται Δεν ορίζεται 30m
7 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ -ΑΠΟΘΗΚΕΣ Έξοδοι A 2 έξοδοι αλλά με γωνία <45° Ζι = 35 άμεσα 25 Ζ2 =25 άμεσα 15 Za = 15 άμεσα 10 Ζι =60 άμεση 35 Ζζ = 45 άμεση 25 Zs = 25 άμεση 15 Δεν ορίζεται Δεν ορίζεται Για κατηγορία Ζι = 25m Z2= 15 m Z3 = 10m
8 ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δεν ορίζεται 45 m ή 60 m προς κλιμακοστάσιο ή ανελκιστήρα ή πυροσβεστήρα Δεν ορίζεται Δεν ορίζεται 15 m
  ΚΤΙΡΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΥ 25m 40m Δεν ορίζεται Δεν ορίζεται 18m
9 ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΟΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 12m 45m Δεν ορίζεται Δεν ορίζεται 12m

Σημείωση: Στα κτίρια κατοικιών η μεγάρων απόσταση των 25 μ που προβλέπεται για μία έξοδο κινδύνου από το πιο απομακρυσμένο σημείο του διαμερίσματος μέχρι την έξοδο κινδύνου συνήθως δεν μπορεί να εξασφαλισθεί εκτός εάν γίνει πυροπροστατευόμενο το κλιμακοστάσιο με τα πλατύσκαλα των ορόφων και με τη δημιουργία πυροπροστατευόμενης θύρας προς το κλιμακοστάσιο, αλλά επειδή και αυτό δεν εξασφαλίζει πάντα τη μέγιστη απόσταση, στις περιπτώσεις αυτές ο πυροπροστατευόμενος χώρος επεκτείνεται μέχρι τα όρια των διαμερισμάτων οπότε το πυροδιαμέρισμα θα περιλαμβάνει τότε το κλιμακοστάσιο, το πλατύσκαλο όπως και τον διάδρομο του ορόφου μέχρι τις εξώθυρες των διαμερισμάτων οι οποίες πρέπει τότε να κατασκευασθούν πυραντοχές με τον εκάστοτε προβλεπόμενο δείκτη πυραντίστασης. Τότε αποφεύγεται η δημιουργία τοίχου και πυροπροστατευμόμενης θύρας προς το κλιμακοστάσιο.
ε. αριθμός των εξόδων κινδύνου που οδηγούν σε ανεξάρτητα κλιμακοστάσια και τελικές εξόδους καθορίζεται ανάλογα με το είδος του κτιρίου και τον θεωρητικό πληθυσμό γενικά στις περισσότερες περιπτώσεις επιβάλλεται η δημιουργία 2 εξόδων κινδύνου.
Τέλος, το απαιτούμενο πλάτος τους ή της τελικής εξόδου λαμβάνεται σύμφωνα με μια από τις 3 κατηγορίες.
Κατηγορία 1: Ίσον προς το ήμισυ του αθροίσματος των απαιτούμενων μονάδων πλάτους των οδεύσεων νια όλους τους όρους πάνω από τον όροφο εκκένωσης.
Κατηγορία 2: Ίσον προς το ήμισυ του αθροίσματος των απαιτούμενων μονάδων πλάτους των οδεύσεων για όλους τους ορόφους πάνω και κάτω από τον όροφο εκκένωσης.
Κατηγορία 3: Ίσον προς το άθροισμα των απαιτούμενων μονάδων πλάτους των οδεύσεων για όλους τους ορόφους πάνω και κάτω από τον όροφο εκκένωσης.
Ο αριθμός των απαιτούμενων εξόδων όπως και το πλάτος τους ή της τελικής εξόδου ανά κατηγορία κτιρίου φαίνονται στο επόμενο πίνακα.

α/α ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΛΑΤΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ Ή ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
1 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Μέχρι 3 ορόφους κατηγορία 3 πάνω από 3 ορόφους κατηγορία 1 Επιβάλλονται δύο έξοδοι α) Για πληθυσμό ορόφου > 50 άτομα β) Για πολυκατοικίες με περισσότερους από 6 ορόφους και πληθυσμό ορόφου μεγαλύτερο από 30 άτομα
2 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 Επιβάλλονται 2 έξοδοι με εξαίρεση κτίρια προσωρινής διαμονής μέχρι και 3 ορόφους και συνολικό πληθυσμό μέχρι 30 άτομα.
3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 Απαιτούνται 2 έξοδοι με εξαίρεση για 1 έξοδο νια διώροφα σχολεία με πληθυσμό μαθητών μέχρι 150 άτομα. Σημειώνεται ότι νια πληθυσμό > 1000 άτομα πλάτους προστίθεται ανά 1 έξοδος πλάτους 1,80 m ανά 250 άτομα.
4 ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 Απαιτούνται γενικά 2 έξοδοι (κλιμακοστάσια) εξαίρεση για ένα κλιμακοστάσιο σε κτίριο που έχει μέχρι 4 υπέργειους ορόφους ή που η κατακόρυφη απόσταση από το δάπεδο του ανώτατου ορόφου μέχρι την τελική έξοδο στη στάθμη του περιβάλλοντος εδάφους δεν υπερβαίνει τα 1 1 μέτρα. Τότε, το όριο απροστάτευτης όδευσης θα είναι 30 μ
5 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 Γενικά, απαιτούνται 2 έξοδοι κινδύνου κατ' εξαίρεσιν επιτρέπεται μια έξοδος κινδύνου για μικρά καταστήματα εφόσον: α) αποτελούνται το πολύ από 1 υπόγειο, ισόγειο και 1 όροφο με εμβαδόν κάθε στάθμης < 250 m εφ' όσον η μέγιστη απόσταση από κάθε σημείο του ορόφου μέχρι την πυροπροστατευόμενη όδευση ή την τελική έξοδο δεν υπερβαίνει τα 12 m. β) Για υπόγειο, ισόγειο, όροφο με εμβαδόν ορόφου < 100 m επιτρέπεται 1 έξοδος διαμέσου απροστάτευτης σκάλας, εφόσον η απόσταση κάθε σημείου του ορόφου από τη σκάλα είναι < 12 m και η απόσταση της σκάλας από την τελική έξοδο στο ισόγειο είναι <3 m.
6 ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 Από κάθε σημείο χώρου συνάθροισης κοινού πρέπει να εξασφαλίζεται διαφυγή προς δύο τουλάχιστον εξόδους με διαφορετική όδευση προς κάθε μία, οι οδεύσεις αυτές επιτρέπεται να έχουν τα πρώτα 30 μ μήκους κοινά. Όταν ο χώρος διαιρείται σε 2 μέρη ή κατανέμεται σε 2 επίπεδα με διαφορά στάθμης τουλάχιστον 1 m θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μια ξεχωριστή έξοδος νια κάθε τμήμα1.
7 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ -ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 Γενικά, απαιτούνται δύο τουλάχιστον έξοδοι κινδύνου. Επιτρέπεται 1 έξοδος σε κτίρια κατηγοριών Ζι, Ζ2 εφόσον ο πληθυσμός είναι μικρότερος των 30 ατόμων ή στην περίπτωση αποθηκών με εμβαδόν < 1000 m .
8 ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 Γενικά, από κάθε σημείο ορόφου απαιτείται πρόσβαση προς 2 τουλάχιστον ανεξάρτητες μεταξύ τους εξόδους. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται 1 έξοδος που δεν ανήκει ούτε σε νοσηλευτική μονάδα, ούτε σε μονάδα διανομής μη αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων, όταν η στάθμη του δαπέδου αυτού του ορόφου δεν βρίσκεται ψηλότερα από 6 μέτρα από τη στάθμη δαπέδου του ορόφου εκκενώσεως και συγχρόνως το μικτό εμβαδό του δεν υπερβαίνει τα 200 m .
9 ΚΤΙΡΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1
10 ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Δεν καθορίζεται πάντως προτείνεται η χρήση τουλάχιστον της κατηγορίας 1 Γενικά, επιβάλλονται 2 έξοδοι κινδύνου. Επιτρέπεται κατ' εξαίρεση μια έξοδος κινδύνου σε χώρους στάθμευσης που βρίσκονται σε υπόγειο, ισόγειο, Α' όροφο εφόσον η ευθεία απόσταση απροστάτευτης όδευσης δεν υπερβαίνει τα 12 m. Σημειώνεται ότι μια ράμπα για κίνηση οχημάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν δεύτερη όδευση διαφυγής εφόσον α) εξυπηρετεί μόνο 1 όροφο στάθμευσης β) η άμεση απόσταση κάθε σημείου του ορόφου από την αρχή της ράμπας είναι <12m γ) η πλευρά της ράμπας προς το χώρο στάθμευσης πρέπει να αποτελείται από πυράντοχη κατασκευή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν στο κτίριο υπάρχουν αντλίες καυσίμων πρέπει να υπάρχουν 2 έξοδοι κινδύνου.

στ. Δομική πυροπροστασία: Σε κάθε κτίρια τα φέροντα δομικά στοιχεία, τα στοιχεία του περιβλήματος των πυροδιαμερισμάτων όπως και τα στοιχεία του περίβλήματος της πυροπροστατευόμενης όδευσης διαφυγής πρέπει να έχουν ελάχιστο δείκτη πυραντίοτα-σης σύμφωνα με τις απαιτήσεις τον παρακάτω πίνακα.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΛΕΠΤΑ
Είδος κτιρίου Τύπος κτιρίου Ισόγειο & όροφοι Υπόγειο Εγκαταστάστη αυτόματης πυρόσβεσης
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Μονώροφα Από 2-4 ορόφους Από 5-8 ορόφους πάνω από 8 ορόφους 30 30 60 90 60* 60* 90* 90* -
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Μέχρι 3 ορόφους Πάνω από 3 ορόφους 30 60 60 90 -
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Μονώροφα Υψους 7,50 -15 m Υψους >15m 30 60 60 60* 60 90 ~
ΓΡΑΦΕΙΑ Μέχρι δυώροφα 3 Η- 4 ορόφους > 4 ορόφους 30 60 90 60** 90** 120** 0,50 0,50
ΚΑΤΑΣ ΤΗΜΑΤΑ Μονώροφα < 500 mf > 500 m πολυόροφα <500m   σε κάθε όροφο >500 m   σε κάθε όροφο 30 60 60 90 60 90*** 90*** 120*** 0,50 0,50 0,50
ΚΤΙΡΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΥ Μέχρι διάφορα πολυώροφα 30 90 90**** 90 30 60
ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΟΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Θ1 Μονώροφα και ημιυπαίθριοι Ο2 υπέργεια < 15 m ύψος Θ2 υπέργεια > 15 m ύψος Ο3 υπόγεια 30 λεπτά 60 λεπτά 60 λεπτά 120 120 λεπτά 120 λεπτά 0,50 0,50 0,50 0,50
ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΟΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ Σ1-Σ2 Σ3 Σ4 Μονώροφα   Πολυώροφα Υπόγεια Εγκατάσταση καταιονιστήριο (Συντελεστής μείωσης)
30                   60 60                   90 30                   60 90* 90* 60 0,50 0,50
ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Μονώροφα κτίρια με δύο τουλάχιστον ορόφους που συνυπολογίζονται και υπόγειοι όροφοι 30 λεπτά 90 λεπτά στο υπέργειο τμήμα 120 λεπτά υπόγειο τμήμα -
ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΛΕΠΤΑ
ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΟΝΩΡΟΦΑ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΤΗΡΩΝ (Συντελεστής μείωσης)
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Ζ1 Ζ2 Ζ3 Χωρίς απαίτηση 60 λεπτά 60 λεπτά 60 λεπτά 90 λεπτά 120 λεπτά 120 λεπτά 120 λεπτά 180 λεπτά 0,50 0,60 0,70
ΑΠΟΟΗΚΕΣ Ζ1 Ζ2 Ζ3 60 λεπτά 120 λεπτά 180 λεπτά 90 λεπτά 180 λεπτά 240 λεπτά 120 λεπτά 180 λεπτά 240 λεπτά 0,50 0,50 0,50

ζ. Το μέγιστο εμβαδόν πυροδιαμερίσματος εξαρτάται από το είδος του κτιρίου και από τον αριθμό των ορόφων ή το ύψος του κτιρίου και δίνεται στον κάτωθι πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ          
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ        
         
ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΟΡΟΦΟΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΗ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΤΗΡΙΩΝ Συντελεοτής προσαυξήσεως.
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Μέχρι δύο υπέργειους ορόφους Δεν απαιτείται Πυροδιαμέρισμα -
Από 3 έως 8 υπέργειους ορόφους (μαζί με to ισόγειο)* 500m2 250 m2 -
Από 9 ορόφους και άνω ** Ο κάθε όροφος επάνω από τον 4 πρέπει να αποτελεί ξεχωριστό πυροδιαμέρισμα με μέγιστο εμβαδά 1000m2 250m2 -
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Μέχρι 8 Υπέργειους ορόφους Ανω των 8 ορόφων 2000 m2 Κάθε όροφος πάνω από τον 4o πρέπει να αποτελεί αυτοτελές πυροδιαμέρισμα με  μέγιστο εμβαδό1000m 2000 m2  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Μονώροφα Ύψους 7,5 -15 m Ύψους >15m 2000 m2, 1500 m2 , 1000m2 1000 m2  750m2  750m2 απεριόριστο 3,0 2,0
ΓΡΑΦΕΙΑ   Μέχρι διώροφα Πολυώροφα Υπόγεια 1,5
2000 m2 800m2 500m2
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ   Μονώροφα Πολυώροφα Υπόγεια 3000m2 τα  μονώροφα και 2000m τα πολυώροφα
2000 m2 500m2 500m2
ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ Για ισόγειο μονόροφο κτίριο Για ύπαρξη και υπόγειου ορόφου Δεν απαιτείται υποδιαίρεοτι σε πυροδιαμερίσματα Δε απαιτείται υποδιαίρεση αν διαχωρίζεται σε δείκτη πυρα-ντίστασης 90 από ισόγειο    
Λοιπές περιπτώσεις 7000 m2 7000 m2 7000 m2 10.500 εκτός από τους χώρους που είναι κάτω από τον όροφο εκκένωσης η υψηλότερα από 23m
ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ   Μονώροφα Πολυώροφα   -
3000 m2 2000m2
ΚΤΙΡΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΥ Μέχρι 2 όροφα πολυώροφα 1500 m2 700 m2 1000 m2 1000m2 1,50 1,50
ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΟΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΙ Ο2 03 3000 m2 1000 τ.μ. 500m2 800 m2  500 m2 2,0 2,0
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ* Ζ1 Ζ2 Ζ3 5000 m2 2500 m2 2000 m2 500m2 500m2   500 m2 700m2  500 m2  300 m2 2,5 2,0 2,0
  Ζ1 Ζ2 Ζ3 2500 m2 2500 m2 1000m2 500m2  500m2   500 m2 300m2 300 m2  200 m2 4,0 2,0 2,0

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανεξαρτήτως των εμβαδών που δίνει ο ανωτέρω πίνακας, ανεξάρτητα πυροδιαμερίσματος ανεξαρτήτως εμβαδού θα αποτελέσουν όλοι οι επικίνδυνοι χώροι (Λεβητοστάσια, Αποθήκες καυσίμων, Μηχανοστάσια, Χώροι Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κ.λπ.).


ζ.Φωτισμός - Σήμανση:
Σε όλα τα κτίρια απαιτείται τεχνητός ή φυσικός φωτισμός των οδεύσεων διαφυγής. Ο φωτισμός των οδεύσεων διαφυγής πρέπει να είναι συνεχής καθόλο το χρονικό διάστημα που το κτίριο βρίσκεται σε λειτουργία, πρέπει επίσης να παρέχει ελάχιστη ένταση φωτισμού 15 Lux ιδιαίτερα στα δάπεδα των οδεύσεων διαφυγής, συμπεριλαμβανομένων των γωνιών των διασταυρώσεων των διαδρόμων, των κλιμακοστασίων και κάθε πόρτας εξόδου διαφυγής.
Ο τεχνητός φωτισμός πρέπει να τροφοδοτείται από ασφαλή πηγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και κατά κύριο λόγο από το δίκτυο της ΔΕΗ. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση φωτιστικών σωμάτων που λειτουργούν με συσσωρευτές ή και η χρήση φορητών στοιχείων για τον κανονικό φωτισμό των οδεύσεων διαφυγής ενώ επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ως βοηθητική πηγή ενέργειας για τον φωτισμό ασφαλείας.Επίσης, δεν επιτρέπεται η χρήση φωσφοριζόντων ή αντανακλαστικών του φωτός στοιχείων ως υποκατάστατων των απαιτούμενων ηλεκτρικών φωτιστικών σωμάτων.

ii) Φωτισμός ασφαλείας: Σε κάθε κτίριο όπου σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις απαιτείται φωτισμός ασφαλείας στις οδεύσεις διαφυγής πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Τα φωτιστικά ασφαλείας πρέπει να τροφοδοτούνται από ασφαλή εφεδρική πηγή ενέργειας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σ' όλα τα σημεία του δαπέδου των οδεύσεων διαφυγής, η ελάχιστη τιμή της εντάσεως φωτισμού 10 Lux μετρούμενη στη στάθμη του δαπέδου.
β) Η διακοπή του φωτισμού στη διάρκεια αλλαγής από τη μια πηγή ενέργειας στην άλλη, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 δευτερόλεπτα.
γ) Το σύστημα του φωτισμού ασφαλείας πρέπει να διατηρεί τον προβλεπόμενο φωτισμό για 1 1/2 τουλάχιστον ώρα σε περίπτωση διακοπής του κανονικού φωτισμού.

iiii) Σήμανση των οδεύσεων διαφυγής
Για τη σήμανση των οδεύσεων και των εξόδων διαφυγής χρησιμοποιούνται φωτιστικά ασφαλείας σύμφωνα με τις παραπάνω απαιτήσεις, με τη διαφορά ότι θα φέρουν την απαιτούμενη εκάστοτε σήμανση με δείκτη προς την έξοδο για την όδευση διαφυγής ή με την ένδειξη έξοδο (EXIT) για τα τοποθετούμενα πάνω από τις εξόδους διαφυγής. Τα σήματα αυτά πρέπει να είναι ευανάγνωστα και να έχουν τα μεγέθη που προβλέπονται από το Π.Δ. 422/8-6-79 "Περί συστήματος σηματο-δοτήσεως ασφαλείας εις τους χώρους εργασίας". Η σήμανση επιβάλλεται ιδιαίτερα, όταν η έξοδος ή η όδευση διαφυγής δεν είναι άμεσα ορατή ή αντιληπτή. Κάθε επιγραφή ή σήμα που δείχνει μια έξοδο ή όδευση διαφυγής, πρέπει να είναι κατάλληλα τοποθετημένη έτσι ώστε να είναι άμεσα ορατή.
Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση πλησίον των φωτιστικών σήμανσης διακόσμησης ή άλλου εξοπλισμού που να εμποδίζει την ορατότητα.
Σε κάθε θέση, όπου η κατεύθυνση της όδευσης διαφυγής προς την πλησιέστερη έξοδο δεν είναι ορατή, πρέπει να τοποθετείται το σήμα διάσωσης γ, όπως αυτό προβλέπεται από το Π.Δ 422/8-6-79. Το μέγεθος και το χρώμα του σήματος προσδιορίζεται από το άρθρο 3, παραγρ. 1γ του ανωτέρω Π.Δ.
Επίσης, επάνω από κάθε θύρα εξόδου διαφυγής πρέπει να τοποθετείται το σήμα διάσωσης ε του άρθρου 4 του Π.Δ. 42 με μεγαλύτερο ύψος, έτσι ώστε να υπάρχει χώρος για τη λέξη 'ΈΞΟΔΟΣ' κάτω από το σύμβολο.
Στα σημεία εξόδου κυλιόμενης σκάλας ή κυλιόμενου διαδρόμου, που δεν περιλαμβάνεται σε όδευση διαφυγής, πρέπει να τοποθετούνται σήματα διάσωσης που να προσδιορίζουν την κατεύθυνση προς την πλησιέστερη έξοδο.
Κάθε θύρα, που σύμφωνα με τον κανονισμό πρέπει να παραμένει κλειστή σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας του κτιρίου, πρέπει να φέρει την επιγραφή "Η ΘΥΡΑ ΜΕΝΕΙ ΚΔΕΙΣΤΗ'.

Ειδική περιγραφή των φωτιστικών ασφαλείας και σήμανσης των εξόδων διαφυγής.
Τα συνήθως χρησιμοποιούμενα φωτιστικά ασφαλείας είναι αυτόματα και φέρουν συσσωρευτές Ni-Cd. Έχουν συνήθως ή 2 λάμπες πυρακτώσεως 6V - 3W ή μια λάμπα φθορίου 6W. Τα φωτιστικά αυτά είναι μόνιμα συνδεδεμένα προς το δίκτυο της ΔΕΗ ώστε να εξασφαλίζεται και η φόρτιση των συσσσωρευτών. Σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος με αυτόματη διάταξη μεταγωγής, το κύκλωμα των φωτιστικών σωμάτων οδηγείται προς την πλευρά των συσσωρευτών και εξασφαλίζεται έτσι ο φωτισμός ασφαλείας για χρονικό διάστημα 1,5 - 3 ώρες αναλόγως με το μέγεθος του φωτισμού.
Στον επόμενο πίνακα φαίνονται ανά είδος κτιρίου οι απαιτήσεις σε τεχνητό φωτισμό, φωτισμό ασφαλείας και η επιβαλλόμενη σήμανση των εξόδων διαφυγής και τελικών εξόδων.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ:

1. Όδευση διαφυγής ονομάζεται μια συνεχής και χωρίς εμπόδια πορεία για τη διαφυγή από οποιοδήποτε σημείο ενός κτιρίου προς έναν ασφαλή υπαίθριο συνήθως χώρο. Η παροχή της όδευσης διαφυγής καθορίζεται με βάση την ειδική χρήση του κτιρίου και υπολογίζεται για κάθε όροφο ανάλογα με το θεωρητικό πληθυσμό του.
Ο όροφος με το μεγαλύτερο θεωρητικό πληθυσμό καθορίζει την παροχή της κατακόρυφης όδευσης διαφυγής (κλιμακοστάσιο). Στην περίπτωση κτιρίων με περισσότερους από 6 ορόφους (συμπεριλαμβάνεται και το ισόγειο) η παροχή της κατακόρυφης όδευση διαφυγής - κλιμακοστασίου ισούται με άθροισμα των παροχών δύο διαδοχικών ορόφων. Το πλάτος της τελικής εξόδου υπολογίζεται από τις παροχές του ορόφου εκκένωσης και των υπερκειμένων και υποκειμένων ορόφων κατά περίπτωση κατηγορίας κτιρίων όπως καθορίζεται στις Ειδικές διατάξεις.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ KM ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΟΔ. ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Απαιτείται στις οδεύσεις διαφυγής και πρέπει να διαρκεί για χρονικό διάστημα ίσο με το γινόμενο του αριθμού των ορόφων Χ20 sec. Απαιτείται για κτίρια με αριθμό ορόφων > 5. Απαιτείται μόνο σε κτίρια που υπάρχουν τουλάχιστον 2 εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Απαιτείται τεχνητός φωτισμός των οδεύσεων διαφυγής. Απαιτείται για κάθε κτίριο προσωρινής διαμονής με πληθυσμό >20 άτομα Απαιτείται για όλα τα τμήματα των οδεύσεων διαφυγής με δυδιάκριτα σήματα τόσο κατά την ημέρα όσο και κατά τη νύχτα για οδήγηση προς τις τελικές εξόδους.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Απαιτείται τεχνητός φωτισμός των οδεύσεων διαφυγής. Απαιτείται όταν το κτίριο λειτουργεί και μετά τη δύση του ηλίου. Απαιτείται σήμανση των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνους.
ΓΡΑΦΕΙΑ -"- Απαιτείται για κτίρια με πληθυσμό μεγαλύτερο από 100 άτομα. Απαιτείται σήμανση των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ -"- Απαιτείται φωτισμός ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής. Απαιτείται σήμανση των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου.
ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ   Απαιτείται φωτισμός ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής. Απαιτείται σήμανση των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΣ Απαιτείται τεχνητός φωτισμός. Εξαιρούνται μόνο οι χώροι που χρησιμοποιούνται μόνο την η μέρα και έχουν επαρκή φυσικό φωτισμό. Απαιτείται φωτισμός ασφαλείας με εξαίρεση των χώρων που χρησιμοποιούνται μόνο την ημέρα και έχουν επαρκή φυσικό φωτισμό. Απαιτείται σήμανση των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου.
ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Απαιτείται τεχνητός φωτισμός ο οποίος πρέπει να είναι συνεχής καθ' όλη τη διάρκεια του 24 ώρου. 1. Απαιτείται σε όλους τους χώρους κυκλοφορίας και να λειτουργεί τουλάχιστον όταν δεν εξασφαλίζεται ο απαιτούμενος κανονικός φωτισμός. Διάρκεια φωτισμού 3 ωρών απαιτείται στις μονάδες εντατικής θεραπείας, στις νεογνικές μονάδες και στα χειρουργεία και αίθουσες τοκετών. Απαιτείται σήμανση των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου.
ΚΤΙΡΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΥ Απαιτείται τεχνητός φωτισμός Απαιτείται φωτισμός ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής. Απαιτείται σήμανση των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου.
ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Απαιτείται τεχνητός φωτισμός Απαιτείται φωτισμός ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής. Απαιτείται σήμανση των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου.

Η μονάδα πλάτους της όδευσης διαφυγής ορίζεται σε 0,60 μ. το ελάχιστο πλάτος οιασδήποτε όδευσης διαφυγής δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο των 0,70 μ. Το ελεύθερο ύψος της όδευσης διαφυγής πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,20 μ. ενώ για τις σκάλες δοκούς και ανώφλια θυρών μπορεί να είναι 2,00 μ.
Πυροπροστατευόμενη όδευση διαφυγής: Στην περίπτωση αυτή ο δείκτης πυραντίστασης των δομικών στοιχείων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον απαιτούμενο νια τα στοιχεία του πυροδιαμερίσματος, όπου δεν προβλέπονται από τις ειδικές διατάξεις τιμές για τον δείκτη πυραντίστασης του περιβλήματος της πυρο-προστατευόμενης όδευσης διαφυγής, οι τοίχοι και τα δάπεδα αυτής της όδευσης πρέπει να έχουν τους παρακάτω δείκτες πυραντίστασης.
α) Όταν η πυροπροστατευόμενη όδευση εξυπηρετεί 3 ή λιγότερους ορόφους τουλάχιστον 30 λεπτά.

β) Όταν η όδευση εξυπηρετεί 4- 8 ορόφους, τουλάχιστον 60 λεπτά.
γ) Όταν η όδευση εξυπηρετεί 9 ή περισσότερους ορόφους τουλάχιστον 90 λεπτά.
Τα ανοίγματα εισόδου - εξόδου της πυροπροστατευό-μενης όδευσης πρέπει να έχουν θύρες αυτοκλειόμε-νες με δείκτη πυραντίστασης που μπορεί να υπολείπεται το πολύ 30 λεπτά από το δείκτη πυραντίστασης των υπολοίπων δομικών στοιχείων. Τα κουφώματα των παραθύρων του περιβλήματος πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 30 λεπτά.
Τα εσωτερικά τελειώματα των τοίχων και των οροφών της πυροπροστατευόμενης όδευσης διαφυγής πρέπει να ανήκουν στις κατηγορίες Ο ή 1 από άποψη της επιφανειακής διάδοσης της φλόγας.
Σωληνώσεις που μεταφέρουν υγρά ή αέρια αναφλέξι-μα απαγορεύεται να διαπερνούν πυροπροστατευόμε-νες οδεύσεις διαφυγής.

Εσωτερικά κλιμακοστάσια:
Στα κλιμακοστάσια κτιρίων με 3 ή περισσότερους ορόφους τα σκαλοπάτια και τα πλατύσκαλα υποχρεωτικά πρέπει να κατασκευάζονται από άκαυστα υλικά.
Για κτίρια με περισσότερους από 6 ορόφους και πυκνότητα πληθυσμού πάνω από 50 άτομα ανά όροφο απαιτείται ειδικός προθάλαμος για κάθε όροφο, με δύο πυράντοχες πόρτες στην είσοδο του κλιμακοστασίου για την προστασία από την είσοδο καπνού. Τα δομικά στοιχεία του περιβλήματος του προθαλάμου αυτού πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης 60 λεπτά και οι πόρτες 30 λεπτά.

Κλιμακοστάσια για την πρόσβαση των πυροσβεστών
Σε κτίρια με ύψος μεγαλύτερο από 25 μέτρα και συνολικό πληθυσμό πάνω από 500 άτομα και όπου απαιτείται από τις ειδικές διατάξεις, κατασκευάζεται πρόσθετο εσωτερικό κλιμακοστάσιο για την πρόσβαση των πυροσβεστών, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως όδευση διαφυγής των ενοίκων.
Το κλιμακοστάσιο αυτό επιτρέπεται να γίνει εξωτερικό μόνιμης κατασκευής, εφόσον εξυπηρετείται καλύτερα η πρόσβαση των πυροσβεστών.
Κυλιόμενες σκάλες- Ανελκυστήρες. Γενικά, απαγορεύεται η χρήση των κυλιόμενων κλιμάκων ή διαδρόμων καθώς και των ανελκυστήρων ως οδεύσεων διαφυγής.
Ανελκυστήρας πυροσβεστών. Σε κτίρια υψηλότερα των 28 μέτρων και όπου από τις Ειδικές Διατάξεις απαιτείται πρέπει να τοποθετείται τουλάχιστον ένας επιπλέον ανελκυστήρας για αποκλειστική χρήση σε περίπτωση πυρκαγιάς από τους πυροσβέστες.

Ο ανελκυστήρας αυτός πρέπει να έχει ξεχωριστό φρεάτιο και ξεχωριστό μηχανοστάσιο και θα προβλέπεται τροφοδότηση και από εφεδρική πηγή ρεύματος. Διακόπτης κλήσης θα υπάρχει μόνο στον όροφο εκκένωσης, οι δε υπόλοιπες εντολές κλήσης θα δίδονται μέσα από το θάλαμο. Ο ανελκυστήρας αυτός για χρήση πυροσβεστών μπορεί σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας του κτιρίου να χρησιμοποιείται και από το κοινό.
Κατασκευαστικά στοιχεία των οδεύσεων διαφυγής, πόρτες: Σε κάθε άνοιγμα πόρτας, από όπου περνά όδευση διαφυγής, πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα θυρόφυλλο με πλάτος μεγαλύτερο ή ίσο από 0,70 του μέτρου και πάντως μικρότερο ή ίσο του 1,20 μέτρου. Εάν απαιτείται πλάτος μεγαλύτερο από 1,20 του μέτρου θα κατασκευάζονται 2 θυρόφυλλα.
Το δάπεδο και από τις δύο πλευρές κάθε πόρτας πρέπει να είναι επίπεδο και να βρίσκεται στην ίδια στάθμη, όταν η πόρτα οδηγεί στην τελική έξοδο επιτρέπεται να βρίσκεται μέχρι 0,20 μ. χαμηλότερα από την εσωτερική στάθμη.
Οι πόρτες που εξυπηρετούν πληθυσμό πάνω από 50 άτομα όπως και οι πόρτες σε χώρους μεσαίους ή υψηλού βαθμού κινδύνου πρέπει υποχρεωτικά να ανοίγουν προς την κατεύθυνση διαφυγής.
Δομική πυροπροστασία: Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως πυροδιαμέρισμα είναι τμήμα του κτιρίου (ή και ολόκληρο το κτίριο) που περικλείεται ερμητικά από δομικά στοιχεία με προκαθορισμένο κατά περίπτωση δείκτη πυραντίστασης, ο διαχωρισμός ενός κτιρίου σε πυροδιαμερίσματα έχει σκοπό να περιορίσει την εξάπλωση της πυρκαϊάς οριζοντίως ή κατακορύφως προς το υπόλοιπο κτίριο. Τα μέγιστα όρια των εμβαδών των πυροδιαμερισμάτων μπορούν να αυξηθούν κατά 25% και 50% αντίστοιχα, όταν το 50% ή το 100% της περιμέτρου του κτιρίου είναι ελεύθερο για την προσπέλαση των πυροσβεστικών οχημάτων, με την προϋπόθεση ύπαρξης άρτια οργανωμένης πυροσβεστικής υπηρεσίας στην περιοχή αυτή.
Το πυροδιαμέρισμα σε κτίρια ύψους μεγαλύτερου των 15 μέτρων δεν πρέπει γενικά να καταλαμβάνει περισσότερους από 2 ορόφους εκτός εξαιρέσεων μετά από έγκριση της ελέγχουσας αρχής.
Οι επικίνδυνοι χώροι ή τμήματα κτιρίων με υψηλό βαθμό κινδύνου πρέπει υποχρεωτικά να αποτελούν πυροδιαμέρισμα με δείκτη πυραντίστασης τον απαιτούμενο για το υπόλοιπο κτίριο και όχι μικρότερο των 60 λεπτών. Σε τοίχους πυροδιαμερισμάτων τα υπάρχοντα κουφώματα πρέπει να είναι πυράντοχα με δείκτη πυραντίστασης τον απαιτούμενο για τον αντίστοιχο τοίχο.
Στην περίπτωση που η επιφάνεια όλων των κουφωμάτων ενός ορόφου είναι μικρότερη από το 25% της αντίστοιχης συνολικής επιφάνειας των τοίχων και απαιτούμενος δείκτης πυραντίστασης είναι ίσος ή μεγαλύτερος των 90 λεπτών επιτρέπεται να μειώνεται ο δείκτης πυραντίστασης των πυραντοχών κουφωμάτων κατά 30 λεπτά.
Τα πυράντοχα κουφώματα πρέπει να είναι αυτοκλειό-μενα. Επιτρέπεται η χρήση υπαλοπινάκων, με ενσωματωμένο συρματόπλεγμα, σε πυράντοχα κουφώματα, ώστε σε καμία περίπτωση, ο δείκτης πυραντίστασης να μην είναι μικρότερος των 30 λεπτών.

Αποστάσεις ανοιγμάτων εξωτερικής τοιχοποιίας.
Σε εξωτερικές τοιχοποιίες η απόσταση (α) των ανοιγμάτων που ανήκουν σε διαφορετικά πυροδιαμερίσματα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,40 του μέτρου. Η ίδια ελάχιστη απόσταση ισχύει και για την περίπτωση υπερκείμενων πυροδιαμερισμάτων μεταξύ του ανωτέρου σημείου και του κάτω ανοίγματος και του κατωτέρου σημείου του επάνω ανοίγματος προσμετρουμένης (συμπεριλαμβανομένης) και της προεξοχής που παρεμβάλλεται.
Στην τελευταία περίπτωση ο τοίχος που παρεμβάλλεται καθώς και η προεξοχή, πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον ίσο με τον απαιτούμενο για το πάτωμα του πυροδιαμερίσματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΩΝ
Είδος εσωτερικού τελειώματος Ελάχιστο πάχος (χλετ) Ακάλυπτα ή Υδρόχρωμα Κατηγορία καλυμμένων
Βερνικόχρωμα ή ελαιόχρωμα Πλαστικό χρώμα Χρώμα ρέλιεφ Χαρτί ταπετσαρίας
'Ακαυστα υλικά 5 0 0 0 2 0
Επιχρίσματα            
α) Με οποιοδήποτε κονία- 10 0 0 0 2 0
μα            
β) Με νυψοκονίαμα 5 0 0 0 2 0
Πλάκες ξυλόμαλλου            
α) Με επίχρισμα στην εκτεθειμένη πλευρά 10 0 0 0 2 0
β) Χωρίς επίχρισμα 25 1 - 1 - -
Γυψοσανίδες με χαρτόνι στις δύο όψεις... 9 0 1 0 2 1
Γυψόπλακες με χαρτόνι στις δύο όψεις... 9 1 3 2 3 2
Ινοσανίδες σκληρές 9 2 2 2 3 -
Ινοσανίδες με ειδικό βάρος 0,4 gr/m 10 4 - 4 - .
Αντικολλητά φύλλα 12 2 2 2 3 2
(κόντρα πλακέ) 6 1 4 4 3 -
Ινογυψόπλακες ?ιδ. βάρους 1,1 gr/m 10 0 3 2 2 2
Μοριοσανίδες 5 4 - - 3 -
Εσωτερικά τελειώματα δαπέδων (ακάλυπτα ή με βερνίκι) Κατηγορία
Μωσαϊκά, τσιμεντοκονία, κεραμικά πλακάκια μαρμαρόπλακες, λίθινες ή μωσαϊκές πλάκες κ.λπ. 0
Πλαστικά, ξύλινα δάπεδα, μοκέτες, χαλιά. 4

Εσωτερικά τελειώματα: Τα εσωτερικά τελειώματα των κτιρίων από άποψη της ταχύτητας επιφανειακής εξάπλωσης πυρκαϊάς κατατάσσοντας στις κατηγορίες Ο, 1, 2, 3, 4 όπως φαίνεται στο παραπάνω πίνακα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β του άρθρου 14 του ΠΑ 71/88.
Ο προσδιορισμός της κατηγορίας ενός εσωτερικού τελειώματος θα γίνεται ή με βάση τις τιμές του πίνακα ή με πιστοποιητικά από εξουσιοδοτημένα εργαστήρια ξένης χώρας που χρησιμοποιούν αυτή την πρότυπη δοκιμασία. Στον πίνακα αυτό δεν περιέχεται η κατηγορία των πλαστικών υλικών λόγω του μεγάλου φάσματος των υλικών και της συμπεριφοράς τους στην πρότυπη δοκιμασία επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας ανάλογα με την ακριβή χημική τους σύνθεση, καθώς και με τον τρόπο εφαρμογής τους στην κατασκευή.
Επομένως, η χρήση της κατηγορίας των πλαστικών υλικών προϋποθέτει την ανάλογη απόδειξη της κατηγορίας κατάταξης με πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου. Ως άκαυστα υλικά είναι αποδεκτά χωρίς πειραματική διαδικασία τα παρακάτω:
α) Αδρανή από πετρώματα (άμμος, χαλίκια, λίθοι κλπ.) πηλός, άργιλος, κίσσηρις, σμύριδα, φυσικές ποζου-λάνες (θηραϊκή γη κ.λπ.)
β) Υλικά που παράγονται από πετρώματα και ορυκτά με όπτηση ή διόγκωση όπως τσιμέντο, άσβεστος, γύψος, περλίτης, βερμικουλίτης, μπετονίτης, σκουριές υψικαμίνων, ιπτάμενη τέφρα κ.ά.
γ) Κονιάματα, σκυροδέματα, τεχνητοί λίθοι και πλάκες.
δ) Υλικά και ίνες αμιάντου, λιθοβάμβακα, υαλοβάμβακα με συγκολλητικό ανόργανο υλικό, καθώς και χαρτόνι από αμίαντο.
ε) Τούβλα, κεραμικά, γυαλί.
στ) Μέταλλα και κράματα που δεν είναι σε λεπτό καταμερισμό.
Οι απαιτήσεις σχετικά με τα εσωτερικά τελειώματα στα διάφορα τμήματα των κτιρών δίνοντας στον παρακάτω πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ    
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
   
Επιφάνεια Απαίτηση Πεδίο εφαρμογής
Τοίχοι ή οροφές Κατηγορία 0, 1 Σε όλες τις πυροπροστατευόμενες οδεύσεις διαφυγής και στις νοσηλευτικές εγκαταστάσεις.
Κατηγορία 2 Υπόλοιπα κτίρια
Κατηγορία 3 Μικρές αίθουσες < 10τ.μ.
Οικοδομικά διάκενα σε τοίχους και οροφές Κατηγορία 1 Σπς οδεύσεις διαφυγής και νοσηλευτικές εγκαταστάσεις
Κατηγορία 2 Υπόλοιπα κτίρια.
Δάπεδα Κατηγορία 1 Στις οδεύσεις διαφυγής των κτιρίων των κατηγοριών Β, Δ, ΣΤ, Η.

 Μετάδοση πυρκαϊάς εκτός κτιρίων
Για την αποφυγή μετάδοσης πυρκαϊάς εκτός του κτιρίου σε γειτονικό κτίριο που βρίσκεται σε επαφή διαμέσου του διαχωριστικού τοίχου ή σε άλλο κοντινό κτίριο με ακτινοβολία από τον αντίστοιχο εξωτερικό τοίχο (ή και από τη στέγη προς τη στέγη) πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω.
α) Κάθε ένας από τους δύο εν επαφή τοίχους ομόρων κτιρίων πρέπει να έχει δείκτη πυραντίστασης τον απαιτούμενο για το πυροδιαμέρισμα του κτιρίου στο οποίο ανήκει.
Οι εξωτερικοί τοίχοι από τη μια και από την άλλη μεριά ενός διαχωριστικού τοίχου ομόρων κτιρίων και σε μήκος 0,70 μέτρου (συμπεριλαμβανομένου και του πάχους του διαχωριστικού τοίχους) πρέπει:
α) Να μην έχουν κανένα άνοιγμα.
β) Να έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον ίσο προς το απαιτούμενο για τον αντίστοιχο διαχωριστικό τοίχο.
Στην περίπτωση που η γωνία των εξωτερικών τοίχων ομόρων σε επαφή κτιρίων είναι διάφορη των 180° (κοίλη ή κυρτή), το μήκος του τόξου του κύκλου με κέντρο την κορυφή της γωνίας και ακτίνα οριζόμενη από το πλησιέστερο σημείο κουφώματος μέχρι τη διχοτόμο της γωνίας πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο προς 1,10 του μέτρου όπως φαίνεται από το κάτωθι σχήμα.

Για τους εξωτερικούς τοίχους κτιρίων από και προς τους οποίους υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης πυρκαϊάς υπάρχουν οι απαιτήσεις του παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ        
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
       
Δομικό στοιχείο Απόσταση τοίχου από το όριο οικοπέδου ή από άλλο κτίριο
<3μ. 3^-5μ. 5^ ΙΟμ > ΙΟμ
α) πυραντίσταση εξωτερικού τοίχου πλήρης (2) πλήρης το ήμισυ χωρίς απαίτηση
β) εξωτερική επένδυση άκαυστα υλικά κατηγορίες 1,2 κατηγορία 3 κατηγορία 3
γ) Ποσοστό ανοιγμάτων < 15% < 25% < 50% < 80%

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι για το χαρακτηρισμό των επικαλύψεων στεγών, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εύφλεκτα υλικά, ειδικότερα όταν η στέγη βρίσκεται κοντά σε άλλα υψηλότερα κτίρια, εκτός εξαιρέσεων μετά από έγκριση της ελέγχουσας αρχής.
Προσδιορισμός της πυραντίστασης των δομικών στοιχείων
Στο παράρτημα Α' του άρθρου 14 του Π.Δ. 71/88 δίδονται πίνακες οι οποίοι δίνουντιμές δεικτών πυραντίστασης για τα συνηθισμένα δομικά υλικά (πλινθοδομές, υποστηλώματα, πλάκες κ.λπ.).
Οι τιμές αυτές επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν στους υπολογισμού χωρίς να απαιτείται πειραματική ή λογιστική επαλήθευση τους.
Για δομικά στοιχεία που δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες, γίνονται αποδεκτές οι τιμές των δεικτών πυραντίστασης που προκύπτουν από:
1. Πειραματικές δοκιμασίες εξουσιοδοτημένων εθνικών εργαστηρίων ή εξουσιοδοτημένων εργαστηρίων άλλου Κράτους μέλους της ΕΟΚ.
2. Δομικές υπολογιστικές μεθόδους.
Οι τιμές των τιμών πυραντίστασης πρέπει να ικανοποιούν συχρόνως τις απαιτήσεις για ευστάθεια, ακεραιότητα και θερμομονωτική ικανότητα των δομικών στοιχείων στα οποία αναφέρονται.

 

 
© 2013 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823