ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Εγκατάσταση πυρανίχνευσης μεγάλου μεγέθους

Ο χώρος που έχουμε να καλύψουμε σε αυτί το παράδειγμα μας είναι ένα τετραώροφο Ξενοδοχείο. Για λόγους απλοποίησης, σε κάθε όροφο υπάρχουν δέκα δωμάτια και μια αποθήκη. Αν τα δωμάτια ήταν περισσότερα (π.χ. 50) ο τρόπος σύνδεσης και λειτουργίας της εγκατάστασης δεν θα άλλαζε. Στο ισόγειο, εκτός του χώρου υποδοχής, υπάρχουν γραφεία και χώροι εστίασης. Στο υπόγειο υπάρχουν βοηθητικοί χώροι (μαγειρεία, πλυντήρια κλπ).

Επιλογή και τοποθέτηση εξαρτημάτων

Ξεκινάμε επιλέγοντας τη θέση που θα τοποθετηθούν τα εξαρτήματα. Στο ισόγειο, τα μπουτόν πυρανίχνευσης τοποθετούνται από ένα δίπλα σε κάθε μια από τις τρεις εξόδους. Στους ορόφους τοποθετούνται μπουτόν δίπλα στις σκάλες, σε θέσεις που να τα συναντήσει μπροστά του κάθε άνθρωπος που έχει αντιληφθεί ύπαρξη φωτιάς και εγκαταλείπει το χώρο. Αν απαιτείτε τοποθετούμε περισσότερα μπουτόν, ακολουθώντας τον γενικό κανόνα, να μην απέχει πάνω από 25 m (υπολογίζοντας την απόσταση που πρέπει να διανύσει) σημείο στο οποίο μπορεί να βρεθεί άνθρωπος από το πλησιέστερο μπουτόν.
Για κάθε ένα χώρο, υπολογίζουμε τους ανιχνευτές που χρειάζονται και τη θέση τοποθέτησης τους λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για τις αποστάσεις και το εμβαδό κάλυψης από τα τεχνικά εγχειρίδια. Επειδή το πλήθος των ανεξάρτητων χώρων είναι μεγάλο και ο αριθμός των εξαρτημάτων επίσης, επιλέξαμε την τοποθέτηση διευθυνσιοδοτούμενου συστήματος δύο βρόχων με πίνακα τον ADP-6302. Στο πρώτο βρόχο συνδέθηκαν τα εξαρτήματα του υπογείου και του ισογείου και στο δεύτερο τα εξαρτήματα των ορόφων.
Έξω από κάθε κλειστό χώρο, μέσα στον οποίο υπάρχει ανιχνευτης, έχει τοποθετηθεί εξωτερικό ενδεικτικό LED. To ενδεικτικό θα ανάψει και θα παραμείνει αναμμένο μόνο όταν ο συγκεκριμένος ανιχνευτής δώσει συναγερμό.
Στα διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα, που υπάρχει πληροφόρηση για το ακριβές σημείο του συναγερμού, δεν είναι υποχρεωτικά τέτοια ενδεικτικά LEDs.
Δείχνουν όμως το ακριβές σημείο του συναγερμού και σε άτομα του προσωπικού που δεν έχουν λάβει πληροφόρηση από τον πίνακα κάνοντας έτσι μερικές φορές πιο γρήγορη την αντιμετώπιση του συμβάντος.
Ο αριθμός των σειρήνων και η θέσεις τοποθέτησης τους γίνεται λαμβάνοντας υπό-ψιν ότι ο ήχος του συναγερμού, σε περίπτωση φωτιάς, πρέπει να γίνει αντιληπτός από κάθε άνθρωπο που βρίσκεται μέσα στο χώρο. Στο παράδειγμα μας δύο σειρήνες σε κάθε επίπεδο είναι αρκετές. Επειδή ο πίνακας ADP-6302 διαθέτει τέσσερις ανεξάρτητες εξόδους σειρήνων οι σειρήνες των τριών ορόφων έχουν συνδεθεί στις τρεις πρώτες εξόδους και οι σειρήνες του ισογείου και του υπογείου στην τέταρτη.
Ο πίνακας τοποθετείται σε κεντρικό σημείο, με εύκολη πρόσβαση και σε θέση που


 

 

 

                    

               

 

 

 

υπάρχει μόνιμα κάποιο από τα υπεύθυνα για την πυρασφάλεια του κτιρίου άτομο. Στην περίπτωση μας έχουμε επιλέξει σαν θέση τοποθέτησης τη reseption.
Τέλος έχει τοποθετηθεί ένας απομονωτής βραχυκυκλώματος (isolator) σε κάθε όροφο για να μην σταματάει η λειτουργία ολόκληρης της εγκατάστασης σε περίπτωση βραχυκυκλώματος καλωδίου. Αν το σύστημα είναι μεγαλύτερο και τα εξαρτήματα περισσό-τερα, τοποθετούνται περισσότεροι απομονωτές. Ο κανόνας είναι να μην υπάρχουν περισσότερα από 32 εξαρτήματα που θα σταματήσουν να λειτουργού σε περίπτωση βλάβης (άρα από απομονωτή σε απομονωτή δεν πρέπει να υπάρχουν περισσότερα από 32 εξαρτήματα). Γενικά όσο περισσότεροι απομονωτές υπάρχουν οι κάποια εγκατάσταση τόσο πιο εύκολο είναι να βρεθεί το ακριβές σημείο ενός βραχυκυκλώματος κατά την αρχική εγκατάσταση ή την λειτουργία του συστήματος.
Στις τρισδιάστατες απεικονήσεις που ακολουθούν βλέπουμε τοποθετημένα τα εξαρτήματα και τις καλωδιώσεις που απαιτούνται. Για λόγους καλύτερης κατανόησης με μπλε χρώμα είνα σχεδιασμένα τα καλώδια του πρώτου βρόχου ανίχνευσης, με πράσινο τα καλώδια του δεύτερου και με θαλλασί τα καλώδια σύνδεσης των ανιχνευτών με τα εξωτερικά LEDs. Στα κυκλώματα των σειρήνων με πορτοκαλί είναι σχεδιασμένα του ισογείου-υπονείου με κόκκινο του πρώτου, με μαύρο του δεύτερου και με κίτρινο του τρίτου ορόφου.
Στο μονογραμικό διάγραμμα της συγκεκριμένης εγκατάστασης
 

             

 

                    

             

 

 

             

 

 

                

 

 

 

που ακολουθεί, τα χρώματα στα καλώδια αντιστοιχούν σ' αυτά της προηγούμενης τρισδιάστατης απεικόνισης.
Το μήκος του καλωδίου των βρόχων ανίχνευσης της συγκεκριμένης εγκατάστασης είναι περίπου 400 και 300 m και πάνω τους είναι συνδεμένα 33 και 20 εξαρτήματα (ανιχνευτές, κομβία και απομονωτές) αντίστοιχα. Η διατομή του καλωδίου που πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι 2 χ 1 mm2. ·
Σημείωση. Στους βρόχους των διευθυνσιοδοτουμενων συστημάτων τα καλώδια πρέπει να έχουν εξωτερική θωράκιση.
Ακολουθούν αναλυτικά σχέδια σύνδεσης της συγκεκριμένης εγκατάστασης.
Στις γραμμές των σειρήνων, τα μήκη των καλωδίων είναι μικρά ώστε ένα καλώδιο 2 χ 1 mm2 είναι αρκετό. Υπάρχει επιπλέον η απαίτηση της λειτουργίας τους ακόμα και σε περιβάλον υψηλής θερμοκρασίας ή φλόγας. Τα καλώδια των σειρήνων λοιπόν πρέπει να είναι κατηγορίας ΝΗΧΗ FE180/E30.

Γενικές πληροφορίες για την εγκατάσταση

Όπως στους συμβατικούς πίνακες έτσι και εδώ υπάρχουν από κατασκευής αντιστάσεις στις κλέμμες των εξόδων των σειρήνων. Κι εδώ εφόσον η έξοδος χρησιμοποιηθεί, η αντίσταση αφαιρείται και τοποθετείται, παράλληλα με τα καλώδια, στην πιο απομακρυσμένη από τον πίνακα σειρήνα.
Η τιμή των αντιστάσεων είναι 10 ΚΩ (κιλοώμ).
Σημειώνουμε ότι οι αντιστάσεις είναι παθητικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα χωρίς πολικότητα και μπορούν να συνδεθούν χωρίς να μας ενδιαφέρει η φορά τους.
Στα διευθυνσιοδστούμενα συστήματα, στο βρόχο των ανιχνευτών και των κομβίων πρέπει να δωθεί προσοχή στην πολικότητα. Στα σχέδια σύνδεσης, με κόκκινο χρώμα συμβολίζεται το καλώδιο που αντιστοιχεί στο (+) και με μαύρο αυτό που αντιστοιχεί στο (-). Αν κάποιο εξάρτημα συνδεθεί ανάποδα, δεν καταστρέφεται, αλλά δεν θα ανιχνευθεί αυτόματα από τον πίνακα και πιθανόν να δημιουργήσει προβλήματα και στην επικοινωνία άλλων παρόμοιων εξαρτημάτων με τον πίνακα.

Διευθυνσιοδότηοη εξαρτημάτων

Για να ελαχιστοποιήσουμε τα λάθη κατά την εγκατάσταση και τον προγραμματισμό του συστήματος είναι απαραίτητο να ξεκινήσουμε την εργασία κάνοντας πρώτα ένα σχέδιο. Πάνω στο σχέδιο σημειώνουμε οπωσδήποτε την διεύθυνση (address) του κάθε εξαρτήματος, TO όνομα που θα του δώσουμε (μέχρι 40 χαρακτήρες ανά εξάρτημα μαζί με τα κενά) και την ζώνη στην οποία θα ανήκει.
Τα περιφερειακά του πίνακα ADP-6302 (ανιχνευτές, μπουτόν κλπ) δεν έχουν μικροδιακόπτες ή κάποιο άλλο σύστημα διευθυνσιοδότησης. Περιέχουν όμως στη μνήμη τους έναν μοναδιαίο εξα-ψήφιο δεκαεξαδικό αριθμό (π .χ. 77F3C9) μέσω του οποίου ο πίνακας όταν επικοινωνεί μαζί τους μπορεί να τα αναγνωρίσει. Αυτός ο αριθμός είναι τυπωμένος επίσης σε δύο αυτοκόλλητα στο πίσω μέρος κάθε συσκευής.
Στη συσκευασία του πίνακα, μαζί με τα εγχειρίδια χρήσης, υπάρχει και ένα φυλλάδιο που λέγεται "6300 LOOP COMMISIONING MANUAL". Μέσα περιέχει μια λίστα με τις 191 διευθύνσεις για κάθε βρόχο και χώρο για τα αυτοκόλλητα. Κατά την τοποθέτηση των εξαρτημάτων, πρέπει ένα από τα δύο αυτοκόλλητα να αφαιρείται από την κάθε συσκευή και να τοποθετείται στην κατάλληλη θέση του βιβλίου.
Μετά την σύνδεση όλων των καλωδίων των ζωνών ανίχνευσης και των σειρήνων στις κλέμμες του πίνακα, μπορούμε να τοποθετήσουμε και να συνδέσουμε την μπαταρία και να τον τροφοδοτήσουμε με 230V. Ο πίνακας πρέπει να τροφοδοτηθεί από ανεξάρτητη ασφάλεια ώστε να παραμένει σε λειτουργία ακόμα και όταν πρέπει να διακοπεί το ρεύμα στο χώρο.
Η μπαταρία του πίνακα είναι ένα εξάρτημα που έχει περιορισμένο χρόνο ζωής και χρειάζεται αντικατάσταση. Ο ονομαστικός χρόνος ζωής μιας τυπικής μπαταρίας μολύβδου κλειστού τύπου είναι
5 χρόνια αλλά μπορεί να είναι και λιγότερα αν στο διάστημα αυτό έχουν γίνει πολλές ή χρονικά μεγάλες διακοπές ρεύματος. Γι αυτό πρέπει να σημειωθεί πάνω της η ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης και να ελέγχεται περιοδικά για την χωρητικότητα της.
Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι ανιχνευτές καπνού, που συνήθως είναι και τα περισσότερα εξαρτήματα, δεν λειτουργούν κανονικά αν ο εσωτερικός τους θάλαμος λερωθεί από σκόνη. Γι αυτό το λόγο στη συσκευασία τους περιέχεται ένα κόκκινο πλαστικό προστατευτικό κάλυμα. Αν στο χώρο, μετά το πέρας της εγκατάστασης πυρανίχνευσης, πρόκειται να γίνουν άλλες εργασίες που μπορεί να λερώσουν κάποιους ανιχνευτές (π.χ. τρίψιμο πατωμάτων, βάψιμο) τα προστατευτικά καπάκια πρέπει να παραμείνουν πάνω στους ανιχνευτές και να αφαιρεθούν όταν τελειώσουν οι εργασίες. Τα καπάκια πρέπει να φυλαχθούν για να καλύψουν και πάλι τους ανιχνευτές σε περίπτωση που παρόμοια εργασία γίνει στο μέλλον.

  

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823